Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Україна в світових міграційних процесах (ID:8299)
| Размер: 27 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність міжнародної міграції 3
2. Розширення ЄЕС і його вплив на міграційну сферу вУкраїні 7
3. Особливості української трудової міграції 11
Висновки 16
Список використаної літератури 18
Додаток 1 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
  ВСТУП 1. Динаміка і структура міжнародної міграції робочої сили в Україні 2. Україна в системі нелегальної міграції робочої сили 3 Напрямки вдосконалення міграційної політики в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 2. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів
  Вступ 2 1. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації: загальна характеристика 3 2. Сучасний стан процесів залучення міжнародного капіталу в Україну 10 3. Основні напрямки оптимізації інтеграції України до світових ринків капіталу в умовах фінансової глобалізації 14 Висновки 18 Література 18

 3. Сучасні закономірності формування міжнародних трудових міграційних потоків
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міжнародних трудових міграційних потоків 6 1.1 Сутність явища міжнародної трудової міграції 6 1.2. Характеристика факторів, що впливають на процес міжнародної трудової міграції 10 1.3 Тенденції розвитку міграційних процесів у світі на сучасному етапі 17 Висновок до розділу 1. 28 Розділ 2. Аналіз закономірностей формування трудових міграційних потоків 30 2.1. Характеристика імміграційних потоків у сучасному світі 30 2.2. Специфіка еміграційних процесів у світовій економіці 39 2.3. Особливості регулювання міжнародних трудових міграційних потоків на національному та міжнародному рівнях 48 Висновок до розділу 2. 54 Розділ 3. Місце України у процесах формування закономірностей міжнародних трудових міграційних потоків 56 3.1. Аналіз міграційних процесів в Україні та їх вплив на світових ринок праці 56 3.2. Вплив держави на міжнародні міграційні трудові потоки в Україні 64 Висновок до розділу 3. 80 Висновки 82 Список використаних джерел 86 Додатки 92

 4. Міграція як соціальне явище. Особливості міграційних процесів в Україні. Організація і практика соціальної роботи з мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція як соціальне явище. 4 1.1. Поняття міграції, особи що є мігрантами і біженцями. 4 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 7 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 9 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні та їх вплив на методи соціальної роботи. 9 3. Організація і практика соціальної роботи з 18 мігрантами. 18 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 18 роботи з мігрантами. 18 3.2. Практична соціальна робота. 24 Висновки. 28 Література. 29

 5. Роль ферментів у процесах відновлення та при м’язовій діяльності
  Вступ : властивості ферментів як біологічних каталізаторів 3 Механізм дії ферментів 9 Класифікація ферментів і характеристика оксидоредуктаз 10 Молекулярні механізми м’язового скорочення та ферменти, які приймають участь у цьому процесі 13 Висновок 17 Список літератури 17

 6. Участь України в міжнародних інтеграційних процесах на макро і мікро рівнях
  Участь України в міжнародних інтеграційних процесах на макро і мікро рівнях Література

 7. Реалізація прав платників у процесах узгодження податкового та грошового зобов’язання.
  Вступ 3 1. Визначення податкового зобов’язання. 3 2. Право платник та узгодження грошового та податкового зобов’язання. 7 Висновок 16 Література 17

 8. Формування якості побутових вентиляторів в технологічних процесах та їх виготовлення (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Загальні вимоги до вентиляційних систем 5 2. Гігієнічні та технологічні процеси 9 3. Нормативні документи 14 4. Технологічно-економічне обґрунтування 16 5. Проаналізувати асортимент фірми 25 Висновок 31 Література 33 Додатки 35

 9. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми регулювання світового ринку міжнародною організацією ГАТТ/СОТ 3 2. Кон’юнктура світового ринку маркетингових послуг і послуг менеджменту 11 Література 35

 10. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми розвитку євразійського ринку 3 2. Кон’юнктура світового ринку зброї. Можливості та перспективи України 10 Література 28

 11. Кон’юнктура світових товарних ринків
  1. Особливості дослідження кон’юктури окремих видів ринків. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юктури 3 2. Місце України на світовому ринку товарів 8 Література 14

 12. Тенденції розвитку світових фінансових ринків
  ЗМІСТ (випускна курсова) ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 6 1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 13 1.3. ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 21 2.1. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 21 2.2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 26 2.3. ЕМІСІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 30 2.4. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 33 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 36 3.1. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ІНСТРУМЕНТИ, УЧАСНИКИ, СПЕЦИФІКА 36 3.2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 40 3.3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 45 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ. Схеми 58-64 Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку та діяльності комерційних банків на ньому зробили сучасні західні економісти Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, П. Роуз, Ф. Фабоцци, Ю. Фома, І. Фішер, У. Шарп. Дослідженню теорії та практики організації фінансового ринку України, функціонуванню комерційних банків у його межах в умовах наближення до міжнародних стандартів, сприяють праці вітчизняних вчених-економістів А.С. Гальчинського, В.П. Гетьмана, О.В. Дзюблюка, Д.Г. Лук'яненка, Ю.М. Лисенкова, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, В.В. Оскольського, А.А. Пересади, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука, В.М. Суторміної, В.А. Ющенка та інших. Серед російських вчених слід виділити роботи А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова, Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та інших. Численні дослідження стану і розвитку фінансового ринку України, ролі комерційних банків у організації та функціонуванні вказаного ринку є недостатньо комплексними. Тому об'єктивно виникла необхідність у подальшому розвитку світового фінансового ринку на основі розробки засад функціонування комерційних банків у ролі головних інституційних учасників вказаного ринку. Викладене вище зумовило вибір теми роботи та свідчить про її актуальність. Мета і задачі дослідження. Метою роботи аналіз процесу організації і функціонуванні світового фінансового ринку. Досягнення поставленої мети передбачало постановку, формування та розв'язання наступних наукових та практичних завдань: - вивчити поняття “фінансовий ринок” та уточнити його складові, місце і значення у ринковій системі господарювання; - дослідити суть та економічну природу інструментів фінансового ринку, дати оцінку та уточнити їх існуючу класифікацію; - розробити рекомендації стосовно можливості використання правового регулювання банківської діяльності для вдосконалення законодавчого забезпечення інших інституційних учасників ринку цінних паперів України; - розробити практичні рекомендації з розвитку фінансового ринку України. Об'єктом дослідження є функціонування світового фінансового ринку. Предметом дослідження є система взаємозв’язків, що виникають в діяльності на світовому фінансовому ринку. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались аналітично-графічна формалізація, порівняльний аналіз динаміки показників. Інформаційною базою роботи є законодавчі і нормативні акти, періодичні і монографічні видання – українські і зарубіжні, а також статистичні дані Національного банку України та комерційних банків. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, 7 додатків

 13. Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США)
  Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 14. Предмет: кон"юктура світових ринків. Вид роботи: к/р
  ЗМІСТ 1 Теоретичне питання 2 Проблеми інтегрування України у західноєвропейський ринок 2 Практичне завдання 5 1. Характеристика товару, властивості товару (нафта) 5 2. Характеристика світового ринку нафти 10 3. Дослідження діяльності вітчизняного ринку нафти 18 4. Особливості формування ціни на товар 23 5. Тенденції розвитку ринку нафти в Україні 24 Література 28 Додаток А 29 Додаток Б 30

 15. Еволюція створень світових організацій збереження миру на планеті в історичному контексті
  Література: 1. Всесвітня історія. Підручник. У 3-х т. М., 2000 р. 2. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Видавництво «Юридическая литература», М., 1995. 3. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. ООН: организация, цели, практика. Москва, вид. Международные отношения, 1971 г. 4. Крылов С.Б. ООН. Москва, Госюриздат, 1958 г.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua