Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Завдання та методи управління мотивацією працівників (ID:8628)
| Размер: 21 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність і значення мотивації і стимулювання трудової діяльності на підприємстві 4
2. Організація і управління мотивацією працівників 9
Висновок 15
Список використаної літератури 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття грошового обороту. Управління грошовим оборотом. Основні завдання, цілі, форми і методи грошово-кредитного регулювання. Методи грошово-кредитного регулювання та їх сутність
  Вступ 3 1. Суть і структура грошового обороту 4 2. Регулювання грошового обороту 7 3. Грошово-кредитна політика: її цілі та інструменти 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 2. Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур»
  Задача 3 Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур» Показники Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб Прийнято працівників, осіб Вибуло працівників, зокрема: -за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин) -з причин скорочення штатів -інші поважні причини Коефіцієнт обороту з прийому Коефіцієнт обороту зі звільнення Коефіцієнт плинності кадрів

 3. Співвідношення понять компетентність та компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників.
  Вступ 3 1. Порівняльний аналіз понять «компетентність» та «компетенція» 4 2. Розробка системи компетенцій персоналу підприємства 8 3. Методи оцінки ділових компетенцій працівників 11 Висновок 16 Список літератури 17

 4. Співвідношення понять компетентність і компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників
  Вступ 3 Співвідношення понять компетентність і компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників 3 Висновок 8 Література 10

 5. Управління трудовою адаптацією працівників на підприємстві
  Вступ 3 Розділ 1. Управління трудовою адаптацією працівників на підприємстві 5 1.1 Трудова адаптація як об’єкт управління в організації 5 1.2 Методи та етапи трудової адаптації 12 1.3 Управління трудовою адаптацією: показники та фінансування 14 Розділ 2. Аналіз механізму трудової адаптації працівників на ПП «А» 23 2.1 Загальна характеристика ПП «А» 23 2.2 Аналіз трудових ресурсів ПП «А» 33 2.3 Дослідження процесу адаптації персоналу на ПП «А» 40 Розділ 3. Розробка шляхів вдосконалення системи адаптації персоналу ПП «А» 44 3.1. Розробка стандарту адаптації персоналу на ПП «А» 44 3.2 План підготовки персоналу до впровадження стандарту адаптації персоналу на ПП «А» 48 Висновки та пропозиції 50 Список використаної літератури та джерел 52 Додаток А 55 Додаток Б 57 Додаток В 57

 6. Планування та управління службовою кар'єрою працівників
  Вступ 3 1. Сутність та етапи кар'єри 4 2. Планування та розвиток кар’єри 9 3. Реалізація службової кар’єри 13 Висновок 15 Література 16

 7. Методи управління конкурентоспроможністю
  ВСТУП 3 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 9 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 13 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 8. Управління конфліктами практичне завдання
  І. Детальне описання конфліктної ситуації на конкретному підприємстві 3 ІІ Діагностика конфлікту 6 1. Відобразіть за допомогою матриць варіанти транзактних комбінацій 6 2. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації 6 3. Визначте типи конфліктів, які мають місце в описаній ситуації, обґрунтуйте 6 4. Оберіть формули, за якими відбувався розвиток конфлікту, обґрунтуйте 7 5. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного і суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту 8 6. Складіть карту конфлікту 8 7. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту, обґрунтуйте 9 8. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні, обґрунтуйте 9 9. Розробіть варіанти рішень (заходів), які: 9 необхідно було здійснити на етапі профілактики конфлікту; 9 необхідно було здійснити на етапі запобігання розвитку конфлікту; 9 необхідно здійснити на етапі розв’язання конфлікту. 9 Література 11

 9. Практичне завдання управління персоналом
  Завдання на виконання контрольної роботи 2 На прикладі підприємства ВАТ «ххх», зробити розрахунок оцінки результатів праці персоналу підприємства. Вихідні дані 2 З метою підвищення ефективності праці, здійснення цілеспрямованої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці. Постановка задачі: 1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників. 2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника. 3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт. 4. Розрахувати оцінку результатів праці. 5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. 6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по: • преміюванню кращих співробітників; • зміні рівня посадового окладу; • просування по службі; • підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів). Для ВАТ «ххх» проведемо розрахунок комплексної оцінки для чотирьох відділів: Відділ збуту (керівник, бухгалтер і 2 спеціаліста); Комерційний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Планово – економічний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Технологічний відділ (керівник і 4 спеціалісти) На кожного наведемо: їх освіту, стаж і розраховані кваліфікаційні ознаки. Для цього розрахуємо таблиці по відділам окремо. Оцінка ділових якостей працівників повинна бути основана на факторах, що характеризують: а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями; б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує; в) конкретні результати його діяльності. Оцінку проведемо на основі комплексного ( інтегрального ) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга – показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С). Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі: Д = ПК + РС (1) Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці. 1.1 Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників 3 1.2 Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника 4 1.3 Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт 4 1.4 Розрахунок оцінки результатів праці 5 1.5. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників 5 Висновки 15 Література 16

 10. Завдання та ессе з управління персоналом
  Ессе. Компетенції миенеджера з персоналу 3 Практичні завдання 9 Список використаної літератури 18 Додатки 19

 11. Завдання з предмету Управління персоналом
  1. Комплексне завдання 3 2. Розрахункове завдання 16 На основі наявних вихідних даних необхідно розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу, використовуючи метод Розенкранца. № п/п Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний на виконання дії (год) 1. Розрахунок готівки 500 1 2. Облік доходів-видатків 3000 0,5 3. Розрахунок зведеного фінансового балансу 300 3 3. Аналітичне завдання 18 Спираючись на положення Закону України «Про зайнятість населення», дайте відповіді на такі запитання: 1. Визначте статус безробітного в Україні згідно із Законом України «Про зайнятість населення». 2. Назвіть критерії підходящої роботи для осіб, які вперше шукають роботу і не мають професії, згідно із Законом України «Про зайнятість». 3. Які форми прямого та зворотного зв’язку між підприємствами та державними органами передбачені Законом України «Про зайнятість населення» з метою сприяння забезпеченню зайнятості населення? 4. Які заходи з боку підприємств передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності працівників, вивільнюваних з підприємств у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці? 5. Які заходи з боку державної служби зайнятості передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності безробітних? 6. Чи може отримати статус безробітного та відповідну допомогу особа, яка втратила роботу, але має дохід від нерухомості в розмірі 14 гривень на місяць? 7. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні підліток 14 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 8. Що береться за базу при розрахунку розміру допомоги у зв’язку з безробіттям для осіб 1) що втратили роботу; 2) що шукають роботу вперше? Чому? 9. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу працівник, який є в штаті підприємства, але не отримує заробітну плату? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 10. Назвіть категорію безробітних, для яких гарантується збереження на попередньому місці роботи на період працевлаштування, але не більше ніж на три місяці, середньої заробітної плати, а також право на одержання допомоги по безробіттю в розмірі 75% середньої заробітної плати протягом наступних трьох місяців і 50% — протягом наступних шести місяців. Громадяни, які втратили роботу 11. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні пенсіонер 66 років, якщо він працював і вивільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 12. Назвіть категорії безробітних, які згадуються в Законі України «Про зайнятість населення» (для них встановлені різні розміри та тривалість допомоги у зв’язку з безробіттям залежно від причин втрати та пошуку роботи). 13. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні непрацюючий пенсіонер 62 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 14. Якими критеріями визначається підходяща робота в Законі України «Про зайнятість населення» для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід)? Список використаної літератури 26

 12. Практичне завдання з управління конфліктами
  Конфліктна ситуація 1 Одну велику українську компанію очолює талановитий керівник і чудова людина — Анатолій Руденко. Колектив компанії працює енергійно і з зацікавленням. Цьому сприяє програма профілактики й попередження конфліктів, розроблена керівником. У Руденка гарні стосунки з усіма начальниками відділів, зокрема великі надії покладає директор на начальника відділу маркетингу Сергія Митрофанова — молодого талановитого спеціаліста у своїй галузі. Але в компанію приходить нова людина — син директора Олександр Руденко. Він одразу займає посаду заступника директора. Анатолій, своєю чергою, покладає на сина обов'язки контролювати діяльність відділів, у тому числі відділ маркетингу. Сергій Митрофанов доброзичливо сприйняв появу нового співробітника, але продовжував вважати своїм безпосереднім начальником Анатолія Руденка, ігноруючи роль «посередника» Олександра. Олександру відразу не сподобалось, що Сергій посідає важливе місце в компанії і має дружні стосунки з його батьком. Через кілька днів Олександр викликав до себе Сергія Митрофанова: — Я хочу знати, чим займається кожен працівник вашого відділу? — Добре. Зараз я принесу Вам наші проекти, — відповів Митрофанов... Розглянувши проекти, Олександр зробив зауваження щодо недоліків у них, на що Сергій відповів, що проекти були затверджені Анатолієм Руденко, котрий цих недоліків не помітив. — Зараз я Ваш начальник, і Ви повинні слухати мої накази. Переробіть проекти і принесіть мені їх на затвердження, — наказовим тоном повідомив Олександр. — Я не збираюсь нічого переробляти, по-перше, проекти вже затверджені, по-друге, вони вже реалізуються, я не можу перервати трудовий процес, — сказав Митрофанов і вийшов із кабінету. Через кілька днів Олександр зайшов у відділ маркетингу і поба- . чив таку картину: співробітники пили каву та вели жваву бесіду на сторонні теми. — Чому ви не займаєтесь своїми службовими справами? — гнівно, навіть не привітавшись, запитав Олександр. — У нас перерва, — сказав хтось із працівників. — У вас повинна бути тільки одна перерва — обідня! — Наш безпосередній начальник нормально ставиться до цього, і ми продовжуватимемо так вчиняти і надалі. Обурений такою розмовою, Олександр Руденко вийшов і швидкими кроками направився до кабінету директора. Олександр влетів у кабінет батька, коли той вів важливі переговори, зі словами: — Мені терміново необхідно дещо обговорити! Анатолій, роздратований безтактністю сина, стримано відповів: — Я тебе викличу, коли звільнюся. Через годину в кабінеті директора відбулася така розмова: — Батьку, ти знаєш, що відбувається у відділу маркетингу? Колектив п'є каву і зовсім не думає про роботу. — А що робить Митрофанов? Негайно слід його викликати! — гримнув директор. Хвилин за десять Митрофанов спокійно вислуховував обурливий монолог директора про гаяння робочого часу, неефективне його використання. Олександр Руденко не втратив можливості висловитись з цього приводу. Вислухавши звинувачення, Сергій відповів, звертаючись до директора — Анатоліє Петровичу! В моєму відділі працюють творчі люди, для успішної роботи яких потрібні маленькі розвантажувальні перерви. І Вам добре відомо, що наш відділ працює продуктивно, а це відбувається завдяки цим розвантаженням. — Сергію, Вам необхідно переглянути дії Ваших співробітників, тому що працівники інших відділів дізнаються про такий «спосіб розвантаження» і вимагатимуть цього ж. А я не можу дати згоду на марне витрачання робочого часу. Я впевнений, якби працівники Вашого відділу не гаяли часу, їхня продуктивність була б вищою. — Добре, я обміркую це. Завдання 1. Описати конфліктну ситуацію в організації Завдання 2. Визначити предмет та причини конфліктної ситуації Завдання 3. Визначити основних субєктів конфліктної ситуації. Пояснити цілі та мотиви їх поведінки Завдання 4. Описати механізм управління конфліктною ситуацією в організації Завдання 5. Описати позитивні і негативні наслідки конфлікту для організації Завдання 6. Визначити помилки у вирішенні конфліктної ситуації з боку різних субєктів конфлікту Завдання 7. Розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму управління конфліктними ситуаціями в організації

 13. Управління конфліктами практичне завдання
  І. Детальне описання конфліктної ситуації на конкретному підприємстві 3 Акціонерні товариства є головною, і як свідчить світовий досвід, найбільш ефективною формою організації великого промислового підприємництва. ІІ Діагностика конфлікту 4 1. Відобразіть за допомогою матриць варіанти транзактних комбінацій 4 2. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації 5 3. Визначте типи конфліктів, які мають місце в описаній ситуації, обґрунтуйте 5 4. Оберіть формули, за якими відбувався розвиток конфлікту, обґрунтуйте 5 5. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного і суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту 6 6. Складіть карту конфлікту 7 7. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту, обґрунтуйте 8 8. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні, обґрунтуйте 8 9. Розробіть варіанти рішень (заходів), які: 9 необхідно було здійснити на етапі профілактики конфлікту; 9 необхідно було здійснити на етапі запобігання розвитку конфлікту; 9 необхідно здійснити на етапі розв’язання конфлікту. 9 Література 12

 14. Завдання з курсу «Соціальне управління»
  Завдання: При виконанні ситуаційної задачі студентом можуть бути використані дані підприємства, де він працює, району, де він мешкає. Ситуаційна задача 4 Вихідні дані: Ви керівник відділу демографії державної адміністрації району. Процеси міграції у регіоні характеризуються такими даними:… Завдання до задачі: Користуючись даними табл. 1. Обчислити показники розвитку демографічної ситуації. 2. Які фактор, на Вашу думку, впливають на розвиток ситуації. 3. Розробіть заходи щодо регулювання міграційних процесів у регіоні. Вимоги до виконання завдання При виконанні ситуаційної задачі студентом можуть бути використані дані підприємства, де він працює, району, де він мешкає. Ситуаційна задача 4 Вихідні дані: Ви керівник відділу демографії державної адміністрації району. Процеси міграції у регіоні характеризуються такими даними: Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік чисельність населення, тис.осіб 3610,0 3228,0 2986,0 2501,0 2131,0 Чисельність прибулих, тис.осіб. 80,0 78,0 70,0 64,0 55,0 Чисельність вибулих, тис.осіб. 40,0 45,0 45,0 48,0 55,0 Завдання до задачі: Користуючись даними табл. 4. Обчислити показники розвитку демографічної ситуації. 5. Які фактор, на Вашу думку, впливають на розвиток ситуації. 6. Розробіть заходи щодо регулювання міграційних процесів у регіоні.

 15. Основні принципи стратегічного управління. Завдання стратегічного управління
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 4 2. МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВИБІР В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 12 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 16 ВИСНОВОК 25 ЛІТЕРАТУРА 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua