Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз активів підприємства (ID:8667)
| Размер: 181 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 13.06.2007 |
СодержаниеВступ
1. Методика оцінки активів підприємства 4
2 Аналіз активів підприємства 9
2.1 Аналіз динаміки і структури майна 9
2.2 Оцінка фінансової стійкості 21
2.3 Аналіз ліквідності 30
2.4 Якісний та кількісний аналіз ділової активності 36
2.5 Аналіз прибутку та рентабельності 41
Висновки 53
Література 55
Додаток А 56

Основним завданням проведення фінансового аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підпри-ємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним).
При написанні дипломної роботи були використані звітні дані підприємства ТОВ “Текспромсерв”, основним напрямком діяльності якого є реалізація тканин.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз активів та пасивів підприємства
  Аналіз активів та пасивів підприємства 3 Завдання 1 10  пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 2);  вказати з яких джерел використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства. Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця 2 Показник Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік план факт план факт Валова продукція тис. грн. 555,0 ? 506,8 ? Середньоспискова чисельність працівників чол. 305,0 280 ? 272,0 Продуктивність праці грн./чол. ? 1800 1810 1825,0 Середня заробітна плата одного працівника за рік тис. грн. 1,80 1,95 1,90 2,16 Завдання 2 11  пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 3);  вказати, з яких джерел інформації використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства.  зробити висновки. Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця 3 Показник Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік план факт план факт Середньорічна вартість основних засобів тис. грн. 3850,6 ? ? ? Фондовіддача 0,12 ? 0,15 ? Фондомісткість ? 8,8 ? 7,3 Фондоозброєність грн./чол. 22520 26500 26000 25120 Завдання 3 12 Завдання 3  проаналізувати фінансовий стан підприємства ЗАТ “Алекс” за вказаний період (дод. 1);  вказати, які є в нього проблеми;  зробити висновок. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства Показник Нормативне значення 2010 2011 Зміни, абс. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,559 0,635 0,076 Коефіцієнт фінансування < 1 Зменшення 0,789 0,574 -0,215 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 0,301 0,455 0,154 Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0 Збільшення 0,339 0,479 0,140 Список літератури 14

 2. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття і характеристика оборотних активів підприємства 5 1.1. Сутність оборотних активів, їх склад, структура та класифікація 5 1.2. Характеристика джерел формування оборотних активів 12 1.3. Фінансовий аналіз оборотних активів: завдання і інформаційне забезпечення 19 Розділ 2. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Назва» 22 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 27 2.3. Аналіз оборотних активів підприємства 32 2.4. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 40 Розділ 3. Оптимізація управління оборотними активів підприємства 47 3.1. Удосконалення політики підприємства у сфері оборотних активів підприємства 47 3.2. Розробка системи фінансових нормативів управління оборотними активами 55 Висновки і пропозиції 58 Список використаної літератури 64 Додатки 68 Звітність базового під-ва

 3. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування оборотних коштів підприємств 6 1.1 Суть і значення оборотних коштів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання 6 1.2 Механізм формування оборотних коштів підприємства 12 1.3 Концептуальні засади політики управління оборотними коштами 16 2. Аналіз стану оборотних коштів ВАТ “ ” та оцінка ефективності їх використання 20 2.1 Загальна техніко - економічна характеристика ВАТ " " 20 2.2 Характеристика формування оборотних активів та їх структура на ВАТ “ ” 25 2.3 Аналіз і оцінка використання оборотних коштів підприємства 36 2.4 Вплив стану оборотних активів досліджуємого підприємства на фінансовий стан 42 3. Напрямки і рекомендації щодо прискорення обігу оборотних коштів ВАТ “ ” 48 3.1 Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства ВАТ “ ” 48 3.2 Резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів ВАТ “ ” 62 Висновки 69 Література: 71 Додатки 74

 4. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 5. Облік, аналіз і аудит в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично методологічні основи обліку, аналізу і аудиту в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 28 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „АК „Назва” 32 Розділ 2. Методика і організація обліку і аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства ВАТ ”АК „Назва” 38 2.1. Склад і структура необоротних активів ВАТ „АК „Назва” та організація їх обліку 38 2.2. Методика та організація обліку ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 51 2.3. Особливості обліку необоротних активів в умовах використання комп'ютерної техніки 62 Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.1. Методика та організація аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.2. Організація і методика аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів 83 Висновки 105 Список використаних джерел 111 Додатки 117

 6. Аналіз поточних активів
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ 5 1.1 Сутність поточних активів 5 1.2. Класифікація поточних активів і їх склад 8 1.3. Інформаційне забезпечення аналізу обігових коштів 11 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВАТ “ЕЛЕКОН” 15 2.1 Динамічний та структурний аналіз поточних активів 15 2.2 Аналіз ефективності використання поточних активів ВАТ "Елекон” 20 2.3 Факторний аналіз ефективності використання поточних активів підприємства 23 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ВАТ “ЕЛЕКОН” 28 3.1. Оптимізація складу поточних активів ВАТ "Елекон” 28 3.2. Шляхи вдосконалення складу поточних активів ВАТ "Елекон” 30 3.2. Вдосконалення системи фінансового контролю в управлінні поточними активами 34 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 Додатки 45

 7. Фінансовий аналіз активів і пасивів
  1. Предмет фінансового аналізу 3 2. Аналіз структури джерел формування власного капіталу. 6 3. Аналіз джерел утворення і напрями використання грошових коштів підприємства. 12 Список літератури 18

 8. Фінансовий аналіз активів та пасивів
  1. Інформаційна база фінансового аналізу. 3 2. Аналітична оцінка імовірності банкрутства. 9 3. Сутність фінансового ризику класифікація фінансових ризиків. 16 Список літератури 19

 9. Фінансовий аналіз активів та пасивів вар.4
  1. Предмет фінансового аналізу 4 2. Аналіз структури джерел формування власного капіталу 6 3. Аналіз джерел утворення і напрями витрачання грошових коштів підприємства 11 Література 21 Додатки 22 Звітність

 10. Планування потреби підприємства в формуванні оборотних активів торговельного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. MEТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Характеристика складу та особливості кругообороту оборотних активів торговельного підприємства 6 1.2. Методичні підходи до управління оборотними активами торговельного підприємства 27 1.3. Показники ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 44 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРНГМСГВА ТОВ «Назва» 54 2.1. Аналіз динаміки, обсягу та структури оборотних активів торговельного підприємства 54 2.2. Оцінка ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 64 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 80 3.1. Обґрунтування потреби в оборотних активах в плановому періоді підприємства ТОВ «Назва» 80 3.2. Перспективна оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства 89 3.3. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності управління оборотними активами в плановому періоді 99 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113 ДОДАТКИ 118

 11. Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

 12. Розрахунково-графічна робота Фінансовий аналіз активів і пасивів в бухгалтерії. вар 2
  1. Завдання фінансового аналізу. 3 2. Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості підприємства. 5 3. Аналіз власного оборотного каріталу. 14 Література 20

 13. Облік нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх значення у діяльності підприємства 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку нематеріальних активів 9 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ « » 15 4. Оцінка, визнання та документування нематеріальних активів 18 5. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів на підприємстві 23 6. Відображення нематеріальних активів у звітності підприємства 28 7. Удосконалення організації обліку нематеріальних активів шляхом використання сучасних комп'ютерних технологій 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Додатки 39

 14. Поточна вартість активів підприємства
  Вступ 3 1. Поточна вартість активів підприємства 4 2. Розрахунок зносу так нарахування амортизації 8 Висновок 17 Література 18

 15. Оцінка нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація нематеріальних активів 6 1.1. Визначення поняття „нематеріальний актив” та його характеристика 6 1.2. Класифікація нематеріальних активів 10 2. Методологія оцінки нематеріальних активів 22 2.1. Законодавча база для оцінки нематеріальних активів 22 2.2. Методи оцінки нематеріальних активів в Україні 24 2.3. Міжнародна практика оцінки нематеріальних активів 40 3. Оцінка нематеріальних активів ВАТ „Концерн „Стирол” 56 3.1. Використовувані принципи і методи оцінки 56 3.2. Особливості оцінки нематеріальних активів на підприємстві 64 Висновки 75 Реферат до диплому

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua