Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Cитуаційний менеджмент (ID:8130)
| Размер: 1125 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 10.05.2007 |
Содержание1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні. 3
2. Ситуації у сфері менеджменту. 7
3. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон'юнктура кожного ринку. 17
Література 23

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 2. Операційний менеджмент, менеджмент організацій, економіка підприємства.
  1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів. 2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них. 3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку. 4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент. 5. Сутність та характеристика принципів управління. 6. Сутність і класифікація методів управління. 7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів. 8. Зміст основних концепцій лідерства. 9. Сутність та особливості основних стилів лідерства. 10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації. 11. Класифікація організаційних конфліктів. 12. Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами. 13. Методи управління конфліктами. 14.Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення. 15. Фінансовий менеджмент у системі організації. 16. Властивості організації ж об'єкта управління. 17. Організаційні форми підприємств в Україні. 18. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості. 19. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки. 20. Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні 21. Елементи проектування організаційних структур управління. 22. Зміст процесу прийняття рішень в організації. 23.Методи прийняття управлінських рішень. 24. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика. 25. Типи і особливості діяльності господарських товариств. 26. Система управління персоналом організації. 27. Інноваційний менеджмент у системі організації. 28. Організація управління виробничою Інфраструктурою підприємства. 29. Маркетинговий менеджмент у системі організації. 30. Показники ефективності організаційної структури управління підприємством. 4 31 .Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації. 32.Принципи операційного менеджменту. 33.Функції операційного менеджменту. 34.Методи операційного менеджменту. З5.Особливості та властивості операційної системи. З6.Складові операційної системи 37.Класифікаційні підходи до операційних систем. З8.Поняття операційної діяльності підприємства. 39.Типи операційних процесів, їх ознаки. 40.Організація операційного процесу у просторі і часі. 41 .Поняття, структура та тривалість операційного циклу. 42.Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. 43.Прийняття рішень з просторової організації підприємства. 44.Функції оперативного управління операційною діяльністю. 45.Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами. 46.Методи управління запасами. 47.Поняття, значення та фактори абезпечення якості товарів і послуг. 48.Показники якості та методи їх оцінки. 49.Організаційне забезпечення якості продукції підприємства. 50.Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. 51 .Шляхи підвищення продуктивності організацій. 52.Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності. 53.Функція планування в операційному менеджменті. 54.Функція організації в операційному менеджменті. 55.Функція контролю в операційному менеджменті. 56.Шляхи оптимізації операційного процесу. 57.0сновні функції диспетчерської служби на підприємстві. 58.Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи. 59.Виробнича потужність підпр ємства. 60.Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи. 61. Оцінка та видова класифікація основних фондів. 62. Показники ефективності використання основних фондів. 63. Структура і нормування оборотних фондів підприємства. 64. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості. 65. Структура та нормування оборотних коштів. 66. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 67.Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій. 68. Організація оплати праці на підприємстві. 69. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система. 70. Системи участі праціШшків підприємств у прибутках. Дивідендна політика. 71. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат. 72. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва. 73. Форми фінансової діяльності підприємства. 74.Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти. 75. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку. 76. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників. 77. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства. 78. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки 79. Система показників ефективності діяльності підприємства. 80. Чинники зростання ефективності виробництва. 81. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств. 82. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств. 83.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання. 84.0цінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 85. Визначення рівня беззбитковості виробництва. 86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 87.Нормування праці на підприємстві: призначення і функції. 88. Характеристика відрядної системи оплати праці. 89. Рентабельність підприємства та його продукції. 90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

 3. Менеджмент
  1. Особливості функціонального управління туристичною організацією 3 2. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком організації 9 Список використаних джерел 14

 4. Менеджмент
  1. Природа та різновиди відповідальності в менеджменті 3 2. Практичне завдання 13 Якими конкретними навичками повинні володіти керівники вищої, середньої, і нижчої ланок? Назвати їх, проаналізувати і записати за ступенем важливості. Можна навести приклад конкретного підприємства. Відповідь записати у таблицю. Не менше 10 осіб. Ступінь важливості Навички керівника ланки вищої середньої нижчої 1 2 3 … 3. Поняття 15 Управління за цілями. Система. Технологічні методи менеджменту. Список використаної літератури 17

 5. Менеджмент
  ВСТУП 3 1. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ 4 2. СТИЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ УКРАЇНИ 10 3. НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРОАНАЛІЗУВАТИ МЕТОДИ І СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ОДНОГО З КЕРІВНИКІВ (ВИЩОЇ СЕРЕДНЬОЇ ЧИ НИЗОВОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ). ВИЗНАЧИТИ РОЛЬ КЕРІВНИКА, ЯКОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ – «Х» ЧИ «У» ДОТРИМУЄТЬСЯ КЕРІВНИК? ЯКИЙ ТИП МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УПРАВЛІНСЬКОЮ СІТКОЮ БЛЕЙКА-МУТОНА ВИКОРИСТОВУЄ КЕРІВНИК? ВІДПОВІДЬ ОБГРУНТУЙТЕ І НАВЕДІТЬ КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ 17 ВИСНОВОК 24 ЛІТЕРАТУРА 25

 6. Менеджмент
  1. Розробити організаційну структурну схему управління підприємством 2 2. Описати організаційну структурну схему управління 5 3. Проаналізувати організаційну схему управління підприємства, функції та взаємозв'язки посадових осіб на схемі з урахуванням вимог щодо раціонального функціонування структури управління 9 4. Обґрунтувати необхідні зміни в структурі та вдосконалити її впровадженням конкретних раціоналізаторських заходів 11 Загальні висновки 16 Література 18

 7. Менеджмент
  Вступ 3 1. Види прибиральних робіт і їх харакетристика 4 2. Дослідження прибиральних робіт у закладі готельного типу «Надросся» 14 3. Пропозиції щодо покращення роботи в готелі «Надросся» 15 Висновки 18 Список використаної літератури: 19

 8. Менеджмент
  1. Процес управління як сукупність спеціальних функцій, здійснюваних менеджером підприємства……………………………………3 2. Місце корпоративної культури у досягненні успіху організації.. 7 3. Теорія конфліктів у менеджменті підприємства 19 Тестові питання……. 20 1. Плани, що носять характер напрямку дій, — це: 2. Який тип структури управління відповідає визначенню: "передбачує підпорядкованість лінійному менеджерові функціональних служб, які справляють управлінський вплив на діяльність підлеглих у межах своєї компетенції"? 3. Стан і поведінка суб'єкта управління — це:

 9. Менеджмент
  1. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління та адміністративна школа управління 3 2. Процес та умови прийняття управлінських рішень 6 3. Тактичні та оперативні плани. Короткострокове та довгострокове планування 12 Список використаної літератури 17

 10. Менеджмент
  1. Концепція та розвиток організаційної (корпоративної) культури 3 2. Значення невербальних форм спілкування в налагодженні ефективного партнерства в менеджменті 11 3. Практичне завдання №1 17 Розробіть власну модель особистих і ділових якостей, якими повинен володіти менеджер та поясніть її. Проведіть оцінку своїх ділових якостей, використовуючи метод бальної оцінки (експертним шляхом). Наскільки Ваші якості відповідають розробленій моделі "ідеальних" якостей? Зробіть відповідні висновки. Рекомендації; Для виконання цього завдання Вам необхідно познайомитися з темами "Менеджер: його місце та роль в організації", "Психологічні аспекти менеджменту" тощо. Висновки доцільно зробити по кожній з названих Вами "ідеальних" якостей, а порівняння найкраще здійснити у відсотках. 4. Практичне завдання №2 19 Зміст завдання: Заповніть наведену нижче форму табл., забезпечивши логіку в поясненні Ваших бажань і потреб. Рекомендації: Для виконання даного завдання Ви повинні вивчити всі мотиваційні теорії, викладені в двох попередніх завданнях та види потреб працівників. Картка А буде містити перелік Ваших найважливіших бажань або короткострокових планів у житті, а у картці В розмістіть перелік Ваших довгострокових бажань (планів). Список використаної літератури 21

 11. Менеджмент
  1. Чи можна розглядати функцію мотивування як засіб оперативного регулювання діяльності організації? Чому? Обґрунтуйте відповідь. 3 2. Назвіть і прокоментуйте етапи підбору персоналу на основі моделей робочих місць. Проаналізуйте тезу щодо необхідності гласності резерву кадрів. 9 3. У косметичному салоні працюють: директор салону, бухгалтер, маркетинг-менеджер, лікар-косметолог, перукар-візажист, 2 косметологи, 4 перукарі, прибиральниця. Обґрунтуйте застосування конкретних форм і систем оплати праці, методів морального стимулювання всім категоріям працівників. 13 ЛІТЕРАТУРА 16

 12. Менеджмент
  І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 3 1. Місце комунікацій в реалізації організаційно-управлінських рішень 3 2. Порівняльна характеристика шкіл менеджменту 6 3. Характеристика внутрішнього середовища підприємства 11 ІІ. ПРАКТИЧНЕ ПИТАННЯ 13 Сформулювати місію підприємства і систему цілей, реалізація яких забезпечує досягнення місії цього підприємства. 13 ІІІ. ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ПОСТАВЛЕНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 14 1. Діяльність з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів - це: 2. Хто переважно формує культуру менеджменту у підприємстві, яке створюється? 3. Які організації слід вважати формальними: 4. Особливий стан психіки індивіда, що являє собою усвідомлену незадоволеність — це: 5. До основних завдань контролю не належать: IV. ДАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИМ ПОНЯТТЯМ 15 Функціональна організаційна структура управління Організаційні зміни Методи менеджменту ЛІТЕРАТУРА 16

 13. Менеджмент
  1. Контроль як функція менеджменту 3 2. Сутність конфлікту та його характерні риси 6 3. Трудовий колектив як об’єкт управління 11 4. Практичне завдання 15 Для забезпечення переробки м'яса (молока) та необхідності випуску ковбасних (молочних) виробів для потреб населення в районі, територіальне віддаленому від існуючого м'ясокомбінату (молокозаводу), розробити план заходів щодо створення мінізаводу (як окремої юридичної одиниці) з випуску ковбасних виробів (незбираномолочних продуктів) і копченостей (твердих сирів) на базі існуючого продуктового заводу. 5. Тести 17 1. Дуглас Мак-Грегор назвав положення про авторитарне керівництво: 2. Яким чином поділяються організації на: 3. Про який тип влади йдеться: це влада, яка базується на бажанні підлеглого бути таким як його керівник, тому що його характеристики або риси дуже для нього привабливі: 4. До економічних методів менеджменту не відносяться: 5. За ступенем обов'язковості виконання розрізняються такі управлінські рішення: 6. Визначення 18 1. Соціально-психологічні методи менеджменту. 2. Правило. 3. Функції менеджменту. Список використаної літератури 19

 14. Менеджмент
  1. Процес формування та реалізації стратегії організації, змістовна характеристика основних його етапів та складових елементів 3 2. Визначення поняття “контроль”. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій (сутність, переваги та недоліки). 8 3. Практична частина 13 Задача №1: Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів: - у фірму по виробництву товарів для відпочинку; - в енергетичну компанію; - у фірму по виробництву продуктів харчування. При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій: - високі темпи інфляції; - низькі темпи інфляції. Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,2 і 0,8. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці. Визначте, якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу, використовуючи метод платіжної матриці. Альтернативи інвестування коштів Можливий рівень інфляції Високий (р=0,2) Низький (р=0,8) 1) виробництво товарів для відпочинку -30000 +50000 2) енергетична компанія -50000 +70000 3) виробництво продуктів харчування -20000 +30000 Задача №2: Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії: Список використаних джерел: 16

 15. Менеджмент
  Закони та закономірності становлення та розвитку менеджменту. 2 Зміст та особливості здійснення стратегічного планування в менеджменті. 4 Зміст та місце функції “Регулювання” в процесі господарської діяльності організацій. 8 Технічне забезпечення управлінської праці. 9 Класичні стилі керівництва в менеджменті: їх найбільш характерні відмінні особливості прояву. 15 Зміст завдання 6 18 6.1. Розробіть схему функціональних обов’язків (по конкретній функції в масштабі Вашого підприємства (організації, установи) чи в межах окремого підрозділу, в якому Ви працюєте), склавши для цього аналітичну таблицю розподілу функцій (табл. 6). 6.2. Розробіть пропозиції з удосконалення схеми розподілу функціональних обов’язків в межах підприємства чи окремого підрозділу та представте їх у вигляді аналітичної записки керівникові вашого підприємства. ... Зміст завдання 14 20 14.1. Побудуйте та проведіть аналіз організаційної структури управління Вашої організації з точки зору принципів її побудови. При цьому особливу увагу приділіть: відповідності структури сьогоденному призначенню та стану організації; розподілу повноважень та відповідальності між керівниками організації; складу ланок та характеру зв’язків між ними; кваліфікаційній та культурній характеристиці керівних кадрів організації. 14.2. Визначте тип структури управління, що склався у вашій організації (бюрократичний або органічний) та дайте оцінку її переваг і недоліків з позиції реалізації принципів побудови структур управління. 14.3. Покажіть схематично структуру апарату управління Вашої організації, визначте недоліки у побудові. ... Зміст завдання 23 28 23.1. Опишіть систему виховання управлінських працівників Вашого підприємства (організації) 23.2. Складіть комплексний план виховної роботи на майбутнє півріччя за допомогою форми табл. 23. ... Література 31

 16. Менеджмент
  1. “Синтетичні” вчення про управління або концепції менеджменту: системний, ситуаційний та процесуальний підходи. 2 2. Економічні методи управління організаційними процесами в менеджменті. 5 3. Призначення функції “Облік” в менеджменті, структура облікової діяльності та місце в процесі управління 5 4. Поняття трансакцій та їх види в комунікативному процесі. 7 5. Вплив та влада в менеджменті: засади та форми влади керівників над підлеглими. 10 Зміст завдання 1 11 1.1. Дайте коротку загальну характеристику об’єкта дослідження (підприємства, в якому ви працюєте): повна назва організації; галузева приналежність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо); основні показники обсягів діяльності за минулий та звітний ... Зміст завдання 7 19 Опишіть систему контролю з боку апарату управління Вашого підприємства (організації) за діяльністю підрозділів на дату виконання контрольного завдання. Отриману Вами інформацію зведіть до табл. 7... Зміст завдання 11 22 Побудуйте поточний план удосконалення організації праці працівників апарату управління Вашого підприємства (організації). Результати оформіть у вигляді табл. 11... Зміст завдання 15 25 15.1. Проаналізуйте стан прийняття та реалізації управлінських рішень в одному або декількох структурних підрозділах Вашої організації або в організації в цілому (протягом одного кварталу) Результати оформіть за допомогою табл. 15... Зміст завдання 19 31 19.1. Складіть схему комунікацій Вашої організації відповідно до її організаційної структури управління. 19.2. Відокремте всі види комунікацій, що існують у Вашій організації та сформуйте ланцюг зворотного зв’язку. Результати оформіть за допомогою табл. 19... Література 42

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua