Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Карпатський Єврорегіон - політична стратегія України (ID:7531)
| Размер: 107 кб. | Объем: 75 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 14.08.2006 |
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Регіональна політика України та стратегія Європейського Союзу 6
1.1. Європейські парадигми розвитку регіонів в умовах глобалізації 6
1.2. Адаптивні регіональні моделі країн Центральної Європи (1990-2005 рр.) 24
1.3. Політика регіонального розвитку в Україні 35
2. Карпатський Єврорегіон як інструмент євроінтеграційної стратегії України 47
2.1. Основні засади принципу “Європа регіонів” 47
2.2. Карпатський регіон: історія та сучасність 52
2.3. Системні проблеми Карпатського Єврорегіону після розширення Європейського Союзу 55
2.4. Стратегії транскордонного співробітництва у Карпатському Єврорегіоні 58
3. Нові програми сусідства: можливості для Карпатського Єврорегіону 61
Висновок 68
Список використаних джерел 72-75

Метою даного дослідження є аналіз політичної стратегії України, у цьому сенсі виявлення та дослідження особливостей Карпатського Єврорегіону, його ролі в інтеграційних процесах України.
Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання:
- охарактерізувати Європейські парадигми розвитку регіонів в умовах глобалізації;
- розглянути адаптивні регіональні моделі країн Центральної Європи;
- визначити політику регіонального розвитку в Україні;
- проаналізувати основні засади принципу “Європа регіонів”;
- розглянути історію та сучасність Карпатського Єврорегіону;
- проаналізувати вплив розширення Європейського Союзу на Карпатській Єврорегіон;
- дослідити стратегії транскордонного співробітництва у Карпатському Єврорегіоні;
- виявити нові програми сусідства України та проаналізувати можливості для Карпатського Єврорегіону.
Об’єктом дослідження є зовнішня політика України, її стратегії євроінтеграції, розвиток транскордонного співробітництва в форматі єврорегіонів, можливості входження у загальноєвропейське середовище.
Предметом дослідження є Карпатський Єврорегіон як інструмент євроінтеграційної стратегії України, його значення для гармонізації міждержавних відносин та розширення можливостей України на міжнародній арені.
Методологію даного дослідження складає система взаємодоповнюючих загальнонаукових, часткових та спеціальних методів і засобів наукового дослідження, застосування яких забезпечує достовірність знання та вирішення поставлених перед дослідником цілей та завдань. Методологічну основу магістерської роботи складає загальнонауковий діалектичний метод, який дає можливість проаналізувати регіональну політику в Україні та світі у динаміці їх становлення та розвитку. Із застосуванням системного методу, розглядається структура Карпатського Єврорегіону, його роль у міждержавних відносинах, системно-структурного і формально-логічного виділяються та досліджуються чинники, що визначають сутність і значення стратегій транскордонного співробітництва у Карпатському Єврорегіоні, історичного – аналізуються етапи еволюції регіональної політики України.
В цілому дана робота ґрунтовно досліджує особливості впливу Карпатського Єврорегіону на євроінтеграційні процеси в Україні. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз особливостей регіоналізму. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

 2. Політична система України
  ВСТУП 3 1. Поняття, призначення та функції політичної системи суспільства 4 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 7 ВИСНОВКИ 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14

 3. Політична система сучасної України
  Вступ 3 1. Поняття політичної системи та роль держави у політичній системі України 4 2. Особливості участі президентства в політичній системі в Україні 8 3. Перспективи розвитку політичної системи України 12 Висновки 16 Література 18

 4. Стратегія розвитку промисловості України
  Вступ 3 1. Сучасний стан, проблеми та перспективи української промисловості 5 2. Мета та етапи розвитку промисловості 9 3. Напрями розвитку промисловості 12 4. Енергетична стратегія України 21 Висновки 28 Література 29

 5. Стратегія сталого розвитку продуктивних сил України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 5 РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 16 РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 29 РОЗДІЛ 4. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 36 ВИСНОВКИ 54 ЛІТЕРАТУРА 57

 6. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Карпатський
  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Карпатський Ужгород - Рахів – Івано-Франківськ - Львів Автобусний

 7. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін.
  1. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін. 3 2. Визначення цінової стратегії фірми. 11 3.Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 8. Стратегія освоєння рекреаційних ресурсів Криму підприємствами туристської індустрії України
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія курортно-рекреаційної діяльності в Україні 8 1.1. Поняття туристично-рекреаційної сфери та визначення стратегії, як основний фактор її розвитку. 8 1.2. Еколого-правовий статус рекреаційних зон та рекреаційного районування. 24 Розділ 2. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Криму 32 2.1. Ресурсний потенціал санаторно-курортної сфери АР Крим 32 2.2. Оцінка матеріально-технічної бази туристично-рекреаційної сфери регіону 39 2.3. Узагальнення проблем та факторів, що стримують розвиток туристично-рекреаційного комплексу 46 Розділ 3. Стратегія освоєння рекреаційних ресурсів Криму туристичною фірмою СП «___» 61 3.1. Загальна характеристика туристичного підприємства. 61 3.2. Аналіз економічної ефективності освоєння курортно-рекреаційних ресурсів Криму туристичною фірмою СП "___" 65 3.3. Шляхи вдосконалення освоєння Криму туристичними підприємствами України. 75 Висновки 103 Список використаної літератури 107-111

 9. Стратегія диверсифікації, фокусування, швидкого реагування, вичікування та можливість їх використання підприємствами України
  Вступ 3 1. Стратегія диверсифікації 4 2. Стратегія фокусування 9 3. Стратегія вичікування і швидкого реагування 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15 Список використаної літератури: 1.Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М., 1996. 2.Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. - Чернівці, 2001. 3.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. - К., 1998. 4.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1994. 5.Милнер Б. З. Теория организации. – М., 1999. 6.Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К., 2001. 7.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К. – 1998. 8.Шершньова З.Е. Стратегічне управління. – К. – 2004.

 10. Стратегія розвитку зеленого туризму в туристичній індустрії України (на прикладі конкретної туристичної фірми)
  Вступ 3 Розділ І. Зелений туризм як різновид екологічного туризму 7 1.1. Поняття зеленого туризму, його особливості 7 1.2. Зелений туризм у країнах СНД, Європи, Америки 18 Розділ ІІ. Маршрути зеленого туризму в Київській області 31 2.1. Існуючі маршрути зеленого туризму 31 2.2. Економічні показники зеленого туризму 43 2.3. Перспективи розвитку зеленого туризму 50 Розділ ІІІ. Стратегія розвитку зеленого туризму в туристичній індустрії України на прикладі туристського підприємства “Світлана” 65 3.1. Загальна характеристика фірми „Світлана” 65 3.2. Аналіз комерційної діяльності підприємства 74 3.3. Економічний аналіз маршрутів 78 Висновки 90 Список використаної літератури 94 Додатки 96-99

 11. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Карпатський Ужгород - Рахів – Івано-Франківськ - Львів
  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Карпатський Ужгород - Рахів – Івано-Франківськ - Львів Вид маршруту Автобусний

 12. К/р політична економія
  1. Цивілізація: суть та матеріальні основи розвитку 2. Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного

 13. Політична влада
  1. Сутність влади: основні наукові концепції. 3 2.Специфіка політичної влади, її структура (суб’єкт, об’єкт, ресурси влади) 4 З. Поняття легітимності та принцип поділу влади 9 Література 14

 14. Політична модернізація
  1. Формування теорії політичної модернізації 3 2. Зміст і основні характеристики політичної модернізації 6 3. Модернізаційний процес в Україні 12 Список використаної літератури 17

 15. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
  1. Функції політичної економії 2 2. Інтенсивний тип економічного розвитку 3 3. Натуральна форма суспільного виробництва 5 4. Виникнення та сутність грошей 6 5. Закон пропозиції 7 6. Конкуренція та її форми 8 7. Єднання працівників зі засобами виробництва 9 література 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua