Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Застосування тренінгу для підготовки волонтерів для роботи в соціальній службі (ID:8651)
| Размер: 37 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 31.05.2007 |
СодержаниеВступ. 3
1. Волонтерська робота в Україні 5
1.1. Поняття "волонтер" і "волонтерство" 5
1.2.Організація волонтерської роботи 7
1.3. Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників. 11
2. Основні етапи і проблеми підготовки волонтерської діяльності 16
2.1. Навчання та супервізія 17
2.2. Підтримка та визнання/заохочення 18
2.3. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері 20
3. Основні тренінги для підготовки волонтерів 26
3.1 Тренінг переговорних технік "Принципові переговори" 26
3.2 Тренінг "Базові навички посередництва у вирішенні конфліктів" 27
3.3. Тренінг "Базові навички фасилітації" 28
3.4. Тренінг "Програми примирення потерпілих і правопорушників" 29
3.5. Тренінг партнерських стосунків 30
Висновок 32
Література: 33-34

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Програма психофізіологічної підготовки пілотів для роботи в екстремальних умовах
  Предмет: інженерна психологія Зміст ВСТУП 3 1. ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПІЛОТІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 6 1.1. Ухвалення рішення штурманом і пілотом під час польотів 7 1.2. Помилки штурмана і пілота в екстремальних умовах польоту 15 1.3. Професійна стійкість пілота, як умова психофізіологічної підготовки 22 1.4. Психофізіологічні стресові реакції льотних команд 24 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЇ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ 28 ВИСНОВКИ 35 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37 Мета роботи – викладення матеріалу з проблем психофізіологічної підготовки пілотів з позицій оптимального сполучення параметрів і характеристик біомеханічних систем "людина-предметне середовище" з урахуванням вимог інженерній психології. Для досягнення поставленої мети автор ставить такі завдання: 1. охарактеризувати головні аспекти при ухваленні рішень штурманами та пілотами під час польотів та запропонувати програму підготовки для більш ефективного прийняття рішень в екстремальних умовах; 2. виділити головні помилки пілотів при виникненні екстремальних умов польоту та шляхи їх усунення; 3. показати роль професійної стійкості пілотів під час керування літаком та надати характеристику психофізіологічним стресам, які викликають екстремальні умови польотів; 4. на практичному прикладі виявити основні закономірності психофізіологічної підготовки пілотів до екстремальних умов польоту. Літературна база курсової роботи складається в основному з російських дослідників даного питання. Предметом курсової роботи є розгляд деяких аспектів психофізіологічних характеристик роботи пілотів в нормальних та екстремальних умовах. Об’єктом курсової роботи є практичне дослідження модулювання трудової дії пілота в нормальних та екстремальних умовах. Теоретичне значення значення курсової роботи полягає у викладенні згрупованого матеріалу по психофізіологічній підготовці пілотів. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування матеріалу студентами у вищих навчальних закладах країни. Структурно робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та використаної літератури.

 2. Організація роботи менеджера виконавської ланки керування при розшуку фактів для підготовки презентації
  Вступ 3 1. Залежність ефективності та виду презентації від діяльності менеджера виконавської ланки 3 2. Презентація як складова менеджерської комунакації 9 Висновки 12 Література 13

 3. Організація роботи менеджера виконавської ланки керування при розшуку фактів для підготовки презентації
  Вступ 3 1. Підготовка презентації підприємства 4 2. Робота менеджера виконавської ланки при організації участі підприємства у виставці 5 Висновок 9 Література 10

 4. Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)
  1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 5. Формування системи підготовки кадрів для туристичної сфери України
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 8 1.1. Проблеми підготовки туристичних кадрів у світі та Україні 8 1.2. Визначення та сутність основних термінів і понять дослідження 25 Розділ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ 37 2.1. Зародження вітчизняної системи підготовки кадрів у першій половині ХХ ст. 37 2.2. Підготовка кадрів туризму в Україні в 1960-1980 рр. 51 2.3. Становлення системи підготовки кадрів у незалежній Україні (1991 р. – теперішній час) 62 Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 80 3.1. Проблеми функціонування системи підготовки туристичних кадрів на сучасному етапі 80 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення туристичної освіти в Україні 89 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 116

 6. Основи обробки та підготовки інформації для прийняття оперативних рішень
  ВСТУП 3 1.Роль інформації в управлінні. 4 2. Інформаційне забезпечення управління для прийняття рішень. 6 ВИСНОВКИ. 12 Список використаних матеріалів: 14

 7. Значення вивчення соціології для соціально - політичної підготовки медичних кадрів
  Вступ 3 Місце соціології в системі наук 4 Соціальна спрямованість медицини 11 Значення вивчення соціології для соціально-політичної підготовки медичних кадрів 15 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 8. Підстави для застосування банкрутства
  1. Підстави для застосування банкрутства 3 2. Види підприємницької діяльності 8 3. Задача 13 Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства. 1. До якого суду звернувся Петров? 2. Які обов’язкові реквізити статуту приватного підприємства? 3. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству? Література: 16

 9. Підстави для застосування банкрутства
  Вступ 3 1. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство 4 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів та підстави порушення справи про банкрутство 5 3. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство 8 4. Порушення провадження у справі про банкрутство 10 Висновок 12 Список літератури 13

 10. Застосування індексування для побудови електронних каталогів
  Завдання на виконання курсової роботи 2 Створити інформаційний продукт за темою „Застосування індексування для побудови електронних каталогів”— вторинний документ як результат аналітико-синтетичної переробки інформації, призначений для задоволення інформаційних потреб замовника. Розробку інформаційного продукту виконати в наступному порядку у відповідності до загальної та спеціальної методики створення відповідних вторинних документів та видів аналітико-синтетичної переробки інформації: 1. За темою „Застосування індексування для побудови електронних каталогів” здійснити інформаційний пошук та відібрати джерела інформації, які будуть виконувати роль первинних документів. 2. Скласти бібліографічні описи на відібрані первинні документи у відповідності до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006. 3. Здійснити інформаційний аналіз первинних документів. 4. Здійснити інформаційний синтез тексту оглядового документу (реферативного огляду або бібліографічного огляду — на вибір, узгодивши з викладачем). 5. Сформувати список використаних джерел. 6. Скласти бібліографічний опис та рекомендаційну анотацію до отриманого оглядового документу. 7. Скласти реферат до отриманого оглядового документу. 8. Здійснити систематизацію за УДК та ББК отриманого оглядового документу. Анотація 3 Реферат 4 Вступ 5 Теоретичні аспекти дослідження пошукового апарату в інформаційних установах на сучасному етапі 9 Нові тенденції функціонування пошукового апарату в інформаційних установах на сучасному етапі 12 Суть індексування документів 24 Індексування як шлях вдосконалення пошукового апарату інформаційної установи 27 Концепція індексування по ключовим словам 32 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 11. Застосування мотиваційних заходів для підвищення ефективності туристичного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЗАХОДОВ ВАТ „ЕЛЬМА-ТУР” 6 2.1. Загальна характеристика підприємства 6 2.2. Характеристика персоналу, аналіз трудових ресурсів 19 2.3. Комплексна мотивація персоналу туристичного підприємства ВАТ „ ” 32 РОЗДІЛ 3. ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ВАТ „ ” 39 3.1. Недоліки, проблеми мотивації на турпідприємстві 39 3.2. Процедура надавання мотиваційних заходів 54 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73

 12. Джерела інформації та інформаційні посередники як джерело інформації для підготовки управлінських рішень
  Вступ 3 1. Управлінські рішення та процес їх прийняття 4 2. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень 7 Висновки 14 Література 15

 13. Браузери для роботи в мережі Інтернет
  Зміст 2 1. Браузер як основна програма доступу до служб Інтернет 3 2. WEB-браузери: Netscape Navigator, Opera та Microsoft Internet Explorer 6 Література 11

 14. Технологія соціальної роботи з молоддю на прикладі соціальних служб для молоді
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 6 1.1. Соціальні служби як основа системи соціального обслуговування 6 1.2. Діяльність центрів соціальних служб для молоді 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 16 2.1. Соціально-педагогічні технології роботи з молодими сім'ями 16 2.2. Технології соціального захисту безробітної молоді 26 2.3. Технології роботи із військово-зобов’язаною молоддю 33 ВИСНОВОК 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

 15. Характеристика основних форм роботи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в Україні
  Вступ 3 1. Загальна характеристика діяльності Центрів соціальних служб для дітей та молоді 4 2. Напрямки роботи соціальних служб 9 3. Характеристика методів соціальної роботи центрів соціальних служб для дітей та молоді 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua