Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз собівартості (на прикладі підприємства) (ID:7374)
| Размер: 134 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 08.08.2006 |
СодержаниеЗміст

Вступ 4
1. Загальна характеристика підприємства 6
2. Економічний аналіз діяльності підприємства 6
2.1. Аналіз динаміки та структури активів підприємства 8
2.2. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 14
2.3. Факторний аналіз 14
2.4. Регресійно-кореляційний аналіз 17
Висновки 28
Список використаної літератури 29
Додаток. Звітність

Завданням роботи є діагностика показників фінансового стану підприємства та аналіз собівартості його продукції.
Метою дослідження є розкриття сутності економічного стану підприємства, аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства та собівартість продукції.
Об’єктом дослідження є дані фінансової звітності ЗАТ „Паритет”.
Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з аналізом фінансової спроможності підприємства та ефективністю його господарської діяльності.
Відповідно до мети були поставлені наступні завдання.
1. Висвітлити загальну характеристику підприємства.
2. Провести економічний аналіз фінансової спроможності ЗАТ „Паритет”.
Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік, аналіз і контроль собівартості будівельного виробництва (на прикладі підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз”)
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку собівартості будівельного виробництва 1.1. Собівартість будівельного виробництва як економічні категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку собівартості будівельного виробництва 1.3. Критичний огляд літературних джерел з обліку собівартості будівельного виробництва 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз” РОЗДІЛ 2. Облік собівартості будівельного виробництва 2.1. Управлінський облік собівартості будівельного виробництва 2.2. Фінансовий облік собівартості будівельного виробництва 2.3. Податковий облік собівартості будівельного виробництва 2.4. Документування господарських операцій з обліку собівартості будівельного виробництва 2.5. Шляхи вдосконалення обліку собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 3. Організація і методика економічного аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу собівартості будівельного виробництва 3.2. Загальний та факторний аналіз собівартості будівельного виробництва 3.3. Організація та методика аудиту собівартості будівельного виробництва 3.4. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 4. Організація і методика проведення обліку, аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва з застосуванням комп’ютерних технологій 4.1. Постановка і характеристика задачі 4.2. Технологія обробки вхідної інформації 4.3. Характеристика вихідної інформації ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

 2. Аналіз собівартості продукції та її впливу на рентабельність роботи підприємства
  Вступ 3 1. Структура собівартості продукції підприємства 4 2. Собівартість різних видів продукції 6 3. Методика обчислення основних статей калькуляції 9 4. Вплив собівартості на ефективність діяльності підприємства 14 Задача № 6 16 Оцінити вплив зміни ціни на обсяг виручки від реалізації продукції шляхом побудови агрегатного індексу цін на підставі наступних даних. Таблиця 1 Продукція підприємства 1-й рік 2-й рік Кіль-кість, шт. Середня ціна, грн. Сума, тис. грн. Кіль-кість, шт. Середня ціна, грн. Сума, тис. грн. Виріб 1 2520 560 1411 2470 710 1753 Виріб 2 37800 10 378 40900 14 573 Виріб 3 5800 107 621 5920 122 722 Виріб 4 7240 92 666 6280 109 685 Разом Х Х 3076 Х Х 3733 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 3. Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ТНК (практична курсова на прикладі нафтової компанії)
  Вступ. 1. Стратегічний аналіз ТНК в визначенні ключових компетенцій компанії. 1.1. Визначення маркетингової стратегії. 1.2. Зовнішнє середовище як детермінанта обрання маркетингової стратегії. 1.3. Конкурентний аналіз зовнішнього середовиша. 2. Формування стратегії компанії ТНК. 2.1. ТНК в Україні: історія успіху 2.2. Визначення головних приорітетів компанії в ринкових умовах. Висновки. Використана література

 4. Аналіз логістичної системи підприємства (на прикладі будь-якого підприємства)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства ПП «Назва» 8 3. Закупівлена логістика підприємства ПП «Назва» 12 4. Збутова логістика підприємства ПП «Назва» 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 5. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

 6. Шляхи зниження собівартості видавничої продукції (на прикладі)
  Вступ 3 1. Економічна сутність витрат виробництва у видавничій справі 4 2. Шляхи зниження собівартості видавничої продукції 8 3. Динаміка собівартості продукції ВАТ "Видавництво "Київська правда" 13 Висновок 16 Література 18

 7. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 8. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 9. Аналіз собівартості готової продукції
  Вступ 3 1. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 6 1.1. Класифікація показників собівартості готової продукції 6 1.2. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 9 2. Аналіз собівартості готових виробів на ВАТ «Назва» 17 2.1. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 17 2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства 24 3. Напрями удосконалення управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості 29 3.1. Аналіз впливу собівартості продукції на асортиментну політику підприємств хлібопекарської промисловості 29 3.2. Удосконалення механізму управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості 32 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 42

 10. Аналіз реалізації товарів (на прикладі сільськогосподарського підприємства)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу операцій з реалізації 6 2. Аналіз динаміки реалізації товарів в умовах ВАТ «Черкаськ» 20 3. Факторний аналіз реалізації товарів в умовах ВАТ «Черкаськ» 23 4. Узагальнення результатів аналізу та виявлення резервів збільшення виручки від реалізації товарів 26 Висновки 31 Список використаної літератури 36 Додаток 1. Баланс ВАТ «Черкаськ» на 01.01.06 р. 39 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 41

 11. Аналіз рентабельності та конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі)
  Вступ 3 1. Аналіз рентабельності продукції підприємства 4 1.1. Поняття та види рентабельності 4 1.2. Фактори, які впливають на собівартість продукції 9 2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 12 2.1. Загальна схема оцінювання конкурентоспроможності продукції 12 2.2. Вибір бази порівняння для оцінювання конкурентоспроможності 19 2.3. Методи оцінювання конкурентоспроможності товару 20 3. Аналіз рентабельності і конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Назва» 27 Висновок 31 Література 35

 12. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)
  Вступ Розділ 1. Економічна суть та методологія визначення собівартості продукції підприємства. Розділ 2. Аналіз собівартості виробництва продукції ПП “Пекур” 2.1 Інформаційно-організаційна модель аналізу собівартості продукції. 2.2 техніко-економічна характеристика підприємства. 2.3 аналіз динаміки виконан¬ня плану за показни¬ками собівартості продукції 2.4 аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат 2.6 Факторний аналіз витрат на одну гривню товарної продукції Розділ 3. Шляхи зниження собівартості продукції Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

 13. Аналіз стану виробничих запасів підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 6 1.1. Сутність та основні характеристики виробничих запасів 6 1.2. Класифікація виробничих запасів підприємств 8 1.3. Оцінка виробничих запасів 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 23 2.3. Аналіз стану виробничих запасів підприємства 30 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 37 3.1. Ефективна управління виробничими запасами на підприємстві 37 3.2. Організація обліку виробничих запасів підприємства із використанням комп’ютерних технологій 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 58-70 Звітність

 14. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АК “Київенерго”)
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи аналізу фінансового стану та фінансової стійкості підприємства 7 1.1 Необхідність та суть фінансового стану підприємницьких структур 7 1.2.Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства 18 1.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 25 Розділ ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”. 34 2.1. Загальна характеристика підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”. 34 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго” 45 2.3. Оцінка ринкової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”. 59 Розділ ІІІ. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства АК “Київенерго” 66 3.1 Оптимізація джерел фінансування підприємства та використання лізингового механізму на підприємстві АК “Київенерго” 66 3.2. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства АК “Київенерго” 87 3.3. Планування фінансової стійкості АК „Київенерго” 101 Висновки 112 Список використаних джерел 118 ДОДАТОК А 122 ДОДАТОК Б 125 ДОДАТОК В 127 ДОДАТОК Г 130

 15. Аналіз економічного потенціалу і фінстану підприємства ( на прикладі)
  ВСТУП 4 1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА 5 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 13 2.1. Оцінка матеріально-технічних ресурсів підприємства 13 2.2. Оцінка трудового потенціалу підприємства 18 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 24 ДОДАТКИ 25 Звітність

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua