Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Законодавчі гарантії соціально-економічного стану військовослужбовців в СРСР (ID:7928)
| Размер: 25 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 02.04.2007 |
Содержание1. Створення робочо-селянської Червоної Армії та перші пільги для військовослужбовців 3
2. Особливості соціально-економічних гарантій військовослужбовців за новою редакцією закону про обов'язкову військову службу 7
3. Нормативно-правове регламентування гарантій військовослужбовців СРСР у 1940-1977 рр. 12
4. Нормативно-правові акти періоду 1977-1987 рр. 20
Список використаної літератури 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз стану, проблеми та перспектики соціально-економічного розвитку Київського регіону
  Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика регіону та його господарського комплексу 6 Розділ ІІ. Стан і тенденції розвитку та використання соціально-економічного потенціалу регіону 15 Розділ ІІІ. Шляхи вирішення проблем та забезпечення соціального (економічного) розвитку регіону 34 Висновки 39 Список використаних джерел 42

 2. Статистичне дослідження економічного стану країни
  Вступ 3 1. Основні підходи щодо аналізу статистичних даних 4 2. Статистичне дослідження населення країни 10 3. Статистичне дослідження зайнятості населення 17 4. Методологія статистичного дослідження стану економіки країни 18 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 3. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та необхідність діагностики фінансово-економічного стану підприємства 5 1.2. Методологія проведення діагностики фінансово-економічного стану підприємства 7 1.3. Проблеми методології та методичного забезпечення оцінки фінансово-економічного стану підприємства 10 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 13 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «С-ххх» 13 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 16 2.3. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність малого підприємства 28 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «С-ххх» 32 3.1. Напрями покращення фінансово-економічного стану підприємства 32 3.2. Економічне обґрунтування ефективності заходів щодо покращення фінансового стану підприємства ТОВ «С-ххх» 34 3.3. Оцінка впливу запропонованих заходів на фінансово-економічний стан підприємства ТОВ «С-ххх» 37 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 47

 4. Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)
  МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОСНОВНІ НАПРАВЛЕННЯ АНАЛІЗУ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ Й ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ (М. КИЄВА ЛІТЕРАТУРА Практична частина. I. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеху і всього заводу по розміру заробітної плати, виділивши сім груп з рівними інтервалами. II. Розрахувати відносні величини структури, яки характеризують розподіл робочих кожного цеху і всього заводу в цілому по розміру місячної заробітної плати. III. Визначити дисперсію заробітної плати робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій, міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правіло складання дисперсій. IV. С вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих заводу і для частини робочих, яки мають заробітну платню меншу ніж 500 грн. Вказати межі значень цих показників у генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифнім розрядом і заробітною платою робочих цеха №1 за №1 по №20 включно. 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифнім розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між признаками, яки ми розглядали...

 5. Аналіз соціально-економічного розвитку
  Вступ 4 Розділ 1. Заходи соціально - економічної трансформації трудового колективу підприємств (основні напрямки, особливості соціально - економічної трансформації) 6 1.1 Поняття та сутність соціально -економічного суспільства 6 1.2. Перспективи формування трудового колективу підприємства: соціальні і економічні аспекти 9 1.3. Життєвий рівень населення як сукупність матеріального, соціального та духовного благополуччя населення 15 Розділ 2 Обгрунтування методу щодо вивчення соціально - економічних явищ і їх оцінки 18 2.1. Економічні індикатори, які характеризують рівень соціального і матеріального добробуту населення 18 2.2. Організація аналітичної роботи з питань соціально - економічного розвитку підприємств 27 2.3. Аналіз соціально - організаційного технічного рівня виробництва 29 2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати 30 2.5 Питання аналізу фінансового стану підприємства з огляду розвитку соціальної економіки 32 2.6. Прямі і обернені взаємозвязок між трудомісткістю та продуктивністю праці, а також між індексом споживчих цін, та купівельною спроможністю грошової одиниці 34 3. Ефективність соціально - економічного розвитку як домінаната трансформації державного управління та суспільства 36 3.1. Показники забезпечення населення майном, житлом і продовольством. 36 3.2. Значення формування ефективного соціально - економічного потенціалу підприємства 40 3.3. Зміст категорії: ефективність соціально - економічного розвитку і його вимір 43 Висновок 45 Література 48 Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні складових соціально-економічного потенціалу (СЕП) підприємства та розробці науково-прикладних рекомендацій щодо його оцінки і розвитку на етапі інноваційно-структурної перебудови економіки України. Теоретичною і методологічною основою проведених досліджень є наукові й теоретичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань визначення соціально-економічного розвитку підприємств а також законодавчі і нормативні документи з питань соціальної економіки і політики. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України

 6. Якість трудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових відносин
  Вступ 3 1. Характеристика соціально-трудових відносин 5 1.1. Загальна характеристика соціально-трудових відносин 5 1.2. Проблема відчуження 10 1.3 Аналіз моделей взаємодії людей у виробничих системах 13 2. Якість життя як критерій оцінки соціально-трудових відносин в загальній ієрархії потреб 19 2.1. Поняття якості життя 19 2.2. Цілі діяльності людини 20 2.3. Принципи аналізу якості життя 25 3. Місце положення соціально-трудових відносин в загальній ієрархії потреб людини і чинників якості життя 28 3.1. Структура потреб людини 28 3.2. Трудовий потенціал людини і його компоненти в системі чинників якості життя 31 3.3 Мотивація як рушійна сила поліпшення якості життя 35 Висновки 38 Література 40

 7. Класичні моделі соціально-економічного розвитку
  ВСТУП 3 1. Поняття і сутність економічної системи 4 2. Моделі соціально-економічного розвитку (класичні) 8 3. Перехідна економіка. Крайності економічного розвитку 11 4. Криза економіки, шляхи її усунення 16 5. Напрямки соціально-економічного розвитку 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 8. Проблеми і перспективи соціально-економічного сходження України
  ВСТУП 3 1. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 5 2. СТАРТОВІ УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 8 3. ФОРМУВАННЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 11 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 20

 9. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України
  1. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України 2. Література

 10. Освіта як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави
  ВСТУП 3 1. Зміст та принципи освіти в України. 4 2. Механізм регулювання розвитку освіти. 7 ВИСНОВОК 15 Список літератури 16

 11. Методи соціально-економічного прогозування. Сутність макроекономічного прогнозування
  Зміст. Вступ. 3 1. Класифікація і області використання соціально-економічних методів пронозування. 4 2. Характеристика соціально-економічних методів прогнозування. 10 3. Макроекономічне прогнозування в Україні. 17 Висновок. 23 Список використаних літературних джерел. 24

 12. Сприяння соціально-економічного процесу затвердження соціальної політики
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Оцінка сучасної суспільної ситуації 7 2. Трансформаційний процес: сутність і результати 8 3. Соціальний механізм трансформаційного процесу 12 4. Модель соціальної політики, згідно європейських стандартів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 13. Потреби та інтереси людей як рушійна сила соціально-економічного прогресу
  Вступ 3 1. Економічні потреби та їхня структура 4 2. Закон зростання потреб 6 3. Формування потреб 8 4. Суб’єкти економічних відносин. Їхні економічні інтереси 9 5. Види економічних інтересів та їх взаємодія 11 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 14. Провести оцінку соціально-економічного потенціалу Харьківсього регіону України за показниками
  ВСТУП 3 1. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 5 2. ОЦІНКА СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ 11 2.1. Промисловість 11 2.2. Сільське господарство 16 2.3. Транспорт та міжнародні зв’язки 18 3. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 21 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

 15. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua