Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети з менеджменту (ID:7719)
| Размер: 580 кб. | Объем: 73 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 26.03.2007 |
СодержаниеБілет 1 2
1. Поняття „організація”, її ознака 2
2. Підрозділи організації 2
3. Основні види контролю в організації 4
Білет 2 6
1. Вимоги до створення організації 6
2. Рівні управління організацією 6
3. Принципи контролю в сучасній організації 7
Білет 3 8
1. Формальні і неформальні групи 10
2. Необхідність управління організацією 10
3. Основні методи управління організацією 12
Білет 4. 13
1. Основні характеристики організації 13
2. Рівні управління організацією 13
3. Організаційно-розпорядчі методи управління організацією 14
Білет 5 16
1. Вертикальний розподіл праці в організації 16
2. Переваги та недоліки лінійної структури управління 17
3. Етапи моделювання управлінської діяльності підприємства 18
..... всього 26 білетів
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. БІЛЕТИ по менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  №1 1. Сутність стандартизації міжнародного комплексу маркетингу 2. Закон України»Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001р.№2210 №2. 1. Види міжнародних товарних стратегій 2. Основні положення Закону України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000р. №3. 1. Середовище міжнародного маркетингу, характеристика його складових 2. Основні положення конкурентного законодавства Великої Британії №4 1. Керівництво, комунікації та контроль у ТНК 2. Канали розподілу на світових ринках 3. Грабіжницьке ціноутворення та неціновий грабіж №5 1. Традиційні та інші методи фінансування зовнішньої економіки 2. Експорт і спільне підприємництво як методи виходу на зарубіжний ринок 3. Бойкоти як явище ринкової економіки

 2. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД
  1. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД 3 2. Механізм реалізації менеджменту ЗЕД 7 3. Принципи та рівні організації менеджменту ЗЕД 9 4. Економічні санкції в МГК 12 5. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельних операцій 13 6. Оподаткування в ЗЕД 17 Список використаних джерел 21

 3. Порівняльна характеристика світових моделей менеджменту (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 6 1.1. Загальні аспекти менеджменту персоналу в міжнародних організаціях 6 1.2. Особливості зарубіжних технологій управління колективами 10 1.2.1 Північноамериканська модель менеджменту 10 1.2.2. Західноєвропейська модель менеджменту 11 1.2.3. Японська модель менеджменту 14 1.3. Напрямки підтримки розвитку системи управління персоналу в зарубіжних країнах 17 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНУ 22 2.1. Умови та фактори формування вітчизняної моделі менеджменту 22 2.2. Становлення корпоративного менеджменту в Україні 26 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

 4. Питання з менеджменту: «В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?»
  В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?

 5. Перспективи розвитку менеджменту в Україні (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 5 1.1. Огляд світової практики менеджменту 5 1.2. Особливості формування та розвитку вітчизняної моделі менеджменту 11 1.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 15 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 20 2.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 20 2.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 6. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту. Сутність доктрини командного менеджменту
  1. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту 3 2. Сутність доктрини командного менеджменту та сучасні проблеми її використання. 6 Література. 13

 7. концептуальні засади сучасного менеджменту НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
  1. НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 3 2. РОЗРОБІТЬ ПРОГРАМУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕС-СИСТЕМИ З ВИРОБНИЦТВА КОНКРЕТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 10 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЮ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАЗНАЧТЕ СФЕРУ І МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОГО І ПАТЕНТНОГО ПРАВ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 8. Макроекономіка білети
  1. Макроекономіка як розділ економічної теорії та її місце в системі економічних наук. 9 2. Предмет, об'єкт та суб'єкти макроекономіки. 9 3. Методологія та методи макроекономічних досліджень.Позитивний та нормативний аналіз у макроекономіці. 10 5. Економічний кругооборот ресурсів, благ і доходів з включенням державного сектора та сектора закордону. 12 6. ВВП та ВНП: співставна характеристика та кількісна їх визначеність. 15 7. Номінальні та реальні показники обсягу національного виробництва. Дефлятор ВВП. 16 8. ЧНП і НД. Розподіл національного доходу. 16 9. ВВП та суспільний добробут. Чистий економічний добробут: зміст, особливості та проблеми виміру. Індекс використання людського потенціалу. 17 10. Сукупний попит: структура, цінові та нецінові чинники, що впливають на складові AD та сукупний попит в цілому. Крива AD. Рух по кривій. Зрушення кривої AD. 18 11. Сукупна пропозиція: зміст, цінові та нецінові фактори, що її визначають, крива AS, рух по кривій та зрушення кривої AS. 19 12. Сукупна пропозиція (AS) в коротко- та довгостроковому періодах: порівняльний аналіз. 20 13. Порівняльний аналіз кейнсіанської і класичної моделі сукупної пропозиції. 21 14. Узагальнена крива сукупної пропозиції та її характеристика. 23 15. AD-AS базова модель економічної рівноваги. Три варіанти макроекономічної рівноваги. Розрив ВВП. 24 16. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупної пропозиції та відновлення рівноваги. Споживання: зміст, функція споживання, середня та гранична схильність до споживання. Крива споживання, чинники, що впливають на споживання та графічне зображення цього впливу. 24 18. Теорії споживання: Дж.М.Кейнса та С.Кузнеца. 26 19. Заощадження: зміст, функція заощаджень, середня та гранична схильність до заощаджень. 27 20. Крива заощаджень, чинники, що впливають на обсяг заощаджень, графічне зображення цього впливу. 29 21. Сукупна пропозиція: сутність і граф.інтерпретація її залежності від ціни на основі класичної моделі. 30 21. Інвестиції: зміст, структура, роль в економіці, схильність до інвестування. 31 22. Інвестиційний попит та чинники, що на нього впливають, функція інвестицій, графічне її зображення. 32 23. Заощадження та інвестиції. Умови рівноваги. 33 24. Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій. 34 25. Мультиплікатор інвестицій: зміст, математична та графічна інтерпретація. 34 26. Парадокс ощадливості. 37 27. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви в економіці. 37 25. Інфляційний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність. 38 28.Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. 39 29. Національний ринок: зміст, суб'єкти, об'єкти та структура. 39 30. Модель рівноваги для ринку товарів і платних послуг. Крива IS. 39 31. Ринок грошей та цінних паперів: зміст, структура, функції. 41 32. Попит на гроші: зміст, структура, чинники, що на нього впливають. 41 34. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. Крива LM, її характеристика. 46 35. Рівновага на ринку товарів та послуг і ринку грошей: модель IS-LM. 46 41. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика. 48 42. Бюджетна система, державний бюджет та проблеми його збалансованості. Фактичний, циклічний та структурний дефіцит бюджету. 49 44. Державний борг: зміст, види, джерела фінансування. Ефект витіснення. 50 45. Фіскальна політика на основі моделі „AD-AS": стимулююча та обмежувальна. 50 46. Грошово-кредитна політика держави, її інструменти та сучасні варіанти. 51 47. Порівняльна характеристика кейнсіанської та неокласичної концепцій грошово-кредитної політики. 52 48. Центральний банк: функції та пропонування грошей. 53 (для України Центральний банк - це Національний банк) 53 49. Вплив комерційних банків на грошову пропозицію. Грошовий та депозитний мультиплікатори. 53 50. НБУ та грошово-кредитна політика в Україні. 54 51. Комплексна характеристика економічної кризи. Види економічних криз. Рецесія. 55 53. Проциклічні, ациклічні та антициклічні змінні. 55 54. Державне антициклічне регулювання та його суперечності. 56 55. Інфляція: суть, причини, види, типи, методи виміру, монетарні та немонетарні фактори. 56 56. Інфляція попиту: зміст, причини, засоби обмеження. 58 57. Інфляція пропозиції: зміст, причини, засоби обмеження. 58 58. Дефіцит державного бюджету та інфляція. Інфляційний податок та сеньйораж. 58 59. Безробіття як макроекономічна проблема: зміст, форми, вимір, соціально-економічні наслідки. 59 60. Концепція природнього безробіття М.Фрідмана. Закон Оукена. 60 61. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса, її логічне обгрунтування та критика. 61 62. Стимулююча фіскальна політика держави в умовах відкритої економіки за умови плаваючого та фіксованого курсів валют. 62 63. Стимулююча грошово-кредитна політика держави в умовах відкритої економіки за умови фіксованого та плаваючого курсів валют. Стимулююча грошова політика при плаваючому курсі. 62 65. Соціальна політика держави: зміст, структура, засоби впливу. Метою соціальної 66. Взаємозв'язок грошово-кредитних і фіскальних методів державної політики. 65 67. Економічне зростання: зміст, передумови, джерела та характерні риси сучасного економічного зростання. Аргументи „за" і „проти" економічного зростання. 65 69. Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу. 66 70. „Золоте правило" нагромадження Є.Фелпса. 68 71. Теорія суспільного вибору. 68

 9. Білети з політекономії

 10. Макроекономіка. Білети
  1. Макроекономічні моделі: зміст та класифікація. 2. Макроекономічний кругообіг. 3. Неокласична модель загальної рівноваги. 4. Модель загальної рівноваги Л.Вальраса та можливості її застосування. 5. Пояснення загальної рівноваги за моделлю "витрати-випуск" та за моделлю "ін'єкції-вилучення". 6. Монетаристські погляди на загальну рівновагу. 7. Зміст уявлень про рівновагу представників теорії "раціональних сподівань" та теорії "економіки пропозиції"'. 8. Методи розрахунку ВВП. Дефлятор ВВП. 9. Пояснення бізнес-циклів представниками різних шкіл. 10. Моделі економічних коливань (мультиплікатора-акселератора, Калдора). 11. Природний рівень безробіття та загальна рівновага. Зміст закону Оукена. 12. Пояснюючі моделі безробіття (неокласична та кейнсіанська). 13. Макроекономічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. 14. Моделі інфляції попиту, грошей, витрат. 15. Зміст та інструменти дискреційної та автоматичної фінансової політики. 16. Зміст моделі IS. Пояснення наслідків фінансового регулювання за моделлю IS. 17. Пояснення ролі податків як засобу фінансового регулювання. Надлишковий податковий тягар. 18. Балансування державного бюджет}'. Структурний та циклічний дефіцит. 19. Макроекономічні наслідки фінансування дефіциту бюджету з різних джерел 20. Зміст та інструменти грошової політики. 21. Неокласичні уявлення про роль грошової політики. Кількісна теорія грошей та монетарнзм. 22. Кейнсіанські уявлення про можливості грошового регулювання економіки. 23. Зміст моделі LM. Пояснення наслідків грошового регулювання економіки за моделлю LM. 24. Зв'язок грошової та фінансової політики. Модель 1S-LM. 25. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца. 26. Платіжний баланс країни. Основні тотожності платіжного балансу. 27. Модель Манделла-Флемінга та оцінка наслідків державного регулювання. 28. Зміст та чинники економічного зростання. Модель Кобба-Дугласа та її можливості у поясненні економічного зростання. 29. Модель економічного зростання Харрода-Доммара. 30. Модель економічного зростання Р.Солоу.

 11. Білети з інформатики
  Зміст РОЗДІЛ 1 6 ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 6 ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ 6 1. Предмет і основні поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки. 6 2. Представлення інформації у комп'ютері. Системи числення інформації. 7 3. Архітектура ПК. Структура і склад технічних засобів ПК. 8 4. Форми використання ПЕОМ. Поняття локальної та глобальної мережі. 9 5. Структура і склад програмного забезпечення ПК. 10 6. Концепція, призначення та характеристика ОС Windows, її місце у програмному забезпеченні персонального комп'ютера. Структура інтерфейсу користувача. 10 8. Поняття и налагодження робочого простору ОС Windows у відповідності з вимогами користувача. 11 9. Програма Настройка (Setup) та її призначення. 12 10.Призначення, основні поняття та особливості використання файлової системи ОС Windows. 12 11. Програма Проводник (Explorer) та її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з об’єктами програми. 13 13. Прикладне програмне забезпечення офісного призначення: типи, функціональні можливості та особливості їх використання. 14 14. Комунікаційні технології комп'ютерних мереж: типи, особливості реалізації та використання. 15 15. Принципи та особливості сумісного використання ресурсів у локальних комп'ютерних мережах. 16 16. Цілісність та захист інформації, види доступу до ресурсів мережі та їх встановлення. 17 17. Технологія розподілення та сумісного використання ресурсів на робочих станціях локальної мережі. 17 18. Поняття рівня доступу та його встановлення для сумісно використовуваних ресурсів. Технологія доступу до мережних ресурсів. 18 19. Поняття підключення до мережних ресурсів: технологія підключення до мережного серверу; технологія підключення до мережної папки. Сумісне використання мережного принтера. 18 20.Формалізація і алгоритмізація обчислювальних процесів 19 22. Історія і тенденції розвитку мов програмування. + 23. Класифікація мов програмування, мови високого рівня. Інтерпретатори та компілятори, їх призначення та відмінності. 20 24. Призначення і коротка характеристика мови програмування MS Visual Basic for Applicatoin. 22 27. Технологія реалізації вводу та виводу даних у VBA-програмах. 23 28. Програмування лінійних обчислювальних процесів. Вбудовані функції, їх класифікація та особливості використання. Привести приклади. 23 29. Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються: типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 30. Програмування циклічних обчислювальних процесів:типи інструкцій : типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 31. Структуровані типи даних та алгоритми їх обробки. Поняття масиву, індексу. Основні операції над масивами. 25 32. Одновимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 33. Двовимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 34. Типи спеціальних процедур мови VBA і їхня характеристика. 27 35. Технологія створення і використання процедур-функцій. Привести приклади. 27 36. Технологія створення і використання процедур-підпрограм. Привести приклади. 28 37. Призначення та технологія використання вікна Debug. Привести приклади. 29 РОЗДІЛ 2 30 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MS ACCESS 30 1. Експорт даних із бази даних Microsoft Access в програми Microsoft Office. Імпорт даних в базу даних Microsoft Access із інших програм, та їх налагодження. 30 2. Запити в базах даних Microsoft Access, їх типи, призначення та визначення. Технологія створення, редагування та обробки простих запитів. 30 3. Зв'язки, їх призначення та типи. Визначення, редагування та видалення зв'язків. Поняття "Схема данных". 31 4. Зв'язування даних, особливості та технологія використання. Відмінності від імпорту даних. Налагодження зв'язаних таблиць. 32 5. Моделі баз даних та їх коротка характеристика. Реляційна модель бази даних: принципи та особливості побудови, основні поняття. 33 6. Поняття "Режим попереднього перегляду". Налагодження параметрів звіту, параметрів сторінки та друк звітів. 34 7. Поняття індексу, призначення, типи: простий та складний індекс, технологія створення та редагування. 35 8. Поняття бази даних Microsoft Access. Об'єкти бази даних Microsoft Access, та їх коротка характеристика. 36 9. Поняття ключове поле та його призначення, технологія створення та редагування. 36 10. Поняття система управління базами даних: призначення, принципи, функції. Призначення, функції, принципи та особливості побудови Microsoft Access. 37 11. Поняття складний звіт та його особливості. Технологія створення складного звіту: групування, сортування, використання обчислювальних 38 12. Поняття структури бази даних, типи структур (фізична, логічна) бази даних та їх характеристика. 38 13. Поняття таблиця Microsoft Access, та їх структура. Режими та технологія створення таблиць Microsoft Access. 39 14. Режим "Таблица". Типові операції роботи з даними в режимі "Таблица": перегляд, зміна макету, зміна даних, сортування, пошук та фільтр. 40 15. Структура макету звіту, об'єкти в звітах та їх призначення і технологія створення. 40 16.Технологія використання запитів для модифікації даних в таблицях Microsoft Access. 41 17. Технологія редагування звіту в режимі "Конструктор": структура макету, об'єкти звіту. 41 18. Технологія редагування структури таблиці Microsoft Access: перейменування, вставка, копіювання, видалення, переміщення, зміна властивостей. 41 19. Технологія роботи з записами таблиць в базах даних СУБД Access: додавання, видалення, редагування. 42 20. Технологія створення бази даних Microsoft Access: запуск Access; інтерфейс та структура прикладного вікна. 43 21. Технологія створення звіту з використанням режиму "Конструктор". 44 22. Технологія створення підлеглих звітів. Технологія створення звітів типу "Електронна таблиця". 44 23. Технологія створення простого звіту в режимі "Автозвіт". Технологія створення простого звіту в режимі "Мастер звітов". 45 24. Технологія створення та використання міжтабличних зв'язків. Вікно "Схема данных" та його призначення. 46 25. Технологія створення та використання фільтрів в базах даних Access. 46 26. Технологія створення таблиць Microsoft Access в режимі конструктора. Визначення полів: типи полів, властивості полів. 47 27. Технологія створення, визначення та обробка багатотабличних запитів. Налагодження властивостей запиту. 48 28. Технологія створення, редагування та використання форм складної структури: форми на основі багатотабличного запиту, підлеглих форм. 49 29. Типи даних в СУБД Access, їх призначення та коротка характеристика. Типи та властивості полів бази даних СУБД Access. 49 30. Форми в базах даних Microsoft Access, призначення, особливості використання, технологія та режим створення форм. Технологія редагування макету форми в режимі "Конструктор". 51 РОЗДІЛ 3 51 ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 51 1. Операції редагування та технологія форматування текстових документів у середовищі MS Word. 51 2. Технологія налагодження параметрів сторінки та розбивка документа на сторінки у середовищі MS Word. 52 3. Виведення документа на друк, управління режимами друку. 53 4. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 53 5. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 54 6. Технологія створення, редагування та форматування виразів у вигляді формул у середовищі MS Word. 54 7. Технологія створення, редагування та форматування графічних об'єктів у середовищі MS Word. 54 8. Технологія створення, редагування та форматування організаційних діаграм у середовищі MS Word. 55 9. Технологія створення, редагування та форматування змісту, предметного вказівника у середовищі MS Word. 56 10. Технологія створення, редагування та форматування закладок та гіперпосилань у середовищі MS Word. 57 11. Поняття форматів документів у середовищі MS Word. Розробка форматів документів. 58 12. Підготовка ділової кореспонденції, рахунків, формулярів та інше у середовищі MS Word. 58 13. Oгляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, функціональні можливості та критерії вибору. 59

 12. Білети з політології
  Шпора політологія

 13. Білети з екології
  1. Об’єктивні умови розвитку еколого-правових норм 2. Поняття управління в галузі екології.... ... 79.Правові форми та види екологічної експертизи

 14. Білети з екології
  Білет № 3 1. Екологічна паспортизація. 3 2. Показники гігієнічної і санітарної оцінки води у водоймах. 5 3. Здійснення державного контролю у галузі охорони, захисту та відтворення рибних ресурсів. 7 Білет № 9 1. Теорії виникнення людини, її еволюція в історичному плані. 9 2. Нормативи якості води у водоймах, критерії оцінки і ступені забрудненості води. 11 3. Особливості державного контролю природно-заповідних територій та об'єктів. 13 Білет № 15 1. Біологічна продуктивність. 15 2. Види забруднення ґрунтів за величиною зон та рівнем забруднення. 17 3.Державний контроль об'єктів Червоної книги України. 19 Білет № 21 1.Світовий „демографічний вибух". 21 2. Класи небезпеки хімічних речовин, забруднюючих ґрунти, та їх показники. 23 3. Екологічний контроль на державному кордоні: транспортних засобів та вантажів, об'єктів рослинного та тваринного світу. 25 Література 27

 15. Білети з філософії
  1. Київська релігійно-філософська школа. Філософія П. Юркевича. 3 2. Основні особливості російської релігійної філософії 19-20 ст. 4 3. Філософія П. Флоренського 5 4. Ірраціоналізм 19-20 ст. Загальна характеристика, основні течії. 6 5. Категорія “буття” в історії філософії 7 6. Проблема істини та її критеріїв в історії філософії 8 7. Філософський аспект проблеми походження людини 10 8. Проблеми свободи особистості та відповідальності в філософії 19-20 ст. 11 9. Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу 12 10. Проблема спрямованості історії. Суспільний прогрес. 14 11. Поняття соціальної структури в сучасній філософії. 15 12. Особливості культури і цивілізації сучасного світу. 16 13. Світ цінностей, спосіб його буття, рівні та структура 17 14. Етика науки: професійна та соціальна відповідальність вченого 18 15. Філософія К. Поппера (епістемологія та соціальна філософія) 19 16. Головні методологічні ідеї філософії структуралізму. Деконструкція Ж.Дерріда. 21 17. М. Бердяєв “Про призначення людини” 22 18. Поппер К. “Злиденність історицизму” 23 19. Б. Кістяківський “Держава правова і соціалістична” 24 20. Г.С. Сковорода “Сад божественних пісень”. 25 Список використаної літератури 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua