Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Логіка, контрольна (ID:7768)
| Размер: 20 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 26.03.2007 |
Содержание1. Форми логічного пізнання 3
Задачі 7
І. Визначте вид судження, його терміни
ІІ. Визначте, чи є судженнями такі речення.
ІІІ. Дайте характеристику наведеним категоричним судженням
ІV. Наведіть приклади суджень
Використана література 12

Задачі 100% вартості роботи
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна логіка
  1. Загальна характеристика логічних сполучників 3 2. Природні закони, нормативні закони, закони логіки 6 Література 10

 2. Логіка контрольна
  Питання 1. Види суджень Питання 2. Види поділу. Література Практичні завдання Поняття Зміст Обсяг Родова ознака Видові ознаки Підприємництво ? ? ? ? Підприємництво за родовою ознакою – економічна діяльність. За видовою ознакою – самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне одержання прибутку. Обсяг – загальне підприємництво, соціальне й технологічне.

 3. Контрольна робота логіка
  1. Логіка, як наука про форми та закони правильного мислення 3 2. Значення логіки для юристів 7 Використана література 14

 4. Логіка доведення Контрольна робота
  Вступ 3 1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення 4 2. Доведення індуктивні й дедуктивні 10 3. Спростування. Правила доведення та основні помилки при порушенні цих правил 12 Висновок 18 Література 19

 5. Контрольна робота з операційного менеджменту Яка логіка алгоритмізації керування операціями?
  Завдання 1. (Потребує повної відповіді). 3 1. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 2. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 6 3. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою? 9 Завдання 2. 13 1. Виробничі системи (ОС) - це: 2. Виробнича ділянка - це: 3. Виділяють підсистеми операційної системи: 4. Закони динамічної організації ОС: Завдання 3. 16 Побудувати графік виконання робіт Б, В Е, Є (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня. Робота Є має бути розпочата на початку 2-го робочого дня та закінчена в середині 9-го дня. На поточний момент фактичний стан виконання цієї роботи на 2 дні випереджає запланований. Робота Е розпочинається у 1-й день і закінчується у 3-й день. Виконується без відхилень. Робота Б мала бути розпочата у 3-й день, але через ремонт устаткування її початок відкладено на 1,5 дня. Тепер, робота має бути виконана протягом 5 повних днів. Робота в починається на початку 2-го дня; на її виконання потрібно 6 днів, але початок її виконання відкладено на один день. Література. 18

 6. К/р логіка
  Тема 7. Дедуктивні умовиводи (задачи) 3 Тема 9. Логічні основи теорії аргументації (теорія) 7 1. Поняття доказу. 7 2.Прямий і непрямий доказ. 8 3. Поняття спростування. 10 4. Правила доказу і спростування. Помилки, які виникають при їх порушенні. 11 5. Поняття про софізм і логічні парадокси. 14 6. Аргументація і дискусія. 15 Список використаної літератури 17

 7. К/р Логіка
  1. Поняття 2. Задачі Література

 8. Логіка
  Дати визначення термінам: 1.Аксіоматичне числення як метод побудови доведень довільної клаузи. 2. Ймовірносно-статистичні методи в економічному дослідженні – це методи ІІ. Встановити, чи правильними є наступні визначення. Якщо визначення не є правильними, то вказати помилку або порушення правила, яке призвело до помилки. Міжнародний маркетинг Брак (нестача) творчого підходу Корисно почати з якогось нового факту Ми визначаємо лідерство як здібність Міжнародна компанія

 9. Логіка
  1. Логічна структура правових норм 3 2. Логічні методи дослідження (пізнання) 4 3. Логіка побудови судово-слідчої версії 8 Список використаної літератури 13

 10. Логіка
  1. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ФУНКЦІЇ ЛОГІКИ 3 2. ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15

 11. логіка
  Завдання 1 3 Дайте повну логічну характеристику понять: а) «Інвестиційні цінні папери»; б) «Гроші». Завдання 2 4 а) Проаналізуйте визначення. Чи правильне воно? «Маркетинг — це філософія економіки». б) Здійсніть поділ поняття «Ліквідні кошти» двома способами та про-ілюструйте графічно (колами Ейлера). Завдання 3 7 а) Дайте повну логічну характеристику категоричного судження: «Збір інформації про свого потенційного позичальника є однією з найважливіших складових управління банківськими активами». б) Сформулюйте судження типу О та судження, яке перебуває щодо нього в відношенні часткової сумісності. Завдання 4 9 Спираючись на логічні рівносильності переформулюйте наступну фор-мулу так, щоб вона містила із логічних сполучників тільки кон’юнкцію і ло-гічне заперечення: ¬(А → В) ˅ (¬А ˅ С) ˄ (В ↔ С) Завдання 5 10 а) Одним із методів логіки висловлювань перевірте, чи є наведена фор-мула логічною суперечністю. Відповідь обґрунтуйте: ¬(А → В) ↔ (А ˄ ¬В). б) Спростіть формулу: (¬В → ¬А) ˄ (В → (А ˄ С)) → (А → С). Завдання 6 12 а) Чи вірно, що із міркування, сформульованого за формулою: А ˄ ¬А, слідує: «Грошова одиниця України є найтвердішою валютою у світі». Від-повідь обґрунтуйте. б) Чи слідує з необхідністю висновок з наступних засновків? Відповідь обґрунтуйте: «Фінанси не є надбудовою. Продуктивні сили не є фінансами.» Список літератури 13

 12. Логіка
  1. Дайте повну логічну характеристику наступних понять: а) «Банк України»; б) «Економічна криза». 2. Проаналізуйте наступні визначення. Чи правильні вони? а) «Ціна — це вартісне вираження товару»; б) «Логіка — це наука про закони мислення». 3. а) Дайте повну логічну характеристику наступного категоричного судження: «Відчувши послаблення фінансового контролю, частина керівників і бухгалтерів вдається до шахрайства». 4. Сформулюйте висловлювання, яке відповідає наступній формі: ¬(¬Р ˅ О) та визначте його істинність методом таблиць істинності. Слабка (нестрога) диз'юнкція — це логічний сполучник, який буде хибним лише в тому випадку, коли усі його складники будуть хибними. В усіх інших випадках цей логічний сполучник буде істинним. 5. Використавши імплікативне висловлювання: «Чим стабільніший масштаб цін, тим краще гроші виконують функцію міру вартості» побудуйте міркування за схемою modus tollens. Правильність його перевірте методом складання таблиць істинності. Modus tollens», або «заперечувальний модус». Схема: 6. а) Визначте терміни, фігуру та модус простого категоричного силогіз-му. Чи правильний він? «Економіка, яка розвивається на ринкових засадах, досягає високого рівня. Економіка Франції розвивається на ринкових засадах. Отже, вона до-сягла високого рівня».

 13. Логіка роботи ОС
  Вступ 3 1. Поняття, класифікація та функції операційної системи. 4 2. Компоненти ОС, їх призначення, завантаження ОС. 5 3. Збереження інформації у зовнішній пам’яті. Файлова система. 8 4. Вказівки операційної системи для роботи з файлами та каталогами. Правила записування та зчитування інформації з дискет. 11 5. Оболонка користувача. Інтерфейс командного рядка. Графічний інтерфейс користувача. 13 6. Елементи графічного інтерфейсу. 17 7. Функції захисту операційної системи. 24 8. Правові та етичні питання використання програмного забезпечення, та збережуваної інформації на носіях. 25 Висновок 26 Список використаної літератури. 27

 14. Логіка вар13
  1. Дайте повну логічну характеристику понять: а) «Товар»; б) «Логіка». 2. а) Чи правильне наступне визначення. Охарактеризуйте його. «Ринково економіка — система, в якій переважають ринкові фактори впливу на поведінку економічних суб’єктів». б) Визначить, як називається наступна логічна операція. Охарактеризуйте її (вид, склад, елементи структури, правильність): «За формою власності можна виділити такі сфери ринкової економіки: приватний сектор, державний сектор, змішаний сектор». 3. а) Дайте повну логічну характеристику категоричного судження: «Різноманітність об'єктів ринкових відносин визначає можливість розподілу національного ринку на ряд секторів, кожний з яких прийнято розглядати як окремий ринок». б) Наведіть приклад за фахом судження типу 1 та дайте йому повну логічну характеристику. 4. Формалізуйте наступне складне судження та побудуйте його табличку істинності: «Оскільки суб'єкти ринку на основі попереднього досвіду формують уявлення про величину купівельної спроможності грошової одиниці, маса грошей на боці попиту уявляється їх реальною цінністю, порівняльною з цінністю товарів на боці пропозиції». 5. Спростіть наступну формулу: ((А ˅ В ˅ С) ˄ (¬А ˄ ¬В)) → С; 6. а) Використовуючи імплікативні засновки: «Якщо сальдо по рахунку кредитове, то воно зараховується на розрахунковий або спеціальний позичковий рахунок учасника заліку» та «Якщо утворилось дебетове сальдо по заліку, то воно списується з розрахункового або спеціального позичкового рахунку» сформулюйте конструктивну складну і просту дилеми. Міркування формалізуйте. б) Наведіть приклад простого категоричного силогізму IV фігуру модусу АЕЕ, дайте йому повну логіну характеристику. Чи слідує в ньому висновок з необхідністю?

 15. Логіка і математика
  План ВСТУП 3 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЛОГІКИ Й МАТЕМАТИКИ 4 2. СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕМАТИКИ Й ЛОГІКИ 6 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ 8 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua