Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Бюджетні методи регулювання економіки (ID:8014)
| Размер: 224 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 08.05.2007 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти бюджетних методів регулювання економіки 6
1.1. Основні форми та методи бюджетного регулювання економіки 6
1.2. Державний бюджет як головний засіб регулювання економіки 16
1.3. Функція місцевих бюджетів у регулювання економічних відносин 23
РОЗДІЛ 2. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки 28
2.1. Правове забезпечення бюджетного механізму в Україні 28
2.2. Аналіз доходів зведеного бюджету України 37
2.3. Аналіз видатків зведеного бюджету України 42
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення бюджетних методів регулювання економіки в України 48
3.1. Розробка нових бюджетних методів регулювання економіки України 48
3.2. Механізм взаємодії центральних та місцевих органів влади 55
ВИСНОВКИ 70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТКИ 80-83

Мета і задачі дослідження. Метою дипломного дослідження є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.
Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні та країнах з розвинутою і перехідною економікою.
Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бюджетні методи регулювання економічної держави
  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави 4 1.1. Бюджетні методи регулювання фінансової діяльності держави 4 1.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання 10 2. Виконання бюджетів України як складової міжбюджетного регулювання економічної держави 13 2.1. Структура та динаміка доходів та видатків бюджетів різних рівнів 13 2.2. Міжбюджетні трансферти як основний інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні 20 3. Проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні 23 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування процесу регулювання міжбюджетних відносин економічної держави. Досягненню поставленої мети сприяє постановка і вирішення таких конкретних завдань: - узагальнити теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави; - показати механізм бюджетного регулювання; - розкрити структуру та динаміку доходів та видатків бюджетів різних рівнів; - з‘ясувати проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні; - дослідити практику міжбюджетних трансфертів. Об'єктом дослідження є бюджети різних рівнів бюджетної системи України. Предметом дослідження теорія і практика міжбюджетного регулювання. Хронологічними рамками дослідження є 2004-2005 роки. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, статистичні матеріали Держкомстату України.

 2. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 7 1.1. Поняття регулювання економіки 7 1.2. Фінансові методи регулювання економіки 12 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 17 2.1. Сучасний стан розвитку економіки України 17 2.2. Необхідність регулювання економіки України в умовах кризи 24 2.3. Фінансові методи регулювання економіки України 26 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 38 3.1. Сценарії розвитку кризи в Україні та умови державного регулювання економіки 38 3.2. Державне регулювання економіки в контексті реформування глобальної фінансової системи 42 3.3. Покращення фіскальної політики України в умовах кризи 44 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 54

 3. Кредитні методи регулювання економіки
  Кредитні методи регулювання економіки ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Економічна сутність методу кредитного регулювання економіки 5 1.2. Законодавчі та нормативні акти кредитного регулювання економіки 19 1.3. Міжнародний досвід кредитного регулювання економіки 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕТОДІВ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 30 2.1 Аналіз динаміки процесу кредитування в Україні у 2002-2006 р.р. 30 2.2. Аналіз змін процентних ставок за кредитами та кредитної політики НБУ 37 2.3. Аналіз кредитного портфелю АКБ «Київ» 44 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 52 3.1. Недоліки використання кредитного регулювання економіки в Україні 52 3.2. Шляхи розв’язання проблем ефективності кредитного регулювання економіки в Україні 60 3.3. Реформування грошово-кредитної політики в Україні в контексті європейської інтеграції 70 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81 ДОДАТКИ 84

 4. Форми та методи державного регулювання економіки

 5. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
  Вступ 3 1. Правове регулювання економіки 4 2. Адміністративні методи державного регулювання економіки 7 3. Адміністративно-правове регулювання економіки на сучасному етапі 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 6. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
  1. Суть правового регулювання економіки. 3 2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні. 6 3. Адміністративні методи державного регулювання економіки. 9 4. Система адміністративних регуляторів і важелів. Ліцензії, квоти стандарти, норми, санкції. 10 5. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки. 13 Список використаних джерел та літератури 14

 7. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
  Вступ 3 1. Суть правового регулювання економіки 5 2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні 6 3. Адміністративні методи державного регулювання економіки 10 4. Система адміністративних регуляторів (важелів): ліцензії, квоти, стандарти, нормативи, санкції. 12 5. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки. 16 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 8. Поняття грошового обороту. Управління грошовим оборотом. Основні завдання, цілі, форми і методи грошово-кредитного регулювання. Методи грошово-кредитного регулювання та їх сутність
  Вступ 3 1. Суть і структура грошового обороту 4 2. Регулювання грошового обороту 7 3. Грошово-кредитна політика: її цілі та інструменти 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 9. Методи регулювання грошового обігу в Україні
  1. Методи регулювання грошового обігу в Україні 2 2. Процентна політика НБУ 7 Задача 11 Список використаної літератури 13

 10. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  1. Не тарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Тести 13 1. Основними напрямками економічної політики є: 2. Недобросовісна конкуренція є: 3. Макроекономічне планування ґрунтується на: 4. Основними органами правового регулювання економіки є: 5. Державне замовлення є обов'язковим для: Задача 15 Умови завдання. Підприємство має потужність випуску продукції на су-му 3 млн.грн.. В даний час потужність використовується на 30%. Згідно марке-тингового дослідження потреба в продукції підприємства кожний рік може зростати на 0,7 млн.грн. до повного завантаження потужності. Державний ор-ган управління пропонує підприємству укласти угоду на 5 років, яка гарантує реалізацію продукції кожний рік на 1 млн.грн., без зменшення обсягу реалізації продукції, що вже досягнутий підприємством. Яке Ви приймете рішення в да-ній ситуації? Перелік літератури 16

 11. Основні методи державного регулювання МЕВ
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 5 2. Органи, режими та методи державного регулювання МЕВ в Україні 9 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 12. Методи регулювання та збалансування місцевих бюджетів
  Зміст Бюджетний менеджмент ВСТУП 3 1. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 11 3. ПРЯМІ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ 15 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31

 13. Методи регулювання грошового обороту в Україні
  ВСТУП 3 МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ 4 І група. Заходи фіскальної політики. 4 ІІ група. Заходи грошово-кредитної політики 7 ІІІ група. Пряме втручання держави 11 Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку на 2009 рік 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 15

 14. Державне регулювання економіки
  1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 3 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 11 3. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 22 ЛІТЕРАТУРА 30

 15. Державне регулювання економіки
  Описати модель управління економіки Канади. Чому Ви вважаєте цю модель ефективною. Що можна взяти із запропонованої моделі для запровадження в Україні? СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua