Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз формування і розподілу прибутку на підприємстві (ID:7528)
| Размер: 547 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Прибуток підприємства, джерела його формування 5
1.2. Напрями використання прибутку підприємства 9
2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТОВ «ЛЕГІОН» 17
2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 17
2.2. Особливості планування та використання прибутку підприємства 25
3. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 30
3.1. Аналізі розподілу прибутку підприємства 30
3.2. Напрямки підвищення ефективного використання прибутку 33
Висновки та пропозиції 37
Література 39
Додатки 41
1. Сзема Формування чистого прибутку (збитку) підприємства
2. Діаграми Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон”, Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон”
3. Діаграма Динаміка фінансових результатів ТОВ „Легіон”

Метою курсової роботи є комплексне теоретичне обґрунтування економічної природи і призначення прибутку, його місця у фінансовому забезпеченні розвитку підприємств, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування, планування, розподілу прибутку вітчизняних підприємств.
Предметом дослідження роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління формуванням та використанням прибутку підприємств.
Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку ТОВ „Легіон”.
Завданням роботи є:
дослідити сутність прибутку підприємства, порядок його формування та використання;
дійснити аналіз управління формуванням прибутку на підприємстві;
подати оцінку ефективності використання прибутку підприємством;
визначити напрями удосконалення управління прибутком підприємства.
Хронологічними межами роботи є 2000-2005 роки.
Літературною базою слугують законодавчі та нормативні акти, підручники Білоуса О.Г., Панченко Є.Г. „Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність”, Криворучко М.І.. Петровського В.В. „Облік та аналіз фінансових активів”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГIЧНI ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКУ 6 1.1. Поняття прибутку як економiчної категорiї 6 1.2. Фактори, що впливають на прибуток пiдприємства 7 1.3. Значення прибутку для розвитку підприємства 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «Назва» 12 2.1. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції 12 2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства та загальної суми прибутку 21 2.3. Оцінка прибутковості підприємства 29 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 37 3.1. Виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства 37 3.2. Розподіл прибутку підприємства 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 54

 2. Удосконалення процесів розподілу прибутку в готельному підприємстві
  ВСТУП 2 І. Поняття і види прибутку 4 1.1. Формування прибутку підприємства 4 1.2. Розподіл і використання прибутку 12 ІІ. Аналіз формування і розподілу прибутку в готельному комплексі “Національний” 15 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу “Національний” 15 2.2. Аналіз прибутку на прикладі готельного комплексу “Національний” 17 ІІІ. Оптимізація грошових потоків 22 3.1. Визначення точки беззбитковості 22 3.2. Удосконалення процесів розподілу прибутку на підприємстві 23 Висновки 30 Список використаної літератури 33 Додатки 36

 3. Наведіть механізм розподілу прибутку (доходу на туристичному підприємстві). Яких пропорцій необхідно дотримуватись при розподілі чистого (доходу) підприємства?
  Наведіть механізм розподілу прибутку (доходу на туристичному підприємстві). Яких пропорцій необхідно дотримуватись при розподілі чистого (доходу) підприємства?

 4. Формування та розподіл прибутку на підприємстві (практична робота)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1. Загальна характеристика підприємства 7 1.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА АТЗТ КШП «ЮНІСТЬ» 16 2.1. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції 16 2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства 23 2.3. Аналіз загальної суми прибутку підприємства 26 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1. Виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства 32 3.2. Розподіл прибутку підприємства 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 47-61 звітність

 5. Аналіз формування прибутку туристичного підприємства
  Аналіз формування прибутку туристичного підприємства. 3 Задача 5 12 Проаналізувати обсяг та склад роздрібного товарообороту. Порівнюючи фактичне виконання з планом, необхідно звернути особливу увагу на результати виконання плану як в цілому по роздрібному товарообороту, так і за його складом; необхідно прослідкувати за змінами роздрібного товарообороту та його складу в поточному році в порівнянні з минулим роком; відбити в аналізі зміни питомої ваги продукції власного виробництва; встановити ритмічність виконання річного плану товарообороту та його структури за кварталами. Дати оцінку отриманим результатам. Література. 15

 6. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 3 1.Ціна і прибуток 6 1.1 Сутність, структура і функція ціни 6 1.2 Прибуток і прибутковість підприємства. 9 2. Прибуток як складова власного капіталу згідно П(С)БО 4 „Власний капітал”. Формування прибутку. 11 2.1 Бухгалтерський облік прибутку. 11 2.2 Формування прибутку. 14 2.3 Основні методи аналізу податку на прибуток. 17 2.4 Аналіз балансу 18 2.5 Аналіз активів Балансу 19 2.6 Аналіз пасивів Балансу 19 3.Використання прибутку на прикладі підприємства. 22 Висновок 25 ЛІТЕРАТУРА 27

 7. Облік розподілу прибутку
  Вступ. 2 1 Види прибутку підприємства, порядок його формування і розподілу. 3 2. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків). 7 3. Методика визначення та обліку чистого прибутку. 8 4. Облік нерозподіленого прибутку. 11 Висновок. 14 Список використаної літератури. 16

 8. Порядок формування прибутку та аналіз рентабельності виробництва
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку формування прибутку 5 1.1 Економічна сутність та порядок формування прибутку підприємства 5 1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 9 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 2. Бухгалтерський облік прибутку 17 2.1. Завдання та значення прибутку (рентабельності виробництва) 17 2.2. Бухгалтерський облік фінансових результатів 27 2.3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів 38 ВИСНОВКИ 42 Список використаної літератури 45 ДОДАТКИ 48

 9. Порядок формування прибутку та аналіз рентабельності виробництва
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку формування прибутку 5 1.1 Економічна сутність та порядок формування прибутку підприємства 5 1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 10 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 2. Бухгалтерський облік формування прибутку 17 2.1. Завдання та значення обліку прибутку (рентабельності виробництва) 17 2.2. Бухгалтерський облік формування та використання прибутку 27 2.3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу прибутку 36 ВИСНОВКИ 39 Список використаної літератури 42 ДОДАТКИ 45

 10. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 11. Механізм валютних операцій у комерційних банках Визначення прибутку банку і порядок його розподілу
  1. Механізм валютних операцій у комерційних банках 3 2. Визначення прибутку банку і порядок його розподілу 14 Задача 16 63. Ставка по кредиту складає 26% річних. Позичальник отримує від кредитора суму 100 тис. грн. Строком на 4 місяці. Визначити платіж за користування кредитом. Література 17

 12. Формування і розподіл прибутку
  Вступ 3 1. Прибуток: економічний зміст, фактори утворення 4 2. Загальний прибуток підприємства і його склад 6 3. Балансовий прибуток 9 Висновок 12 Задача Підприємство в рахунок своєї заборгованості перед банком оформлює вексель на 3 місяці на 40% річних. Банк, купуючи комп’ютерну техніку на су-му 10600 грн., через 2 місяці після оформлення векселя розрахувався з фірмою «Інтертехніка» цим векселем. Якою була первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від підприємства, інкасуючи вексель після закінчення його дії? (задачу розписати, дати обґрунтований висновок). Список літератури 14

 13. Формування і розподіл прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Основи формування прибутку підприємств 5 1.1. Прибуток сутність, функції та види 5 1.2. Прибуток як результат фінансово господарської діяльності 16 2. Розподіл прибутку і використання прибутку підприємства 21 2.1 Використання прибутку в діяльності підприємства 21 2.2. Податок на прибуток підприємства 33 3. Сутність і методи обчислення рентабельності 36 3.1 Поняття рентабельності 36 3.2. Методи розрахунку основних показників рентабельності 41 Висновки 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52

 14. Джерела формування і використання прибутку підприємств
  Вступ 3 1. Сутність прибутку та класифікація його видів 6 1.1. Сутність прибутку та його функції 6 1.2. Класифікація видів прибутку 8 2. Формування та використання прибутку в ринкових умовах 13 2.1 Формування прибутку в сучасних умовах господарювання 13 2.2 Розподіл та використання прибутку 22 3. Основні напрямки удосконалення формування та використання прибутку промислового підприємства 28 3.1. Удосконалення формування прибутку 28 3.2. Використання прибутку на ринку цінних паперів 33 Висновки 36 Список використаної літератури 38

 15. формування та розподіл прибутку підприємств ( на прикладі підприємства)
  ВСТУП 4 1. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ 5 2. НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 9 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЛЕГІОН” 26 5. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 ЛІТЕРАТУРА 39 ДОДАТКИ 41

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua