Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Ринок опціонів і ф’ючерсів (ID:7771)
| Размер: 159 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.03.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Розрахунки в опційній торгівлі 4
1.1.Визначення опціонних контрактів 4
1.2. Характеристика операцій з опціонами 8
1.3. Біржова торгівля опціонами 11
1.4. Розрахунок ціни опціону 12
2. Організація розрахунків у ф’ючерсній торгівлі 14
2.1. Операції з ф’ючерсними контрактами 14
2.2. Поняття про базис у ф’ючерсних розрахунках 18
2.3. Фінансові ф’ючерси 20
2.4. Розвиток ринків фінансових ф'ючерсів 25
2.5. Торгівля і спекуляція фінансовими ф'ючерсами 28
Висновок 32
Список використаної літератури 34
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ринок опціонів і ф’ючерсів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Опціони: сутність, види, особливості укладання угод 4 2. Організація ф’ючерсної торгівлі 7 3. Механізм формування опціонної та ф’ючерсної угоди 11 4. Розвиток ринків ф’ючерсів та опціонів на сучасному етапі 19 Вступ 22 Література 24

 2. Основні види опціонів їх економічна суть
  1.Основні види опціонів, їх економічна суть. 3 Список використаної літератури 8 Задача 9 Визначити крос-курс датської крони (DKK) до EUR...

 3. Характеристика опціонів як методів нейтралізації фінансових ризиків, Їх відмінність від форвардних і ф’ючерсних контрактів
  Характеристика опціонів як методів нейтралізації фінансових ризиків, Їх відмінність від форвардних і ф’ючерсних контрактів Література

 4. Характеристика форвардних і ф’ючерсних контрактів як методів нейтралізації фінансових ризиків. Відмінність цих контрактів від опціонів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та класифікація ф'ючерсних контрактів 5 2. Характеристика форвардних операцій 7 3. Використання форвардних і ф’ючерсних контрактів для нейтралізації фінансових ризиків 9 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 5. Фінансовий ринок
  10. Проблеми захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів України 3 20. Фундаментальний аналіз та його значення на фінансовому ринку України. 11 Задача 1. 20 А) Ціна облігації 90 г.о. Облігація була випущена на З роки, до погашення залишилося 2 роки. Номінал облігації 100 г.о. Процентні виплати за облігацією 30% річних (сплата 1 раз на рік). Необхідний рівень доходності 35% річних. Визначити поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору -купувати, чи продавати облігацію? Б) Облігація місцевої позики номіналом 100 г.о. продається за ціною 67,5 г.о. Погашення облігації через 3 роки. Необхідний рівень доходності 16%. Визначте поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору -купувати, чи продавати облігацію? Задача 11. 22 Л) Розрахуйте крос-курс купівлі і продажу німецької марки до французького франка DEM/FRF на основі таких даних: USD/FRF = 5.2142 -5.2196 USD/DEM= 1.5420- 1.5500 Б) Інвестор продав опціон на купівлю на Х-акції з ціною виконання 100 г.о. і премією 4 г.о. Визначити прибутки (збитки) продавця опціону за умови, що поточна ціна Х-акцій на момент закінчення терміну дії опціону складатиме: 90 г.о. 93 г.о. 95 г.о. 98 г.о. 101 г.о. 103 г.о. 105 г.о. 107 г.о. 110 г.о. Література 24

 6. Ринок праці
  Вступ 3 1. Ринок праці в економічній системі 5 1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.2. Види та сегменти ринків праці 10 1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці 12 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України 16 2.1. Основні показники розвитку ринку праці України 16 2.2. Показники зайнятості та безробіття 17 2.3. Доходи від трудової діяльності 24 3. Державне регулювання ринку праці в Україні 26 3.1. Формування попиту і пропозиції на ринку праці України 26 3.2. Соціально-економічні наслідки безробіття та ефективність їх подолання в трансформаційний період. 30 3.3. Державна політика зайнятості 34 Висновки 42 Список використаної літератури 44 Додатки 45-48

 7. Фінансовий ринок
  1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг 3 2. Особливості функціонування ринку позик в Україні 7 3. Задачі 11 Задача 1. Виручка від реалізації – 22 000 тис. грн. Постійні витрати – 6 000 тис. грн. Змінні витрати – 13 300 тис.грн. Власні засоби – 10 000 тис. грн. Позикові кошти – 2 000 тис. грн. Ставка за кредитні ресурси (середня по ринку) – 24 %. Прибуток на акцію в попередньому періоді склав 4 грн. Необхідно визначити: - Як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зросте на 2 %. - Фінансовий важіль. - Прибуток на акцію в наступному періоді при зростанні виручки від реалізації на 7%. Задача 2. Ви є опікуном, що управляє великим спадком ($100000). Детально проаналізувавши декілька інвестиційних проектів, зважуєте всі аргументи “за” і “проти” двох варіантів, ризики за якими можна вважати однаковими. Перший із них (А) забезпечує в кінці кожного року протягом 8 років дохід в розмірі $ 16 500, а другий (Б) обіцяє дохід у вигляді однієї єдиної виплати в розмірі $ 233 000 через 11 років. У якого проекту більш висока дохідність? Якби нормальна доходність за інвестиціями тієї ж категорії ризику дорівнювала б 6%, який проект був би переважнішим? Чи має значення графік грошових потоків і як це вплине на вибір? Додатково: податки можна не враховувати. Обгрунтуйте отримані результати Задача 3. Рух грошових коштів в компанії IRC. Ink характеризується наступними показниками: - мінімальний касовий залишок становить 10000 дол;. - річна ставка становить 14% (денна ставка – 0,04%); - дисперсія денного руху грошей становить 1000000 дол.; - середні трансакційні витрати на покупку і продаж цінних паперів становить 15 дол. Використайте модель Міллера – Орра для розрахунку а) інтервала між верхньою і нижньою межею (S); б) точку повернення (R); в) верхню межу коливань касового залишку (H); г) середній касовий залишок (ACB). Задача 4. Припустимо, що Ви вирішили інвестувати $100000. Перед Вами безризиковий актив з процентною ставкою 0,08 річних і ризиковий актив з очікуваною ставкою доходності в 0,18 і стандартним відхиленням в 0,24. Доступні комбінації ризику та дохідності: Варіант портфеля Частка портфеля, інвестована в ризиковий актив (%) Частка портфеля, ін-вестована в безризи-ковий актив (%) Очікувана ставка дохідності Стандартне відхилення F 0 100 G 25 75 H 50 50 J 75 25 S 100 0 Список використаної літератури 18

 8. Ринок праці
  Вступ 3 1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 3. Аналіз показників безробіття 19 4. Основні напрями розвитку ринку праці 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 9. Грошовий ринок
  ЗМІСТ 1. Грошова система, її суть та структура. Закони грошового обігу. Грошова база. 3 2. Механізм функціонування грошового ринку; попит на гроші та грошова пропозиція. Модель рівноваги грошового ринку. Концепція загальної рівноваги ринків. 6 3. Банківська система та її структура. Функції національного банку країни. Грошовий мультиплікатор. 9 4. Грошово-кредитна політика держави. Логіка кейнсіанського та монетаристського підходів до регулювання грошової сфери. 12 Список використаної літератури 18

 10. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  1. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа 3 2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку 19 Задача 4 24 Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 2000 унцій металу Х, хоче проходжувати свою позицію з допомогою ф’ючерсних контрактів. Оскільки ф’ючерси на метал Х на біржі відсутні, фірма приймає рішення використати ф’ючерси на золото, оскільки співвідношення цін q (q=Ціна золота:Ціна металу Х) останнім часом практично стале і дорівнює в даний момент 2. Обсяг золота в одному ф’ючерсному контракті – 100 унцій. На початок хеджування ціна спот золота становить Рс1=360 дол/унція, ціна спот металу Х Рс1х, ф’ючерсна ціна золота Рф1=400 дол./унція: А) яке хеджування (довге чи коротке) в цьому випадку проводиться і в чому воно полягає? Б) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни золота Рф2 при яких мало б місце ідеальне хеджування, якщо ціна спот золота Рс2=370 дол./унція; В) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни золота Рф2 при яких мав би місце базисний ризик, якщо ціна спот золота Рс2=360 дол./унція; Г) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни золота Рф2 при яких мали б місце базисний та крос-хеджинг ризики, а результат хеджування був додатним (ціна спот золота Рс2=360 дол./унція). Задача 14 26 Вексель на сумму N = 50000 гр.од. обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку – 15 % річних. Визначити суму Р, сплачену банком власнику векселя, та суму D дисконту банку. Розрахувати скориговану облікову ставку яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становить 4 %. Література 27

 11. Ринок землі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС 5 1.1. Поняття землі як фактора виробництва та її особливості 5 1.2. Пропозиція землі 7 1.3. Попит на землю 8 РОЗДІЛ 2. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ТА ЦІНА ЗЕМЛІ 11 2.1. Ренти (види) 11 2.2. Формування ціни землі 15 РОЗДІЛ 3. РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 19 3.1. Оренда землі 19 3.2. Необхідність ринку землі 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 12. Ринок праці
  Тема 8 Рух робочої сили у 200_ р. (у розрізі регіонів) Структура чисельності осіб, що мали статус безробітного у динаміці. (за тривалістю безробіття) Чисельність осіб, що мали статус безробітного у динаміці (за тривалістю безробіття) Вимоги до виконання: Обов’язково використовувати Кодекс Роботу розділити на блоки. 1. Без допомоги літератури. Проаналізувати отриману статистичну інформацію з запропонованої тематики. Проаналізувати таблиці з залученням Excel, графіки, діаграми, схеми, текст. Статистичний збірник праці. 2. Графіки, діаграми, схеми проаналізувати за допомогою літератури з посиланням на її. 3. Рекомендації. Виявити проблеми. За допомогою літератури та особистого досвіду знайти шляхи покращення та вирішення цієї проблеми. Обов’язково зробити прогнози. Література

 13. Фінансовий ринок
  1. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ТА ПРАВОВА ПРИРОДА 3 2. РОЗВИТОК РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 11 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ГРОШОВОГО РИНКУ 15 ЛІТЕРАТУРА 24

 14. Фінансовий ринок
  ЗАДАЧА 1 Підприємство одержало в комерційному банку кредит у 12 тис. грн.. на 2 роки під 6% річних. Після закінчення цього терміну воно не змогло його сплатити. Банк погодився продовжити термін кредитування ще на 2 роки під 12% річних. Розрахувати остаточну суму погашення кредиту. ЗАДАЧА 2 Ставка за кредит складає 32% річних. Середній строк обертання коштів у розрахунках з покупцем складає 14 днів. Скільки коштуватиме операція факторингу для продавця, якщо був поставлений товар на суму 2000 грн.? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 15. Фінансовий ринок
  1. Розвиток законодавства з фінансового ринку у країнах з розвинутою ринковою економікою 3 2. Економічна сутність попиту на золото та його споживання у світі 8 3. Юридичні норми забезпечення відкритості, прозорості інформації про емітента 19 Список використаної літератури 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua