Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Відповіді на питання господарський процес (ID:8359)
| Размер: 11 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
Содержание1. Повноваження господарських судів 3
2. Статус суддів господарських судів 5
Список використаної літератури 7
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Господарський процес
  1. Визначити роль та правовий статус судового експерта в господарському процесі 3 2. Розкрити питання щодо поняття установлених законом процесуальних строків в господарському судочинстві 8 3. Скласти проект заяви про відновлення пропущеного процесуального строку 16 Бібліографія 18

 2. Господарський процес
  Вступ 3 1. Визначити поняття та правовий механізм застосування судових штрафів у господарському процесі 4 2. Охарактеризувати письмові докази як засоби доказування у господарському процесі 8 3. Скласти проект ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів 20 Висновок 22 Бібліографія 23

 3. Господарський процес
  Задача № 1. Прокурор м. Києва звернувся до господарського суду з позовом в інтересах державного підприємства «Маяк» до приватного підприємства „Скорпіон" про дострокове розірвання договору оренди та виселення. Відповідач у відзиві на позов вказав на порушення позивачем вимог господарського процесуального кодексу щодо досудового врегулювання спору і просить позовну заяву залишити без розгляду. Розберіть доводи сторони. Чи є підстави для залишення заяви без розгляду або підстави повернення заяви прокурору? Які повноваження прокурор має в господарському процесі і на які справи поширюється досудовий порядок врегулювання спорів? Задача №2. Суддя господарського суду м. Києва на підставі ст.63 ГПК України повернув матеріали, які були подані до позову та позовну заяву прокурору Печерського району м. Києва без розгляду оскільки суду не подано доказів надсилання сторонам копій позовної заяви та доданих до неї документів. Прокурор Печерського району звернувся з протестом на дії судді про повернення позовних матеріалів. Апеляційний суд м. Києва повернув протест без розгляду, вказавши, що суддя повернув матеріали правомірно. Вирішіть задачу. Який процесуальний документ виніс суддя, повернувши позовні матеріали. Підготуйте проект процесуального документу, який виніс голова суду.

 4. Господарський процес
  Завдання 1. Касаційне оскарження постанов Вищого господарського суду України. 3 Завдання 2 Знайдіть правильні відповіді. 15 1. Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше: 2. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути: 3. Господарський суд відкладає розгляд справи за наступними обставинами: Завдання З. 16 14 липня 2005 р. банк звернувся в місцевий господарський суд з позовом про стягнення з ВАТ 65 000 грн. заборгованості за кредитним договором. Господарський суд позовні вимоги задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що між позивачем і відповідачем був укладений кредитний договір від 10 липня 2004 р. і відповідач не виконав своїх зобов'язань за договором: не повернув кредит до 10 липня 2005 р. Рішення місцевого суду за апеляційною скаргою відповідача було переглянуто апеляційним господарським судом, який його скасував і прийняв нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовив. При цьому апеляційний суд виходив з того, що сторонами 10 липня 2005 р. була підписана додаткова угода до кредитного договору від 10 липня 2004 р., за якою дата погашення кредиту була перенесена на 30 вересня 2005 р. Ця угода судом першої інстанції не розглядалась і як доказ будь-якої оцінки не отримала. Чи має право апеляційний господарський суд дослідити нові докази і ґрунтуючись на них прийняти нове рішення? Який порядок подання апеляційної скарги (апеляційного подання) та доказів до апеляційного суду? Бібліографія 18

 5. Відповіді на питання математика, білети
  1. Границя функції. Теореми про границі. Чудові границі. 3 2. Неперервність функції. Точки розриву. 3 3. Означення похідної. Геометричний, механічний та економічний зміст похідної. Диференційовність функції. 6 4. Умови монотонності та сталості функції. Проміжки зростання та спадання. 9 5. Напрям опуклості і точки перегину графіка функції. 10 6. Загальна схема дослідження і побудови графіка функції. 11 7. Поняття первісної та невизначеного інтеграла. 13 8. Властивості невизначеного інтеграла. Таблиця основних інтегралів. 15 9. Методи інтегрування в невизначеному інтегралі. 16 10. Інтегрування ірраціональних виразів. Приклади. 20 11. Задача про площу криволінійної трапеції. Поняття визначеного інтеграла. 21 12. Геометричний та економічний зміст визначеного інтеграла. 22 13. Властивості визначеного інтеграла 23 14. Інтеграл зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. 25 15. Методи інтегрування у визначеному інтегралі. Приклади. 26 16. Геометричні застосування визначеного інтеграла. 26 17.Невласні інтеграли 1 та 2 роду. 29 18.Функції багатьох змінних. Область визначення. Лініїї рівня. 34 19. Границя і неперервність функції багатьох змінних. 34 20.Частинні похідні та диференційовність функції багатьох змінних. 35 21 .Екстремум функції багатьох змінних. Найбільше і найменше значення. 36 22.Диференціальні рівняння. Основні поняття. Тоерема про існування та єдиність розв'язку. Задача Коші. 36 23. Неповні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. 37 24.Лінійні та однорідні диференціальні рівняння першого порядку. 37 25.Однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. 38 26. Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Теорема про структуру розв'язку цих рівнянь. 41 27 Дифференціал функції та його застосування . Похідні та дифференціали вищих порядків 45 28. Екстремум функції. Необхідні і достатні умови для існування екстремуму. 46

 6. Контрольна робота господарський процес
  Вступ 3 1. Справи підвідомчі господарським судам 5 2. Повернення позовної заяви 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 7. Відповіді на питання, білети, шпора з маркетингу
  1. Суть та еволюція концепції маркетингу. 2. Принципи та цілі маркетингу. 3. Завдання та функції маркетингу. 4. Класифікація та особливості основних видів маркетингу. 5. Суть, мета, предмет та об'єкт маркетингових досліджень. 6. Основні завдання та принципи маркетингових досліджень. 7. Структура маркетингових досліджень. 8. Алгоритм процесу маркетингових досліджень. 9. Види маркетингових досліджень. 10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. 11. Особливості маркетингових досліджень в умовах вітчизняного ринку. 12. Первинна та вторинна маркетингова інформація: переваги та недоліки. 13.Особливості збору та інтерпретації маркетингової інформації. 14. Джерела маркетингової інформації. 15.Маркетингові інформаційні системи та системи підтримки рішень. 16. Цільовий ринок підприємства та критерії його відбору. 17.Місткість ринку: суть, види та методи розрахунку. 18.Ринкова частка підприємства: сутність, види, методи розрахунку. При визначенні місткості ринку можливі два підходи: 19.Суть ринкового сегментування та агрегування. 20.Дослідження конкурентного середовища: суть та методи. 21. Різновиди організаційних структур маркетингу на підприємстві. 22.Чинники, що впливають на організаційну структуру маркетингу підприємства. 23.Взаємодія служби маркетингу з підрозділами підприємства. 24.План маркетингу: його зміст та основні види. 25.Маркетингова товарна політика: суть та структура. 26.Конкурентоспроможність товару та етапи її визначення. 27.Показники конкурентоспроможності товару. 28.Концепція життєвого циклу товару: сутність та зміст. 29. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики. 30.Суть поняття "новий продукт" та його роль в маркетинговій діяльності підприємства. 31. Алгоритм планування продукції та характеристика основних його етапів. 32.Товарна марка: суть та види. 33.Ціна в системі маркетингового комплексу. 34.Маркетинговий алгоритм розрахунку ціни. 35.Цінова еластичність попиту: суть, види та методи визначення. З6. Основні цілі ціноутворення та їх взаємозв'язок з цілями маркетингу. 37.Зовнішні ціноутворюючі чинники: класифікація та характеристики. 38.Види маркетингових цінових стратегій та їх характеристики. 39.Функції учасників каналів розподілу. 40.Основні характеристики каналів розподілу. 41. Економічна природа конфліктів у каналах розподілу. 42.Побудова каналів розподілу на засадах франчайзінгу. 43.Класифікація посередницьких підприємств та організацій. 44.Інтенсивний розподіл: суть та умови застосування. 45.Селективний розподіл: суть та умови застосування. 46.Ексклюзивний розподіл: суть та умови застосування. 47.Чинники, що впливають на вибір каналу розподілу. 48.Сутність, цілі та завдання маркетингових комунікацій. 49.Поняття рекламування товару у контексті маркетингових комунікацій. Планування рекламної діяльності виробника. 50.Основні поняття, цілі та завдання процесу стимулювання продажу товарів. Комунікативна та економічна ефективність стимулювання продажу товарів. 51. Планування заходів стимулювання продажу товарів. 52.Робота з громадськістю: суть, основні поняття та значення для системи маркетингових комунікацій. 53.Реклама на місці продажу: суть поняття та місце в комплексі маркетингових комунікацій. 54.Прямий маркетинг: його сутність та місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасні технології прямого маркетингу. 55.Організація виставок та ярмарків: їх місце у комплексі маркетингових комунікацій. 56.Персональний продаж товарів і послуг, його місце в комплексі маркетингових комунікацій. Психологічні основи комунікацій в процесі персонального продажу. 57.Багаторівневий маркетинг: його специфіка, переваги та недоліки. 58.Товарна упаковка і її місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. 59.Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій. 60.Розробка та опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства чи організації. 61.Визначення ефективності комунікаційних заходів підприємства. 62.Підготовка і проведення круглих столів. 63.Сутність PR та його значення в маркетинговій діяльності підприємства. 64.Кодекси професійної поведінки і етики фахівців PR. 65.Характеристика типових об’єктів PR. 66.Прес - релізи: характеристика, вимоги. 67.Характеристика напрямків діяльності служби PR із співробітниками. 68.Оглядові статті: характеристика, вимоги. 69.Характеристика напрямків діяльності служби PR з пресою. 70. Підготовка і проведення конференцій. 71 .Виховні функції реклами. 72.Порівняльна характеристика реклами та PR. 73.Реклама і мода. 74.Класифікація реклами за типом спонсору. 75.Етапи планування рекламної кампанії. 76.Класифікація реклами за розміром території, що охоплюється. 77. Друкована реклама: переваги та недоліки. 78.Розробка та структура бріфу. 79. Рекламно-інформаційні та спеціалізовані часописи, як рекламоносії.

 8. Короткі відповіді на питання психологія білети
  1. Діяльність: поняття, сутність та основні характеристики 6 2. Співвідношення понять "діяльність" і "особистість" 7 3. Структура діяльності 8 4. Основні види діяльності та їх характеристика 9 5. Провідний вид діяльності 10 6. Співвідношення понять "діяльність" і "поведінка" 11 7. Поведінка: поняття, сутність і загальна характеристика 12 8. Особистість як суб’єкт діяльності та поведінки 12 9. Психологічні теорії діяльності та їх порівняльний аналіз 13 10. Основні характеристики діяльності 14 11. Діяльнісні принципи аналізу психіки у психології 14 12. Основні підходи до аналізу діяльності: генетичний, структурно-функціональний, динамічний 15 13. Основні складові діяльності 15 14. Основні проблемні блоки у діяльності: потреба – продукт діяльності, мотив – діяльність, мета – дія, умови досягнення – операція, операція – психофізіологічні механізми 16 15. Психологічний аналіз проблеми зсувів у структурі діяльності 17 16. Основні зсуви у структурі діяльності: мети на мотив та навпаки; дії на діяльність та навпаки 18 17. Проблема особистісного смислу у діяльності 19 18. Порівняльний аналіз понять "знання", "навичка" та "вміння" 20 19. Психологічний зміст понять "знання", "навичка" та "вміння" 20 20. Порівняльний аналіз понять „навичка” та „дія". 21 21. Порівняльний аналіз понять „операція” та „вміння” 22 22. Потребнісно-мотиваційна підсистема діяльності та поведінки особистості 22 23. Потреби: поняття, сутність та класифікація 23 24. Мотиви поведінки і діяльності особистості: поняття, сутність та види 24 25. Класифікація потреб та мотивів поведінки і діяльності особистості 24 26. Взаємозв’язок потреб і мотивів людської поведінки та діяльності 25 27. Мотиви та цілі діяльності 26 28. Цілі діяльності: поняття, суть та філософсько-психологічна характеристика 27 29. Спрямованість особистості 27 30. Взаємозв’язок мотиваційної та когнітивної сфер психіки особистості 28 31. Взаємозв’язок мотиваційної та емоційно-вольової сфер психіки особистості 28 32. Характеристика операціональної підсистеми діяльності особистості 29 33. Психомоторика в складі діяльності 30 34. Психологічний аналіз процесу формування навичок 30 35. Психологічний аналіз процесу формування вмінь 31 36. Формування сенсомоторних навичок особистості 31 37. Зумовленість дій головними ознаками праці 32 38. Характеристики інформаційної підсистеми діяльності 32 39. Інформаційна основа діяльності особистості 33 40. Психологічні аспекти обробки інформації та прийняття рішення 34 41. Особливості ухвалення рішень в екстремальних умовах 35 42. Характеристики регулятивної підсистеми особистості 35 43. Загальна характеристика регуляторних процесів 36 44. Слово у складі саморегуляції діяльності та поведінки 37 45. Психологічні проблеми надійності особистості 37 46. Психологічне забезпечення надійності професійної діяльності 38 47. Девіантна і деліквідна поведінка особистості 39 48. Психологічна характеристика девіантної поведінки 39 49. Психологічна характеристика деліквентної поведінки 40 50. Основні детермінанти відхилень у поведінки людини та її діагностика 40 51. Ненормативність на різних рівнях психічного розвитку 41 52. Природа та межі психічної ненормативності 42 53. Особливості групової діяльності 43 54. Групова діяльність: поняття, суть та основні характеристики 44 55. Порівняльний аналіз індивідуальної та групової діяльності 44 56. Психологія діяльності в менеджменті 45 57. Основні поняття психології менеджменту 46 58. Психологічні аспекти політичної діяльності 47 59. Психологія масових явищ 48 60. Психологія політичної діяльності 48 61. Психологічні прийоми та методи в політиці 49 62. Психологічні особливості діяльності в економіці 50 63. Особистість в економічній діяльності 50 64. Економічна свідомість і економічна поведінка 51 65. Діяльність особистості в освітніх системах 52 66. Характеристики діяльності в освітніх системах 53 67. Особливості діяльності в освітніх системах 54 68. Психологія педагогічної діяльності вчителя 55 69. Психологія педагогічного спілкування 56 70. Психологія навчальної діяльності учня 56 71. Психологічна характеристика екстремальних умов діяльності 57 72. Вплив екстремальних умов діяльності на її протікання та ефективність 58 73. Психологічні особливості діяльності в екстремальних умовах 59 74. Психологічні особливості професійної діяльності особистості в екстремальних умовах – надзвичайних ситуаціях 59 75. Психологічні особливості професійної діяльності особистості в екстремальних умовах – у бойових діях 60 76. Психологічні феномени впливу екстремальних умов діяльності на особистість 61 77. Вплив екстремальних умов на психіку особистості 62 78. Прояви індивідуальних властивостей особистості в професійній діяльності в екстремальних умовах 62 79. Формування психологічної готовності та стійкості фахівця до ефективної діяльності в екстремальних умовах 63 80. Обґрунтування положення: "особистість формується у діяльності та народжується із діяльності" 63

 9. Господарський процес поняття, форми та стадії здійснення
  Предмет: господарський процес ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1. Правова природа господарського процесуального права 6 1.2. Сутність, принципи та функції господарського процесу 8 РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 14 2.1. Поняття і види рішень господарського суду 14 2.2. Ухвали та постанови господарського суду 20 РОЗДІЛ 3. СТАДІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 27 3.1. Порушення провадження по господарським спорам 27 3.2. Підготовка матеріалів до розгляду 29 3.3. Розгляд справи у господарському суді 35 3.4. Перевірка і перегляд судових рішень господарських судів 47 3.4.1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 47 3.4.2. Перегляд судових рішень в касаційному порядку 57 3.4.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 64 3.5. Виконання судових рішень 67 РОЗДІЛ 4. ПРАКТИКА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ НА СТАДІЯХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 80 4.1. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення мирової угоди 80 4.2. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення третейської угоди 82 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 Мета даного дослідження полягає у науково-теоретичному та практичному аналізі правової природи господарського процесу, глибокому аналізі його сутності, осмисленні основних інститутів господарського судочинства, а також в аналізі судової практики господарського процесу України. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - визначити правову природу господарського процесуального права; - проаналізувати сутність, принципи та функції господарського процесу; - дати аналіз судових актів господарського суду; - розглянути стадії господарського процесу; - зробити огляд перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами; - провести дослідження питань пов’язаних з виконанням рішень, ухвал, постанов господарського суду; - зробити аналіз практики врегулювання спорів на стадіях судового процесу. Об'єктом дослідження є правова природа господарського процесуального права, його предмет та метод, а також правові основи господарського судочинства, які мають визначальне значення для здійснення господарського процесу. Предметом дослідження є аналіз правових основ господарського процесу, характеристика його форм та стадій здійснення. Огляд практики врегулювання спорів на стадіях господарського процесу, значення цього процесу для вирішення господарських спорів. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового пояснення поняття, сутності та значення господарського процесу на сучасному етапі розвитку правосуддя в Україні. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Застосування діалектичного методу дало можливість проаналізувати становлення господарського процесу в Україні як складний динаміч¬ний процес, в якому завдяки виникненню і розв’язанню внутрішніх суперечностей здійснюється перехід до нового якісного стану судової системи. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з пізнанням рішень, ухвал, постанов господарського суду. Застосування системного методу дало змогу проаналізувати стадії господарського процесу в Україні. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень

 10. Відповіді на білети з інформатики
  1. Структурна схема комп‘ютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор. 2. Об‘єкти. Побудова діаграм в EXCEL 3. Команди ОС для роботи з файлами

 11. Відповіді на білети "менеджмент організацій"
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____1____ 3 1. ІННОВАЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СПЕЦИФІКА, СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ. 2. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. 3. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____2___ 5 1. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ЕТАПИ, ЇХ ЦИКЛІЧНІСТЬ. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ. 3. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ (ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЗДІБНОСТІ КЕРІВНИКА, ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ). ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____3____ 8 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____4____ 11 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____5____ 14 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____6____ 18 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____7____ 21 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____8____ 23 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____9____ 29 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____10____ 35 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____11____ 39 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____12____ 43 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____13____ 47 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____14____ 50 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____15____ 53 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____16____ 56 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____17____ 61 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____18____ 64 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____19____ 67 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____20____ 70 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____21____ 76 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____22____ 80 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____23____ 83 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____24____ 86 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____25____ 89 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____26____ 91 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____27____ 95 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____28____ 98 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____29____ 101 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____30____ 104

 12. Господарський договір: поняття та особливі ознаки
  Вступ 3 1. Поняття та види господарських договорів 5 1.1. Поняття та ознаки господарського договору 5 1.2. Функції господарського договору 9 1.3. Види господарських договорів 12 2. Правові вимоги до укладання, форми та змісту господарських договорів 17 2.1. Порядок та умови укладення господарських договорів 17 2.2. Вимоги до змісту та форми господарського договору 22 2.3. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31

 13. Вищий господарський суд України у системі господарських судів
  Вступ 3 1. Господарські суди як елемент судової системи України 6 1.1. Поняття та ознаки судової системи 6 1.2. Правова природа та система господарських судів 7 2. Вищий господарський суд як вищий судовий орган в системі господарських судів 13 2.1. Поняття та засади діяльності Вищого господарського суду України 13 2.2. Розгляд справ у Вищому господарському суді 14 2.3. Правовий статус судді Вищого господарського суду 16 2.4. Повноваження Голови Вищого господарського суду 19 3. Касаційна інстанція у господарському судочинстві: діяльність та перспективи розвитку 21 3.1. Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції 21 3.2. Перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України: зарубіжний досвід 25 Висновок 36 Список використаної літератури 39

 14. Дати відповідь на чотири запитання свого варанту, створивши для кожної відповіді окремий докумерт
  1. Дати відповідь на чотири запитання свого варанту, створивши для кожної відповіді окремий докумерт: А) Операції зі стовпчиками та рядками в Microsoft Word Б) Перевірка орфографії та граматики В) Основи роботи з табличним редактором Microsoft Excel Г) Побудова діаграм і графіків в Microsoft Excel

 15. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 2. Первинне спостережженя в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації 9 Задача 1. 13 Задача 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 15 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 16 За станом на 1 жовтня підприємство "Альфа" мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві "Альфа" здійснено такі господарські операції: Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua