Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Вексельний обіг в Україні (ID:7974)
| Размер: 18 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 27.03.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність та значення векселя 5
2. Особливості вексельного обігу в Україні 8
Висновок 14
Список використаної літератури 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вексельний ринок
  Вступ 3 1. Сутність та класифікація векселя 4 2. Суб'єкти вексельних відносин, їхні права та обов'язки 8 3. Вексельні позики 10 4. Операції, направлені на підвищення надійності векселів 18 4.1. Індосування векселів 18 4.2. Акцепт і аваль векселів 21 5. Оплата і протест векселів 28 6. Вексельний ринок в Україні 32 Висновок 37 Список використаної літератури 38

 2. Вексельний ринок України: стан та преспективи розвитку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6 1.1. Поняття векселя та його види 6 1.2. Міжнародне вексельне законодавство 16 1.3. Особливості векселя як боргового документа 30 РОЗДІЛ ІІ.. АНАЛІЗ СТАНУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 38 2.1. Ретроспективний аналіз розвитку вексельного обігу в Україні 38 2.2. Участь банків у розвитку вексельного обігу 49 2.2.1. Акцепт 49 2.2.2. Кредитні операції 62 2.2.3. Протест векселя 75 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 88 3.1. Проблеми розширення застосування векселів у розрахунках юридичних осіб 88 3.2. Перспектива освоєння вексельного обігу фізичними особами 98 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 Додатки 115 Метою даної роботи є дослідження основних операцій банків на вексельному ринку України а також перспектив розвитку вексельного ринку України. Предметом дослідження є діяльність комерційних банків на фінансовому ринку. Об’єктом дослідження є діяльність банків як суб’єктів вексельного ринку в Україні. Основні завдання роботи:  дослідити сутність векселя;  проаналізувати норми і системи міжнародного вексельного права;  здійснити ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного вексельного ринку;  провести дослідження особливостей операцій банків на вексельному ринку;  проаналізувати перспективи розвитку вексельного ринку в Україні. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто сутність векселя, класифікацію векселів, основні норми міжнародного вексельного права. Другий розділ присвячено дослідженню основних особливостей операцій комерційних банків на вексельному ринку. Окремо акцентовано увагу на історії розвитку вексельного ринку в Україні. Розглянуто сутність та особливості акцепту, вексельного кредиту та протесту векселів. Третій розділ висвітлює перспективи розвитку вексельного ринку в Україні та основні проблеми, які стримують поширенню вексельних операцій як між підприємствами та організаціями так і фізичними особами. В якості інформаційної та методологічної бази слугували роботи провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, матеріали НБУ та Державного комітету статистики.

 3. Грошовий обіг на підприємстві
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Сфери грошового обороту 5 1.2. Безготівкові розрахунки: сутність та особливості використання 9 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ ДІМ» 15 2.1 Економіко-фінансова характеристика підприємства ТОВ «Український пожежний дім» 15 2.2 Дослідження грошового обігу на ТОВ «Український ПД» 20 РОЗДІЛ 3. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПД» 28 3.1 Форми та порядок проведення безготівкових розрахунків на підприємстві 28 3.2 Напрямки вдосконалення організації грошового обігу на підприємстві 30 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38-41 Метою написання курсової роботи виступає розкриття особливостей організації грошового обороту, визначення сутності та основних форм безготівкових розрахунків і перспектив їх застосування на підприємствах України. Об’єктом дослідження в роботі витупає підприємство ТОВ «Український ПД». Предметом дослідження є грошовий оборот підприємства та особливості проведення безготівкових розрахунків.

 4. Грошовий обіг України
  Вступ 3 1. Система грошового обігу та еволюція її типів 5 2. Закон грошового обігу. Кількість грошей, необхідних для обігу 20 3. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки. 33 Висновки 58 Список використаної літератури 61 Метою роботи стане вивчення соціально – економічних та організаційно – економічних відносин у сфері грошового обігу; оволодіння знаннями основоположних законів грошового обігу та практичними навичками використання закономірностей функціонування грошових систем. Інформаційною базою слугуватимуть законодавчі акти, вітчизняні літературні джерела, та періодичні видання.

 5. Готівковий грошовий обіг і банки
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ БАНКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ 4 2. СУТНІСТЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 10 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 13 4. ПРИЙМАННЯ БАНКОМ ГОТІВКИ 17 5. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГОТІВКИ З КАСИ БАНКУ 19 6. ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 22 ВИСНОВОК 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

 6. Грошовий обіг, тенденції його розвитку та протиріччя
  Вступ 3 1. Сутність грошового обігу і грошові системи 5 1.1. Суть і структура грошового обігу 5 1.2. Закон грошового обігу 9 1.1. Поняття та структура грошової системи 13 2. Еволюція грошового обігу і види грошових систем 23 2.1. Еволюція форм грошового обігу 23 2.2. Види грошових систем 29 3. Основні характеристики сучасної грошової системи 35 Висновок 40 Список використаної літератури 42

 7. Організація діяльності акціонерних товариств. Обіг акцій при організації діяльності акціонерних товариств
  Список використаної літератури 1. Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво. – К., 2001. – 310с. 2. Зубовський В.М. Економіка підприємства. – К., 2001. – 164с. 3. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник / Л.А. Мартинюк. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 307с. 4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 183с.

 8. Репресії в Україні
  Вступ 3 1. Винищення селянства. Голодомор 1932-1933 рр. 5 2. Репресії проти української інтелігенції 8 3. Сталінські чистки у апараті КП(б)У 11 Висновки 14 Література 16

 9. Безробіття в Україні
  Вступ 3 1. Сутність безробіття та його види 3 2. Рівень та проблеми безробіття в Україні 3 3. Шляхи вирішення проблем безробіття в умовах переходу до ринку 3 Висновки 3 Список використаної літератури 3

 10. Сертифікація В Україні
  Вступ 3 1. Основні положення державної системи сертифікації України 4 2. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО 8 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 11. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
  Вступ 3 1. Поняття і завдання нотаріату України. 4 2. Загальні правила посвідчення правочинів. 8 Висновок 17 Бібліографія 18

 12. Нотаріат в Україні
  Вступ 3 1. Організація діяльності нотаріату в Україні 4 2. Видача свідоцтва про право на спадщину 6 Висновок 14 Бібліографія 15

 13. Нормотворчість в Україні
  Вступ 3 Поняття про нормотворчість та правотворчість. Їх спільність та відмінність 5 Нормативно правовий акт – основне джерело права 8 Основні принципи нормотворчої діяльності 14 Нормотворчість в умовах побудови правової держави в Україні: проблеми та перспективи 21 Висновок 32 Список літератури 34

 14. Нотаріат в Україні
  1. Вимоги, яким повинна відповідати посада нотаріуса. Права і обов'язки нотаріуса. 2 2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. 6 Задачі 13 3. Квартира належить на праві спільної сумісної власності матері та сину. Вони вирішили її продати. До нотаріуса прийшла мати з покупцем квартири з усіма необхідними документами та письмовою згодою сина на відчуження його частки в спільній власності, засвідченою на підприємстві, де він працює. Нотаріус відмовилася у посвідченні угоди, пояснивши відмову тим, що син власноручно повинен підписати договір купівлі-продажу. Мати заперечила: "Нічого не розумію. Коли ми з покійним чоловіком продавали садовий будинок, він сам ходив до нотаріуса з моєю заявою про згоду". Дайте аргументовану відповідь. 4. В державну нотаріальну контору прийшли громадянка Міленіна та громадянин Слизько. Вони вирішили укласти шлюбний контракт. Нотаріус, ознайомившись з умовами, попросила сторони підписати його. Міленіна підписала, а Слизько сказав, що в нього зламана права рука, тому він доручає своїй майбутній дружині підписати контракт за нього. Нотаріус, посилаючись на законодавство, порекомендувала пошукати сторонню особу, яка б підписалася за Слизько. Сторони обурилися. Доведіть, що дії нотаріуса відповідають Закону України "Про нотаріат". 5. 63-річний гр.Сліпук. перебуваючи на відпочинку в м.Ялта, познайомився з 40-річною жінкою. Він вирішив скласти заповіт на її ім’я і передати у спадок таке майно: 1) квартиру в Києві; 2) автомобіль; 3) садовий будинок; 4) меблі та інше. Для цього він звернувся до державного нотаріуса, який відмовив у посвідченні заповіту. І пояснив це тим, що, по-перше, заповіт посвідчується за постійним місцем проживання заповідача, по-друге, заповідач повинен надати документи, які підтверджують право власності заповідача на вищезгадане майно. Чи допустив нотаріус порушення? Список використаних джерел 18

 15. Торгівля в Україні в 19-20 ст.
  Зміст 1. Соціально-економічний розвиток України та його вплив на торгівлю 2 2. Міста України та торгівля в ХІХ – початку ХХ ст. 5 3. Ярмарки як різновид торгівлі в Україні в XIX – початку XX 7 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua