Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Виникнення рішень іноземних судів в Україні (ID:7418)
| Размер: 9 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 15 грн. | Добавлена: 08.08.2006 |
СодержаниеЗміст

1. Одержання документу про визнання рішення 3
2. Договори, що укладають міжнародні організації та договори, що прийняті в рамках міжнародної організації 5
Список використаної літератури: 7
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні
  Зміст: Вступ 3 1. Загальна характеристика третейських судів 7 1.1. Поняття та ознаки третейських судів 7 1.2. Правові засади діяльності третейських судів 17 1.3. Діяльність третейських судів в зарубіжних країнах 27 2. Правовий статус третейських судів в Україні 40 2.1. Законодавче регулювання діяльності третейських судів в Україні 40 2.2. Практика здійснення третейського судочинства 49 2.2.1. Вирішення спорів третейськими судами в аграрній сфері 49 2.2.2. Вирішення спорів третейськими судами в сфері інтелектуальної власності 55 2.2.3. Практика діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 63 3. Проблеми, пов’язані із здійсненням третейського правосуддя 72 3.1. Проблеми, пов’язані із виконанням рішень третейського суду 72 3.2. Питання самоврядування третейських судів 85 3.3. Проблеми правового статусу судді третейського суду 92 Висновки 98 Перелік використаних джерел 102 Додаток 1. Інформація про постійно діючі третейські суди, зареєстровані в органах юстиції України 109 Додаток 2. Статистичні дані, пов’язані з роботою третейських судів Донецької області в аграрній сфері 119 Додаток 3. Схема примусового виконання рішення третейського суду 120 Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання діяльності третейських судів в Україні. Для досягнення поставленої мети у цій роботі необхідно вирішити такі завдання: провести порівняльний аналіз науково-дослідницької літератури з питання; проаналізувати чинне законодавство України, перш за все Закони України "Про третейські суди" та "Про виконавче провадження", а також новоприйнятий Цивільно-процесуальний кодекс України; порівняти сучасне законодавство та законодавство радянських часів, в тій частині, де воно регулює особливості діяльності третейських судів в Україні; дослідити досвід зарубіжних країн, де третейські суди давно вже є важливою складовою частиною суспільства; вивчити судову практику з питання. Об'єктом даного дослідження є діяльність третейських судів в Україні. Предметом дослідження є правові норми, що регулюють діяльність третейських судів в Україні. Методи дослідження: - аналіз діючого законодавства та літератури з питань правового регулювання діяльності третейських судів в Україні – виділення з законодавства та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми дипломної роботи, формулювання висновків у вигляді дипломної роботи; - порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору провідних вчених, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах; - синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формування висновків; - індукція – логічний умовивід від часткового до загального; - дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних. Дослідження проводилося на базі законодавства 2004-2005 років з урахуванням попереднього досвіду законодавчої діяльності. Робота може бути використана в навчальних та дослідницьких цілях.

 2. Організація спелеологічного туру в Україні для іноземних туристів
  ПЛАН Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 6 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 6 1.2. Оцінка пропозиції 10 1.3.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі 12 Розділ ІІ. Проект туру 13 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 13 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 13 2.1.2.Оцінка території 13 2.2. Форма туру та схема маршруту 16 2.3. Пакет послуг 16 2.4. Програма туру 17 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 18 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 19 Розділ ІІІ. Маркетинг нового туру 21 3.1. Позиціювання та просування нового туру 21 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 22 Висновки 25 Список використаних джерел 27 Додатки 28 Додаток А. Схема маршруту 28 Додаток Б. Технологічна карта туристської подорожі за маршрутом 29 Тема даної роботи присвячується розробці спелеологічного туру до печери «Млинки» для іноземних туристів. Обґрунтування вибору маршруту туру полягає в тому, що пропозиція на ринку турів по Україні досить велика, але даному спелеологічному напрямку для іноземних туристів приділяється мало уваги. Дивлячись на те, що в останні часи зростає попит на спортивні і пригодницькі тури та інтерес до України з боку іноземців, цей напрямок на думку автора дуже перспективний, якщо взяти до уваги поєднання екстремального, спелеологічного і пригодницького напрямку туру. Тривалість туру з точки зору цільовою сегменту не повинна перевищувати 2-3 днів, в зв’язку з тим, що об’єкт показу не передбачає його більш довге дослідження. Іноземні туристи готові витратити на відпочинок досить великі кошти, але їх необхідно забезпечити відповідним сервісом. Потенційними споживачами даного туру виступають іноземні туристи, яких цікавить помірно-екстремальний туризм в поєднанні з відпочинком. Дані туристи можуть бути, як гостями країни так і працювати в Україні, в такому випадку даний тур матиме прив’язку до трудового тижня, як тур вихідного дня. Мета даної роботи полягає в розробці конкурентоспроможного туристичного продукту з урахуванням сучасної ситуації на ринку туристичних послуг в даному напрямку. Для досягнення мети автор ставить перед собою наступне завдання: • оцінити попит на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта туру; • оцінити пропозицію на ринку туристичних послуг в даному напрямку; • розробити інформаційне забезпечення програми туру; • розглянути умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну; • оцінити території, що використовуються в турі; • дати характеристику форми туру та розробити схему маршруту туру; • розробити пакет послуг, що надаватимуться в турі; • розробити програму туру; • дати характеристику організаційно-технічного забезпечення туру; • надати економічне обґрунтування проекту туру; • розробити маркетинговий план позиціювання та просування нового туру; • розробити рекламно-інформаційну підтримка туру; • надати обґрунтовані висновки, щодо проведеної роботи. Структурно робота складається зі вступу, трьох частин, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 3. Правова діяльність СБУ щодо забезпечення безпеки іноземних дипломатичних представництв в Україні
  Вступ 3 1. Система органів зовнішніх зносин та принципи їх діяльності в сучасний період. 4 2. Основні засади діяльності Служби безпеки України. 8 3. Роль Служби Безпеки України у реалізації внутрішніх правоохоронних функцій Української держави. 9 4. Роль, місце та функції Служби Безпеки України в реалізації діяльності щодо забезпечення безпеки іноземних дипломатичних представництв. 12 Висновок 16 Література і нормативні акти 17

 4. Виникнення і становлення Паблік Рилейшнз в Україні
  Вступ 3 1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю 3 2. Особливості паблік рилейшнз 6 3. Зв’язок в Україні - головний чинник системи засобів масової комунікації 10 4. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі України 13 Висновок 19 Література 21

 5. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні
  Вступ 4 1. Історія виникнення Єдиного державного реєстру судових рішень в Україні 5 2. Закон України «Про доступ до судових рішень» та Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні 9 3. Технологія наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень та оцінка його ефективності 15 Висновок 20 Список використаної літератури: 21

 6. Правове становище і система господарських судів України
  Вступ 3 1. Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції 5 2. Система та структура господарських судів в Україні 6 3. Вищий господарський суд України 9 Висновки 15 Бібліографія 17

 7. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів
  Вступ 3 1. Види і склад апеляційних судів 5 2. Повноваження апеляційних судів 6 Висновок 10 Література: 12

 8. Вищий господарський суд України у системі господарських судів
  Вступ 3 1. Господарські суди як елемент судової системи України 6 1.1. Поняття та ознаки судової системи 6 1.2. Правова природа та система господарських судів 7 2. Вищий господарський суд як вищий судовий орган в системі господарських судів 13 2.1. Поняття та засади діяльності Вищого господарського суду України 13 2.2. Розгляд справ у Вищому господарському суді 14 2.3. Правовий статус судді Вищого господарського суду 16 2.4. Повноваження Голови Вищого господарського суду 19 3. Касаційна інстанція у господарському судочинстві: діяльність та перспективи розвитку 21 3.1. Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції 21 3.2. Перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України: зарубіжний досвід 25 Висновок 36 Список використаної літератури 39

 9. Система судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та порядок створення місцевого суду 5 1.1. Поняття місцевого суду в системі судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи 5 1.2. Порядок створення місцевих судів 19 Розділ 2. Система судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи 22 2.1. Система судів загальної юрисдикції її характеристика у контексті судової реформи 22 2.2. Принципи побудови судової системи України 28 Висновки 34 Список джерел 37

 10. Державні гарантії захисту іноземних

 11. Україна очами іноземних мандрівників
  ВСТУП 3 НАЙДАВНІШІ ОПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 5 ВРАЖЕННЯ ПРО УКРАЇНУ ІНОЗЕМНИХ МАНДРІВНИКІВ У XIV - XVIII СТОЛІТТЯХ 7 ВІДКРИТТЯ ПРИРОДИ В ПОЕТИЧНИХ ОПИСАХ МАНДРІВНИКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 20

 12. Залучення іноземних інвестицій в економіку Україну
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування інвестиційного механізму 7 1.1. Сутність, форми, цілі та задачі інвестування. 7 1.2. Основні структурні характеристики інвестиційного процесу 13 1.3. Організаційно-правові умови іноземного інвестування. 17 1.4. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 25 2. Оцінка інвестиційного клімату України 32 2.1. Складові механізму створення інвестиційного клімату в Україні 32 2.2. Прямі іноземні інвестиції в Україну. 39 2.3. Портфельні іноземні інвестиції. 53 2.3.1. Ринок корпоративних цінних паперів. 54 2.3.2. Ринок державних цінних паперів 61 3. Шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій. 64 3.1. Заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 64 3.2. Зниження транснаціональних видатків інвесторів. 68 Висновки 77 Список використаних джерел 81 Додатки 86 Матриця спостережень для групи факторів регіональної привабливості Матриця нормованих значень Інтегральний показник інвестиційної привабливості та ранжовані оцінки регіональної інвестиційної привабливості Ранжовані оцінки по групи показників, пов’язаних з політикою регіональних властей щодо підприємницької діяльності в регіоні Операції на ринку державних цінних паперів України

 13. Особливості обслуговування в готелі іноземних туристів
  Вступ 3 1. Історія та сучасний стан розвитку іноземного туризму в Україні 5 1.1. Історія розвитку іноземного туризму та матеріальної бази обслуговування іноземців в Україні 5 1.2. Сучасний стан розвитку іноземного туризму в Україні 13 2. Матеріальна база розміщення та обслуговування іноземних туристів в готелях України 21 2.1. Характеристика сучасного стану матеріальної бази розміщення для іноземних туристів в Україні 21 2.2. Особливості надання послуг іноземним туристам в готелях України 31 Висновки та пропозиції 40 Список використаної літератури 43

 14. СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА КОРДОНОМ 5 1.1 Американські методи навчання іноземних мов 5 1.2 Європейські методи навчання 7 1.3 Психологічні особливості мовленнєво-розумової активності учнів середнього ступеню 11 РОЗДІЛ 2 ТЕРМІН „МЕТОД“. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 14 2.1 Ранній етап розвитку методики навчання іноземної мови 14 РОЗДІЛ 3. КОМУНІКАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 Додаток 33

 15. Особливості обслуговування в готелі іноземних туристів
  ВСТУП 3 1. ІНОЗЕМНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ - ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 6 1.1 Іноземний туризм в готельному господарстві 6 1.2 Іноземний туризм в Україні - історія розвитку 11 1.3 Іноземний туризм в Україні на сучасному етапі 14 2. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТА СПЕЦИФІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГОСТЕЙ 17 2.1 Готельне господарство України на сучасному етапі 17 2.2 Специфіка організації обслуговування іноземних туристів в готелях 29 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ В ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ 36 3.1 Пропозиція щодо надання послуг іноземним туристам в готелях України 36 3.2 Надання рекламних послуг 39 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua