Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Обгрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (ID:6899)
| Размер: 209 кб. | Объем: 92 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 01.08.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЗАСАДА УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності 6
1.2. Етапи дослідження конкурентоспроможності продукції 12
1.3. Способи підвищення рівня конкурентоспроможності 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 29
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ "Гросс" 29
2.2. Огляд ринку кондитерських виробів 36
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції ТОВ "Гросс" 47
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 51
3.1. Розробка проекту підвищення конкурентоспроможності продукції 51
3.2. Обґрунтування проекту підвищення конкурентоспроможності 65
ВИСНОВОК 75
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81

Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку України та вміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень в сфері підвищення конкурентоспроможності та уміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем.
Основними завданнями даної роботи є :
1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної і світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємства.
2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань.
3. Проведення маркетингових досліджень ринку України відносно якості та конкурентоспроможності кондитерських виробів.
4. Статистичне оброблення зібраної інформації.
5. Розроблення рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності досліджуваного підприємства на основі отриманої інформації.
Об’єктом дослідження діяльність українських підприємств на ринку будівельних робіт, пов'язана з підвищенням конкурентоспроможності продукції.
Предметом дослідження є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ „Гросс”.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Основу теоретичної роботи склали: література по економіці, управлінню фінансами, маркетингу, менеджменту.
Дана робота складається з трьох розділів.
В першому розділі досліджено теоретичний матеріал підвищення конкурентоспроможності продукції, а саме питання сутності та значення конкурентоспроможності, основні етапи дослідження конкурентоспроможності та способи підвищення її підвищення.
Другий розділ присвячено аналізу. В цьому розділі дано загальну характеристику підприємства, проведено оцінку конкурентоспроможності продукції та огляд ринку кондитерських виробів.
В третьому розділі розроблено проект підвищення конкурентоспроможності продукції та обґрунтовано доцільність його впровадження.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обгрунтування напрямів підвищення рівня використання основних засобів (виробничих потужностей) підприємства (цеху)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Загальна характеристика основних засобів 5 1.2. Показники рівня та ефективності використання основних засобів 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Назва» 16 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження та основні показники його діяльності 16 2.2. Аналіз обсягу, динаміки і структури основних засобів 20 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 21 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 30 3.1. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 30 3.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства 36 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48-50

 2. Економічне обгрунтування ефективності реалізації інноваційного проекту
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 5 1.1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 5 1.2. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 21 2.1. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 21 2.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 26 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 40 3.1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 40 3.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 50 3.3.ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ. 60 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТОК А 73-96

 3. Обгрунтування доцільності інвестиційного проекту оновлення технологічного обладнання
  Вступ 3 1.Теоретичні основи оцінки інвестиційних проектів 5 1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 5 1.2. Форми та види інвестицій 6 1.3. Методи оцінки ефективності капітальних вкладень 8 2.Аналіз інвестиційної привабливості і ресурсозабезпеченості компанії, яка реалізує інвестиційний проект 12 2.1. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів 12 2.2. Обґрунтування доцільності капітальних вкладень на оновлення технологічного обладнання 14 3. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту оновлення технологічного обладнання 20 Висновки 23 Список використаної літератури. 24

 4. Обгрунтування організаційно-економічних заходів підвищення ефективності діяльності підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Проблеми ефективності виробництва та її оцінки 6 1.2 Фактори підвищення ефективності роботи підприємства 14 1.3. Оцінка економічної ефективності роботи підприємства 18 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ДП «___» 32 2.1. Історична довідка і організаційно-правова структура 32 2.2. Організаційно-виробнича структура управління 35 2.3. Особливості організації технологічного процесу виробництва 38 2.4. Техніко-економічні показники роботи підприємства 47 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДП «___» 50 3.1. Основні задачі і методи аналізу 50 3.2. Аналіз обсягу виробництва і якості продукції 52 3.2.1. Аналіз виконання плану по асортименту продукції 52 3.2.2. Аналіз якості продукції, що виробляється 54 3.2.3. Аналіз ритмічності виробництва продукції 58 3.2.4. Аналіз використання виробничої потужності 60 3.2.5. Аналіз основних показників діяльності підприємства 62 3.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 65 3.4. Аналіз продуктивності праці 68 3.5. Аналіз собівартості продукції 72 3.6. Аналіз фінансового стану підприємства 74 РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ДП «____» ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ ДОЦІЛЬНОСТІ 85 4.1. Основні напрямки і заходи підвищення ефективності роботи підприємства 85 4.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності роботи підприємства 97 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104 ДОДАТКИ 108-115

 5. Обгрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві ЗАТ “Аеробу”
  II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 2 2.1. Аналіз законодавчих актів України, що направлені на інноваціний шлях розвитку підпиємств і рост продуктивності праці. 2 2.2. Аналіз діяльності ЗАТ “Аеробу” 16 2.3. Оцінка показників, пов'язаних з ростом продуктивності праці. 29 III. ПРОПОЗИЦІЇ З ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “АЕРОБУ” 34 3.1. Введення засобів механізації і технологій. 34 3.2. Введення нових матеріалів і нових технологічних рішень, організація праці робітників на підприємстві, як джерело росту продуктивності праці. 49 Література 65 Практичны частини диплому, під-во праціє на будівельному ринку

 6. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 2 1. Конкуренція: її види та фактори 4 2. Показники та методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємства 14 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 23 Висновки 32 Список використаної літератури 35

 7. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Сутність собівартості та особливості її формування 5 1.2. Поняття та класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції 14 1.3. Способи зниження собівартості продукції 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ ТОВ "ххх" 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2. Аналіз витрат на виробництво продукції 44 2.3 Характеристика та аналіз витрат на збут 55 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ 69 3.1 Розробка програми зниження витрат на виробництво 69 3.2 Заходи зі зниження витрат на збут продукції 79 3.3. Прогноз впровадження програми зниження витрат на виробництво та збут 83 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104 Додатки

 8. Напрямки підвищення рівня ВВП в Україні
  ВСТУП 3 1. ВВП ЯК ОСНОВНИЙ МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК 4 2. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ – ПІДСУМКИ СІЧНЯ-БЕРЕЗНЯ 2008 РОКУ 7 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ВВП В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВКИ 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 9. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Сутність освітнього рівня персоналу підприємства і принципи його формування 4 1.1. Поняття освітнього рівня персоналу і характеристика принципів його формування 4 1.2. Аналіз впливу освітнього рівня персоналу на забезпечення конкурентоспроможності підприємства 25 1.3. Загальна характеристика інвестицій в освіту як фактора конкурентного успіху підприємства 41 Розділ 2. Аналіз можливості забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 53 2.1. Аналіз структури і динаміки ринку освітніх послуг в Україні 53 2.2. Дослідження форм, видів і напрямів підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 71 2.3. Дослідження можливостей бізнес-освіти для підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 92 Розділ 3. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 114 3.1. Формування освітнього потенціалу конкурентоспроможного підприємства 114 3.2. Розробка принципових підходів до оцінки впливу освітнього потенціалу на конкурентоспроможність підприємства 137 Висновок 145 Список використаних джерел 148 ДОПОВІДЬ - 6 сторінок Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі основні завдання: - розглянуто поняття освітнього рівня персоналу підприємства і визначено принципи його забезпечення; - досліджено вплив освітнього рівня персоналу на конкурентоспроможність підприємства; - визначено можливості здійснення інвестицій в освіту як основи конкурентного успіху підприємства; - проаналізовано структуру й динаміку ринку освітніх послуг України та досліджено форми, види й напрями підвищення освітнього рівня персоналу підприємства; - розглянуто поняття освітнього потенціалу підприємства та визначено підхід до його формування; - визначено послідовність прогнозування конкурентоспроможності підприємства із урахуванням його освітнього потенціалу. Об’єктом дослідження є освітній потенціал підприємства. Предметом дослідження є принципи, методи й практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління трудовими ресурсами, освітній діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 157 сторінках. Робота містить 12 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 112 найменувань.

 10. Практичні аспекти підвищення рівня професійної готовності учителя початкових класів
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ І. Складові частини професіограми вчителя. 4 1.1. Функції та вимоги до вчителя, які зумовлені їх змістом. 4 1.2. Професійно значимі особистісні якості. 16 1.3. Професійна та соціальна компетентність. 21 1.4. Узагальнена модель вчителя. 35 РОЗДІЛ ІІ. Форми і методи професійної підготовки вчителя. 38 2.1. Цільові компоненти розділів педагогічної науки. 38 2.2. Форми і методи професійної підготовки вчителя. 48 2.3. Конкретні методи, які застосовуються при вивченні певного розділу педагогіки. 52 РОЗДІЛ ІІІ. Стан роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 54 3.1 Характеристика сучасного стану роботи з педагогічними кадрами 54 3.2 Проблеми організації науково-методичної роботи педагогічних працівників 63 3.3 Модель удосконалення системи організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 76 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100-102

 11. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78

 12. Підвищення ефективності функціонування системи самоменеджменту для керівників інституційного та інформаційного рівня управління
  І. Теоретичне питання. 3 Підвищення ефективності функціонування системи самоменеджменту для керівників інституційного та інформаційного рівня управління ІІ. Аналіз практичної діяльності підприємства 13 ІІІ. Творча ситуація 29 Рано чи пізно менеджери мають переходити від аналізу подій, що відбулися, до дії. В ідеалі, якщо дія мотивована правильним аналізом проблеми, ВАТ «Львівпродторг» за часи трансформації економічних відносин пережило ряд етапів, пов’язаних зі зміною форм власності, переходом до нового організаційно-правового статусу, скороченням обсягів виробничо-територіальної діяльності, проблеми фінансово-кредитних стосунків, кадрового та інформаційного забезпечення тощо. Підприємство займалось закупівлею, зберіганням та випуском в роздрібну мережу продуктів харчування різним торгівельним підприємствам. (мука, крупи, масло, маргарини та ін.). З цих позицій підприємство функціонувало як таке, що зберігало страховий стратегічний запас основних продуктів харчування на випадок форс-мажорних обставин і відповідно основну питому вагу його основних фондів склало холодильне обладнання. Зміни, що відбулися на початку 90-х років, змусили кардинально переглянути засади подальшої діяльності. З державної форми власності підприємство перейшло до колективної у форму Відкритого акціонерного товариства. Необхідність виживання змусила спробувати себе у новій ролі оптового продавця. Ця диверсифікація привела до позитивних зрушень у фінансовому стані. За рахунок розширення асортименту, встановлення прямих зв’язків з роздрібними підприємствами, вдосконалення документообігу, відкриття філій в районах області, введення власної роздрібної мережі, грамотної роздрібної політики, підприємство значно наростило обігові кошти і, починаючи з 2000 року, запрацювало рентабельно. Стало можливим активно розвивати виробничо-торговельну базу, створити мережу магазинів, комп’ютерну мережу та матеріально стимулювати працю робітників. Разом з тим, розвиток ринкових відносин у західному регіоні України привів до посилення конкуренції. Привабливість високої оборотності продовольчих товарів зумовила появу значної кількості конкурентів (потужні оптово-роздрібні фірми «Інтермаркет», ВАМ, ряд дилерських фірм західної, центральної та південної України). Причому потенціал основних конкурентів перевищує можливості ВАТ «Львівпродторг». А це заставляє Правління ВАТ переглянути свою стратегію в нових умовах. Разом з тим, на ВАТ «Львівпродторг» збереглись старі підходи щодо напрямків та функцій управління. І якщо основна увага приділялась питанням удосконалення обліку та технології торгівельних процесів, то методологія та методики планування, а також організаційне, кадрове інформаційне забезпечення планування залишилось недостатньо розвиненим. Керівництво ВАТ «Львівпродторг» дотримується централізованого підходу до планування реактивної та активної орієнтації. При цьому проекти планів розробляються в планово-економічному відділі, їх уточнення, прийняття та утвердження здійснюється правлінням ВАТ. Після чого планові завдання коригуються планово-економічним відділом, розподіляються і спрямовуються для виконання у відповідні структурні підрозділи. При формуванні планів виходять з різного часового циклу, що поділяється на півріччя, квартали, місяці та декади. Щодо контролю за виконанням планових завдань, то він зводиться до відстеження виконання (чи невиконання) основних планово-фінансових показників, таких як товарообіг, витрати обігу, прибуток тощо. У 2008 році до керівництва ВАТ «Львівпродторг» прийшли енергійні, освітчені фахівці, що отримали освіту на рівні спеціаліста та магістра. Вони реально оцінюють тенденції змін у зовнішньому середовищі, особливо у відношенні поведінки конкурентів та динаміки ринків реалізації продукції, якою займається ВАТ «Львівпродторг». Вони чітко усвідомлюють необхідність оптимізації діяльності ВАТ і перш за все переходу до стратегічної моделі планування. Завдання: Оцініть можливості кадрового та інформаційного забезпечення процесу планування та організаційний механізм його здійснення. Запропонуйте нові підходи до механізму планування. Виділіть основні принципи, завдання та заходи, що необхідні для переходу до стратегічної моделі планування. Встановіть основні напрямки діяльності ВАТ «Львівпродторг», які підлягають стратегічному плануванню. Схематично зобразіть модель стратегічного планування, в якій були б враховані місія, цілі, стан середовища, етапність вибору та здійснення стратегії. Список використаної літератури 35

 13. Організаційно-інформаційна модель аналізу техніко-організаційного рівня виробництва і якості продукції
  ВСТУП 3 1. Мета та завдання аналізу техніко-організаційного рівня виробництва 4 2. Характеристика організаційно-інформаційної моделі аналізу організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції. 5 ВИСНОВОК 12 Задача № З 13 За допомогою ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на оборотність оборотних засобів зміни обсягу реалізації промислової продукції та середньорічної вартості оборотних засобів. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично Абсолютне відхилення % Обсяг реалізації продукції млн.грн. 7200 7840 + 640 109 Середньорічна вартість оборотних засобів млн.грн. 1700 1810 + 110 106 Оборотність оборотних засобів днів 85 83 - 2 97,6 Список літератури 15

 14. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють. 5 2. Методи та показники оцінка рівня якості продукції (послуг) 13 3. Міжнародні системи управління якістю 31 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40 ДОДАТКИ 41

 15. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють 6 2. Методи та показники оцінки рівня якості продукції (послуг) 18 3. Міжнародні системи управління якістю 25 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua