Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз балансового прибутку (ID:8318)
| Размер: 8 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
СодержаниеЕконом аналіз діяльності тур підприємств

Література
1. Богданов П., Шеремет Р. Теорія економічного аналізу – К.:ТРК, 2001.-302 с.
2. КочетковВ.Н. Основы экономического анализа.- К.: УФИМБ, 1998.- 168 с.
3. Мельник В.М. Основи економічного аналізу – К.: КНЕУ, 2003.- 464 с.
4. Савіцька Г.В. Економічний аналіз.- Мінськ: Ролекс, 1998.- 512 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства
  1. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі 3 2. Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 6 3. Практичне завдання 1 15 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників (табл. 1) Таблиця 1 Цифрові дані, тис. грн. № п/п Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т 61 62 2 Коефіцієнт використання потужності 0,96 0,94 3 Число днів роботи за рік 290 280 4 Випуск продукції за рік, т ? ? 5 Оптова ціна 1т, грн. 2560 2690 6 Випуск продукції (реалізація), тис. грн. ? ? 7 Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 1240 1328 ........... 4. Практичне завдання 2 17 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. Зробити відповідні висновки. № п/п Сорт продукції Ціна, грн. План продукції, од. план факт план факт 1 Вищий 900 250 265 2 Перший 780 152 160 3 Другий 490 132 130 4 Третій 150 130 110 .............. Список використаної літератури 18

 2. Аналіз валового прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Прибуток, як мета і основний показник діяльності підприємства 4 2. Аналіз валового прибутку ЗАТ «Юність» 7 3. Задачі 15 Варіант 3 Задача 1. Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях, тис.штук Пл.. Факт. А 2,50 130 145 Б 3,20 80 78 В 4,50 58 64 Г 5.80 70 75 Д 6.00 150 140 Разом - 488 502 Задача 2. Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1шт. грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % I 200 5000 62,50 5200 61,90 II 180 3000 37,50 2800 33,33 III 150 0 0,00 400 4,76 Разом х 8000 100,00 8400 100,00 Задача 3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми Таблиця 5 - Вихідні дані для аналізу трудових ресурсів Показник План Звіт Абсолютне відхилення % виконання плану 1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн. 620 595 -25,00 95,97 2. Середньооблікова кількість робітників, осіб 200 195 -5,00 97,50 3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 4000 3900 -100,00 97,50 4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць, людино-годин 32000 30030 -1970,00 93,84 Задача 4. За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 - Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид мате-ріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум. од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А В Кг М 100 6 5 30 80 7 5,5 25 600 Задача 5. Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві ? Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт. Відхилення від плану, +, _- % до плану 1. Реалізовано продукції, т 450 580 130 128,89 2. Собівартість 1 т, грн. 120 150 30 125,00 3. Ціна за 1т, грн. 160 180 20 112,50 4. Прибуток з 1 т, грн 40 30 -10 75,00 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис.грн 18000 17400 -600 96,67 Висновки 23 Список використаних джерел 24 Додатки 25

 3. Аналіз прибутку і рентабельності банку
  ВСТУП 3 1. Мета та завдання аналізу прибутку і рентабельності банку 4 2. Аналіз прибутку комерційного банку. 9 3. Аналіз рентабельності банку. 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 4. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГIЧНI ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКУ 6 1.1. Поняття прибутку як економiчної категорiї 6 1.2. Фактори, що впливають на прибуток пiдприємства 7 1.3. Значення прибутку для розвитку підприємства 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «Назва» 12 2.1. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції 12 2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства та загальної суми прибутку 21 2.3. Оцінка прибутковості підприємства 29 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 37 3.1. Виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства 37 3.2. Розподіл прибутку підприємства 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 54

 5. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 3 1.Ціна і прибуток 6 1.1 Сутність, структура і функція ціни 6 1.2 Прибуток і прибутковість підприємства. 9 2. Прибуток як складова власного капіталу згідно П(С)БО 4 „Власний капітал”. Формування прибутку. 11 2.1 Бухгалтерський облік прибутку. 11 2.2 Формування прибутку. 14 2.3 Основні методи аналізу податку на прибуток. 17 2.4 Аналіз балансу 18 2.5 Аналіз активів Балансу 19 2.6 Аналіз пасивів Балансу 19 3.Використання прибутку на прикладі підприємства. 22 Висновок 25 ЛІТЕРАТУРА 27

 6. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства
  1. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства 3 2. Нормативні моделі фінансового аналізу 9 3. Задача 9 15 На основі даних підприємства обчислити показники фінансової стабільності (коефіцієнт автономії, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт накопичення амортизації, показник співвідношення власних оборотних засобів і загального обсягу засобів), оцінити їх динаміку і зробити відповідні висновки. 4. Задача 16 19 На основі даних підприємства: - визначити показники платоспроможності і ліквідності; - оцінити кредитоспроможність підприємства; - зробити відповідні висновки. Список використаної літератури 23

 7. Аналіз формування і розподілу прибутку на підприємстві
  ЗМІСТ Вступ 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Прибуток підприємства, джерела його формування 5 1.2. Напрями використання прибутку підприємства 9 2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 17 2.2. Особливості планування та використання прибутку підприємства 25 3. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 30 3.1. Аналізі розподілу прибутку підприємства 30 3.2. Напрямки підвищення ефективного використання прибутку 33 Висновки та пропозиції 37 Література 39 Додатки 41 1. Сзема Формування чистого прибутку (збитку) підприємства 2. Діаграми Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон”, Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон” 3. Діаграма Динаміка фінансових результатів ТОВ „Легіон” Метою курсової роботи є комплексне теоретичне обґрунтування економічної природи і призначення прибутку, його місця у фінансовому забезпеченні розвитку підприємств, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування, планування, розподілу прибутку вітчизняних підприємств. Предметом дослідження роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління формуванням та використанням прибутку підприємств. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку ТОВ „Легіон”. Завданням роботи є: дослідити сутність прибутку підприємства, порядок його формування та використання; дійснити аналіз управління формуванням прибутку на підприємстві; подати оцінку ефективності використання прибутку підприємством; визначити напрями удосконалення управління прибутком підприємства. Хронологічними межами роботи є 2000-2005 роки. Літературною базою слугують законодавчі та нормативні акти, підручники Білоуса О.Г., Панченко Є.Г. „Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність”, Криворучко М.І.. Петровського В.В. „Облік та аналіз фінансових активів”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”

 8. Аналіз формування прибутку туристичного підприємства
  Аналіз формування прибутку туристичного підприємства. 3 Задача 5 12 Проаналізувати обсяг та склад роздрібного товарообороту. Порівнюючи фактичне виконання з планом, необхідно звернути особливу увагу на результати виконання плану як в цілому по роздрібному товарообороту, так і за його складом; необхідно прослідкувати за змінами роздрібного товарообороту та його складу в поточному році в порівнянні з минулим роком; відбити в аналізі зміни питомої ваги продукції власного виробництва; встановити ритмічність виконання річного плану товарообороту та його структури за кварталами. Дати оцінку отриманим результатам. Література. 15

 9. Порядок формування прибутку та аналіз рентабельності виробництва
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку формування прибутку 5 1.1 Економічна сутність та порядок формування прибутку підприємства 5 1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 10 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 2. Бухгалтерський облік формування прибутку 17 2.1. Завдання та значення обліку прибутку (рентабельності виробництва) 17 2.2. Бухгалтерський облік формування та використання прибутку 27 2.3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу прибутку 36 ВИСНОВКИ 39 Список використаної літератури 42 ДОДАТКИ 45

 10. Порядок формування прибутку та аналіз рентабельності виробництва
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку формування прибутку 5 1.1 Економічна сутність та порядок формування прибутку підприємства 5 1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 9 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 2. Бухгалтерський облік прибутку 17 2.1. Завдання та значення прибутку (рентабельності виробництва) 17 2.2. Бухгалтерський облік фінансових результатів 27 2.3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів 38 ВИСНОВКИ 42 Список використаної літератури 45 ДОДАТКИ 48

 11. Аналіз резервів збільшення прибутку та рентабельності підприємства
  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 5 1.1. Прибуток, як основний показник діяльності підприємства 5 1.2. Показники рентабельності та їх характеристика 9 2.АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ххх» 14 2.1. Аналіз чинників, що впливають на формування прибутку ЗАТ «ххх» 14 2.2. Аналіз показників рентабельності ЗАТ «ххх» 25 3. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ххх» 33 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 44

 12. Аналіз фінансового результату в діяльності підприємства та прогнозування прибутку та рентабельності
  (багато графічного матеріалу) Вступ 3 1. Поняття фінансового результату, прибутку та рентабельності підприємства 5 1.1. Сутність і методи обчислення прибутку та рентабельності 5 1.2. Система показників та моделей рентабельності 14 2. Аналіз фінансового результату та рентабельності підприємства ВАТ Білоцерківське ШБУ-50 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Розрахунок основних показників прибутку та рентабельності підприємства 27 2.3. Аналіз рентабельності виробничої діяльності підприємства 31 3. Прогнозування прибутку та рентабельності підприємства 35 3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників покращення фінансових результатів діяльності підприємства 35 3.2. Прогнозування прибутку та рентабельності 38 Висновки та пропозиції 42 Список використаної літератури 45 Додаток А 47 Додаток Б 50 Додаток В 53 Додаток Г 55

 13. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 14. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5 2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6 3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12 4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16 Висновки ……………………………………………………………………19 Література …………………………………………………………………..21

 15. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………….3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5 2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12 3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16 Висновки ……………………………………………………………………….21 Література………………………………………………………………………23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua