Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Акмеологічний розвивальний тренінг. Філософські та методологічні засади управління розвитком персоналу організації (ID:7076)
| Размер: 41 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 02.08.2006 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Розвивальний тренінг 5
2. Сутність системи управління персоналом: його завдання та основні характеристики 7
3. Принципи формування і реалізації ефективної кадрової політики 12
Висновки 20
Cписок використаних джерел 21
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу
  Вступ 3 Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу 4 1. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві 4 2. Мотивація персоналу в період економічної кризи 10 Висновки 13 Література 14

 2. Філософські засади розуміння історії
  Зміст Вступ 3 1. Трактування свідомості різними напрямами філософії 4 2. Генезис свідомості 8 3. Структура свідомості та її основні рівні 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 3. Теоретико-методологічні засади праці менеджера
  Вступ 3 Теоретико-методологічні засади праці менеджера 4 1. Праця як предмет наукового економічного дослідження 4 2. Управлінська праця як складова управлінської діяльності 7 3. Поняття наукової організації праці менеджера 9 Висновки 18 Література 19

 4. Методологічні засади планування діяльності підприємств у ринкових умовах господарства
  ЗМІСТ 1. Суть, значення, мета і завдання техніко-економічного планування на підприємстві 3 2. Нормативна база планування 5 3. Сучасні методи планування діяльності підприємства 7 4. Зміст плану діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 12

 5. Організаційні та методологічні засади обліку, аналізу та аудиту еквівалентів грошових коштів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ФІНАНСОВИЙ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЕВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ 14 1.1. Організація обліку на підприємстві Хлібокомбінат №10 14 1.2. Наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених обліку еквівалентів грошових коштів 22 1.3. Фінансовий облік еквівалентів грошових коштів 29 1.4. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації про еквіваленти грошових коштів 33 1.5. Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку еквівалентів грошових коштів 37 1.6. Висновки і пропозиції за розділом 1. 43 РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОКОМБІНАТ 45 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Хлібокомбінат 45 2.2. Аналіз фінансового стану Хлібокомбінат 47 2.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз еквівалентів грошових коштів 56 2.4. Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу еквівалентів грошових коштів та виклад їх практичного застосування 66 2.5. Висновки і пропозиції за розділом 70 РОЗДІЛ ІІІ. ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ АУДИТ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВТСВА УКРАЇНИ ЩОДО ЕВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ 72 3.1. Теоретичні основи, практичний внутрішній та зовнішній аудит еквівалентів грошових коштів 72 3.2. Експрес-аудит фінансової звітності підприємства Хлібокомбінат 84 3.3. Державний контроль, ревізія та відповідальність за недотримання чинного законодавства України еквівалентів грошових коштів 92 3.4. Висновки і пропозиції за розділом 96 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 106

 6. Особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античності. Філософські засади громадсько-політичних рухів в Україні ХІХ ст.
  1. Особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античності 3 2. Філософські засади громадсько-політичних рухів в Україні ХІХ ст. 9 Список використаної літератури 13

 7. управління персоналом БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 3 2. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ 10 ЛІТЕРАТУРА 19

 8. Особливості дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу 6 1.1. Сучасні підходи до мотивації персоналу 6 1.2. Мотивація та формування стратегічної поведінки 9 1.3. Диверсифікація і умови раціонального застосування систем матеріального стимулювання продуктивності персоналу 16 2. Механізм мотивації працівників у страховій компанії 19 2.1. УСК “Гарант” – один з лідерів українського страхового ринку 19 2.2. Мотивація працівників в контексті загальної стратегії ВАТ “УСК “Гарант” 21 3. Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу як запорука зростання компанії 25 Висновки 30 Література 34 Мета дослідження: вивчення дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління, розроблення рекомендацій щодо формування системи мотивації персоналу до високопродуктивної праці на вітчизняних підприємствах. Об’єкт дослідження: механізм мотивації персоналу підприємства до підвищення його продуктивності . Предмет дослідження: теоретичні та практичні засади формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства. Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, матеріали Державного комітету статистики, звітна та облікова документація підприємства, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників в галузі менеджменту персоналу.

 9. Організаційно-економічне управління розвитком підприємства
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства 5 1.1. Сутність економічного розвитку підприємств 5 1.2. Методологія оцінки організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 10 Розділ ІІ. Аналіз організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 14 2.1. Оцінка організаційного управління розвитком підприємства «ххх» 14 2.2. Характеристика управління трудовими ресурсами підприємства «ххх» 15 2.3. Аналіз ефективності управління активами підприємства «ххх» 17 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення організаційно-економічного управління розвитком підприємства «ххх» 31 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додатки 49

 10. Управління розвитком дитячо-юнацького туризму в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ 7 1.1. Історія виникнення і розвиток дитячо-юнацького і молодіжного туризму 7 1.2. Специфіка і основні напрямки розвитку дитячо-юнацького і молодіжного туризму 20 1.3. Ресурси (природні, соціально-економічні) і мотиваційні чинники розвитку дитячо-юнацького і молодіжного туризму 27 1.4. Зв’язок спорту і молодіжного туризму 40 РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО І МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 47 2.1. Нормативно-правове регулювання, як один з механізмів управління дитячо-юнацьким і молодіжним туризмом 47 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку дитячо-юнацького туризму і молодіжного туризму та його структура 63 2.3. Розвиток спортивного туризму як невід’ємна складова молодіжного туризму 70 2.4. Управління розвитком дитячо-юнацького туризму і молодіжного туризму 77 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО І МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 87 3.1. Проблеми розвитку і управління дитячо-юнацьким і молодіжним туризмом 87 3.2. Перспективи розвитку і вдосконалення управління 91 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 112

 11. Індивідуальне завдання для слухачів з науки УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
  І. Оцінити специфіку соціальної структури її різноманітних зрізів в виробничій організації та її ієрархії (Характеристика соціальних проблем в організації ВАТ "ххх" наведена нижче) а) проаналізувати, - стан соціальнної структури підприємства, який включає, кількість та якість соціальних груп працівників що володіють певними соціальними ознаками: рівнем освіти, професії, стажем роботи, національною приналежністю, демографічними характеристиками тощо. б) охарактеризувати специфіку соціальної структури підприємства визначити і сформулювати соціальні проблеми в сформованих соціальних групах ІІ. Визначитись з поточними та перспективними заходами щодо посилення соціального захисту працівників і запропонувати можливі джерела їх фінансування ІІІ. Розробити план ефективного соціального розвитку підприємства, підтвердивши його аналітичними розрахунками, діаграмами, схемами, отриманими в результаті аналізу та додатковими матеріалами і власними розробками Зробити висновки

 12. Ефективне використання природних ресурсів в контексті державного управління сталим розвитком
  Вступ 3 Ефективне використання природних ресурсів в контексті державного управління сталим розвитком 4 Висновки 12 Список використаних джерел 14

 13. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації
  1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3 2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12 3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19 Література 21

 14. Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом
  ВСТУП 3 1.Понятійно-категоріальна сутність та особливості системи управління персоналом 5 2.Цілі та функції управління персоналом 15 3. Основні принципи управління персоналом в сучасних умовах 17 Висновки 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 15. ТРЕНІНГ на тему: "Організаційні методи управління конфліктами"
  ТРЕНІНГ на тему: "Організаційні методи управління конфліктами" Цільова аудиторія тренінгу: Керівники різних рівнів, фахівці Тривалість: 3 дні (3 заняття по 4 години) Мета тренінгу:  Набути системне уявлення про природу конфлікту.  Структурувати методи діагностики та управління конфліктом.  Сформувати адекватні стратегії реагування в ділових конфліктах.  Навчитися методам, прийомам і технікам управління конфліктами.  Підвищити рівень компетентності в управлінні персоналом. Програма тренінгу: № з/п Теми занять Задачі етапу занять Вид заняття та кількість годин 1 Загальні уявлення про конфлікт:  Конфлікт в колективі  Що таке конфлікт?  Типи конфлікту  Причини конфлікту Проаналізувати сутність конфліктів, причини їх виникнення Лекція – 2 години Сутність конфлікту та його причини. Ділова гра «Скарга» Розв‘язати та проаналізувати ігрову ситуацію Практична частина – 2 години 2. Наслідки конфлікту  Функціональні наслідки  Дисфункціональні наслідки Проаналізувати наслідки до яких призводять конфлікти Лекція – 1 година Конфліктні ситуації Вирішення ситуаційних завдань Практична частина – 2 години Контрольний тест Вирішення тестових завдань, обговорення відповідей Практична частина - 1 година 3 Управління конфліктною ситуацією  Структурні методи вирішення конфлікту Проаналізувати чотири структурних методи вирішення конфлікту Лекція - 2 години Технології управління конфліктами. Дидактична гра «Оцінка глибини конфлікту». Тест: «Оцінка глибини конфлікту». Ігрова ситуація. Розв‘язати та проаналізувати ігрову ситуацію Практична частина – 2 години Контрольний тест. Вирішення тестових завдань, обговорення відповідей В результаті тренінгу учасники:  Придбають знання в галузі психології ділового спілкування і конфліктної взаємодії.  Вивчать технологію роботи з напруженими ситуаціями міжособистісного спілкування.  Розвинуть компетентність у роботі з емоціями партнера по спілкуванню.  Відчують на особистому досвіді вплив факторів, що заважають і сприяють успішному врегулювання конфліктних ситуацій.  Проаналізують власні стереотипи і установки, що знижують ефективність в ситуації напруженого або конфліктної взаємодії.  Вивчать свій власний стиль спілкування і зроблять крок у подальшому його вдосконаленні.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua