Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ДО ЄС (ID:7466)
| Размер: 65 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2006 |
СодержаниеЗміст

Вступ 2
1. Політико-правова природа ЄС та перспективи його розвитку 6
2. Еволюція стратегії розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центральної Європи та пострадянського простору 12
2.1. Реалізація євроінтеграційної стратегії країнами Центральної Європи (1991 – 2004 рр.) 12
2.2. Аналіз досвіду євроінтеграції Польщі 17
3. Європейський напрямок інтеграції у системі зовнішньої політики України. Використання досвіду євроінтеграції Польщі 27
Висновки 33
Список використаної літератури 36

Метою роботи є розкриття особливостей досвіду Польщі, а також вироблення рекомендацій щодо його практичного використання країнами Центральної Європи та пострадянського простору.
Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:
– розкрити політико-правову природу Європейського Союзу на нинішньому етапі та спрогнозувати перспективи його трансформації;
– вивчити механізм та умови розширення ЄС на Схід, детально аналізуючи політичні, економічні та юридичні аспекти перебігу цього процесу для Польщі;
– дати оцінку стану та перспективам інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору до ЄС з урахуванням внутрішньополітичних, економічних та інших факторів, що ускладнюють просування країн у даному напрямку;
– визначити прикладне значення досвіду європейської інтеграції Польщі.
Об'єктом дослідження є дослідження інтеграційних процесів країн Центральної Європи та пострадянського простору на прикладі Польщі.
Предметом дослідження є аналіз досвіду євроінтеграції Польщі під кутом зору його прикладного використання у процесі інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору України до Європейського Союзу.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
  Вступ 3 1. Планування правотворчого процесу у Польщі у напрямку гармонізації національного права з правом ЄС 4 2. Досвід Угорщини на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС 7 3. Досвід Словацької Республіки 11 4. Адаптація національного законодавства Чеської Республіки до норм ЄС 14 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 2. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Центральної Європи
  ВСТУП 3 1. Сучасний стан зовнішньоекономічних відносин України з країнами Центральної Європи в контексті розширення Євросоюзу 4 2. Зовнішньоторговельні та інвестиційні відносини України з країнами Центральної Європи 8 3. Перспективи зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Центральної Європи 12 ВИСНОВКИ 13 Література 15

 3. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика політичної спрямованості країн центральної Європи в 90-х роках. 4 2. Характеристика зовнішніх відносин в сфері економіки країн центральної Європи в 90-х роках. 10 3. Торгова політика країн центральної Європи в 90-х роках. 12 4. Міжнародна співпраця та відносини з ЄС країн центральної Європи в 90-х роках. 15 5. Характеристика політичної спрямованості в сфері оборони країн центральної Європи в 90-х роках. 20 6. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки на прикладі Франції. 26 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як міждержавні відносини та міжнародна співпраця; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення зовнішніх політичних відносин на прикладі будівництва правової системи Європейського Союзу. Тобто об’єктом вивчення у даній контрольній роботі є виникнення та закономірності розвитку зовнішніх відносин між країнами центральної Європи у 90-ті роки. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання відносин між цими країнами, користуючись працями таких вчених в галузі міжнародних відносин, на наведених прикладах розкрию особливості даних відносин і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою

 4. Україна в геополітичних стратегіях країн Західної Європи
  Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи впливу процесів глобалізації на еволюцію стратегій економічного розвитку 6 1.1. Основні поняття, еволюція та особливості проблем формування та розвитку Європейського Союзу кінця ХХ - початку ХХІ століття 6 1.2. Теоретичні моделі зовнішньополітичних підходів провідних країн Євросоюзу до проблеми формування військово-політичного виміру ЄС у пост біполярний період 20 1.3. Визначальні характеристики основ зовнішньоторговельної політики ЄС….. 26 Висновки до Розділу І 30 Розділ ІІ. Системне дослідження економіки України в умовах євроінтеграції 33 2.1. Оцінка порівняльної переваги України в євро інтеграційному просторі 33 2.2. Аналіз зовнішньоекономічної співпраці України та ЄС 41 2.3. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі ФРН та України 49 Висновки до Розділу ІІ 55 Розділ ІІІ. Розробка методів оцінки ефективності інтеграції України та ЄС 58 3.1. Економіко-соціальний аналіз механізму оптимізації міжнародної товарної спеціалізації України в євроінтеграційному просторі 58 3.2. Вплив тенденцій глобалізації на формування національної стратегії економічного розвитку України 62 3.3. Формування механізму інтенсифікації науково-технологічної взаємодії України і ЄС 66 Висновки до Розділу ІІІ 73 Висновки 75 Список використаної літератури 81

 5. Розвиток і розміщення закладів освіти країн Західної Європи
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 5 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА РЗМІЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 12 3. СУЧАСНА СТРУКТУРА І РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ 21 4. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ, ЇЇ ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЯ 31 5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 34 ВИСНОВКИ: 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 44

 6. Соціально-економічний та політичний розвиток країн Східної Європи у 40-90-х рр.ХХ ст.
  Наукова робота

 7. Вплив етнічної кухні країн Західної Європи на світову кулінарію
  Вступ 2 1. Особливості кухні Франції 3 2. Національна англійська кухня 7 3. Особливості культури та традиції харчування в Німеччині 10 4. Особливості традицій та культури харчування у скандинавських країнах 14 5. Естонська кухня 16 Висновок 21 Література 22

 8. Типи країн Європи за рівнем соціально-економічного розвитку Західна Європа і Східна Європа
  Вступ 3 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. 4 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 5 3. Класифікація країн Європи за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН 7 4. Особливості економічного розвитку Західної Європи 10 5. Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку країн Східної Європи 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 9. Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і напрямками у ВНЗ різних країн Європи
  Вступ 3 1. Загальні засади схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання загалом в країнах Європи 4 2. Особливості навчальних програм та вимог кредитно - модульної системи в окремих країнах 8 А) Американський досвід 9 Б) Німецький досвід 11 Висновки 20 Список літератури 21

 10. Соціально-економічні наслідки міграції для країн-експортерів та країн-імпортерів (на прикладі Німеччини)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇН-ІМПОРТЕРІВ ТА ЕКСПОРТЕРІВ 6 1.1. Динаміка і структура світових міграційних потоків 6 1.2. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції 10 1.3. Політика країн-імпортерів трудових ресурсів 13 РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРН У КРАЇНУ МІГРАНТІВ 16 2.1. Аналіз міграційних потоків до Німеччини 16 2.2. Перетворення ФРН у країну мігрантів 20 2.3. Механізми регулювання соціально-економічних наслідків міграції 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 11. Перший Унівесал Центральної Ради

 12. Проблеми захисту інформаційного простору
  ВСТУП 3 Розділ 1. Значення інформаційного простору в житті суспільства 5 1.1 Перехід від «індустріального суспільства» до «суспільства інформаційного» 5 1.2. Основні компоненти інформаційного простору 14 Розділ 2. Безпека ІП 16 2.1 Значення безпеки інформаційного простору 16 2.2 Методи забезпечення безпеки інформаційного простору 18 ВИСНОВКИ 27 Література 29

 13. Аналіз національного телевізійного інформаційного простору
  Вступ 3 1. Телебачення в період становлення української незалежності 4 2. Комерціалізація телебачення в Україні. 7 3. Формування телепростору України з другої половини 90-х. 11 4. Проблеми і перспективи українського телепростору 16 Висновки 22 Література 23

 14. Організація внутрішнього простору в засобах розміщення
  1. Схеми функціональної організації монопростору (основний, допоміжний, додатковий) 3 2. Меблювання приміщень громадського призначення рекреаційних закладів 11 3. Види джерел освітлення приміщень 16 Література 20

 15. Державно-правові акти центральної ради
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Державно-правові акти центральної ради Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua