Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Розслідування і запобігання злочинів (ID:7805)
| Размер: 45 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.04.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів у розслідуванні злочинів 4
2. Роль криміналістичної тактики для розслідування і запобігання злочинів. 19
3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст елементів. 26
Висновки 40
Список використаної літератури: 42-44

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Розслідування злочинів неповнолітніх
  ВСТУП 3 1. Неповнолітні як суб’єкти злочинів 4 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх 6 3. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх 7 3.1. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх 8 3.2. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх 11 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

 2. Особливості методики розслідування злочинів пов’язаних з фіктивними підприємствами
  ВСТУП 2 Розділ 1. Історія виникнення фіктивного підприємництва в Україні 7 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з фіктивним підприємництвом 19 2.1.Об’єкт посягання даного виду злочину 19 2.2. Предмет посягання 36 Розділ 3. Криміналістична характеристика даного виду злочину 45 3.1. Особа злочинця 45 3.2. Місце вчинення злочину 51 3.3.Способи вчинення і приховування даного виду злочину 57 3.4.Слідова картина 67 Розділ 4. Методика розслідування злочину 74 ВИСНОВКИ 80 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 85

 3. Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність, значення для розслідування злочинів
  Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність, значення для розслідування злочинів

 4. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з виготовленням або збутом підроблених грошей та цінних паперів
  Вступ 3 1. Розслідування справ, пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей та цінних паперів: загальні питання 5 1.1. Криміналістична характеристика розглядуваного злочину 5 1.2. Типові версії при розслідування справ, пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей та цінних паперів 8 1.3. Слідчі дії, які проводяться на початковому та наступних етапах розслідування 9 2. Особливості окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з виготовленням або збутом підроблених грошей та цінних паперів 20 2.1. Експертиза підроблених банкнот або цінних паперів 20 2.2. Обшук приміщення, що належить підозрюваному у виготовленні та збуті підроблених грошей або цінних паперів 21 Висновки 34 Список використаної літератури 36

 5. Поняття допиту, його завдання і значення для розкриття й розслідування злочинів. Співвідношення допиту й опитування
  ПЛАН: ВСТУП 3 1. ДОПИТ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ СЛІДЧИХ ДІЙ 5 1.1 ПОНЯТТЯ, МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОПИТУ 5 1.2 ВИДИ ДОПИТУ ТА ЙОГО ФОРМИ 7 2. ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ДОПИТІ, ЙОГО СИСТЕМА 11 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПИТУ Й ОПИТУВАННЯ 21 ВИСНОВКИ 26 ЗАДАЧА 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 Мета та завдання роботи. Головною метою курсової роботи є визначення напрямків і засобів забезпечення відповідності процесуальних, організаційних і тактичних основ допиту умовам і завданням боротьби зі злочинністю на сучасному етапі. Це обумовило необхідність вирішення таких завдань: - дослідження методологічних, процесуальних, організаційних, інформаційних та тактичних основ допиту, як засобу слідчої діяльності; - з’ясування рівня знань слідчих та ступеня володіння ними тактичних прийомів допиту; - визначення поняття “слідча тактика” та її відмежування від організаційних положень і правил з метою конкретизації розробки тактичних прийомів допиту; - дослідження питання співвідношення допиту і опитування Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають під час проведення допиту між суб’єктами, які беруть у ньому участь. Предметом є теоретичні і практичні проблеми, які стосуються діяльності слідчого та інших професійних учасників під час проведення допиту.

 6. Методи запобігання банкрутству
  Методи запобігання банкрутству 4 Задача 1 15 За даними балансу ф№1 та звіту про фінансові результати (додатки) розрахувати показники фінансової стійкості: - коефіцієнт концентрації власного капіталу; - коефіцієнт фінансової залежності; - коефіцієнт залученого капіталу. Задача 2 17 Розрахувати щорічні платежі по погашенню кредиту на суму 10 тис. грн. на протязі 5-ти років. Кредитний відсоток - 10 % річних. Література 18 Додатки 19

 7. Стратегії запобігання банкрутству підприємства (санація)
  Вступ 5 1. Стратегічне управління підприємством як засіб запобігання банкрутству 8 1.1. Теоретичні основи розробки та впровадження стратегії підприємства 8 1.2. Особливості функціонування вітчизняних підприємств в умовах адаптації до ринкових відносин. 14 1.3. Економічна діагностика як засіб антикризового менеджменту 16 2. Стратегії запобігання банкрутству енергетичних компаній 22 2.1. Проблеми розвитку електроенергетики України та формування ОРЕ 22 2.2. Аналіз проблем і перспектив ВАТ “ДЕ” 34 3. Механізми антикризового управління підприємством 46 3.1. Напрямки антикризового менеджменту ВАТ “ДЕ” 46 3.2. Створення антикризових систем ВАТ “ДЕ” 49 Висновки 53 Додаток А. Баланс ВАТ “ДЕ” на 01.01.06 р. 60 Додаток В. Звіт про фінансові результати ВАТ “ДЕ” 63 Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних положень та методичних і практичних рекомендацій з розробки та впровадження стратегій запобігання банкрутства підприємства, зокрема енерногенеруючих компаній України. Джерелами інформації стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти ВР України і постанови КМ України, нормативні акти Агентства з питань банкрутства, дані Держкомстату України та звітні матеріали ВАТ “ДЕ”.

 8. Причини виникнення девіантної поведінки та засоби її запобігання
  Вступ 3 1. Сутність поняття девіантної поведінки 5 2. Причини виникнення девіантної поведінки 7 3. Засоби запобігання девіантної поведінки 15 Висновок 22 Література 24

 9. Управління ризиком на туристичному підприємстві та запобігання банкруцтва
  Вступ 3 1. Управління ризиком на туристичному підприємстві та запобігання банкрутства. 5 2. Управління ризиком на туристичному підприємстві ЗАТ «назва» 15 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 15 2.2. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства ЗАТ “назва” 18 2.3. Дослідження загрози банкрутства. 28 3. Напрямки покращення фінансового стану туристичного підприємства ЗАТ «назва» 33 3.1. Пропозиції щодо удосконалення платоспроможності туристичного підприємства ЗАТ «назва» 33 3.2. Пропозиції щодо покращення фінансової стійкості туристичного підприємства ЗАТ «назва» 45 Висновки 50 Література 52 Додаток 1. Баланс ЗАТ «назва» станом на 01.01.07 р. 54 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ «назва» за 2006 р. 56-57

 10. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх запобігання
  Вступ 3 1. Спостереження та експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку 3 2. Допоміжні методи дослідження 7 3. Деякі нові теоретичні проблеми вікової та педагогічної психології 10 Висновок 12 Література 13

 11. Організація і планування розслідування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття криміналістичної версії 5 2. Види і класифікація версій і їх побудова і перевірка процесів розслідування злочинів 7 3. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і розшуковим даним 10 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 12. Розслідування грабежів та розбійних нападів
  Вступ 3 1. Слідчі версії і планування розслідування 6 2. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів 11 3. Допит потерпілого і огляд місця події 12 4. Затримка й особистий обшук підозрюваного 17 5. Допит підозрюваного й обвинувачуваного та призначення експертиз 18 Висновки 21 Література: 25

 13. Девіантна поведінка у середовищі української молоді, причини, наслідки, засоби запобігання
  ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIАНТНОЇ ПОВЕДIНКИ 7 1.1. Сутнiсть i змiст девiaнтної поведiнки як соцiaльного явища 7 1.2. Об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення девiaнтної поведiнки в сучасному суспiльствi 26 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44 РОЗДIЛ 2. ОРГАНIЗАЦIЙНI МЕТОДИ ТА ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ У МОЛОДIЖНОМУ СЕРЕДОВИЩI 46 2.1. Методи та методики вивчення девiaнтної поведiнки 46 2.2. Процедури та етапи соцiологiчного дослiдження девiaнтної поведiнки в середовищi української молодi 52 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 60 РОЗДIЛ 3. АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ СОЦIОЛОГIЧНОГО ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ В СЕРЕДОВИЩI УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДI 61 3.1. Аналiз стану та основнi соцiaльнi механізми виникнення i формування девiaнтної поведiнки 61 3.2. Закономiрностi та тенденцiї формування девiaнтної поведiнки в українському суспiльствi 68 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 99-104

 14. Цивільний захист. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій
  1. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 3 2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 9 3. Послуги і матеріальні ресурси в межах гуманітарної допомоги населенню, що надаються у вигляді благонадійності. 12 Література 15

 15. Як відбувається спеціальне розслідування нещасних випадків?
  1. Як відбувається спеціальне розслідування нещасних випадків? 3 2. Проаналізуйте атестацію робочих місць з умовами праці. 12 3. Як забезпечують чистоту повітря у приміщенні? 14 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua