Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз міжнародного досвіду організації фармацевтичної діяльності (ID:8004)
| Размер: 80 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 10.05.2007 |
СодержаниеПредмет: основи менеджменту охорони здоровя

План
Вступ 3
1.1. Види і форми медичного і фармацевтичного бізнесу. 5
1.2. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я". 16
1.3. Аналіз організаційно-правових форм українських аптек 19
2. Організація фармацевтичної діяльності на прикладі ТОВ “Обласна аптечна компанія” 24
2.1. Огляд фармацевтичного ринку України 24
2.2. Історія і перспективи діяльності ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” 28
2.3. Аналіз фінансового стану компанії 32
3. Напрями вдосконалення діяльності ТОВ “Обласна аптечна компанія” 39
3.1. Інноваційний розвиток компанії 39
3.2. Вдосконалення фінансування поточної діяльності та розвитку компанії 45
3.3. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації в індивідуальні цілі працівників. 47
Висновки 51
Література 54

Мета роботи полягає в узагальненні міжнародного досвіду організації фармацевтичної діяльності, розробці прикладних положень та конкретних рекомендацій стосовно вдосконалення управління українськими фармацевтичними підприємствами в умовах динамічного зовнішнього середовища.
Об’єктами дослідження обрано систему і процеси управління суб’єктами господарювання у фармацевтичній галузі, зокрема ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” та механізми їх функціонування в умовах динамічного зовнішнього середовища.
Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і практичні аспекти фармацевтичних управлінських теорій.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз світового досвіду організації та функціонування держ служби його адаптація до сучасних умов
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 6 1.1. Аналіз особливостей державної служби у Франції 6 1.2. Порядок організації державної служби у Великобританії 15 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 24 2.1. Поняття та принципи державної служби в Україні 24 2.2. Характеристика соціального характеру державної служби 32 2.3. Права та обов’язки державних службовців 37 3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 42 3.1. Обґрунтування необхідності реформування державної служби в Україні 42 3.2. Основні напрями реформування державної служби в Україні 46 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 Мета даної роботи – вивчити основні особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов.. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дослідити порядок організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах; 2. проаналізувати основні положення становлення державної служби в Україні; 3. визначити проблеми реформування порядку організації та функціонування державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання державної служби. Наприклад, це роботи Василенко І.А., Куфакової Н.А., Озірської С.М., Опанасюк Г.та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України та зарубіжних країн, що регулюють питання організації державної служби, спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються питання організації та функціонування державної служби. Предмет даної роботи – особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов. В ході роботи використані такі спеціально юридичні методи дослідження правових явищ, як:  діалектичний дає можливість розглянути дану проблему не відособлено, а у взаємозв'язку з іншими суспільними явищами.  історичний дає змогу розглянути досліджувану проблему в історичному аспекті. Оскільки, зрозуміло, що без дослідження історичних передумов становлення даного правового інституту неможливо зрозуміти стан його розвитку на сучасному етапі та спрогнозувати його розвиток в майбутньому;  порівняльний - дає можливість співставити діюче національне законодавство та законодавство іноземних країн, що регулює питання державної служби, з метою його подальшого вдосконалення;  метод структурного аналізу застосовується при аналізі нормативно-правових актів з метою уникнення неоднозначного тлумачення одних і тих же правових явищ в різних актах, чи різних частинах одного акту;  системно-функціональний дає можливість досліджувати валютні операції з урахуванням системно-функціональних зв'язків, що пов'язують даний правовий інститут з іншими правовими інститутами, дозволяє простежити його міжгалузеві зв'язки;  евристичний - використовується для пошуку можливих шляхів розв'язання проблем практичного застосування норм, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі висвітлені питання порядку організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах, через вивчення питань: аналіз особливостей державної служби у Франції; порядок організації державної служби у Великобританії У другому розділі розкриваються особливості проходження державної служби в Україні, зокрема: Поняття та принципи державної служби в Україні; Характеристика соціального характеру державної служби; Права та обов’язки державних службовців. У третьому розділі зосереджується увага на питанні реформуванні державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду.

 2. Сучасні проблеми організації обслуговування фармацевтичної галузі та шляхи їх подолання
  Вступ 3 1. Етапи розвитку фармацевтичної галузі України 7 1.1. Аналіз напрямків розвитку фармацевтичної галузі України в історичному аспекті 7 1.2. Види і форми фармацевтичного бізнесу. 9 1.3. Теоретичні основи забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств 12 2. Проблеми і перспективи української фармації 14 2.1. Виробництво і продаж фармацевтичної продукції 14 2.2. Напрями розвитку фармацевтичної галузі 20 2.3. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я". 24 3. Напрями вдосконалення організації обслуговування фармацевтичної галузі 28 3.1. Проведення раціональної фармацевтичної політики 28 3.2. Механізм трансформації стратегічних завдань фармацевтичного підприємства в індивідуальні цілі працівників. 34 3.3. Напрямки вдосконалення соціально-економічного потенціалу фармацевтичного підприємства 38 Висновки 43 Література 46

 3. Організація медичної та фармацевтичної діяльності
  1. Структурні елементи Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення 3 2. Провізорські посади у закладах охорони здоров’я 8 Література 18

 4. Організація рекламної діяльності закладу охорони здоров’я (на прикладі медико-фармацевтичної компанії)
  Вступ 3 1. Рекламна діяльність підприємств в системі маркетингових комунікацій 6 1.1. Теоретичні основи організації рекламної діяльності підприємства 6 1.2. Теоретичні та прикладні засади формування рекламної стратегії підприємства 10 1.3. Аналіз управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві в умовах ринкової економіки 21 1.4. Особивості рекламної діяльності медико-фармацевтичних підприємств 28 2. Організація рекламної діяльності у ТОВ «назва» 36 2.1. Загальні відомості про підприємство 36 2.2. Аналіз рекламної діяльності ТОВ «назва» 42 2.3. Напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства 52 Висновки 57 Список літератури 61-64

 5. Системний аналіз діяльності організації
  1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3 2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6 3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі) 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 23

 6. Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава як суб’єкт міжнародного економічного права. Міжнародні економічні організації
  Вступ 3 1. Поняття суб’єктів міжнародного економічного права 4 2. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 12 3. Міжнародні економічні організації 16 Висновок 33 Список використаної літератури 35

 7. Засади організації міжнародного маркетингу
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 4 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (на прикладі холдингу «__» ) 17 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24

 8. Спеціалізовані організації в галузі міжнародного туризму
  Використана література 1.Александрова Анна Юрьевна. Международный туризм: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "География". — М. : Аспект Пресс, 2002. — 464с. 2.Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Грищенко С. Г., Новацький В. М., Макогон Ю. В. Міжнародні організації: Навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф- тів Одеський держ. економічний ун-т Ю.Г.,Ковалевський,В.В. Козак (ред.). — О. : Астропринт, 2001. — 288с. 3.Школа Ігор Миколайович, Ореховська Тетяна Миколаївна, Козьменко Ілля Дмитрович, Лощенюк Ірина Романівна, Кравчук Роксолана Вячеславівна. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. Ігор Миколайович Школа (ред.). — Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. — 596с.

 9. Спеціалізовані організації в галузі міжнародного туризму
  Міжнародне туристичне право 1. Спеціалізовані організації, що діють в рамках міжнародного туризму 3 2. Організація діяльності в рамках міжнародних організацій туризму 8 Список використаних джерел: 10

 10. Міжнародні організації як субєкти міжнародного туристичного права
  Вступ 3 1. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 3 2. Міжнародні туристичні організації 6 3. Роль міжнародних організацій у розвитку туризму 10 Висновок 14 Література 14

 11. Ефективність діяльності посередників міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 6 1.1 Основні поняття, посередницької діяльності 6 1.2 Правові та економічні засади діяльності посередників 14 1.3 Загальносвітові тенденції діяльності посередників міжнародного бізнесу 22 Рис. 1.2 – Основні групи й холдинги російської економіки 36 РОЗДІЛ 2 42 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 42 2.1 Аналіз, проблеми та перспективи діяльності посередників міжнародного бізнесу на ринку України 42 2.2 Виявлення передумов підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 46 2.3 Виявлення шляхів подальшого розвитку діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 54 РОЗДІЛ 3 59 ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «__» 59 3.1 Аналіз та оцінка ефективності діяльності компанії «__» на ринку України 59 3.2 Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності компанії «__» на ринку України 80 3.3 Шляхи підвищення ефективності посередницької діяльності в контексті міжнародного бізнесу 94 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105-112

 12. Принципи діяльності міжнародного комерційного арбітражу та строків у господарському процесі,
  Завдання 1 Тема: Принципи діяльності міжнародного комерційного арбітражу Ломжець Ю. Принципи міжнародного арбітражу як основний засіб забезпечення мирного вирішення міжнародних конфліктів // 2003. №3. С. 7-12. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Захарченко Т. Принципи визнання й виконання арбітражних рішень на території України. // Правовий тиждень. №46 (119) 11 листопада 2008 р. – С. 5-8. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Козлов С. Третейське самоврядування: шляхом випробувань // Юридична газета. №8(44). 11 травня 2005 р. С.4. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Янев О. Міжнародний комерційний арбітраж // Науковий вісник Чернівецького університету правознавства. 16 березня 2010р.№ 489. С. 11-13. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Сидоренко М.М. Нарада третейських суддів // Діловий вісник. № 04(131), 2005. – С. 16-18. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Захарченко Т. Правове регулювання порядку виконання арбітражних рішень // Правовий тиждень. №3(129) 20 січня 2009 р. – С. 7-9. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Завдання 2 Тема: Строки у господарському процесі У вересні 2008 р. до Господарського суду Закарпатської області заявило позов Закрите акціонерне товариство "Виноградівська ПМК - 78", м. Виноградів про стягнення з Дротинської сільської ради с. Дротинці Виноградівського району боргу в сумі 19 720 гривень та просить суд поновити строк позовної давності. Позов мотивований тим, що ВАТ "Виноградівська ПМК-78", правонаступником якої є позивач, у 2000-2001 роках виконувала будівельні роботи по газифікації села Дротинці і внаслідок часткової оплати вартості виконаних робіт відповідач заборгував позивачу суму 19 720 гривень, яка пред'явлена для стягнення в судовому порядку. Відповідач позов не визнав мотивуючи свої заперечення відсутністю заборгованості, що підтверджується двостороннім актом звірки взаємних розрахунків від 01.04.2005 р. Просить суд відмовити у задоволенні позову у зв’язку з пропущенням позивачем трирічного строку позовної давності. Яким нормативно-правовим актом регламентуються відносини між позивачем та відповідачем стосовно суми боргу? Чи є підстави для поновлення строків давності? Чи підлягає позов задоволенню? Складіть мотивоване рішення по даній справі.

 13. Діловодство та документознавство Дати характеристику діловодству як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності
  1. Дати характеристику діловодству як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності 3 2.Дослідити ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы 12 3. Навести зразок оформлення особової картки 15 Список використаної літератури 18

 14. Гігієна праці на підприємствах фармацевтичної промисловості
  Вступ 3 1. Норми з виробничої санітарії 4 2. Гігієна праці у фармацевтичних підприємствах 8 3. Правила належної виробничої практики (GMP) як головний чинник гігієни у фармацевтичному виробництві 15 Висновок 17 Література 18

 15. Аналіз стратегії виходу фірм вітчизняних виробників на зовнішній ринок та розробка міжнародного маркетингового комплексу
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки. 4 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємств масложирової промисловості України при виході на зовнішні ринки. 10 Список літератури: 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua