Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети з інформатики (ID:7016)
| Размер: 130 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 03.08.2006 |
СодержаниеЗміст
РОЗДІЛ 1 6
ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 6
ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ 6
1. Предмет і основні поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки. 6
2. Представлення інформації у комп'ютері. Системи числення інформації. 7
3. Архітектура ПК. Структура і склад технічних засобів ПК. 8
4. Форми використання ПЕОМ. Поняття локальної та глобальної мережі. 9
5. Структура і склад програмного забезпечення ПК. 10
6. Концепція, призначення та характеристика ОС Windows, її місце у програмному забезпеченні персонального комп'ютера. Структура інтерфейсу користувача. 10
8. Поняття и налагодження робочого простору ОС Windows у відповідності з вимогами користувача. 11
9. Програма Настройка (Setup) та її призначення. 12
10.Призначення, основні поняття та особливості використання файлової системи ОС Windows. 12
11. Програма Проводник (Explorer) та її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з об’єктами програми. 13
13. Прикладне програмне забезпечення офісного призначення: типи, функціональні можливості та особливості їх використання. 14
14. Комунікаційні технології комп'ютерних мереж: типи, особливості реалізації та використання. 15
15. Принципи та особливості сумісного використання ресурсів у локальних комп'ютерних мережах. 16
16. Цілісність та захист інформації, види доступу до ресурсів мережі та їх встановлення. 17
17. Технологія розподілення та сумісного використання ресурсів на робочих станціях локальної мережі. 17
18. Поняття рівня доступу та його встановлення для сумісно використовуваних ресурсів. Технологія доступу до мережних ресурсів. 18
19. Поняття підключення до мережних ресурсів: технологія підключення до мережного серверу; технологія підключення до мережної папки. Сумісне використання мережного принтера. 18
20.Формалізація і алгоритмізація обчислювальних процесів 19
22. Історія і тенденції розвитку мов програмування. + 23. Класифікація мов програмування, мови високого рівня. Інтерпретатори та компілятори, їх призначення та відмінності. 20
24. Призначення і коротка характеристика мови програмування MS Visual Basic for Applicatoin. 22
27. Технологія реалізації вводу та виводу даних у VBA-програмах. 23
28. Програмування лінійних обчислювальних процесів. Вбудовані функції, їх класифікація та особливості використання. Привести приклади. 23
29. Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються: типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24
30. Програмування циклічних обчислювальних процесів:типи інструкцій : типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24
31. Структуровані типи даних та алгоритми їх обробки. Поняття масиву, індексу. Основні операції над масивами. 25
32. Одновимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26
33. Двовимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26
34. Типи спеціальних процедур мови VBA і їхня характеристика. 27
35. Технологія створення і використання процедур-функцій. Привести приклади. 27
36. Технологія створення і використання процедур-підпрограм. Привести приклади. 28
37. Призначення та технологія використання вікна Debug. Привести приклади. 29
РОЗДІЛ 2 30
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MS ACCESS 30
1. Експорт даних із бази даних Microsoft Access в програми Microsoft Office. Імпорт даних в базу даних Microsoft Access із інших програм, та їх налагодження. 30
2. Запити в базах даних Microsoft Access, їх типи, призначення та визначення. Технологія створення, редагування та обробки простих запитів. 30
3. Зв'язки, їх призначення та типи. Визначення, редагування та видалення зв'язків. Поняття "Схема данных". 31
4. Зв'язування даних, особливості та технологія використання. Відмінності від імпорту даних. Налагодження зв'язаних таблиць. 32
5. Моделі баз даних та їх коротка характеристика. Реляційна модель бази даних: принципи та особливості побудови, основні поняття. 33
6. Поняття "Режим попереднього перегляду". Налагодження параметрів звіту, параметрів сторінки та друк звітів. 34
7. Поняття індексу, призначення, типи: простий та складний індекс, технологія створення та редагування. 35
8. Поняття бази даних Microsoft Access. Об'єкти бази даних Microsoft Access, та їх коротка характеристика. 36
9. Поняття ключове поле та його призначення, технологія створення та редагування. 36
10. Поняття система управління базами даних: призначення, принципи, функції. Призначення, функції, принципи та особливості побудови Microsoft Access. 37
11. Поняття складний звіт та його особливості. Технологія створення складного звіту: групування, сортування, використання обчислювальних 38
12. Поняття структури бази даних, типи структур (фізична, логічна) бази даних та їх характеристика. 38
13. Поняття таблиця Microsoft Access, та їх структура. Режими та технологія створення таблиць Microsoft Access. 39
14. Режим "Таблица". Типові операції роботи з даними в режимі "Таблица": перегляд, зміна макету, зміна даних, сортування, пошук та фільтр. 40
15. Структура макету звіту, об'єкти в звітах та їх призначення і технологія створення. 40
16.Технологія використання запитів для модифікації даних в таблицях Microsoft Access. 41
17. Технологія редагування звіту в режимі "Конструктор": структура макету, об'єкти звіту. 41
18. Технологія редагування структури таблиці Microsoft Access: перейменування, вставка, копіювання, видалення, переміщення, зміна властивостей. 41
19. Технологія роботи з записами таблиць в базах даних СУБД Access: додавання, видалення, редагування. 42
20. Технологія створення бази даних Microsoft Access: запуск Access; інтерфейс та структура прикладного вікна. 43
21. Технологія створення звіту з використанням режиму "Конструктор". 44
22. Технологія створення підлеглих звітів. Технологія створення звітів типу "Електронна таблиця". 44
23. Технологія створення простого звіту в режимі "Автозвіт". Технологія створення простого звіту в режимі "Мастер звітов". 45
24. Технологія створення та використання міжтабличних зв'язків. Вікно "Схема данных" та його призначення. 46
25. Технологія створення та використання фільтрів в базах даних Access. 46
26. Технологія створення таблиць Microsoft Access в режимі конструктора. Визначення полів: типи полів, властивості полів. 47
27. Технологія створення, визначення та обробка багатотабличних запитів. Налагодження властивостей запиту. 48
28. Технологія створення, редагування та використання форм складної структури: форми на основі багатотабличного запиту, підлеглих форм. 49
29. Типи даних в СУБД Access, їх призначення та коротка характеристика. Типи та властивості полів бази даних СУБД Access. 49
30. Форми в базах даних Microsoft Access, призначення, особливості використання, технологія та режим створення форм. Технологія редагування макету форми в режимі "Конструктор". 51
РОЗДІЛ 3 51
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 51
1. Операції редагування та технологія форматування текстових документів у середовищі MS Word. 51
2. Технологія налагодження параметрів сторінки та розбивка документа на сторінки у середовищі MS Word. 52
3. Виведення документа на друк, управління режимами друку. 53
4. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 53
5. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 54
6. Технологія створення, редагування та форматування виразів у вигляді формул у середовищі MS Word. 54
7. Технологія створення, редагування та форматування графічних об'єктів у середовищі MS Word. 54
8. Технологія створення, редагування та форматування організаційних діаграм у середовищі MS Word. 55
9. Технологія створення, редагування та форматування змісту, предметного вказівника у середовищі MS Word. 56
10. Технологія створення, редагування та форматування закладок та гіперпосилань у середовищі MS Word. 57
11. Поняття форматів документів у середовищі MS Word. Розробка форматів документів. 58
12. Підготовка ділової кореспонденції, рахунків, формулярів та інше у середовищі MS Word. 58
13. Oгляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, функціональні можливості та критерії вибору. 59
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Відповіді на білети з інформатики
  1. Структурна схема комп‘ютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор. 2. Об‘єкти. Побудова діаграм в EXCEL 3. Команди ОС для роботи з файлами

 2. Контрольна робота основи інформатики основи інформатики
  1. Представлення інформації в ЕОМ. 3 2. Що таке операційна система? 3 3. З яких елементів складається ім'я файлу? 5 4. Як позначаються в персональному комп'ютері накопичувачі на дисках? 5 5. Що таке запрошення операційної системи? 5 6. Для чого в персональному комп'ютері слід встановлювати правильні системну дату і час? 6 7. Як за допомогою команд операційної системи об'єднати вміст двох текстових файлів? 6 8. За допомогою якої команди операційної системи можна порівняти вміст двох дискет? 7 9. Як за допомогою команд операційної системи отримати список усіх файлів певного каталогу, імена яких мають у другій позиції літеру W? 8 10. Як за допомогою команд операційної системи записати до текстового файлу структуру каталогів певного диску? 9 11. Як за допомогою команд операційної системи перейменувати всі файли з розширенням ТМР на файли з розширенням BMP ? 9 12. У чому суттєва різниця між представленням інформації про файлову структуру накопичувачів у Провіднику і програмі Total Commander? 9 13. Як переглянути вміст різного типу файлів у Total Commander? 10 14. Як вилучити файл або каталог у Total Commander? 10 15. Як створити текстовий файл у Total Commander? 10 16. Як отримати інформацію про тип процесора, кількість оперативної пам'яті, тип відеоадаптера? 10 17. Що таке архівація файлів і як вона здійснюється? 11 18. З яких елементів складається стандартне вікно Windows? 12 19. Як у Windows виконується перемикання між вікнами програм – за допомогою миші чи тільки користуючись клавіатурою? 13 20. Як у графічній оболонці Windows упорядкувати вікна програм на Робочому столі? 13 21. Як створити у головному меню Windows рядок і програмну теку для запуску прикладної програми? 13 22. Як у вікні Провідника виділити кілька файлів, що розташовані поспіль? 14 23. Скількома способами можна виконати будь-яку команду в редакторі Word? 14 24. За допомогою яких комбінати клавіш у редакторі Word можна швидко переміститися до початку наступного слова, абзацу, сторінки, в кінець документа? 15 25. Які види накреслень шрифтів можна застосувати до фрагментів тексту в редакторі Word та які комбінації клавіш їх реалізують? 15 Використані джерела. 16

 3. К/р з інформатики
  1. Поняття бази даних 2 2. Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД) 3 3. Проектування бази даних 8 4. Визначення файла даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність) 15 5. Типи даних. Поняття змінної та константи 17 Література 21

 4. Контрольна з інформатики
  1. Засоби збереження і резервування інформації, характеристика, класифікація. 5 Тести 12 Тест 1 12 Тест 2 12 Тест 3 12 Література 13

 5. Контрольна з інформатики
  Назвіть основні складові обчислювальної системи комп’ютера. 1 Що таке операційна система і яке її призначення. 1 Пам’ять ЕОМ, її види і їх призначення. 2 Як підготувати нову дискету до роботи 2 Які є одиниці вимірювання великих обсягів інформації 2 У чому полягає суть магістрально – модульного принципу будови комп’ютера. 2 Основні дії які можна виконувати за допомогою текстового редактора WORD. 3 Як переглянути розташування тексту на сторінці. 3 Як зберегти документ в свої папці. 3 Основні дії які можна виконувати за допомогою табличного процесора Excel 3 Що таке комп’ютерний вірус? Перелічите засоби попередження зараження. 3 Назвати основні технічні характеристики комп’ютера 4

 6. Контрольна з інформатики
  1. Режими перегляду документів їх призначення 2 2. Що таке "непечатні символи"? Як їх відобразити на екрані Word? 6 3. Як надрукувати декілька копій документа? 6 4. Як виконати обчислення в таблиці Word? 7 5. Як захистити документ від несанкціонованого відкриття та змін? 8 6. Що таке поля Word? І яку перевагу дає їх використання 11 7. Як виконати макрос 12 Література 13

 7. Контрольна з інформатики
  5.1 В текстовому редакторі Word намалювати таблицю за зразком. 1 Розподіл міських земель за видом забудови.... 5.2 В середовищі електронного процесора Excel зробити розрахунки 1 Вид міської забудови.... 5.3 В середовищі електронного процесора Excel знайти значення Y для заданої функції та побудувати її графік. 1 У=х3+5х Література 2

 8. Контрольна з інформатики
  Теорія 1. Теоретичні основи інформатики 1.1. Поняття інформатики та інформації, властивості інформації 1.2. Одиниці вимірювання інформації, та носії інформації 1.3. Подання та кодування інформації в копмьютері 2. Архітектура та принципи функціонування компьютера 2.1. Структурна схема компьютера та принципи функціонування 2.2. Апаратне забеспечення (процесор, материнська плата, память, та інше) 3. Програмне забеспечення 3.1. Системне програмне забеспечення (операційна система, базова система) 3.2. Прикладне програмне забеспечення 3.3. Службове або інструментальне програмне забеспечення (архіватори, антивіруси) 4. Компьютерні мережі 4.1. Основні поняття компьютерної мережі (протокол, інтерфейс, інше) 4.2. Класифікація компьютерних мереж 4.3. Мережеві операційні системи 4.4. Інтернет 5. Напрямки використання компьютерних технологій в економіці. Висновки щодо перспектив розвитку Практичне завдання: 1. Набрати наступний вираз у MS Word. Розрахувати вираз в Excel... Побудувати графік функції. 2. Набрати та заповнити таблицю в Excel... Записати формули для обчислення розрахункового поля, а також формули для обчислення суми, мінімуму, максимуму та середнього значення для розрахункового поля. 3. Знайти, за допомогою функцій баз даних (записати відповідні формули та критерії): Кількість разів замовлення арматури у 2002 році. Середню ціну арматури, замовленої 2-м та 3-м цехом. назву матеріалу з мінімальною вартістю. Література

 9. Контрольна з інформатики
  1. Інформація, її види та властивості. Подання інформації в комп'ютерах. 3 2. Системи числення . 5 3. Програмні засоби локальної мережі. 7 4. Створення та редугування таблиць, виконання обчислень у таблиці текстового редактору Microsoft Word. 9 Завдання з інформатики: 16 Знайти число, ціла частина якого складається з суми цифр дати народження, а дробова частина - з тих же цифр у зворотньому порядку Література 17

 10. Контрольна з інформатики
  1. Windows Commander. Маніпуляції з файлами та папками 2 2. Windows. Стандартні додатки. Характеристика та основні можливості 5 Література 8

 11. Основи інформатики
  1. Ярликі. Призначення та методи створення. 3 2. Робота з панелями інструментів у WORD. 3 3.Електронні таблиці EXCEL. 12 3.1. Для чого служить і як дати ім’я комірці? 12 3.2. Як записати нову таблицю на диск? 12 3.3.Скласти програму перевірки, чи є чотирикутник ромбом. 12 Література 14

 12. Контрольна з інформатики
  1. Налагодження панелі задач Windows9x 2 2. Використання та налагодження панелей інструментів у редакторі MS Word. Відображення спливаючих підказок для кнопок панелей інструментів 4 3. Технологія додавання та видалення серій даних при модифікації діаграми MS Excel 6 Література: 7

 13. Контрольна з інформатики
  Тема: Використання офісних СУБД для автоматизації обліку запасів товарів. Мета: засвоїти вміння та навички проектувати та реалізовувати БД засобами Microsoft Access па прикладі обліку товарів медичної фірми. Практична частина 1.З'ясувати IP-адресу комп'ютера засобами режиму командного рядка та Windows. 2.Перевірити наявність зв'язку з одним із сусідніх комп'ютерів мережі (чи віддаленим комп'ютером при наявності підключення до Інтернету). 3.Узнати ім'я вашого комп'ютера в мережі. 4.Скопіювати кілька файлів із сусідніх комп'ютерів локальної мережі на ваш комп'ютер. 5.Надати доступ читання до однієї з папок вашого комп'ютера. 6.Надати повний доступ з паролем до однієї з папок. 7.Підключити мережний диск. 8.Відключити мережний диск. Завдання 1.На першому листі створити таблицю згідно поданої нижче структури. Відформатувати її за шаблоном. Перейменувати лист в "Лікарські засоби". Таблиця 1. Лікарські засоби. 2.Заповніть таблицю (15-20 рядків) своїми значеннями. У стовпці "Вартість" обчислення проводяться за формулою: вартість = ціна_упаковки кількість_упаковок. В інших стовпцях значення повинні повторюватися, зокрема, у стовпцях: "Назва товар}". "Лікарська форма". "Виробник"... і.т.д.

 14. Реферат з інформатики
  1. Розбіжності векторної та растрової графіки 3 2. Формати графічних файлів 8 BMP (Windows Device Independent Bitmap) 8 TIFF (Tagged Image File Format) 9 PSD (PhotoShop Document) 9 CDR (CorelDRAW Document) 10 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 10 Список використаної літератури 12

 15. Контрольна з інформатики
  Ввріант 9 Тема: “Microsoft Word” 1.Назвіть стандартні пристрої ПК. 2.Назвіть додаткові пристрої ПК. 3.Яке ствердження вірне: “1 біт = 8 байт”; “1 байт = 8 біт”. 4.Назвіть групи клавіш на стандартній клавіатурі. 5.Перевести з однієїсистеми числення в іншу. а) 10112=?10 ; б) 1210=?2 6.MS DOS. Перейменування файлів. 7.Norton Commander. Управління панелями. 8.Windows 95. Копіювання та переміщення файлів на диск а: . Набрати 3 сторінки тексту через 1,5 інтервали. Розмір шрифту 14. 1-а стор. Відформатувати текст. На сторінці повинні бути виділені курсивом, іншим кольором, напівжирним шрифтом та підкреслені слова (символи). В одному з абзаців встановити стиснутий інтервал між символами. Вставити таблицю. 2-а стор. Розмістити текст в 2 колонки різної ширини. Колонки повинні займати 1/3 сторінки. Заголовок розмістити над усіма колонками. Створити багаторівневий список. Вставити в текст таблицю. 3-я стор. Вставити діаграму. Створити зміст. Створити нумерований список. Відформатувати нумерацію. Вставити формулу. Всі сторінки вміщують колонтитули. Тема: « Microsoft Excel ». 1.Задача.. Магазин “ Світ” уклав угоду з постачальником побутової техніки на місяць. Постачальник має однаковий товар, але різних виробників. .Якщо вартість угоди на поставку техніки одного виробника білш ніж 25% від загальної вартості угоди, то при укладанні наступної – замовнику надається знижка 5%. Побудувати таблицю в Exel та зробити відповідні обчислення: Магазин “Тен” ... результати обчислень представтити червоним коліром, а стовбці даних – різними кольорами. 2.Обчислити за допомогою функцій Exel: Побудувати графіки функцій y(x) та z(x) в одній області, яка має назву « Графік функцій »; Змінити формат області побудови. 3.Теретичне питання. Автозаповнення, Автозаміна.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua