Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Господарський процес поняття, форми та стадії здійснення (ID:7247)
| Размер: 122 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 09.08.2006 |
СодержаниеПредмет: господарський процес

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1. Правова природа господарського процесуального права 6
1.2. Сутність, принципи та функції господарського процесу 8
РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 14
2.1. Поняття і види рішень господарського суду 14
2.2. Ухвали та постанови господарського суду 20
РОЗДІЛ 3. СТАДІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 27
3.1. Порушення провадження по господарським спорам 27
3.2. Підготовка матеріалів до розгляду 29
3.3. Розгляд справи у господарському суді 35
3.4. Перевірка і перегляд судових рішень господарських судів 47
3.4.1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 47
3.4.2. Перегляд судових рішень в касаційному порядку 57
3.4.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 64
3.5. Виконання судових рішень 67
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИКА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ НА СТАДІЯХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 80
4.1. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення мирової угоди 80
4.2. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення третейської угоди 82
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94

Мета даного дослідження полягає у науково-теоретичному та практичному аналізі правової природи господарського процесу, глибокому аналізі його сутності, осмисленні основних інститутів господарського судочинства, а також в аналізі судової практики господарського процесу України.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
- визначити правову природу господарського процесуального права;
- проаналізувати сутність, принципи та функції господарського процесу;
- дати аналіз судових актів господарського суду;
- розглянути стадії господарського процесу;
- зробити огляд перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами;
- провести дослідження питань пов’язаних з виконанням рішень, ухвал, постанов господарського суду;
- зробити аналіз практики врегулювання спорів на стадіях судового процесу.
Об'єктом дослідження є правова природа господарського процесуального права, його предмет та метод, а також правові основи господарського судочинства, які мають визначальне значення для здійснення господарського процесу.
Предметом дослідження є аналіз правових основ господарського процесу, характеристика його форм та стадій здійснення. Огляд практики врегулювання спорів на стадіях господарського процесу, значення цього процесу для вирішення господарських спорів. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового пояснення поняття, сутності та значення господарського процесу на сучасному етапі розвитку правосуддя в Україні. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Застосування діалектичного методу дало можливість проаналізувати становлення господарського процесу в Україні як складний динаміч¬ний процес, в якому завдяки виникненню і розв’язанню внутрішніх суперечностей здійснюється перехід до нового якісного стану судової системи. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з пізнанням рішень, ухвал, постанов господарського суду. Застосування системного методу дало змогу проаналізувати стадії господарського процесу в Україні. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Господарський процес
  1. Визначити роль та правовий статус судового експерта в господарському процесі 3 2. Розкрити питання щодо поняття установлених законом процесуальних строків в господарському судочинстві 8 3. Скласти проект заяви про відновлення пропущеного процесуального строку 16 Бібліографія 18

 2. Господарський процес
  Задача № 1. Прокурор м. Києва звернувся до господарського суду з позовом в інтересах державного підприємства «Маяк» до приватного підприємства „Скорпіон" про дострокове розірвання договору оренди та виселення. Відповідач у відзиві на позов вказав на порушення позивачем вимог господарського процесуального кодексу щодо досудового врегулювання спору і просить позовну заяву залишити без розгляду. Розберіть доводи сторони. Чи є підстави для залишення заяви без розгляду або підстави повернення заяви прокурору? Які повноваження прокурор має в господарському процесі і на які справи поширюється досудовий порядок врегулювання спорів? Задача №2. Суддя господарського суду м. Києва на підставі ст.63 ГПК України повернув матеріали, які були подані до позову та позовну заяву прокурору Печерського району м. Києва без розгляду оскільки суду не подано доказів надсилання сторонам копій позовної заяви та доданих до неї документів. Прокурор Печерського району звернувся з протестом на дії судді про повернення позовних матеріалів. Апеляційний суд м. Києва повернув протест без розгляду, вказавши, що суддя повернув матеріали правомірно. Вирішіть задачу. Який процесуальний документ виніс суддя, повернувши позовні матеріали. Підготуйте проект процесуального документу, який виніс голова суду.

 3. Господарський процес
  Вступ 3 1. Визначити поняття та правовий механізм застосування судових штрафів у господарському процесі 4 2. Охарактеризувати письмові докази як засоби доказування у господарському процесі 8 3. Скласти проект ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів 20 Висновок 22 Бібліографія 23

 4. Господарський процес
  Завдання 1. Касаційне оскарження постанов Вищого господарського суду України. 3 Завдання 2 Знайдіть правильні відповіді. 15 1. Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше: 2. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути: 3. Господарський суд відкладає розгляд справи за наступними обставинами: Завдання З. 16 14 липня 2005 р. банк звернувся в місцевий господарський суд з позовом про стягнення з ВАТ 65 000 грн. заборгованості за кредитним договором. Господарський суд позовні вимоги задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що між позивачем і відповідачем був укладений кредитний договір від 10 липня 2004 р. і відповідач не виконав своїх зобов'язань за договором: не повернув кредит до 10 липня 2005 р. Рішення місцевого суду за апеляційною скаргою відповідача було переглянуто апеляційним господарським судом, який його скасував і прийняв нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовив. При цьому апеляційний суд виходив з того, що сторонами 10 липня 2005 р. була підписана додаткова угода до кредитного договору від 10 липня 2004 р., за якою дата погашення кредиту була перенесена на 30 вересня 2005 р. Ця угода судом першої інстанції не розглядалась і як доказ будь-якої оцінки не отримала. Чи має право апеляційний господарський суд дослідити нові докази і ґрунтуючись на них прийняти нове рішення? Який порядок подання апеляційної скарги (апеляційного подання) та доказів до апеляційного суду? Бібліографія 18

 5. Відповіді на питання господарський процес
  1. Повноваження господарських судів 3 2. Статус суддів господарських судів 5 Список використаної літератури 7

 6. Контрольна робота господарський процес
  Вступ 3 1. Справи підвідомчі господарським судам 5 2. Повернення позовної заяви 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 7. Господарський договір: поняття та особливі ознаки
  Вступ 3 1. Поняття та види господарських договорів 5 1.1. Поняття та ознаки господарського договору 5 1.2. Функції господарського договору 9 1.3. Види господарських договорів 12 2. Правові вимоги до укладання, форми та змісту господарських договорів 17 2.1. Порядок та умови укладення господарських договорів 17 2.2. Вимоги до змісту та форми господарського договору 22 2.3. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31

 8. Комунікаційний процес: сутність, елементи та етапи здійснення
  ВСТУП 3 1. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ, МОДЕЛЬ, ЕТАПИ 4 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 9 ВИСНОВКИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 9. Поняття стадії кримінального процесу, види стадій
  ВСТУП 2 1. Загальне вчення про стадії кримінального процесу 3 2. Основні стадії кримінального процесу 4 3. Виключні стадії кримінального процесу 8 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

 10. Загальна характеристика поняття форми держави. Форми державного устрою в зарубіжних країнах
  Вступ 3 1. Поняття і структура форми держави. Bиди форм державного правління та державного yстрою 5 2. Форми та поняття державного устрою 18 3. Конституція України про систему органів державної влади та державний устрій 25 4. Державний устрій США 27 Bисновок 30

 11. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства
  Поняття інвестицій. Цілі інвестування туристичного підприємства 2 Фінансові інвестиції туристичних підприємств 6 Особливості здійснення фінансових інвестицій в Україні 10 Задача 10 12 Визначити тривалість періоду інвестування, яка буде достатньою для збільшення інвестиційного капіталу в 2 рази, за умови, що дохідність інвестиції становить 15% на рік і розрахунки виконуються: за схемою простого процента, за схемою складного процента. Пояснити отримані результати розрахунків. Список використаної літератури 14

 12. Поняття та форми вини
  Вступ 5 Розділ І. Вина як складова частина злочину. 6 1. Поняття злочину у кримінальному праві 6 2. Суб’єктивна сторона складу злочину 8 3. Вина як складова частина суб’єктивної сторони складу злочину 9 Розділ ІІ. Умисел як одна із форм вини 16 1. Поняття умислу у кримінальному праві 16 2. Прямий умисел 16 3. Непрямий умисел 20 ІІІ. Необережність як форма вини 22 1. Поняття необережності як форми вини 22 2. Злочинна самовпевненість. Інтелектуальний і вольовий момент 23 3. Злочинна недбалість та її критерії. Казус. 25 4. Класифікація необережних злочинів. Особливості їх криміналізації. 28 Висновки 31 Список використаної літератури 37

 13. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 14. Форми державного правління: поняття, ознаки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 5 1.1. ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 5 1.2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 7 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 11 2.1. МОНАРХІЯ ЯК РІЗНОВИД ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 11 2.2. РЕСПУБЛІКА ЯК РІЗНОВИД ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 14 РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 23 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 15. Працевлаштування та його правові форми. Поняття підходящої роботи
  1. Працевлаштування та його правові форми. Поняття підходящої роботи. 3 2. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, порядок їх надання. Оплата відпусток. 6 3. Режим робочого часу, порядок його встановлення 12 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua