Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети кафедри фінансів з економіки (ID:7720)
| Размер: 1007 кб. | Объем: 353 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 27.03.2007 |
СодержаниеБілет № 1 5
1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення. 5
2. Платіжний баланс та його структура. 6
3. Розподільна функція фінансів і її реалізація в економіці України 7
4. Сутність та функції фінансів підприємств 8
Тест №5 11
Тест №6 11
Виберіть правильну відповідь: 11
Білет № 2 13
1. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства. 13
2. Основні засади часткової і повної конвертованості національних валют. 15
3. Регулююча функція фінансів і її реалізація в економіці України. 16
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 17
Тест №9 18
Виберіть правильну відповідь: 19
Білет № 3 21
1. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії. 21
2. Валютний ринок та його структура. 22
3. Фінансова політика, її зміст і вплив на економіку. 24
4. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. 25
Виберіть правильну відповідь: 28
Білет № 4 30
1. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення. 30
2. Режим валютного курсу в Україні. 30
3. Взаємодія різних варіантів грошової та бюджетної політики, їх вплив на економіку. 36
4. Банківські рахунки: основні види та їх призначення 39
Білет № 5 43
1. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика. 43
2. Регулювання валютних курсів. 44
3. Фінансова система. Взаємодія державних фінансів з фінансами підприємств і населення. 44
4. Принципова схема розрахунку платіжним дорученням. 49
Виберіть правильну відповідь: 52
Білет № 6 53
1. Форми страхування та їх особливості. 53
2. Валютний курс і курсова політика. 54
3. Структура фінансової системи України 56
4. Принципова схема розрахунку чеком. 57
Виберіть правильну відповідь : 60
Білет № 7 62
1. Сутність майнового страхування, його значення та стан в Україні. 62
2. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 64
3. Фінансові ринки і їхнє використання для формування державних фінансів. 65
4. Сутність вексельної форми розрахунку 67
Тест №55 69
Тест №56 69
Білет № 8 72
1. Сутність особистого страхування, його значення та стан в Україні. 72
2. Пасиві комерційних банків. Види депозитів. 73
3. Фондовий ринок, його структура і механізм функціонування 76
4. Сутність акредитиву та його основні види 76
Білет № 9 81
1. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування. 81
2. Грошові активи та інвестиції комерційних банків 83
3. Державні цінні папери та їх функції 84
4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 86
Білет № 10 90
1. Сутність страхування відповідальності, його значення та стан в Україні. 90
2. Види банківських систем 91
3. Комерційні цінні папери та їх функції 94
4. Механізм формування чистих грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльностей. 94
Білет № 11 98
1. Форми та види страхування відповідальності. 98
2. Операції з цінними паперами і їхній вплив на грошовий обіг. 101
3. Валютний ринок і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. 104
4. Механізм розподілу і використання прибутку підприємствами 108
Білет № 12 112
1. Обовязкове страхування в Україні: призначення і види. 112
2. Цінні папери в системі кредиту 114
3. Види фінансових ризиків 116
4. Зміст етапів розподілу і використання прибутку підприємства 118
Білет № 13 123
1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків. Суб`єкти страхового ринку їх функції. 123
2. Державний кредит. Види короткострокових зобов’язань держави та їх функції 124
3. Методи зниження фінансових ризиків 125
4. Значення регулюючої функції оподаткування та його елементи 128
Тест № 147 133
Білет № 14 135
1. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку. 135
2. Прості та переказні векселі, їх реквізити, емісія і строки погашення 139
3. Податкова політика, її характерні риси в Україні й в інших країнах 141
5. Сутність прямих і непрямих податків та їх значення 144
Тест № 147 146
Тест № 150 146
Тест № 151 146
Тест № 152 146
Тест № 154 147
Білет № 15 149
1. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”. 149
2. Вексель та вексельний обіг в системі комерційного кредиту 150
3. Митна політика України 152
4. Об'єкти оподаткування АЗ та форми нарахування, які при цьому застосовуються 155
Виберіть правильну відповідь: 158
Білет № 16 160
1. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні. 160
2. Комерційний кредит 163
3. Податкова система України 163
5. Обов’язкові збори і цільові відрахування підприємств 167
Білет № 17 177
1. Сутність перестрахування та його значення. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп). 177
2. Види і форми кредиту 177
3. Прямі податки в Україні 179
4. Активи підприємства та їх структурні елементи 180
Виберіть правильну відповідь: 185
Білет № 18 187
1. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад. 187
2. Номінальна та реальна ставка проценту 190
3. Непрямі податки в Україні 191
4. Сутність і класифікація оборотних активів підприємства 192
Виберіть правильну відповідь: 195
Білет № 19 197
1. Витрати страховика, їх склад. 197
2. Процент за кредит, його суть, види та фактори зміни 199
3. Сутність і зміст фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування 202
4. Баланс оборотних коштів: механізм його формування 203
Тест № 182 207
Тест № 183 207
Тест № 184 207
Тест № 185 207
Виберіть правильну відповідь: 208
Білет № 20 209
1. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика. 209
2. Готівковий і безготівковий грошовий обіг, принципи їх організації і застосування 210
3. Головні показники економічної ситуації в країні, їх визначення 211
4. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств 214
Тест № 187 216
Тест № 189 217
Тест № 192 217
Тест № 193 217
Виберіть правильну відповідь: 218
Білет № 21 219
1. Прибуток страховика, його склад. 219
2. Грошова система та її елементи 220
3. Головні показники фінансової ситуації в країні, їх визначення. 222
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємств. 223
Тест № 195 226
Тест № 197 226
Тест №6 226
Білет № 22 229
1. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток. 229
2. Методи протидії інфляції 230
3. Власні фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 231
4. Сутність та склад позикових фінансових ресурсів підприємств 235
Білет № 23 240
1. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення. 240
2. Сутність і причини інфляції. Пофакторний аналіз інфляції 242
3. Позикові фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 243
4. Форми та види кредитів 245
Тест №55 250
Білет № 24 253
1. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”. 253
2. Цілі та інструменти грошевої політики 255
3. Структура капіталу і фінансовий ліверідж 262
4. Види банківських кредитів, що надаються підприємствам 264
Білет № 25 270
1. Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”. 270
2. Вплив грошової маси і процентної ставки на економіку 270
4. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура його активів 274
5. Кредитно-гарантійні банківські послуги 278
Білет № 26 283
1. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”. 283
2. Попит на гроші та процентні ставки 286
3. Формування та розподіл доходів підприємства 293
4. Процедура отримання кредиту підприємством та зміст кредитної угоди 295
Тест № 116 299
Тест № 185 299
2.Франшиза; 300
Білет № 27 302
1. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”. 302
2. Функції центрального банку 304
3. Оцінка поточного фінансового стану підприємства 309
5. Зміст фінансового плану та методи його розробки 312
Тест № 150 317
Білет № 28 320
1. Страхування життя та його основні види. 320
2. Непрямі методи регулювання грошового обігу 326
3. Оцінка рівня ліквідності підприємства 328
4. Банкрутство підприємства та його наслідки 330
Тест № 192 337
Тест № 195 337
Білет № 29 340
1. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види. 340
2. Прямі методи регулювання грошового обігу 341
3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення 341
4. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування 344
Тест № 151 346
Тест № 182 346
1.Відсутністю вимоги про цільове використання коштів; 346
Білет № 30 349
1. Форми медичного страхування та їх характеристика. 349
2. Грошова база і грошевий мультиплікатор 351
3. Нинішні інвестиційні ресурси і майбутні інвестиційні доходи. Дисконтована вартість 352
4. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств 353
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне приучення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки
  ВСТУП 3 1. Призначення і специфічні ознаки фінансів. 4 2. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. 8 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 2. Білети з економіки підприємства
  1. Моделі науки управління. Пояснити модель економічного аналізу 2. Які основні ознаки та критерії сегментації ринку? 3. Які існують методи, спрямовані на зниження стресу в організації? 1. Що спільного між різними підходами до управління? 2. Розкрийте процес стратегічного планування в організації та види стратегічних альтернатив 3. В чому полягають зовнішня і внутрішня винагороди? Опишіть змістовні теорії мотивації Розписано детально змістовні теорії мотивації

 3. Білети з економіки підприємства
  1. Теоретичні питання A. Розкрийте комунікаційний процес, його елементи та етапи. Б. Опишіть етапи формування цінової політики підприємства та методи ціноутворення. B. Опишіть стилі лідерства 2. Теоретичні питання A. Як тактика, політика, процедури та правила допомагають реалізувати стратегію? Б. Дайте характеристику бюрократичній та функціональній структурам організації. B. Влада та вплив. Опишіти концепцію балансу влади між керівництвом та підлеглими.

 4. Білети до іспиту з міжнародної економіки
  Зміст 1. Предмет і метод. Структура МЕВ та функціональна роль елементів. 3 2. Сектора економічної діяльності. 3 3. Держави в світовому економічному співтоваристві. Україна: місце і роль в світовому економічному просторі. 4 4. Міжнародніародний поділ праці. Розвиток кооперації і спеціалізації в міжнародніародній економіці. 5 5. Світове господарство закономірність формування. Основні галузеві комплекси та їх динаміка. 6 6. Економічні теорії міжнародніародної торгівлі. 7 7. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Економічний ефекти від міжнародної торгівлі 8 8. Сутність та структура міжнародніародної торгівлі. Взаємозв'язок попиту і пропозиції. 9 9. Послуги в міжнародніародній торгівлі. Транспортні послуги і їх значення. 10 10. Державне регулювання міжнародніародної торгівлі: проблема вибору. 11 11. Митні тарифи та збори. Оптимальна ставка тарифу. 12 13. Взаємозв'язок міжнародніародної торгівлі і переміщення факторів виробництва. Правило Вальраса і його значення; 14 14. Прямі закордонні інвестиції. Економічний ефект від прямих інвестицій. 15 15. Портфельні закордонні інвестиції. Теорія інвестиційного портфелю. 15 16. Міжнародніародні займи та кредити. Теорія міжчасової торгівлі; 16 17. Сутність міграція робочої сили, економічний ефект. Економічні концепції міжнародніародної міграції. 17 18 Обсяги та напрямки міграції робочої сили. Наслідки. Державне регулювання міграції (імміграції)." Україна. 18 20. Правові форми захисту технологій. Форми обміну технологіями. 20 21. Міжнародніародне технологічне співробітництво. Україна: проблема вибору шляху розвитку. 21 22. Сутність економічної інтеграції. Передумови і напрямки інтеграційних процесів; 22 23. Типи інтеграційних об'єднань. Етапи розвитку інтеграційних об'єднань. 23 24. Україна і напрямки розвитку інтеграційних процесів у Європі: Проблема вступу України до СТО. 24 25. Еволюція валютно-фінансових відносин. 25 26. Світова валютна система. Валютні курси і конвертованість. 26 27. Вартість валюти і її вплив на економічні показники. Зв'язок товарних цін з валютними курсами. 28 28. Теорія платіжного балансу. 29 29. Міжнародніародне регулювання МЕВ. 30 30. Міжнародніародні фінансові ринки. Проблема доступу до них. 31

 5. Білети до комплексного іспиту з економіки
  Білет 1 1. Інфраструктура ринку та її значення для розвитку ринкової економіки. 2. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки. 3. Види управлінського контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю. Білет 2 1. Біржова торгівля та її функції. Типи бірж. 2. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України. 3. Поняття «група» в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси. Білет 3 1. Конкуренція: сутність, види і значення для економічного розвитку. Держава як організатор конкурентних відносин. 2. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку. 3. Поняття «конфлікт»: причини виникнення (групова взаємодія; відмінність цілей; обмеженість ресурсів; міжособова динаміка) та шляхи їх вирішення. Білет 4 1. Маркетингова цінова політика: роль, види та сутність. 2. Організаційні форми підприємства та його функції. 3. Поняття «комунікації», їх роль та функції у системі управління. Види комунікацій. Білет 5 1. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Цінні папери та їх види. 2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 3. Оборотні фонди та показники ефективності їх використання. Білет 6 1. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники. 2. Поняття планування як функції управління. Основні етапи процесу планування. Типи планів в організації. 3. Методи збирання маркетингової інформації. Опитування як метод отримання даних: суть, ознаки, критерії оцінки. Білет 7 1. Безробіття як соціально-економічне явище, його причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття. 2. Поняття мотивації. Природа та складові системи внутрішнього і зовнішнього винагородження діяльності робітників. 1. Основні виробничі фонди та показники ефективності їх використання. Білет 8 1. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах. 2. Поняття «мета» в управлінні. Класифікація цілей. Генеральна мета. Місія організації. Концепція управління за цілями (МВО). 3. Податки: сутність, принципи та види. Білет 9 1. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні. 2. Сегментування ринку: критерії та етапи розробки. 3. Кар’єра: сутність і роль в процесі розвитку персоналу. Планування кар’єри. Білет 10 1. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів. 2. Поняття «прийняття рішень». Моделі прийняття рішень: класична, поведінська, ірраціональна. 3. Життєвий цикл товару: визначення та характеристика основних етапів. Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару (послуг). Білет 11 1. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання, його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежують економічне зростання. 2. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень. 3. Нематеріальні ресурси та активи підприємства. Білет 12 1. Поняття менеджменту. Сфери та рівні менеджменту. 2. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення. 3. Комплексна оцінка управлінської праці. Білет 13 1. Економічне зростання, його показники та типи. 2. Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки. 3. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу. Білет 14 1. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора. 2. Сутність та функції організації. Складові процесу організаційної діяльності: розподіл праці; департаменталізація; делегування повноважень; діапазон контролю; механізми координації. 3. Організаційно-правові форми підприємств. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах. Білет 15 1. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва. 2. Поняття «організаційні зміни» та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам. 3. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні. Білет 16 1. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики. 2. Теорії менеджменту (ранні теорії та інтегровані підходи). 3. Соціальний розвиток організації як об’єкт управління. Білет 17 1. Фінанси, їх структура та функції. 2. Змістовні теорії мотивації. 3. Маркетингове дослідження ринку: основні завдання та види. Білет 18 1. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення. 2. Процесні теорії мотивації. 3. Методи забезпечення підприємства і організації персоналом. Білет 19 1. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Податки та їх класифікація. 2. Рентабельність продукції та послуг. 3. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт. Білет 20 1. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи. 2. Соціально-економічна ефективність підприємства. 3. Основні концепції сучасного маркетингу. Основні принципи та функції маркетингу. Білет 21 1. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення. 2. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання. 3. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрями. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом. Білет 22 1. Національний банк та його функції. 2. Основні фонди, їх структура, методи оцінки та показники використання. 3. Теоретичні основи ефективної комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації. Білет 23 1. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії. 2. Організація заробітної плати працівників. 3. Організаційна культура: поняття, основні елементи, її формування і розвиток. Білет 24 1. Сутність, функції та види страхування. 2. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження. 3. Зміст поняття "персонал організації". Його класифікація. Система та напрями управління персоналом організації. Білет 25 1. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок. 2. Принципи оподаткування та характеристика податків підприємства. 3. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні Білет 26 1. Податкова система та принципи її побудови. 2. Нематеріальні ресурси та активи підприємства. 3. Соціальний розвиток організації як об'єкт управління. Білет 27 1. Фактори виробництва та ефективність їх використання. 2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні. 3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва. Білет 28 1. Власність та її форми. Відносини власності в сучасній економіці України. 2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні. 3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва. Білет 29 1. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем. 2. Кредитна система та її функції. Форми кредиту. 3. Ситуаційні теорії лідерства. Білет 30 1. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку. 2. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання. 3. Поняття "контроль" та його місце у системі управління.

 6. Фінанси Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів
  1. Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів 3 1.1 Сутність та функції фінансів 3 1.2 Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу 6 1.3 Призначення та роль фінансів 10 2. Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Об'єктивна необхідність їх створення 15 2.1 Система централізованих фондів цільового призначення 15 2.2 Необхідність створення цільових фондів 16 2.3 Місце цільових фондів в розвитку держави 18 3. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг, внутрішній і зовнішній державний борг. Причини та наслідки державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Рефінансування державного боргу 21 3.1 Основні поняття державного боргу 21 3.2 Стан та управління державним боргом України за 2006-2010 роки 22 Список використаної літератури 32

 7. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Поняття та зміст фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств - ресурсоутворююча, розподільча, контрольна
  1. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва…………….3 1.1. Економічна сутність малого підприємництва………………………...3 1.2. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва……………………7 2. Поняття та зміст фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств - ресурсоутворююча, розподільча, контрольна…………………………………12 2.1. Поняття та зміст фінансів підприємств……………………………...12 2.2. Функції фінансів підприємств………………………………………..14 Список використаної літератури………………………………………………..17

 8. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 9. Білети з інформатики
  Зміст РОЗДІЛ 1 6 ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 6 ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ 6 1. Предмет і основні поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки. 6 2. Представлення інформації у комп'ютері. Системи числення інформації. 7 3. Архітектура ПК. Структура і склад технічних засобів ПК. 8 4. Форми використання ПЕОМ. Поняття локальної та глобальної мережі. 9 5. Структура і склад програмного забезпечення ПК. 10 6. Концепція, призначення та характеристика ОС Windows, її місце у програмному забезпеченні персонального комп'ютера. Структура інтерфейсу користувача. 10 8. Поняття и налагодження робочого простору ОС Windows у відповідності з вимогами користувача. 11 9. Програма Настройка (Setup) та її призначення. 12 10.Призначення, основні поняття та особливості використання файлової системи ОС Windows. 12 11. Програма Проводник (Explorer) та її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з об’єктами програми. 13 13. Прикладне програмне забезпечення офісного призначення: типи, функціональні можливості та особливості їх використання. 14 14. Комунікаційні технології комп'ютерних мереж: типи, особливості реалізації та використання. 15 15. Принципи та особливості сумісного використання ресурсів у локальних комп'ютерних мережах. 16 16. Цілісність та захист інформації, види доступу до ресурсів мережі та їх встановлення. 17 17. Технологія розподілення та сумісного використання ресурсів на робочих станціях локальної мережі. 17 18. Поняття рівня доступу та його встановлення для сумісно використовуваних ресурсів. Технологія доступу до мережних ресурсів. 18 19. Поняття підключення до мережних ресурсів: технологія підключення до мережного серверу; технологія підключення до мережної папки. Сумісне використання мережного принтера. 18 20.Формалізація і алгоритмізація обчислювальних процесів 19 22. Історія і тенденції розвитку мов програмування. + 23. Класифікація мов програмування, мови високого рівня. Інтерпретатори та компілятори, їх призначення та відмінності. 20 24. Призначення і коротка характеристика мови програмування MS Visual Basic for Applicatoin. 22 27. Технологія реалізації вводу та виводу даних у VBA-програмах. 23 28. Програмування лінійних обчислювальних процесів. Вбудовані функції, їх класифікація та особливості використання. Привести приклади. 23 29. Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються: типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 30. Програмування циклічних обчислювальних процесів:типи інструкцій : типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 31. Структуровані типи даних та алгоритми їх обробки. Поняття масиву, індексу. Основні операції над масивами. 25 32. Одновимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 33. Двовимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 34. Типи спеціальних процедур мови VBA і їхня характеристика. 27 35. Технологія створення і використання процедур-функцій. Привести приклади. 27 36. Технологія створення і використання процедур-підпрограм. Привести приклади. 28 37. Призначення та технологія використання вікна Debug. Привести приклади. 29 РОЗДІЛ 2 30 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MS ACCESS 30 1. Експорт даних із бази даних Microsoft Access в програми Microsoft Office. Імпорт даних в базу даних Microsoft Access із інших програм, та їх налагодження. 30 2. Запити в базах даних Microsoft Access, їх типи, призначення та визначення. Технологія створення, редагування та обробки простих запитів. 30 3. Зв'язки, їх призначення та типи. Визначення, редагування та видалення зв'язків. Поняття "Схема данных". 31 4. Зв'язування даних, особливості та технологія використання. Відмінності від імпорту даних. Налагодження зв'язаних таблиць. 32 5. Моделі баз даних та їх коротка характеристика. Реляційна модель бази даних: принципи та особливості побудови, основні поняття. 33 6. Поняття "Режим попереднього перегляду". Налагодження параметрів звіту, параметрів сторінки та друк звітів. 34 7. Поняття індексу, призначення, типи: простий та складний індекс, технологія створення та редагування. 35 8. Поняття бази даних Microsoft Access. Об'єкти бази даних Microsoft Access, та їх коротка характеристика. 36 9. Поняття ключове поле та його призначення, технологія створення та редагування. 36 10. Поняття система управління базами даних: призначення, принципи, функції. Призначення, функції, принципи та особливості побудови Microsoft Access. 37 11. Поняття складний звіт та його особливості. Технологія створення складного звіту: групування, сортування, використання обчислювальних 38 12. Поняття структури бази даних, типи структур (фізична, логічна) бази даних та їх характеристика. 38 13. Поняття таблиця Microsoft Access, та їх структура. Режими та технологія створення таблиць Microsoft Access. 39 14. Режим "Таблица". Типові операції роботи з даними в режимі "Таблица": перегляд, зміна макету, зміна даних, сортування, пошук та фільтр. 40 15. Структура макету звіту, об'єкти в звітах та їх призначення і технологія створення. 40 16.Технологія використання запитів для модифікації даних в таблицях Microsoft Access. 41 17. Технологія редагування звіту в режимі "Конструктор": структура макету, об'єкти звіту. 41 18. Технологія редагування структури таблиці Microsoft Access: перейменування, вставка, копіювання, видалення, переміщення, зміна властивостей. 41 19. Технологія роботи з записами таблиць в базах даних СУБД Access: додавання, видалення, редагування. 42 20. Технологія створення бази даних Microsoft Access: запуск Access; інтерфейс та структура прикладного вікна. 43 21. Технологія створення звіту з використанням режиму "Конструктор". 44 22. Технологія створення підлеглих звітів. Технологія створення звітів типу "Електронна таблиця". 44 23. Технологія створення простого звіту в режимі "Автозвіт". Технологія створення простого звіту в режимі "Мастер звітов". 45 24. Технологія створення та використання міжтабличних зв'язків. Вікно "Схема данных" та його призначення. 46 25. Технологія створення та використання фільтрів в базах даних Access. 46 26. Технологія створення таблиць Microsoft Access в режимі конструктора. Визначення полів: типи полів, властивості полів. 47 27. Технологія створення, визначення та обробка багатотабличних запитів. Налагодження властивостей запиту. 48 28. Технологія створення, редагування та використання форм складної структури: форми на основі багатотабличного запиту, підлеглих форм. 49 29. Типи даних в СУБД Access, їх призначення та коротка характеристика. Типи та властивості полів бази даних СУБД Access. 49 30. Форми в базах даних Microsoft Access, призначення, особливості використання, технологія та режим створення форм. Технологія редагування макету форми в режимі "Конструктор". 51 РОЗДІЛ 3 51 ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 51 1. Операції редагування та технологія форматування текстових документів у середовищі MS Word. 51 2. Технологія налагодження параметрів сторінки та розбивка документа на сторінки у середовищі MS Word. 52 3. Виведення документа на друк, управління режимами друку. 53 4. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 53 5. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 54 6. Технологія створення, редагування та форматування виразів у вигляді формул у середовищі MS Word. 54 7. Технологія створення, редагування та форматування графічних об'єктів у середовищі MS Word. 54 8. Технологія створення, редагування та форматування організаційних діаграм у середовищі MS Word. 55 9. Технологія створення, редагування та форматування змісту, предметного вказівника у середовищі MS Word. 56 10. Технологія створення, редагування та форматування закладок та гіперпосилань у середовищі MS Word. 57 11. Поняття форматів документів у середовищі MS Word. Розробка форматів документів. 58 12. Підготовка ділової кореспонденції, рахунків, формулярів та інше у середовищі MS Word. 58 13. Oгляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, функціональні можливості та критерії вибору. 59

 10. Макроекономіка. Білети
  1. Макроекономічні моделі: зміст та класифікація. 2. Макроекономічний кругообіг. 3. Неокласична модель загальної рівноваги. 4. Модель загальної рівноваги Л.Вальраса та можливості її застосування. 5. Пояснення загальної рівноваги за моделлю "витрати-випуск" та за моделлю "ін'єкції-вилучення". 6. Монетаристські погляди на загальну рівновагу. 7. Зміст уявлень про рівновагу представників теорії "раціональних сподівань" та теорії "економіки пропозиції"'. 8. Методи розрахунку ВВП. Дефлятор ВВП. 9. Пояснення бізнес-циклів представниками різних шкіл. 10. Моделі економічних коливань (мультиплікатора-акселератора, Калдора). 11. Природний рівень безробіття та загальна рівновага. Зміст закону Оукена. 12. Пояснюючі моделі безробіття (неокласична та кейнсіанська). 13. Макроекономічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. 14. Моделі інфляції попиту, грошей, витрат. 15. Зміст та інструменти дискреційної та автоматичної фінансової політики. 16. Зміст моделі IS. Пояснення наслідків фінансового регулювання за моделлю IS. 17. Пояснення ролі податків як засобу фінансового регулювання. Надлишковий податковий тягар. 18. Балансування державного бюджет}'. Структурний та циклічний дефіцит. 19. Макроекономічні наслідки фінансування дефіциту бюджету з різних джерел 20. Зміст та інструменти грошової політики. 21. Неокласичні уявлення про роль грошової політики. Кількісна теорія грошей та монетарнзм. 22. Кейнсіанські уявлення про можливості грошового регулювання економіки. 23. Зміст моделі LM. Пояснення наслідків грошового регулювання економіки за моделлю LM. 24. Зв'язок грошової та фінансової політики. Модель 1S-LM. 25. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца. 26. Платіжний баланс країни. Основні тотожності платіжного балансу. 27. Модель Манделла-Флемінга та оцінка наслідків державного регулювання. 28. Зміст та чинники економічного зростання. Модель Кобба-Дугласа та її можливості у поясненні економічного зростання. 29. Модель економічного зростання Харрода-Доммара. 30. Модель економічного зростання Р.Солоу.

 11. Мікроекономіка. Білети
  Мікроекономіка 1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність. 3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості. 4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля. 5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса. 6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції. 7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант. 8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу. 9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку. 10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга. 11. Моделі олігополістичного ціноутворення. 12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого. 13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів. 14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці. 15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва. 16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія. 17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості. 18. Інвестиційні рішення фірми. 19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів. 20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу. 21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту. 22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів. 23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку. 24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки. 25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати. 26. Ризик інвестиційних рішень. 27. Зовнішні ефекти (екстерналії). 28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу. 29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників. 30. Суспільний вибір: пошук ренти.

 12. Білети з Риторики
  1. Предмет та завдання риторики 2 2. Риторика як навчальна дисципліна 2 3. Історія розвитку риторики 3 4. Вітчизняні традиції красномовства 3 5. Співвідношення понять "риторика", "ораторське мистецтво", "красномовство" 4 6. Місце риторики в підготовці правників 4 7. Роди та види риторики 5 8. Характеристика суспільно-політичного красномовства 5 9. Судова риторика. Специфіка та види 6 10. Характеристика академічного красномовства 6 11. Загальна характеристика церковно-богословського красномовства 7 12. Поняття соціально-побутового красномовства 7 13. Види публічного мовлення 8 14. Методика підготовки усного виступу 8 15. Види промов. Особливості їх підготовки 9 16. Структура публічної промови 9 17. Проголошення публічного виступу 10 18. Мовні засоби впливу на аудиторію 11 19. Позамовні засоби впливу на аудиторію 11 20. Основні принципи риторики 11 21. Поняття суперечки. Види 12 22. Комунікативні тактики ведення суперечок 13 23. Конкретні засоби аргументації 13 24. Некоректні засоби аргументації 13 25. Методи аргументації 14 26. Правила ведення суперечок 15 27. Основні види спілкування у роботі працівників ОВС 15 28. Комунікативні стратегії учасників судочинства 16 29. Структура судової промови 17 30. Види судових промов 17 31. Особливості спілкування правників із засобами масової інформації 18 32. Культура мовлення правників 18 33. Зв'язок риторики з іншими науками 19 34. Особистість оратора 20 35. Риторика управління 20 36. Культура ведення дискусії 21 37. Особливості побудови наукових виступів 21 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23

 13. Білети з філософії
  1. Київська релігійно-філософська школа. Філософія П. Юркевича. 3 2. Основні особливості російської релігійної філософії 19-20 ст. 4 3. Філософія П. Флоренського 5 4. Ірраціоналізм 19-20 ст. Загальна характеристика, основні течії. 6 5. Категорія “буття” в історії філософії 7 6. Проблема істини та її критеріїв в історії філософії 8 7. Філософський аспект проблеми походження людини 10 8. Проблеми свободи особистості та відповідальності в філософії 19-20 ст. 11 9. Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу 12 10. Проблема спрямованості історії. Суспільний прогрес. 14 11. Поняття соціальної структури в сучасній філософії. 15 12. Особливості культури і цивілізації сучасного світу. 16 13. Світ цінностей, спосіб його буття, рівні та структура 17 14. Етика науки: професійна та соціальна відповідальність вченого 18 15. Філософія К. Поппера (епістемологія та соціальна філософія) 19 16. Головні методологічні ідеї філософії структуралізму. Деконструкція Ж.Дерріда. 21 17. М. Бердяєв “Про призначення людини” 22 18. Поппер К. “Злиденність історицизму” 23 19. Б. Кістяківський “Держава правова і соціалістична” 24 20. Г.С. Сковорода “Сад божественних пісень”. 25 Список використаної літератури 27

 14. Білети з політекономії

 15. Білети з екології
  1. Об’єктивні умови розвитку еколого-правових норм 2. Поняття управління в галузі екології.... ... 79.Правові форми та види екологічної експертизи

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua