Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Бюджетна система України (ID:8402)
| Размер: 27 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
Содержание1. Поняття бюджетної системи 3
2. Види бюджетів, їх характеристика 10
3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 13
Список літератури 19
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бюджетна система України
  1. Поняття бюджетної системи 3 2. Види бюджетів, їх характеристика 11 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 19 Література 24

 2. Бюджетна система України
  Вступ 3 1. Бюджетна система України 4 2. Цілі та завдання бюджетів 7 3. Види бюджетів 13 3.1. Державний бюджет 13 3.2. Місцеві бюджети 17 Висновки 21 Література 22

 3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування бюджету країни 6 1.1 Сутність державного бюджету та його роль в економіці 6 1.2 Бюджетна система України та її структура 21 Розділ 2. Аналіз збалансованості доходів і видатків зведеного бюджету України 37 2.1 Міжбюджетні відносини в Україні 37 2.2 Формування доходної частини зведеного бюджету 42 2.3 Видатки зведеного бюджету: тенденції і фактори зростання 53 Розділ 3. Основні напрямки удосконалення розвитку бюджетної системи України 62 3.1 Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення 62 3.2 Реформування міжбюджетних взаємовідносин в умовах підвищення ефективності функціонування бюджетної системи України 69 Висновки 84 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави, сутності та сучасного стану бюджетної системи України. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: - виявити сутність бюджетної системи та розкрити її роль у процесі регулювання економіки; - визначити особливості становлення бюджетної системи держави; - визначити вплив бюджетного регулювання на показники економічного розвитку держави; - проаналізувати сучасний стан бюджетної системи України; - визначити особливості регулювання міжбюджетних відносин держави. Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку. Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження становлення та розвитку бюджетної системи України базувалось на єдності історичного та логічного підходів. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, статистичні матеріали Держкомстату України. При написанні роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, видання радянського та сучасного періодів з питань бюджетного регулювання. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури

 4. Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації 5 2. Механізм формування бюджетів різних рівнів 17 3. Основні напрямки удосконалення міжбюджетних відносин 33 Висновок 49 Список літератури 53

 5. Бюджетна система
  1. Збори і надходження до державних цільових фондів 3 2. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації 7 3. Житлові субсидії населенню 11 Задачі 16 Задача 8 Відповідно до тарифікаційного списку вчителів та інших працівників середньої школи на 1 вересня поточного року загальна кількість навчальних годин на тиждень визначена: по 1-4 класах - 89, 5-9 класах - 405, по 10-11 класах - 78. Фонд заробітної плати на місяць без урахування доплати за перевірку зошитів відповідно по групах класів - 975, 7250 і 1412 грн. Кількість класів у школі: 1-4 - 3 класи, 5-9 - 12, 10-11 – 4. Витрати на перевірку зошитів на місяць: по 1-4 класах – 45 грн., 5-9 класах – 178 грн., 10-11 класах – 34 грн. Визначити по групах класів: середні ставки заробітної плати вчителів; середні витрату на один клас за перевірку зошитів. Задача 13 1. У дільничній лікарні, в якій 130 ліжок, працює адміністративний персонал, що має стаж медичної роботи та категорію: - головний лікар Овдієнко В.П. - вища освіта, диплом з відзнакою, 11 років стажу та першу кваліфікаційну категорію, оперативним втручанням він не займається; - заступник головного лікаря з медичної частини Кушнарьова Л.В.- вища освіта, 12 років стажу та вищу кваліфікаційну категорію, вона лікар - акушер — гінеколог. 2.У міській наркологічній лікарні: - головний лікар Дудар К.М. - кандидат медичних наук, стаж роботи - 10 років, він - лікар-онколог; - заступник головного лікаря з медичної частини Словінський М.М. -заслужений лікар, стаж роботи - 20 років, він лікар - трансплантолог. 3.Дільничний лікар-педіатр поліклініки районної лікарні Гоголев С.В. має першу кваліфікаційну категорію з медичним стажем 12 років, працює на 0,75 ставки. Визначити ставку заробітної плати по кожному лікарю, а також середню ставку заробітної плати за групою «лікарів». Список використаної літератури 21 Додатки 22

 6. Бюджетна система
  Вступ 3 1. Сутність і значення бюджетного планування. 4 2. Основні функції і етапи бюджетного планування. 5 3. Бюджетне регулювання. 8 4. Адресне бюджетне планування. 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 7. Бюджетна система
  1. Структура та динаміка доходів та видатків місцевого бюджету 3 2. Планування доходів бюджету 9 3. Механізм розрахунку міжбюджетних трансфертів 12 Список використаної літератури 20 Додатки 21

 8. Бюджетна система
  1. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави 3 2. Видатки бюджету на охорону здоров'я. Кошторис медичної установи 5 3. Бюджетні права органів влади і управління 10 Список використаної літератури 13

 9. Бюджетна система
  Тести.………………………………………………………..……………………..2 1. Серед чинників, що впливають на бюджет є такі об’єктивні фактори: 2. Чинниками, що визначають роль бюджету у системі фінансового регулювання є 3. Який орган державної влади здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства? 4. Рішення місцевих рад про бюджет приймається відповідно до: 5. У більшості випадків бюджетний період складає: 6. До податкових надходжень не належать: 7. Державний бюджет виконується за: 8. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум називаються 9. В України заборонено для покриття бюджетного дефіциту використання 10. Боргова криза - 11. Розпорядники бюджетних коштів 12. Основним правовим документом, що визначає обсяг асигнувань для потреб армії є Практичне завдання.………………………………………………….…………...6 Розрахувати відношення видатків на соціальні виплати у державному бюджеті України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки. Перелік використаної літератури.………………………………………………..7

 10. Бюджетна система
  І ТЕСТИ 3 Тест 1 Структура бюджетної система визначається як питома вага: 1. Видатків державного бюджету і видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету; 2. Доходів державного бюджету і доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету; 3. Видатків бюджету АР Крим у видатках місцевих бюджетів Тест 2 Кошторис може застосовуватись як : 1. Плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань бюджетній установі; 2. Звітний документ про стан використання бюджетних асигнувань бюджетною установою; 3. Бюджетний запит розпорядника бюджетних коштів; 4. Фінансовий документ щодо постатейного розпису доходів та видатків бюджетної установи в бюджетному періоді. ..... Тест 8 Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених: 1. Лімітних довідок і бюджетних запитів; 2. Кошторисів і планів асигнувань; 3. Бюджетних призначень і бюджетного розпису. ІІ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 7 1. За даними таблиці 1 визначити рівень виконання плану видатків та структуру фактичного виконання Державного бюджету у 2009 р. за функціональною класифікацією та побудувати відповідні діаграми. III. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 9 Завдання 1.1. 9 1. Основні стадії бюджетного процесу (пронумерувати по порядку та вказати період) Завдання 1.2. 10 Як Ви вважаєте, що повинно бути визначальним при збалансуванні бюджету - доходи чи видатки? Завдання 1.3. 12 Дайте визначення поняттю "бюджетна система", охарактеризуйте її структуру, вкажіть на базовий підхід щодо її побудови. Завдання 1.4. 19 Дайте своє пояснення поняттю "видатки розвитку" та вкажіть на характер зв'язку між розмірами таких видатків та обсягами надходжень від приватизації державного майна. Завдання 1.5. 21 Дайте обґрунтування поняттю "бюджетне фінансування" та вкажіть, які основні методи застосовуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування. ЛІТЕРАТУРА 23

 11. Бюджетна система
  1. Основи бюджетного устрою 3 2. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування 14 Список використаної літератури 18

 12. Контрольна робота бюджетна система
  1. Система доходів бюджету 2 2. Бюджетний устрій країни 8 3. Проаналізувати видатки державного бюджету України на фінансування закладів соціального забезпечення у поточному році 15 Список використаної літератури 17

 13. Контрольна робота бюджетна система
  1. Бюджет як фінансовий план держави 3 2. Методи бюджетного фінансування 8 3. Проаналізувати видатки державного бюджету України на розвиток науки у поточному році 15 Список використаної літератури 18

 14. Контрольна робота бюджетна система
  Вступ. 3 1. Бюджет і фінансова модель суспільства в залежності від послідовності розподілу. 3 2. Принципи формування доходів бюджету. 5 3. Складання кошторису загальноосвітньої школи. 7 Висновки. 11 Література. 12

 15. Контрольна робота бюджетна система
  Вступ 3 1. Система доходів бюджету 4 2. Бюджетний устрій країни 10 3. Проаналізувати видатки державного бюджету України на фінансування закладів соціального забезпечення у поточному році 17 Висновок 18 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua