Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Граматична структура функціонування речень зі звертаннями (ID:7119)
| Размер: 48 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 02.08.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОПИСУ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ 7
РОЗДІЛ ІІ. ЗВЕРТАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СИНТАКСИСУ 19
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

Метою дослідження є виявлення особливостей граматичної структури речень зі звертаннями в синтаксичній системі української мови.
Мета дослідження зумовила такі його завдання:
• висвітлити основні методологічні й джерелознавчі підходи до вивчення звертання у розрізі проблем сучасного мовознавства;
• виявити й описати функції форм звертання як засобу синтаксису.
дослідити особливості лексичної реалізації звертання;
Об’єктом дослідження є звертання як засіб реалізації зверненості мовлення в сучасній мові.
Предмет аналізу становлять семантичні та функціональні характеристики номінальних форм звертання
Для досягнення поставленої мети й розв’язання конкретних завдань у роботі застосовуються такі методи й прийоми дослідження:
1) метод соціолінгвістичного аналізу – для опису впливу соціолінгвістичних чинників на мовну реалізацію звертання в конкретному акті звертання;
2) метод контекстологічного та ситуативного аналізу – для встановлення функціонального навантаження форм звертання й апелятивних займенників у конкретній комунікативній ситуації з усною або писемною формою мовлення.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше звертання розглянуто як динамічний засіб вираження зверненості мовлення. У зв’язку з цим уточнено й переглянуто питання про функції, виконувані формами звертання, розроблено критерії диференціації оказіональних і узуальних форм звертання. У роботі описано нові тенденції вживання форм звертання, а також показано зміни, яких зазнають виразники зверненості мовлення в соціолінгвістичному і прагматичному аспектах
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Призначення структура та механізм функціонування фінансового ризику
  Вступ 4 1. Поняття та сутність фінансових ризиків 7 2. Класифікація фінансових ризиків 11 3. Попередження та управління фінансовими ризиками 17 Висновки 19 Список використаних джерел 21

 2. Система інвестицій: поняття, структура, принципи функціонування в Україні
  Вступ 3 1. Сутність і класифікація інвестицій 5 1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 1.2. Класифікація інвестицій 16 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності 21 3. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення 27 3.1. Аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні 27 3.2. Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні 30 Висновок 36 Список використаної літератури 38

 3. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму операційної системи в умовах України
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування операційної системи виробничого підприємства 6 2. Понятття операційного процесу, його етапи та роль у діяльності підприємства 8 3. Аналіз внутрішнього економічного механізму операційних систем промислових підприємств 12 4. Обґрунтування науково-методичних засад управління операційною системою 21 Висновки 24 Література 27-28 Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів та методичного апарату функціонування внутрішнього економічного механізму операційної системи виробничого підприємства в умовах України. Предметом дослідження є управління внутрішніми економічними операційними системами промислових підприємств. Об’єктом дослідження було визначення формування організаційно-економічного механізму функціонування внутрішньої економічної операційної системи промислових підприємств.

 4. Особливості редагування складних речень
  Вступ 3 1. Теоретичні основи редагування складних речень 5 1.1. Поняття складного речення 5 1.2. Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в системі складного речення 7 1.3. Складні концесивні утворення в структурі складнопідрядного речення 9 1.4. Аналіз безсполучникових складних речень із відношенням обґрунтування 13 2. Напрями вдосконалення редагування складних речень 19 2.1. Формально-структурна організація інтенсивно-допустового речення 19 2.2. Безсполучникові складні структури обґрунтування і текст 22 2.3. Багатокомпонентні складні речення зі спільною предикативною частиною, особливості їх членування 24 2.4. Семантико-синтаксична структура складних конструкцій з сурядністю і підрядністю 26 Висновки 31 Література 35

 5. Європарламент: сутність, принципи функціонування
  Вступ 3 1. Загальна характеристика Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу 4 2. Компетенція Європейського Парламенту в процесі прийняття рішень Європейського Союзу 6 3. Компетенція Європейського Парламенту в сфері зовнішньої політики Європейського Союзу 9 Висновки 12 Література 15

 6. Механізм функціонування ринку праці
  Вступ 3 1. Сутність соціально-економічної категорії „ринок праці 4 2. Механізм функціонування сучасного ринку праці 10 Висновок 15 Література 17

 7. Особливості функціонування піприємницьких структур
  ВСТУП 5 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 6 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 6 1.2. Функції та мета підприємства 9 1.3. Особливості створення підприємства підприємницького типу 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР (на прикладі корпорації ROSHEN) 18 2.1. Історія розвитку кондитерської корпорації ROSHEN 18 2.2. Аналіз розвитку ЗАТ "Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса" як складової корпорації ROSHEN 23 3. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 28 3.1. Загальні показники розвитку підприємств кондитерської галузі 28 3.2. Прогнози та перспективи виробництва і реалізації української кондитерської промисловості 35 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39

 8. Особливості функціонування бірж України
  Вступ 3 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БІРЖІ І ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ БІРЖЕВИХ СТРУКТУР 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БІРЖЕВОЇ ТОРГІВЛІ 17 2.1. Сучасний механізм діяльності біржі 17 2.2. Особливості укладання біржевих угод 21 3. ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 29 Література 42 Додатки 44

 9. Закономірності розвитку і функціонування міст
  Вступ 4 1. Закономірності розвитку і функціонування міста 5 2. Економіко-географічна характеристика великих міст України 10 3. Екологічне середовище в містах 15 Висновки 19 Список використаних джерел 20

 10. Створення та функціонування брокерської контори
  Вступ 3 1. Створення та правовий статус брокерської контори 4 2. Організація та функціонування брокерської контори 6 3. Права та обов’язки брокерів 11 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 11. Організація створення та функціонування кафе
  ВСТУП 3 ЧАСТИНА 1 4 Проекти засновницьких документів (протокол зборів засновників, установчий договір, статут) 4 Зразки заяв реєстрації юридичної особи в місцевому органі виконавчої влади, податковій інспекції, статистичному управлінні, пенсійному фонді, центрі зайнятості, фонді обовязкового соціального страхування та відповідних свідоцтв і довідок з тих органів 20 ЧАСТИНА 2 34 Проект бізнес-плану організації створення та функціонування кафе „Вікторія” 34 Проект плану розміщення та забудови підприємства 43 ЧАСТИНА 3 44 Зразок заповненого контракту купівлі-продажу 44 Зразок заповненого договору оренди 46 Зразок заповненого договору кредиту 49 Зразок договору застави майна 50 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 51

 12. Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків
  План 1. Загальний огляд закордонних страхових ринків 3 2. Страховий бізнес Великобританії 6 3. Страховий ринок Німеччини 7 4. Розвиток страхової діяльності в закордонних країнах 8 Література 10

 13. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади формування банківського капіталу в умовах ринкової економіки 5 1.1. Сутність банківського капіталу та його призначення 5 1.2. Характеристика складових банківського капіталу 17 Розділ 2. Механізм формування складових банківського капіталу та методи його вдосконалення 23 2.1. Власний банківський капітал, його функції та складові 23 2.2. Депозитне формування ресурсів банку та перспективи його розвитку 31 2.3. Формування банківських ресурсів на позичковій основі та його особливості 41 Розділ 3. Банківський капітал у фінансовому механізмі підвищення ефективності функціонування банківської системи України 57 3.1. Шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків 57 3.2. Формування резервного капіталу банків: практика та напрями її вдосконалення 74 Висновки 81 Список використаних джерел 85 Додатки 91

 14. Кейнсіанська теорія функціонування ринку праці
  Вступ 3 1. Генеза концепцій сутності ринку праці 4 2. Критика Дж.М. Кейнсом постулатів неокласики 11 3. Вплив кейнсіанської теорії зайнятості на розвиток ринку праці 16 Висновок 19 Задача: 21 Література 22

 15. Особливості формування і функціонування комплексів відпочинку
  Вступ 3 1. Суть туристично-рекреаційного комплексу та його функції 4 2. Класифікація комплексів відпочинку України за рівнем комфорту 9 3. Функціональна структура туристично-рекреаційного комплексу регіону 14 4. Територіальна структура туристично-рекреаційного комплексу регіону 16 5. Основи маркетингу рекреаційних систем 18 Висновки 26 Література 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua