Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Основні проблеми психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини (ID:7901)
| Размер: 206 кб. | Объем: 99 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 27.03.2007 |
СодержаниеВСТУП 4
І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8
1.1. Теорія психокорекції та основні етапи її виникнення 8
1.2. Методи психокорекції та їх класифікація 12
1.3. Аналіз сучасних методик психокорекції 21
ІІ. НЕВРОПАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 31
2.1. Невротичні порушення депресивного типу 31
2.2. Системні психоневрологічні розлади в дітей середнього шкільного віку 40
2.3. Приклади виникнення невротичних порушень в дітей середнього шкільного віку 50
III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 60
3.1. Вибір та обґрунтування методики для проведення експерименту 60
3.2. Проведення експерименту за методикою символдрами 76
3.3. Обробка результатів експерименту 79
ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 84
V. ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 89
ВИСНОВОК 90
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93
ДОДАТКИ 98-99

Мета дипломної роботи докладно розглянути проблеми розвитку та застосування психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини в країні, та на практичному прикладі показати можливості впливу методів психокорекції на виправлення психологічних проблем дорослих та дітей.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери.
Предметом дослідження є основні методи та методики психокорекції та психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини.
Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату.
Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами.
Джерельна база дипломної роботи складається переважно з вітчизняних джерел для більш детального розкриття розвитку психокорекції та психодіагностики саме в нашій медицині.

Структурно робота складається зі вступу, п’яти розділів з підпунктами, висновків, використаної літератури та додатків.
В першому розділі дипломної роботи розглядають теоретичні питання розвитку та функціонування методів та методик психокорекції і психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини.
В другому розділі приводяться практичні приклади та їх теоретичне обґрунтування щодо виникнення невропатичних розладів у дітей середнього шкільного віку.
В третьому розділі наводиться практичний експеримент по психологічній коректиці дітей за допомогою методики символдрами.
В четвертому розділі розглянуті основні рекомендації щодо застосування методики та проведення психокорекційної бесіди.
В п’ятому розділі підводяться висновки методів дослідження емоційної сфери дитини.
Теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку психокорекції в нашій країні; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині.
Практичне значення дипломної роботи визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей, а також застосування даного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології.


Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі
  Вступ 2 1. Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі 3 2. Міжбюджетні відносини у стимулюванні розвитку регіонів 10 3. Регулювання територіального управління на державному та місцевому рівнях 14 4. Вдосконалення галузевого територіального управління на прикладі окремого регіону 18 Висновки 22 Список використаної літератури 26

 2. Основні напрямки розвитку системи дошкільної освіти на сучасному етапі
  Вступ. 3 1.Аналіз вітчизняної системи дошкільного виховання. 4 1.1.Загальна характеристика. 4 1.2.Організаційні проблеми. 8 1.3.Законодавчо-правові аспекти. 11 1.4.Програмно-методичне забезпечення галузі. 14 2.XXI сторіччя: нова освітня політика. 16 2.1.Історичні виклики XXI століття. 17 2.2.Напрямки змін системи освіти. 18 3.Основні напрямки розвитку системи дошкільного виховання на сучасному етапі. 25 Висновки та практичні рекомендації. 34 Список використаної літератури: 36

 3. Основні напрямки та перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини та її вплив на економіку країни на сучасному етапі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 5 Сучасний стан розвитку туристичної галузі Туреччини 5 1.1 Аналіз сучасного стану та напрямків розвитку туристичної галузі Туреччини 5 1.2 Вплив галузі туризму Туреччини на економіку країни 12 РОЗДІЛ ІІ 16 Перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини 16 2.1. Загальні перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини 16 2.1. Перспективи співробітництва між Україною та Туреччиною в галузі туризму 18 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24 ДОДАТКИ 26

 4. Стан видавничої справи в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування нової структури видавництв за типологічними ознаками 4 2. Система збуту видавничої продукції та проблеми стандартизації 5 3. Причини та наслідки проблеми у видавничій справі 8 4. Тенденції розвитку видавничої справи в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18 Предмет Видавнича справа

 5. Політика України у галузі експорту озброєнь на сучасному етапі - проблеми та суперечності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 7 1.1. Процеси глобалізації як чинника трансформації оборонної промисловості розвинутих країн 7 1.2. Аналіз стратегій трансформації військових економік розвинутих країн в умовах глобалізації 12 1.3. Маркетингове середовище світового ринку військово-технічної продукції 20 Висновки до розділу І 26 РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 28 2.1. Україна на світовому ринку озброєнь 28 2.2. Роль і місце послуг військово-технічного характеру у підвищенні рівня експортного потенціалу України 35 2.3. Сучасний стан та можливості військово-промислового комплексу України 41 2.4. Військово-технічне співробітництво як складова державної політики України 61 2.5. Аналіз ефективності політики України в галузі збройового експорту 67 Висновки до розділу ІІ 73 РОЗДІЛ ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 76 3.1. Методичні особливості маркетингових досліджень світового ринку військово-технічної продукції 76 3.2. Маркетинговий аналіз та оцінка перспектив розвитку військово-технічного співробітництва України з країнами Азії та Південної Америки 81 Висновки до розділу ІІІ 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

 6. Основні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст.
  Основні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст. Список використаних джерел

 7. Загрози демократичному розвитку на сучасному етапі
  Вступ 2 1. Соціальні конфлікти та вплив їх на хід демократичного розвитку. 3 2. Інші загрози демократичного розвитку. 5 3. Майбутнє демократії та розвиток її в світі. 8 Висновок. 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 8. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Зародження видавничої справи 5 2. Наукові дослідження 6 3. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 9. Безпека життєдіяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства
  Вступ 3 1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу 6 2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами 13 3. Соціально-політична напруженість 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 10. Безпека життєдіяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства
  Вступ 3 1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу 6 2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами 13 3. Соціально-політична напруженість 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 11. Статистичні показники розвитку туризму в Україні на сучасному етапі і їх динаміці
  Використана література 1.Український туристичний вісник № 8-9/2004 2.http://www.tourism.gov.ua/index.asp 3.http://www.tourism.gov.ua/news.asp?IdType=4&Id=235

 12. Міжнародна економіка Роль та місце Китаю у розвитку світогосподарських зв’язків на сучасному етапі
  Творче питання 3 Роль та місце Китаю у розвитку світогосподарських зв’язків на сучасному етапі Теоретичні питання 7 1. ТНК – головний суб’єкт міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності, їх сутність та сучасні стратегії 2. Світовий ринок праці: сутність, структура, сучасні ознаки Тести 22 1. Який з нижченаведених факторів гальмує процес міжнародного співробітництва? 2. Які риси з нижченаведених притаманні політиці лібералізації зовнішньої торгівлі: 3. Визначте «золотий час» у розвитку міжнародної торгівлі: 4. Конкуренція на вітчизняному ринку після вступу до СОТ: 6. Вставте пропущене слово: Список використаних джерел 23

 13. Основні методи психодіагностики
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Історія, розвиток та предмет психодіагностики 5 1.1. Виникнення психодіагностики та її розвиток 5 1.2. Психодіагностика як наука. Предмет і завдання 6 Розділ 2. Характеристика методів психодіагностики 8 2.1. Загальна класифікація психодіагностичних методів 8 2.2. Характеристики методів психодіагностики 10 2.3. Тести і тестування. Вимоги до тестів 13 2.4. Вимоги до психодіагностичних методик 17 Розділ 3. Методики психодіагностики при вивчені комп’ютерної психодіагностики та діагностики здібностей 20 3.1. Важливість методів психодіагностики в галузі комп’ютерної психодіагностики 20 3.2. Психодіагностичні методи у психодіагностиці здібностей 34 Висновок 46 Список використаної літератури 49 Метою курсовоє роботи є дослідження основних методів психологічної діагности та простеження їх застосування в психодіагностиці здібностей та комп’ютерній психодіагностики. Предмет дослідження – методи психодіагностики. Об’єкт дослідження є застосування методів психологічної діагностики. Відповідно до визначеної мети ставимо ряд наступних завдань дослідження: 1. Опрацювати теоретичну література та коротко вказазати предмет та історію розвитку психологічної діагностики. 2. Надати характеристику та класифікацію психодіагностичних методів. 3. Вивчити вимоги до психодіагностичних методик. 4. Дати характеристику тестам та тестування взагалі. 5. Простежити використання методик при практичному застосуванні. Курсова робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів та одного практичного, висновків. Завершує курсову роботу список літератури, застосований в ході дослідження обраної теми.

 14. Економічна освіта на сучасному етапі
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 4 2. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 8 3. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС – СТРУКТУРНА РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 11 4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВКИ 21 ЛІТЕРАТУРА 22

 15. Збройні сили України на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Сучасна структура та склад Збройних сил України 4 2. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях 10 3. Реформування та перспективи розвитку Збройних Сил України 11 Висновок 14 Список використаних джерел 15 Додатки 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua