Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ РАЙФАЙЗЕНБАНК ЗА ПЕРІОД З 01.01.2005 Р. ПО 01.01.2006 Р. (ID:7174)
| Размер: 79 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 09.08.2006 |
СодержаниеЗміст
1. Аналіз власного капіталу 3
2. Аналіз зобов’язань банку 6
3. Аналіз активних операцій банку 8
4. Аналіз інвестиційної діяльності банку 11
5. Аналіз ефективної діяльності та фінансової стійкості 14
6. Дослідження рейтингових показників банку 20
Список використаних джерел 21
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз банківської діяльності на прикладі комерційного банку
  Практична контрольна, багато графічного і табличного матералу Зміст роботи: 1. Загальні відомості про банк 3 2. Аналіз власного капіталу 4 3. Аналіз зобов’язань банку. 8 4. Аналіз активних операцій банку. 9 5. Аналіз кредитних операцій. 11 6. Аналіз фінансових результатів банку. 15 7. Дослідження рейтингових показників банку. 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 2. Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
  1. Характеристика банку 4 2. Аналіз пасивів банку 13 3. Аналіз активів банку 15 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку 16 Фінансова звітність Банк «Назва» 19

 3. Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
  1. Характеристика банку 4 2. Аналіз пасивів банку 5 3. Аналіз активів банку 7 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку 8 Додатки 13 Звітність

 4. Аналіз діяльності банку, на прикладі банку "Фінанси й Кредит"
  варіант 2 1.Основні відомості про банк 2.Аналіз власного капіталу 3.Аналіз зобов’язань 4.Аналіз активних операцій 5.Аналіз кредитних операцій 6.Аналіз фінансових показників 7.Дослідження рейтингових показників. Література Додатки

 5. Аналіз діяльності банку на прикладі конкретного банку Аваль
  варіант 3 1. Вступна частина 2 2. Внутрішні змінні організації 4 3. Зовнішнє середовище організації 6 4. Організаційна структура управління 9 6. Керування контролюванням 6 7. Мотивація роботи працівників 8 8. Комунікаційний процес 10 Висновки 13 Список використаної літератури 16 Додатки 17-30

 6. Аналіз діяльності банку на прикладі банку «Аваль»
  Вступ 2 1. Загальні відомості про банк 5 2. Аналіз власного капіталу 10 3. Аналіз зобов’язань банку 13 4. Аналіз активних операцій банку 17 5. Аналіз кредитних операцій 22 6. Аналіз фінансових результатів банку 28 7. Дослідження рейтингових показників банку 34 Висновки 39 Список використаних джерел 42 Додатки 45 Завданням роботи є оцінка показників діяльності банку, підвищення конкурентоспроможності банку, розробка конкурентної стратегії розвитку банку. Метою дослідження є розкриття сутності аналізу господарської діяльності банку, аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність банківських послуг, шляхів підвищення конкурентоспроможності. Об’єктом дослідження є дані фінансової звітності акціонерного поштово-пенсійного банку (надалі АППБ) „Аваль”. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з економічною діяльністю банку. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. 1. Надати загальну характеристику підприємству. 2. Провести економічну оцінку діяльності АППБ “Аваль”. 3. Запропонувати шляхи удосконалення господарської діяльності банку. Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Інформаційною основою дослідження є дані маркетингових досліджень та фінансової звітності АППБ „Аваль”, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання. Робота містить 53 сторінки тексту, 4 рисунки, 18 таблиць, 30 джерел використаної літератури, 4 додатки.

 7. Аналіз діяльності банку, на прикладі банку Аваль
  1.Основні відомості про банк 2.Аналіз власного капіталу 3.Аналіз зобов’язань 4.Аналіз активних операцій 5.Аналіз кредитних операцій 6.Аналіз фінансових показників 7.Дослідження рейтингових показників. Література Додатки Аналіз доходів банку Аналіз активних операцій банку Склад і структура забов’язань банку (тис. грн.) Склад і структура власного капіталу (тис. грн.)

 8. Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки
  Показники фінансової звітності Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансових результатів діяльності Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності і платоспроможності Показник фінансового стану Фінансова звітність

 9. Державний бюджет України: проблеми його формування (2005-2006)
  ВСТУП 3 1. СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ 5 2. ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ. ПОДАТКИ 12 3. ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ 14 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 18 4.1. Організація бюджетного процесу на загальному рівні 18 4.2. Складання проекту державного бюджету 22 4.3. Виконання державного бюджету 27 4.4. Внесення змін до закону “Про державний бюджет України” 29 4.5. Зведення, складання та подання звітності про виконання державного бюджету 31 5. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40-41 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретично-методологічних засад щодо формування та використання складових Державного бюджету України, втілення яких спрямоване на підвищення ефективності макроекономічної політики держави. Об'єкт дослідження – Державний бюджет України та окремі його складові з притаманними їм механізмами впливу на розвиток економіки. Предметом дослідження є механізм складових державного бюджету України

 10. Аналіз рентабельності комерційного банку
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку 4 1.1. Рентабельність банку: сутність та фактори впливу 4 1.2. Методичні підходи до аналізу рентабельності банку 9 2. Аналіз рентабельності АБ «...» 18 2.1. Аналіз прибутковості банку 18 2.2. Аналіз рентабельності АБ «...» 20 3. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку 27 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 40

 11. Аналіз рентабельності комерційного банку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку 6 1.1 Рентабельність банку: сутність та фактори впливу 6 1.2. Методичні підходи до аналізу рентабельності банку 16 1.3 Організаційно-економічна характеристика банку 23 Розділ 2. Аналіз рентабельності АКБ “ ” 26 2.1 Організаційно-інформаційна модель аналізу рентабельності комерційного банку 26 2.2 Аналіз прибутковості банку 33 2.3 Аналіз рентабельності 38 2.4 Факторний аналіз рентабельності банку 40 3. Шляхи покращення рентабельності АКБ « » 46 Висновки 49 Список використаної літератури 54 Додатки 57

 12. Прибуток та рентабельність: основні показники діяльності комерційного банку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження основних показників діяльності комерційного банку 6 1.1. Прибутковість банку: сутність та фактори впливу 6 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку 15 1.3. Методичні підходи до аналізу прибутковості банку 22 Розділ 2. Дослідження фінансової діяльності АБ «...» 33 2.1. Аналіз прибутковості банку 33 2.2. Оцінка рентабельності АБ «...» 42 Розділ 3. Шляхи покращення прибутковості діяльності комерційного банку 52 3.1. Напрями підвищення ефективності діяльності банку 52 3.2. Резерви збільшення прибутковості діяльності банку 67 Висновки 82 Список використаної літератури 87 Додатки 92

 13. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна суть та рейтингова оцінка фінансового стану комерційного банку 5 1.1. Регулювання банківської діяльності в Україні, його суть та форми 5 1.2. Базові принципи для ефективної роботи системи банківського нагляду 12 1.3. Показники рейтингової оцінки фінансового стану комерційних банків 26 1.4. Рейтингові системи оцінки комерційних банків 31 Висновки до першого розділу. 36 Розділ 2. Аналіз фінансового стану АБ «Назва» 38 2.1 Загальна характеристика діяльності банку 38 2.2. Оцінка ефективності діяльності банку 45 2.3. Оцінка фінансової стійкості банку 48 2.4. Визначення рівня рентабельності АБ «Назва» 52 Висновки до другого розділу. 58 Розділ 3. Шляхи удосконалення методологічної бази рейтингової оцінки фінансового стану комерційного банку 59 3.1. Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінювання комерційних банків 59 3.2. Застосування методики інтегральної оцінки фінансового стану банку 64 3.2. Шляхи підвищення фінансового стану банку 78 Висновки до третього розділу. 98 Висновки 99 Список використаної літератури 104 Додатки 110-114

 14. Побудувати криву Філіпа для України за період 2006 -2007 р.р.
  Побудувати криву Філіпа для України за період 2006 -2007 р.р. Література 9

 15. Аналіз банківської діяльності
  Керівний персонал банку 2 Основні види банківських послуг в Україні 5 Задача 9 За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості: процентну маржу; чистий спред; чисту процентну маржу користуючись даними таблиці.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua