Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Принципи оцінки. Особливості їх застосування при визначені вартості нерухомості в умовах становлення ринку (ID:7328)
| Размер: 21 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 08.08.2006 |
СодержаниеПлан
Вступ 3
1. Принципи організації роботи експерта 5
2. Принципи та база оцінки нерухомості 7
3. Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади 13
4. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна 18
Висновки 20
Література 21
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах
  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"

 2. Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки
  Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки 3 Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом 3 Основні принципи та методи оцінки 6 Задача 13 Обчислити майбутню реальну вартість інвестицій, якщо строк інвестицій - 2 роки, річний складний відсоток - 20%, темп інфляції - 30 %. Список літератури 14

 3. Особливості застосування методу аналогій під час оцінки ризиків
  Вступ. 1. Загальні засади застосування методу аналогій при дослідженні економічних ризиків. 2. Особливості застосування методу аналогій під час оцінки ризиків. Висновки. Література.

 4. Роль оцінки конкурентноспроможності продукції при плануванні обсягу продажу та сегментації ринку в процесі планування освоєння нових моделей
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств 5 1.1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства 5 1.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства 7 1.3. Основи конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств 11 2. Оцінка конкурентноспроможності продукції при плануванні обсягу продажу та сегментації ринку ВАТ «Звенигородський сироробний комбінат» 15 2.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 15 2.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції 20 3. Напрями вдосконалення конкурентоспроможності продукції ВАТ «ххх» 24 3.1. Плануванні обсягу продажу та сегментації ринку в процесі інноваційного розвитку 24 3.2. Заходи зі зростання конкурентоспроможності продукції 27 Висновки 32 Література 34 Додатки 40

 5. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 6. Сучасні методики оцінки вартості бренду компанії: практичні аспекти
  Вступ 3 1. Тлумачення поняття «бренд» 3 2. Капітал і актив бренду 5 3. Методи оцінки бренду 5 Висновок 10 Література 12

 7. Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки Моделі оцінки поточної вартості та доходності
  1. Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки 3 2. Моделі оцінки поточної вартості та доходності облігацій 9 Література 23

 8. Концепція альтернативної вартості і її практичне застосування в економіці
  Теоретичні питання 3 1. Концепція альтернативної вартості і її практичне застосування в економіці. 3 2. Циклічність економіки. Фази економічного циклу. Теорії циклічних коливань. 4 3. Особливості виробництва і ціноутворення в умовах олігополії і картелю. 11 4. Економічна нерівність доходів: способи оцінювання і зменшення її ступеня. 14 Тести 17 1. За інших рівних умов валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшиться, коли: 2. При обчисленні валового внутрішнього продукту (ВВП) подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують: 3. Якщо валовий національний продукт (ВНП) України перевищує валовий внутрішній продукт (ВВП), то: 4. Чисті інвестиції — це: 5. Національний доход (НД) відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину: 6. Попит і пропонування на даний товар заданий відповідно алгебраїчно: 7.Зміна якого фактора не викликає зсуву кривої попиту? 8.Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 9.Якщо будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит на цей товар: 10.Товар можна віднести до недобросовісних, якщо: Список використаних джерел 20

 9. Принципи оцінки потенціалу підприємства
  Вступ 3 1. Основні фонди як категорія перехідної економіки 4 2. Проблеми використання виробничних потужностей підприємств 9 3. Напрями ефективного використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств 14 Висновки 17 Література 19

 10. Загальні принципи оцінки діяльністі організацій
  Вступ 3 1. Теоретико - методичні основи аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 4 2. Доходи і витрати підприємства як основа формування показників економічної ефективності 8 3. Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємств 10 Висновок 17 Література 18

 11. Принципи оцінки ефективності реальних інвестицій
  1. Принципи оцінки ефективності реальних інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційних якостей цінних паперів 11 Список використаної літератури 20

 12. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. Застосування контролінгу в туристичній галузі
  1. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. 3 2. Застосування контролінгу в туристичній галузі. 6 Література. 11

 13. Проблема оцінки та розподілу ресурсів при формуванні загальнокорпоративної стратегії
  Вступ 3 1. Корпоративна стратегія: сутність, класифікація, вибір 4 2. Особливості ресурсного забезпечення корпоративної стратегії підприємства 9 3. Оцінка потреби у ресурсах при формуванні корпоративної стратегії 13 3.1. Матеріально-сировинні ресурси 13 3.2. Техніка та технологія 14 3.3. Трудові ресурси 15 3.4. Фінансові ресурси 18 3.5. Інформаційні ресурси 20 3.6. Енергетичні ресурси 21 Висновки 22 Література 23

 14. Формування вартості робочої сили на ринку праці
  Вступ 3 1. Класифікація витрат на робочу силу 4 2. Джерела інформації для розрахунку вартості робочої сили 6 3. Чинники, що впливають на величину вартості робочої сили 6 Висновок 13 Література 14

 15. Оцінка вартості цінних паперів на фондовому ринку
  Вступ 3 1. Оцінка вартості цінних паперів 4 2. Розрахункова вартість похідних цінних паперів 7 3. Оцінка емітентів та біржових індексів 9 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua