Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Інтегральна структура психологічної служби організації (ID:8601)
| Размер: 45 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
СодержаниеВступ 3
1 СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 4
2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
3. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 6
4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 8
Висновки 10
Література 11

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація психологічної служби у лікувальних закладах (клінічна психологія)
  Вступ 3 1. Необхідність психологічної служби в лікувальних установах 6 1.1 Обґрунтування необхідності вивчення особистості пацієнта 6 1.2 Внесок З. Фрейда в розвиток ідеї психологічного взаємовпливу лікаря і пацієнта 10 2. Специфіка роботи психолога в лікувальній установі 15 2.1 Внутрішня картина хвороби 15 2.2 Типологія реакцій особистості на хворобу (класифікація типів) 16 2.3 Задачі патопсихологічного дослідження 21 2.4 Основні принципи у вивченні особистості пацієнта 22 2.5 Основні помилки, що допускаються лікарем при обстеженні хворого 22 3. Роль психологічної служби в попередженні психічних відхилень під час хвороби 23 3.1 Психогігієна 23 3.2 Психопрофілактика 27 Висновок 29 Список літератури 31 Додаток А 32

 2. Формування цільових функцій і місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура і функції служби контролінгу на підприємстві
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОНТРОЛІНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4 2. СЛУЖБА КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 9 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 3. Структура методичної служби, її функції і завдання
  1 Структура методичної служби, її функції і завдання 3 2. Організатор екскурсій, його права та обов’язки 8 Список використаної літератури 13

 4. Організація обслуговування в ГТК Структура управління персоналу і служби готельного підприємства
  1. Структура управління персоналу і служби готельного підприємства 3 2. Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації) 9 Список використаної літератури 15

 5. Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р
  Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р 3 Список використаних джерел 16

 6. Принципи організації контрольно – ревізійної служби
  1.Поняття контрольно – ревізійної служби та її функції. 2 2. Функції та обовязки апарату державної контрольно–ревізійної служби 7 Список використаної літератури. 9

 7. Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Органи державного регулювання митною справою та митні органи 4 2. Структура центрального апарату державної митної служби України 10 3. Правова основа діяльності працівників митних органів України 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 8. Аналіз світового досвіду організації та функціонування держ служби його адаптація до сучасних умов
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 6 1.1. Аналіз особливостей державної служби у Франції 6 1.2. Порядок організації державної служби у Великобританії 15 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 24 2.1. Поняття та принципи державної служби в Україні 24 2.2. Характеристика соціального характеру державної служби 32 2.3. Права та обов’язки державних службовців 37 3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 42 3.1. Обґрунтування необхідності реформування державної служби в Україні 42 3.2. Основні напрями реформування державної служби в Україні 46 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 Мета даної роботи – вивчити основні особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов.. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дослідити порядок організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах; 2. проаналізувати основні положення становлення державної служби в Україні; 3. визначити проблеми реформування порядку організації та функціонування державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання державної служби. Наприклад, це роботи Василенко І.А., Куфакової Н.А., Озірської С.М., Опанасюк Г.та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України та зарубіжних країн, що регулюють питання організації державної служби, спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються питання організації та функціонування державної служби. Предмет даної роботи – особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов. В ході роботи використані такі спеціально юридичні методи дослідження правових явищ, як:  діалектичний дає можливість розглянути дану проблему не відособлено, а у взаємозв'язку з іншими суспільними явищами.  історичний дає змогу розглянути досліджувану проблему в історичному аспекті. Оскільки, зрозуміло, що без дослідження історичних передумов становлення даного правового інституту неможливо зрозуміти стан його розвитку на сучасному етапі та спрогнозувати його розвиток в майбутньому;  порівняльний - дає можливість співставити діюче національне законодавство та законодавство іноземних країн, що регулює питання державної служби, з метою його подальшого вдосконалення;  метод структурного аналізу застосовується при аналізі нормативно-правових актів з метою уникнення неоднозначного тлумачення одних і тих же правових явищ в різних актах, чи різних частинах одного акту;  системно-функціональний дає можливість досліджувати валютні операції з урахуванням системно-функціональних зв'язків, що пов'язують даний правовий інститут з іншими правовими інститутами, дозволяє простежити його міжгалузеві зв'язки;  евристичний - використовується для пошуку можливих шляхів розв'язання проблем практичного застосування норм, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі висвітлені питання порядку організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах, через вивчення питань: аналіз особливостей державної служби у Франції; порядок організації державної служби у Великобританії У другому розділі розкриваються особливості проходження державної служби в Україні, зокрема: Поняття та принципи державної служби в Україні; Характеристика соціального характеру державної служби; Права та обов’язки державних службовців. У третьому розділі зосереджується увага на питанні реформуванні державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду.

 9. Організація державної служби медицини катастроф і заклади цієї служби
  Вступ. 3 1. Завдання і організація державної служби медицини катастроф. 4 2.Підрозділи медичних установ у Збройних силах України. 8 3. Основні підрозділи і задачі служби екстремальної медичної допомоги. 12 4. Особливості роботи служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. 15 Висновок. 18 Список використаних літературних джерел. 19

 10. Виробничі відносини зміст, структура, форма організації
  Виробничі відносини зміст, структура, форма організації..3 Список використаної літератури..........................15

 11. Виробничі відносини: зміст, структура, форма організації
  1. Поняття виробництва 3 2. Фактори виробництва 3 3. Продуктивні сили 4 4. Виробничі відносини 6 6. Власність у системі виробничих відносин 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 12. Галузі психологічної науки
  ВСТУП 3 1. Загальна психологія як основа системи психологічної науки 4 2. Психологія особистості та її складові 6 3. Історія психології як галузь психологічних знань. Інші галузі психологічної науки 11 ВИСНОВКИ 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 13. Процес психологічної практики
  Вступ 3 1. Структура та хронотоп консультації 3 2. Початок консультативної взаємодії та збір інформації 5 3. Ідентифікація і вирішення проблеми 11 Висновок 14 Література 15

 14. Методика проведення психологічної експертизи
  ВСТУП 3 1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення 5 2. Експертиза конфлікту 11 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 15. Методи психологічної практики та їх використання
  Вступ 3 І. Сутність використання сучасних практичних психологічних методів у практичній діяльності психолога 5 1. Метод самоспостереження 5 2. Спостереження 6 3. Психологічний експеримент 9 4. Психологічні тести – додатковий психологічний метод вивчення особистості 10 5. Метод опитування 12 5.1. Значення методів бесіди та анкетування в опитуванні особистості 12 6. Соціометрія 14 7. Метод аналізу продуктів діяльності людини та метод узагальнення незалежних характеристик 14 Висновки 17 Список використаної літератури: 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua