Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Принципи і форми раціональної організації виробництв (ID:7492)
| Размер: 26 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 14.08.2006 |
СодержаниеПринципи і форми раціональної організації виробництва
Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах
  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"

 2. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА НА ВИРОБНИЦТВІ: ПРИНЦИПИ, ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
  ВСТУП 3 1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА НА ПІДПРИЄМСТВІ: НЕОБХІДНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ 4 2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 7 3. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 12 4. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 16 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 21

 3. Основні принципи та форми взаємодії керівників організації та практичних психологів при розв’язанні управлінських проблем
  1. Основні принципи та форми взаємодії керівників організації та практичних психологів при розв’язанні управлінських проблем 3 2. Роль психологічного клімату в забезпеченні ефективності управління 7 Список використаної літератури 11

 4. Шляхи і методи забезпечення конкурентних переваг шляхом раціональної організації виробничого процесу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств 4 2. Аналіз інвестиційних процесів в підвищенні конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 9 3. Розробка інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 12 Висновки 15 Література 18

 5. Підприємства й організації з матеріально-технічного забезпечення харчових виробництв
  Вступ 3 1. Поняття та особливості матеріально-технічного забезпечення харчових виробництв 4 2. Планування матеріально-технічного забезпечення харчових виробництв 9 Висновки 13 Список використаних джерел 14

 6. Принципи організації виробництва
  1. Вступ………………………………………………………………….3 2. Поняття «організація виробництва», його суть і завдання……4 – 7 3. Принципи організації виробничого процесу………………….. 7 – 9 4. Висновок……………………………………………………………..10 5. Література……………………………………………………………11

 7. Принципи організації консультативної допомоги
  ЗМІСТ ВСТУП 3 I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 6 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 6 1.1. Визначення й мети організації психологічного консультування 6 1.2. Практика й структура організації психологічного консультування 10 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. ЯК ВІДКРИТИ ТАКИЙ ЦЕНТР 16 II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 22 2.1 Опис проведення експерименту 22 2.2 Обробка результатів 24 2.3 Рекомендації 26 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ. Анкети, тести, результати тестування, схеми 36-61 Метою даного дослідження є якісна оцінка психологічних особливостей в організації консультаційної психологічної допомоги. Завдання дослідження: Зробити психологічний і особистісний аналіз профвибіру в психологічний консультаційний центр і теоретичні позиції ідеологів інноваційних напрямків у психології. Обґрунтувати й описати структуру досліджень із позиції системного підходу. Зробити аналіз сучасних методів дослідження організації консультаційної допомоги. Зробити психологічний аналіз специфіки профвибіру в консультаційний центр. Розробити й використовувати методику для профвибіру в консультаційний центр. Дати рекомендації до використання методик. Об'єктом дослідження є здобувачі на посаду секретаря й психолога-консультанта в консультаційний центр «Розум». Предмет дослідження: формування принципів організації консультаційної допомоги. Теоретична гіпотеза: характер проведення профвибіру має вирішальне значення для формування консультаційного центра й подальшого його розвитку. Теоретичну й методологічну основу даного дослідження становлять положення психології про консультаційну допомогу, як безумовної цінності й пріоритеті суспільного розвитку, теорія відносин В.Н. Мясищева; концепція системного опису психічних явищ В.А. Ганзена. Для рішення поставлених завдань використані наступні методи й методики дослідження: • теоретичний аналіз методологічної, психологічної й педагогічної наукової літератури по аналізованій проблемі; • спостереження за здобувачами вакантної посади в ході експерименту ; • анкетування використовуючи тест «Ще раз про любов»; тест «Квадратне керування»; тест «Тимчасові рамки», орієнтовані на виявлення позитивних і негативних психологічних особливостей здобувачів а також на визначення особистісних якостей.

 8. Принципи організації іпотечного кредитування
  Вступ 3 Принципи організації іпотечного кредитування 4 Висновки 10 Список використаної літератури 11

 9. Принципи й методи організації менеджера
  Вступ 3 1. Роль менеджер в організації 5 1. Сучасний менеджер 10 2. Організація праці менеджера 14 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 10. Принципи організації контрольно – ревізійної служби
  1.Поняття контрольно – ревізійної служби та її функції. 2 2. Функції та обовязки апарату державної контрольно–ревізійної служби 7 Список використаної літератури. 9

 11. Суть та принципи організації касових операцій в банках
  Вступ 3 1. Сутність та організація виконання касових операцій в банках 4 2. Принципи та організація здійснення касових операцій в банках 6 3. Порядок здійснення касових операцій в банках 16 4. Правила виконання касових операцій 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 12. Закони, принципи й методи організації праці менеджера
  1. Закони організації управління працею менеджера 2 2. Принципи і напрями організації праці менеджера 6 3. Методи організації управлінської праці. 12 Література 18

 13. Завдання та принципи організації роботи міліції України
  Вступ 3 Розділ І. Загальнотеоретична характеристика завдань та принципів організації роботи органів міліції в Україні 7 1.1. Міліція в системі правоохоронних органів: поняття та основні завдання 7 1.2. Законодавчі засади організації роботи органів міліції в Україні 20 1.3. Історичний розвиток завдань та принципів організації роботи органів міліції України 27 Розділ ІІ. Завдання та принципи організації роботи органів міліції в Україні на сучасному етапі 39 2.1. Головні завдання міліції та організаційно-правові засоби їх виконання 39 2.2. Принципи організації роботи органів міліції України, їх практичне втілення у сучасне життя 55 Розділ ІІІ. Актуальні питання поліпшення організації діяльності органів міліції України 61 3.1. Проблемні питання, які стосуються завдань та принципів організації роботи органів міліції в Україні, шляхи їх вирішення 61 3.2. Дослідження зарубіжного досвіду щодо завдань та принципів організації роботи правоохоронних органів, його адаптація до українських реалій 68 Перелік використаних джерел 103

 14. Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера
  1. Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера 3 2. Делегування повноважень: сутність, елементи та особливості 11 3. Які основні поняття менеджера? 16 4. Як би ви побудували структуру телефонної розмови з вашим босом про Вашу результативність? 18 ЛІТЕРАТУРА 22

 15. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків. Принципи організації міжбанківських розрахунків, прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків
  Вступ 2 1. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків 3 2. Принципи організації міжбанківських розрахунків 7 3. Прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками 10 4. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків 12 Висновок 13 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua