Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Підприємство в системі ринкових відносин, підготовка його до роботи в умовах ринку (ID:8183)
| Размер: 503 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 10.05.2007 |
СодержаниеВСТУП 4
Розділ 1. Сутність діяльності підприємства в системі ринкових відносин 6
Розділ 2. Підготовка до діяльності підприємства 10
Розділ 3. Удосконалення управлінням виробництва на базовому підприємству 20
Планування потреби в ресурсах 23
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
Додатки 31

Мета курсової роботи є встановлення максимально можливої планомірності, збалансованості та пропорційності в діяльності підприємства. Організація виробництва – це процес формування множинних цілей розвитку та методів їх досягнення за певний період; воно пов’язує всі стадії розробки продукту у цілісну систему і забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості підприємства з потребами ринку.
Об’єктом дослідження буде організація виробництва у нічному клубі у м. Києві.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Підприємство в системі ринкових відносинах,підготовка його до роботи в умовах ринку
  ВСТУП 3 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 4 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 4 1.2. Функції та мета підприємства 8 2. ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 12 2.1. Особливості створення підприємства підприємницького типу 12 2.2. Організаційно-правові форми господарювання 17 2.3. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 22 3. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27 3.1. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 27 3.2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності як юридичної особи 32 3.3. Створення структурних підрозділів підприємства 37 ВИСНОВКИ 44 ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТКИ 48-50

 2. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 3. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Ринкові відносини та їх державне регулювання 4 1.1. Поняття ринку та ринкових відносин 4 1.2. Державне регулювання конкурентних відносин 10 2. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин 14 2.1. Поняття підприємства і напрямки діяльності 15 3. Основні функції і мети підприємства в умовах ринку 20 3.1. Фактори та проблеми ефективного функціонування підприємства в умовах ринку 22 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 4. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.
  Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин. Задача 21 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства, та факторів, що її обумовлюють. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показники Базові Звітні Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Використана література

 5. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 6. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин
  Вступ 3 1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 4 2. Інформаційна база фінансового аналізу 5 3. Завдання та методи фінансового аналізу 8 Висновок 12 Задача 23. 13 Проаналізувати динаміку критичного обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Умовно-постійні витрати виробництва та обігу, тис. Грн. 128,0 135,0 Рівень умовно-змінних витрат виробництва і обігу по відношенню до обсягу продажу, % 29,6 29,2 Література 14 Додаток 15 Форма балансу промислового підприємства

 7. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Сучасний стан страхового ринку 4 2. Мета, принципи та основні напрями розвитку страхового ринку 8 3. Державна політика щодо розвитку страхового ринку 10 4. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 р. 12 Висновки 17 Література 18

 8. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Суть і зміст економічного аналізу за умов ринкових відносин 4 2. Завдання економічного аналізу. 10 ВИСНОВОК 12 Задача 13 Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично Обсяг валової продукції А Млн.. крб.. 724000 791200 Кількість верстатів Ф1 Од. 20 22 Кількість відпрацьованих верстато-годин Ф2 Тис. год 600 605 Випуск продукції за 1 верстато-годину Ф3 Тис. крб 60,33 59,44 Список літератури 14

 9. Фінансові ресурси підриємств та їх формування і використання в умовах ринкових відносин
  Зміст ВСТУП 4 1. Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів готельних підприємств 6 1.1. Сутність та склад фінансових ресурсів готельного підприємства 6 1.2. Політика управління формуванням фінансових ресурсів підприємства готельного господарства та основні етапи його розробки 12 2. Аналіз фінансових ресурсів ГК “Турист” 19 2.1. Аналіз обсягів, динаміки використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 19 2.2. Склад джерел формування фінансових ресурсів ГК «Турист» 26 Аналіз структури капіталу ГК «Турист» 32 3. Шляхи вдосконалення використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 33 3.1. Проблеми визначення та формування фінансових ресурсів ГК «Турист» 33 3.2. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 37 Висновки та пропозиції 42 Список використаних джерел 45 Метою проведення дослідження є виявлення сутності та складу фінансових ресурсів, послідовності розробки політики управління ними як в цілому, так і на конкретному підприємстві. Виходячи з мети написання роботи необхідно вирішити наступні задачі: 1. Дати теоретичне обґрунтування управління формуванням та використанням фінансових ресурсів готельного підприємства. 2. Аналіз динаміки, обсягів та складу джерел фінансових ресурсів підприємства - об’єкта дослідження, факторів, що на них вплинули, а також оцінка достатності їх формування. 3. Розглянути механізми політики управління фінансовими ресурсами готельного підприємства та можливих обсягів їх формування та визначення шляхів забезпечення необхідного розміру формування фінансових ресурсів. Об’єктом дослідження в роботі є готельний комплекс “Турист”, який належить до найбільших підприємств готельного господарства столиці України. Підприємство добре відомо як у Києві, так і за межами міста., що займається діяльністю з надання готельних послуг

 10. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ЇХ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
  Вступ 3 1. Поняття фінансових ресурсів підприємства 6 2. Джерела формування фінансових ресурсів 12 3. Методичні підходи до формування фінансових ресурсів підприємства 18 4. Аналіз фінансового стану підприємства 25 5. Напрями вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів 34 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 45-50

 11. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  1. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 3 Список використаної літератури 9

 12. Економіко–правові основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в системі ринкових відносин
  Зміст. Вступ. 3 1. Функції держави у ринковій економіці. 6 2. Цілі, методи та інструменти державного регулювання економіки України. 7 2.1.Грошово –кредитне регулювання. 10 2.2. Державний бюджет України. 14 2.3. Податкова система України. 16 3. Стан економіко-правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. 24 3.1. Ставлення українських підприємств до закладів і заходів державного регулювання економіки. 25 3.2. Роль сектору малого та середнього бізнесу 32 3.3. Спрощена система оподаткування для малого бізнесу 35 3.4. Найважливіші проблеми підприємницького середовища, які перешкоджають розвитку експортної діяльності підприємств. 37 3.5. Методологічні проблеми економіко – правових заходів держави для діяльності підприємств. 38 Висновки. 41 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 43 Рішення. 44 Література. 59 Ціллю роботи є визначення сучасних основ економіко – правових відносин між державою та підприємством в Україні. Об’єктом роботи є дослідження економіко - правових умов діяльності підприємства як суб’єкта у системі ринкових відносин в Україні, що існують на сучасний момент. Предмет роботи – визначення функцій держави у ринкових відношеннях, методів державного впливу на діяльність підприємств, та стану економіко правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. Робота виконана з використанням законодавчих актів України, що регулюють економіко –правові відносини держави та підприємства у сучасний період, таких як: Конституція України, Господарчий кодекс України, Закон «Про податок на добавлену вартість», Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», «Бюджет України на 2006 рік», інших законодавчих актів та документів, що регламентують господарчу діяльність в Україні. Теоретичною базою для виконання цієї роботи послужили такі літературні джерела як: навчальні посібники «Господарське право України» Щербини В.С (2001) та «Государство и экономика» В.М. Соколовського (1996), книги видатних зарубіжних економістів Самуельсона П.А. «Економікс» (1964), Коуза Р. «Фірма, ринок, право» (1988), дослідження Міжнародної Фінансової корпорації «Бізнес - середовище в Україні» (2003), інші роботи та статті, що присвячені проблемам взаємодії держави та підприємства, економіко – правовим основам господарчої діяльності

 13. Антимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА МОНОПОЛІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність монополії і монополізму, види монопольних утворень, їх якісні та кількісні характеристики 5 1.2. Необхідність та роль антимонопольного регулювання як елементу системи економічної безпеки держави 10 2. АНАЛІЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 15 2.1. Сутність, принципи та особливості вітчизняної системи антимонопольного регулювання економіки 15 2.2. Органи державного контролю за додержанням антимонопольного законодавства 19 3. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ РИНКОВОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 26 3.1. Зарубіжний досвід регулювання діяльності монополій 26 3.2. Напрямки вдосконалення системи регулювання конкурентного середовища в Україні 30 ВИСНОВОК 33 ЛІТЕРАТУРА 35

 14. Адміністративне право України і його роль в становленні ринкових відносин
  Вступ 3 1. Предмет адміністративного права 5 2. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин 7 3. Роль і значення адміністративного права в становленні ринкових відносин 13 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 15. Анимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність та ознаки монопольних утворень 5 1.2. Необхідність державного регулювання монопольних утворень 9 2. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 14 2.1. Механізм здійснення державного контролю за діяльністю монополій 14 2.2. Державні органи регулювання монополій 18 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 27 3.1. Проблеми регулювання діяльності монополій в Україні. Зарубіжний досвід 27 3.2. Рекомендації щодо удосконалення антимонопольної діяльності в Україні 34 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 41

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua