Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з фінансового менеджменту у банку (ID:7023)
| Размер: 69 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 03.08.2006 |
СодержаниеЗміст
1. Аналіз ресурсної бази АППБ “Аваль” 4
2. Аналіз процентних доходів та витрат 8
3. Удосконалення депозитної політики банку 10
Список використаної літератури 13
Додатки 14
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з фінансового менеджменту
  Зміст. 1 (45). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Марковиця. 2 2 (46). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Шарпа. 10 Задача № 6.1. 18 Підприємство має можливість прокредитувати інше підприємство на суму 100 тис. грн. під 20% річних на 2 дні, але власних грошових коштів є лише 70 тис. грн. Решту коштів підприємство мас можливість залучити шляхом отримання короткострокових кредитів у трьох банках по 10 тис. грн. у кожному. Банки пропонують фінансові ресурси за такими процентними ставками: банк А - 17% річних, банк Б 20%, банк В - 22% річних. Нарахування здійснюється за простим відсотком. Необхідно обчислити фінансовий результат від такої операції. Задача № 6.2. 19 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Задача № 6.3. 21 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Аналітична ситуація №6.4. 21 Визначити розрахункову рентабельність виробництва, якщо підприємством на придбання запасів та матеріалів було витрачено 140 000 000 гривень, з яких 12% прокредитовані банком під 10% річних з простим нарахуванням. Ставка податку на прибуток становить 30%. Обсяг товарної продукції підприємства - 200 000 000 грн. Література. 24

 2. Робота з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи поліпшення фінансового стану підприємства. Література 13

 3. Контрольна з фінансового менеджменту
  1. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту 3 2. Класифікація фінансових ризиків 5 3. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві 9 Список використаної літератури 12

 4. Контрольна з основ фінансового менеджменту
  1. Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3 2. Управління вхідними грошовими потоками 9 3. Управління вихідними грошовими потоками 13 Список використаної літератури 20 Додаток 21

 5. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
  1. Мета та масштаб аудиту 3 2. Аудит активів АБ «банк» 4 3. Аудит зобов’язань банку 6 4. Аудит капіталу банку 7 5. Резерви під активні операції банку 9 6. Аудит фінансового результату АБ «банк» 10 Список використаної літератури 13

 6. ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади фінансового моніторингу як чинника фінансової стійкості банку 5 1.1. Фінансова стійкість і її значення в банківській діяльності 5 1.2. Поняття та сутність репутаційного ризику банку, його актуальність 17 1.3. Передумови виникнення та створення системи фінансового моніторингу 22 Розділ 2. Аналіз впливу фінансового моніторингу на фінансову стійкість банку 31 2.1. Аналіз організації фінансового моніторингу в українських банках 31 2.2. Оцінка фінансової стійкості банку у взаємозв’язку із ефективністю системи фінансового моніторингу 36 2.3. Штрафні санкції НБУ, як інструмент запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 47 Розділ 3. Напрямки удосконалення організації системи фінансового моніторингу банку 52 3.1. Шляхи поліпшення системи протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму 52 3.2. Роль та можливі заходи з боку НБУ у сприянні стійкому фінансовому стану банківських установ 63 Висновки 75 Список використаної літератури 77 Додатки 82

 7. Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного банку
  Вступ 3 1. Особливості фінансового аналізу діяльності комерційних банків 5 2. Фінансовий стан та розвиток банків за 2000-2002 роки 21 3. Оцінка фінансового стану комерційного банку (на прикладі АКБ “Південний”) 28 Висновки 41 Література 42 Додаток 1. Фінансова звітність АБ „Південний” за 2002 рік 44

 8. Теоретичні засади та практика фінансового обліку коштів на рахунках у банку
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ 7 1.1. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ЗАТ «ххх» 15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Формування фактографічної інформації 19 2.2. Узагальнення інформації про наявність та рух коштів на рахунках в банку 26 2.3. Формування звітності про рух грошових коштів 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42

 9. Контрольна робота управління фінансовою санацією (практична робота, на прикладі банку)
  Вступ 3 Актуальність теми 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Ідентифікаційні дані та напрями діяльності 5 1.2. Cтруктура управління підприємством 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «НАДРА» 16 2.1. Аналіз фінансової стійкості 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 18 2.3. Аналіз ліквідності 20 2.4. Аналіз ефективності управління 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додаток 1 27 Додаток 2 29

 10. К/р з міжнародного фінансового менеджменту
  Теоретична частина 3 1. Управління вхідними грошовими потоками 3 2. Капітал підприємства та його структура 9 Практична частина 15 1. Ситуація з СП "Компютерний центр" 15 1.1.Проаналізуйте слабкі та сильні сторони фінансової стратегії СП 1.2. Розробіть власний варіант фінансової стратегії СП Література 19

 11. Задача з фінансового менеджменту
  Умови завдання. Визначити початкові інвестиції, виходячи із наступних даних: - ціна нового обладнання -100 000 грн.; - податки на дохід від реалізації старих активів - 3 200 грн.; - дохід від продажу старого обладнання - 25 000 грн.; - витрати на транспортування - 3 000 грн.; - витрати на монтаж нового обладнання - 7 000 грн.; - податкові пільги на інвестиції - 1 500 грн. Перелік літератури

 12. Задачі з фінансового менеджменту вар. 2
  Задача 1 Клієнт уклав угоду ануїтету на 5000 доларів з розрахунку 8 % річних на 5 років. Знайти суму грошей, яку клієнт буде отримувати щорічно. Задача 2 В кінці 3 року Вам надходить бізнес пропозиція з прибутком 2000 доларів. В цей час банківський депозит можливий під 8% річних. Яка вартість бізнес пропозиції сьогодні? Задача 3 Стандартне відхилення проекту А — 650. Математичне очікування ймовірності розподілу — 3000. Знайдіть міру відносної дисперсії (або коефіцієнт варіації). Задача 4 Потрібно знайти коефіцієнт заборгованості. Пасиви фірми — 56000. Чиста вартість капіталу (власний капітал) — 180000. Задача 5 Виручка від реалізації — 650000. Чистий прибуток — 120000. Сума матеріальних активів — 1400000. Дивіденди на 1 акцію — 10 доларів. Знайти коефіцієнт оборотності активів. Задача 6 Знайти ринкову ціну облігацій. Номінал облігацій — 1000 доларів. Строк — 3 роки. Номінальний відсотковий дохід — 6 відсотків. Необхідна дохідність — 10 відсотків. Задача 7 Вартість привілейованої акції — 80 доларів. Ставка дисконтування — 14 відсотків. Визначити розмір дивіденду. Задача 8 Дохід по казначейському векселю США 3,5 відсотку. Дохідність інвестиційного фонду 13 відсотків. Коефіцієнт бета компанії — 1,2. Визначити дохідність акцій компанії. Задача 9 Які акції називаються агресивними, а які консервативними? Бета 1 — 1,2; Бета 2 — 0,8. Перелік використаної літератури

 13. Практичне завдання з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 Маркетингові досліджування встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. 1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту. 2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах. 3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля. 4. Обґрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат. Вихідні дані Показники Значення Середня ціна одиниці продукції, грн. 275 Прогнозне зменшення ціни, % 5 Загальні витрати на одиницю продукції, грн. 170 Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. один. 45 Коефіцієнт еластичності попиту 1,5 Структура витрат, % І варіант - змінні витрати - постійні витрати 73 27 ІІ варіант - змінні витрати - постійні витрати 70 30 Завдання 2 7 1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст показника. 2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі. 3. Обґрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст. 4. Обґрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодах. Завдання 3 9 1. Використовуючи результати розрахунків попередніх завдань визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню. 2. Розрахувати податок на прибуток й величину чистого прибутку підприємства. 3. Визначити економічну рентабельність активів й чисту рентабельність власного капіталу за умов різної структури капіталу. 4. Розрахувати ефект фінансового важеля, пояснити його економічну сутність. Література 12

 14. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Теорія: Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії 3 Задачі 14 Відомі такі показники компанії "У": річна виручка від реалізації продукції — 10000000 грн; сукупні активи на 31.12 — 5000000 грн; власний (акціонерний) капітал на 31.12 — 2500000 грн. Розрахувати коефіцієнти окупності сукупних активів і акціонерного капіталу. Відповідь обгрунтувати. Виходячи з розрахованих і наведених у таблиці значень коефіцієнтів для компанії і галузі, визначити проблеми, що стоять перед компанією. Коефіцієнт Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів ? 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 6 разів 6 разів Коефіцієнт окупності власного капіталу ? 7,0 Список використаних джерел 16

 15. Контрольна робота з фінансового права
  Зміст Вступ 3 1. Фінансова система України та її складові 5 1.1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні 5 1.2. Фінансові органи України 10 2. Поняття види та особливості державного та особистого страхування в Україні 15 2.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення 15 2.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків 16 Висновок 24 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua