Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Моделювання економічних процесів ринкової економіки (ID:8147)
| Размер: 65 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 10.05.2007 |
Содержание1. Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера. 3
2. Модель лінійної регресії. 8
Задача. 15
4. Економіка країни характеризується такими показниками, млрд. гр. од:
Споживчі витрати 50
Державні закупівлі товарів та послуг 25
Валові внутрішні інвестиції 10
Державні трансферти 2,5
Виплата відсотків за державним боргом 1,5
Податки 25
Для покриття дефіциту держбюджету випущено державні облігації та збільшено пропозицію грошей в економіці. Дефіцит держбюджету на 30 % фінансується за рахунок випуску державних облігацій, на 70 % — за рахунок збільшення пропозиції грошей.

Література. 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задачі моделювання економічних процесів ринкової економіки. Варіант 10
  1. Тест. У моделі "витрати — випуск" сукупний попит представлений: 3 2. Задача. Резервна норма комерційних банків становить 20 %. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %. 4 3. Задача. Споживач володіє капіталом у сумі 10 тис. гр. од. і передбачає прожити ще 50 років. Він очікує одержати дохід 400 тис. гр. од. та пропрацювати ще 40 років. 4 4. Задача. Економіка країни описується такими рівняннями: Y=C+І, C = 80 + 0,87, І=25. 8 5. Модель Домара. 8 6. Задача споживчого вибору як задача на умовний екстремум. 12 Література. 15

 2. Роль ринкової інфраcтруктури в регулюванні економічних процесів
  Вступ 3 1. Поняття ринку та ринкової інфраструктури 6 1.1. Поняття ринку 6 1.2. Сутність та функції інфраструктури ринку 9 1.3 Складові ринкової інфраструктури 12 2. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні 17 2.1 Аналіз розвитку елементів ринкової інфраструктури 17 2.2 Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі 22 2.3 Комунікаційна і туристична інфраструктура 26 Висновок 31 Література 33

 3. Комплексна оцінка соціальної-економічних явищ та процесів перехідної економіки
  Вступ. 3 1. Аналіз соціально-економічних показників перехідної економіки України. 5 1.1 Загальна характеристика перехідної економіки. 5 1.2 Оцінка показників соціально-економічного розвитку країни з перехідною економікою. 6 1.3 Оцінка рівня соціального забезпечення населення. 8 2. Оцінка показників соціального забезпечення населення України. 13 2.2 Державна політика відносно охорони здоров’я населення України і показники захворюваності. 13 2.2 Показники соціального захисту населення. 19 2.3 Коментар до інформації Міжнародної організації праці щодо рівня життя населення України. 21 Висновок. 26 Список використаних літературних джерел. 27 Додаток 1. 29

 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
  ЗМІСТ Завдання 1.1. 2 Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. 2 Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. 3 На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 26,1 4,0 56,4 24,2 27,1 49,1 49,4 77,7 314,0 2 3,5 53,3 99,8 77,2 84,0 53,7 65,2 1,5 438,2 3 16,8 75,8 74,2 37,4 64,4 86,8 3,8 87,6 446,8 4 79,5 22,8 1,5 25,7 24,0 61,8 73,3 3,5 292,1 5 51,8 22,5 37,9 16,0 4,1 64,3 87,4 35,7 319,7 Імпорт 38,2 72,7 49,6 31,2 32,5 оплата праці 17,7 33,8 23,0 14,5 15,1 Прибуток 80,4 153,3 104,4 65,8 68,5 Разом 314,0 438,2 446,8 292,1 319,7 1810,8 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 52,1 53,5 89,6 56,6 63,7 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. 4 Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,060 0,156 0,010 0,003 0,016 0,152 0,021 0,026 0,053 0,033 0,083 0,001 0,092 0,057 0,061 0,123 0,144 0,009 0,056 0,073 0,114 0,095 0,130 0,048 0,102 Завдання 3.1. 5 Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. 6 Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. 8 Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 655 19 12 19 17 10 2 818 18 11 10 13 16 3 526 12 17 12 15 11 Потреби 266 232 161 238 256 Завдання 5. 16 У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Список використаної літератури 19

 5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ вар22
  Завдання 1. Системний підхід у моделюванні. Завдання 1.1 Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2. Статичні та динамічні моделі міжгалузевого балансу. Завдання 2.1. На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 80,4 8,3 31,9 45,3 11,5 40,5 72,7 53,4 344,0 2 91,2 46,5 74,1 95,3 17,5 13,5 35,1 91,2 464,4 3 67,6 33,4 49,6 92,4 48,6 75,3 55,5 85,6 508,0 4 61,3 59,3 27,1 2,9 41,8 58,5 53,0 35,2 339,1 5 34,8 64,0 17,2 27,3 43,4 56,2 60,6 12,8 316,3 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 45,1 12,1 72,5 55,3 46,6 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,099 0,073 0,144 0,119 0,086 0,099 0,015 0,113 0,107 0,074 0,062 0,006 0,053 0,042 0,079 0,110 0,079 0,145 0,034 0,076 0,035 0,065 0,100 0,122 0,126 та коефіцієнтів капіталовкладень ( ): 0,0054 0,0092 0,0015 0,0004 0,0092 0,0095 0,0025 0,0014 0,0075 0,0047 0,0072 0,0040 0,0088 0,0097 0,0031 0,0091 0,0074 0,0087 0,0078 0,0071 0,0004 0,0017 0,0069 0,0061 0,0084 а також значення валового випуску за попередній період та кінцевого продукту на поточний період : Країна 1 2 3 4 5 Валовий випуск за попередній період, 440,0 436,0 308,0 189,0 409,0 Кінцевий випуск на поточний період, 107,9 176,7 105,9 192,7 122,7 Знайти значення валового випуску на поточний період . Список використаної літератури

 6. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 7. Прогнозування соціально-економічних процесів
  Розрахункове завдання №1. 2 За наведеними відомостями про кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потрібно провести структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові). Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб 1 2003 Січень 1061 2 Лютий 1100,9 3 Березень 1109,4 4 Квітень 1107,3 5 Травень 1057,8 6 Червень 1012,7 7 Липень 996,1 8 Серпень 982,8 9 Вересень 961,8 10 Жовтень 938,6 11 Листопад 949,9 12 Грудень 988,9 13 2004 Січень 1003,6 14 Лютий 1045,4 15 Березень 1061,2 16 Квітень 1044,6 17 Травень 1005,8 18 Червень 962,5 19 Липень 945 20 Серпень 925,6 21 Вересень 914 22 Жовтень 893,6 23 Листопад 919,7 24 Грудень 981,8 25 2005 Січень 992,1 26 Лютий 1019 27 Березень 1018,4 28 Квітень 986,7 29 Травень 918,3 30 Червень 858,3 31 Липень 825,4 32 Серпень 800,4 Дослідження має включати наступні елементи аналізу: − Графічний аналіз часового ряду. − Розрахунок коефіцієнтів автокореляції для зрушень, які дорівнюють від одного до дванадцяти місяців. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів автокореляції за різними критеріями. − Дослідження виду детермінованого тренду й сезонності за допомогою переходу до перших різниць та аналізу автокореляційної функції часового ряду. − Визначення типу стаціонарного процесу для випадкової складової часового ряду. Розрахункове завдання №2. 9 За даними, наведеними у розрахунковому завданні №1, зробити прогноз економічного показника на наступний рік. У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені прогнози, одержані за наступними методами згладжування часових рядів: 1. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за наївними методами. 2. Екстраполяція за простою середньою, середнім абсолютним приростом (середнім темпом зростання). 3. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простої ковзної середньої. Як підібрати вікно згладжування? 4. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простого експоненціального згладжування. Як підібрати константу згладжування? 5. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом Хольта. 6. Побудова прогнозу тренд-сезонного процесу за методом Хольта-Вінтерса. 7. Порівняльна характеристика застосованих методів прогнозування, на підставі аналізу підсумкових оцінок похибок прогнозування MSE, RMSE, MPE, MAPE. 8. Вибір найкращої моделі та розрахунок інтервалу надійності знайденого прогнозу. 9. Обґрунтування адекватності вибраної моделі прогнозування. Розрахункове завдання №3. 26 За даними індексу споживчих цін Yt з січня 2007 року до грудня 2009 року розрахувати прогноз цього економічного показника на наступний рік, використовуючи екстраполяцію тренду на основі кривих зростання. Місяць Січ. Лют. Берез. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Рік 2007 Yt 43841 45266 47599 48649 49095 51490 54224 56628 58076 59051 59943 64870 Рік 2008 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 Рік 2009 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені наступні питання: 1. Вибір виду кривої зростання. 2. Лінеаризація побудованої моделі та оцінювання її параметрів за МНК. 3. Обґрунтування точності й адекватності обраної моделі прогнозування. 4. Розрахунок точкового та інтервального прогнозів тенденції часового ряду. Розрахункове завдання №4. 37 За даними самостійно підібраного для дослідження часового ряду зробити короткостроковий прогноз, використовуючи наступні кроки методики Бокса-Дженкінса: 1. Ідентифікувати часовий ряд, тобто визначити порядок його інтеграції - d, авторегресії - p і ковзної середньої - q. 2. Побудувати кілька придатних ARIMA-моделей, оцінити їх параметри. 3. Перевірити точність й адекватність підігнаних моделей та вибрати кращу з них. 4. На основі обраної моделі розрахувати прогноз на наступний рік. 5. Результати дослідження оформити письмово. Висновки робити на 5-% рівні значущості. Література 46

 8. Методи дослідження економічних процесів та явищ, їх характеристика
  Вступ 3 1. Економіка - основа життя людського суспільства. Предмет дослідження економічної теорії 4 2. Відомі методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів 12 3. Характеристика найбільш розповсюджених методів дослідження 14 3.1 Загальнонаукові методи дослідження 14 3.2 Спеціальні методи дослідження 18 Висновки 23 Список використаної літератури 25

 9. Бюджет у регулювання економічних і соціальних процесів у державі
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 4 2. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 3. РОЛЬ БЮДЖЕТУ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 24 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33-34 Метою написання роботи є визначення ролі бюджету в соціально-економічному розвитку країни. Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що складаються між суб’єктами господарювання в процесі формування державного бюджету країни. Об’єктом дослідження виступає державний бюджет. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях

 10. Податок на прибуток і його роль в регулюванні економічних процесів
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи оподаткування прибутку підприємств 6 1.1. Економічна сутність роль та значення податку на прибуток юридичних осіб (підприємств) 6 1.2. Розвиток прибуткового оподаткування 13 1.3. Світовий досвід справляння податку на прибуток 30 Розділ ІІ. Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємств. 36 2.1. Система оподаткування прибутку підприємств 36 2.2. Платники та об`єкти оподаткування. Ставки та механізм оподаткування 46 2.3. Методика обчислення, обліку і сплати податку на прибуток та його документальне забезпечення 59 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств 76 3.1. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємства та шляхи їх вирішення 76 3.2. Удосконалення методики розрахунку і стимулювання потенціалу податку на прибуток 94 3.3. Вибір пріоритетних напрямів мінімізації оподаткування прибутку юридичних осіб 101 Висновки 104 Список використаної літератури 108 Додатки 112 Метою дослідження даної дипломної роботи було висвітлення взаємозв’язку між сучасною податковою системою України та економічним розвитком держави і фінансовими результатами підприємств. Також метою дослідження було виявлення основних недоліків діючої системи оподаткування прибутку підприємств та напрямків її удосконалення. Об’єкт дослідження даної роботи – система та методологія оподаткування прибутку підприємств. Предметом дослідження – сучасне законодавство України та зарубіжних країн щодо оподаткування прибутку підприємств, статистичні дані головних економічних макропоказників та результатів діяльності підприємств України. Методи дослідження – в роботі проводилось дослідження напрямків удосконалення чинного законодавства України щодо оподаткування прибутку методом порання його з законодавством інших країн, та їх економічного становища. При проведенні аналізу тенденції змін податкових надходжень від податку на прибуток, аналізу податкового навантаження на підприємства використався графічний та математичний метод оцінки статистичних даних.

 11. Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46-50 Метою роботи є визначення особливостей функціональної структури світової економіки в ХХ-ХХІ століттях. Предметом роботи є світова економіка. Об’єктом роботи є механізм функціонування світової економіки. Літературна база роботи: учбові посібники, періодична література.

 12. Інфраструктура ринкової економіки
  План. Вступ 2 1. 1. Поняття, сутність ті функції ринкової інфраструктури 4 1.1. Поняття і суть ринкової інфраструктури 4 1.2. Функції ринкової інфраструктури 5 1.3. Основні елементи рикнової інфраструктури 6 2. Шляхи та проблеми створення ринкової інфрструктури в Україні. 17 2.1. Шляхи створення ринкової інфраструктури на Україні 17 2.2. Проблеми створення ринкової інфраструктури в Україні 21 Висновок 28 Список використаної літератури 31 У даній роботі розглянутий розвиток в Україні одніеї складової ринковї економіки - ринкова інфраструктура, умови і чинники, що впливають на розвиток а також проблеми і перспективи її подальшого розвитку

 13. Бізнес як основа ринкової економіки
  Зміст Бізнес як основа ринкової економіки 3 Література 18 Задача: 19 Інвестор бажаючи отримати через 3 роки суму 13310, вирішив вкласти їх до банку під 30% річних. Якою має бути сума початкового капіталу? 19

 14. Проблеми переходу України до ринкової економіки
  Вступ 3 1. Сучасний стан економіки України. Необхідність змін у структурній та інвестиційній політиці 4 2. Роздержавлення та приватизація, особливості їх здійснення в Україні 8 3. Демонополізація економіки 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 15. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
  ВСТУП 3 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 4 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 4 1.2. Функції та мета підприємства 7 1.3. Особливості створення підприємства підприємницького типу 11 2. ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 16 2.1. Організаційно-правові форми господарювання 16 2.2. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 20 2.3. Створення структурних підрозділів підприємства 27 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 43

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua