Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Базові концепції виховання та розвитку особистості (ID:8767)
| Размер: 47 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 13.06.2007 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теорії особистості 5
1.1. Сутність поняття особистості, центральна постать виховного процесу 5
1.2. Становлення та розвиток особистості у працях зарубіжних вчених. 14
1.3. Становлення та розвиток особистості у працях вітчизняних вчених. 18
Розділ 2. Базові концепції виховання особистості 21
2.1. Основні підходи та принципи виховання 21
2.2. Методи виховання 26
2.3. Виховання особистості в сучасних умовах інформаційного
суспільства 27
Розділ 3. Базові концепції розвитку особистості 30
3.1. Фактори що впливають на розвиток особистості 30
3.2. Стадії розвитку особистості 33
Висновки 35
Список використаної літератури 39

Мета дослідження полягає у визначені впливу концепції виховання на формування та розвиток особистості.
Об’єктом дослідження є виховання як цілісний педагогічний процес.
Предметом дослідження є базові концепції виховання та розвитку особистості.
Матеріалом дослідження слугували праці науковців вітчизняних і закордонних в яких досліджувалися аспекти поняття особистості, її становлення, розвитку, виховання.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Розвиток і виховання особистості
  Вступ 3 1. Концептуальні підходи до виховання і розвитку особистості 4 2. Виховна функція сім’ї 6 3. Виховання поза сім’єю і розвиток особистості в процесі спілкування вихователя і вихованця 12 Висновки 18 Список використаних джерел 20

 2. Розвиток і виховання особистості
  Вступ 3 Виховання особистості 5 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 3. ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  ВСТУП 2 ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 3 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ 7 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 12

 4. Загально-соціальні концепції суспільного розвитку
  1. Теоретичні моделі розвитку суспільства в домарксистській філософії 3 2. Діалектико-матеріалістична концепція суспільного розвитку 6 3. Альтернативні марксизму загально-соціологічні теорії 10 3.1. Ревізіонізм 10 3.2. Постіндустрійна теорія 10 Висновок 19 Список використаної літератури 21

 5. ЗАГАЛЬНО-СОЦІОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  Вступ 2 1. Теоретичні моделі розвитку суспільства в домарксистській філософії 4 2. Діалектика - матеріалістична концепція суспільного розвитку 6 3. Альтернативні марксизму загально-соціологічні теорії 8 Висновок 11 Література 12

 6. Загально-соціологічні концепції суспільного розвитку
  1. Теоретичні моделі розвитку суспільства в домарксизській філософії 3 2. Діалектико-матеріалістична концепція суспільного розвитку 6 3. Альтернативні марксизму загально-соціологічні теорії 14 Список використаної літератури 19

 7. Цивілізаційно-циклічні концепції історико-культурного розвитку
  Вступ 3 1. Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах 4 2. Еволюціоністська парадигма культурного розвитку 6 3. Циклічні теорії історичного коловороту 10 4. Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 8. Особливості розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями зору
  ВСТУП 3 1.Особливості фізичного розвитку дітей з порушенням зору 5 2.Особливості психічного розвитку дітей з порушенням зору 7 3.Особливості психічних процесів у дітей з порушенням зору 8 4.Особливості у вихованні та навчанні дітей з порушеннями зору 12 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 9. Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей
  Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей Нема літератури

 10. Бухгалтерський облік, базові принципи та методологія бухгалтерського обліку
  Вступ 3 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку 4 1.1. Історія зародження бухгалтерського обліку 4 1.2. Задачі і вимоги, пропоновані до ведення бухгалтерського обліку 6 2. Бухгалтерський облік - складова частина управлінської й інформаційної системи організації 8 2.1. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці 8 2.2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 19 2.3. Основні принципи бухгалтерського обліку 22 2.4. Поняття, склад і аспекти облікової політики організації 24 Висновки 33 Список використаної літератури 34

 11. Сім’я як основа в розвитку особистості
  Вступ 3 1. Значення сім’ї в розвитку особистості дитини 4 2. Негативні чинники у вихованні дітей в сім’ї 6 3. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 12. Самооцінка та її роль у розвитку особистості
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи діагностики особистості 5 1.1. Психологічна природа самооцінки особистості 5 1.2. Функції самооцінки та її роль у формуванні особистості 11 1.3. Загальні закономірності динаміки самооцінки в онтогенезі 13 1.4. Опис методик 17 2. Практична діагностика самооцінки особистості 22 2.1. Попередній етап діагностики: дослідження самооцінки міжособистісних відносин за методикою Лірі 22 2.2.Результати діагностики рівня суб’єктивного контролю за методикою Дж.Ротера 24 2.3. Загальні результати діагностування 26 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 1. Анкета до методики Лірі 2. Ключ до анкети Метою роботи є комплексне проведення дослідження самооцінки особистості, з застосуванням комплексної методики. Завдання роботи. 1. Дослідити психологічну природу та етапи розвитку самооцінки особистостіє 2. Окреслити основні етапи діагностування особистості. 3. Провести комплексне діагностування сомооцінки особистості, використовуючи сукупність інтроспективних та проективних методик. Предмет дослідження –процес дослідження самооцінки особистості. Об’єкт дослідження - самооцінка особистості та певні особливості особистості. Хронологічні рамки роботи в теоретичній частині охоплюють період від середини 20-го століття і до наших днів. Практичне дослідження здійснювалося в березні 2006 року. Проблеми самооцінки особистості та її діагностики присвячено багато робіт в психології. Ряд праць Божовича Л.І. Избранные психологические труды. присвячено дослідження природи та функцій самооцінки особистості, її ролі в розвитку особистості. Основні аспекти формування самооцінки з точки зору діяльнісногог підходу викладені в працях Петровського А.В. «Развитие личности и проблема ведущей деятельности» та «К психологии активности личности» В роботі Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике докладно описано методику діагностування між особистісних відносин Лірі, дано детальні рекомендації щодо обробки експериментальних даних. В роботі Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений, описано ряд методик для діагностування самооцінки особистості, дано ряд рекомендацій щодо організації дослідження та обробки результатів за цілим рядом методик в тому числі й за методикою дослідження внутрішнього локусу контролю Роттера.. Ці та інші роботи психологів, які займалися даною проблемою, зокрема Блатнер А., Бодальов А.А., Божович Л.І., Бороздіна Л., Гіппернейтер Ю.Б., Гофман І. Горностай П. П., Грановська Р.М., Дружинін В. Н., Морено Я., Рубінштейн С.Л., Хоппе Ф. та інші складають методологічну базу роботи.

 13. Діяльність як умови розвитку особистості
  зміст Вступ 3 Розділ І. Діяльність основний фактор всебічного розвитку особистості 6 1.1. Значення діяльності в розвитку особистості 6 1.2. Методологічний принцип єдності свідомості і діяльності 9 1.3. Особливості перебігу діяльності дітей молодшого шкільного віку. 12 1.4.Характерні особливості учбової діяльності молодших школярів 17 Розділ ІІ. Дослідження навчальної діяльності молодших школярів 25 2.1.Дослідження спрямованності молодших школярів, як відношення до навчальної діяльності 25 2.2.Аналіз результатів дослідження 27 2.3. Рекомендації щодо інтелектуального розвитку особистості 31 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Тест. ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і методичні аспекти впливу психологічних умов на розвиток особистості у процесі діяльності. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2. Обґрунтувати теоретичні засади дослідження ролі психологічних умов у інтелектуальному розвитку особистості в процесі діяльності. 3. Виявити психологічні особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей. 4.Вивчити значення ролі навчання для розвитку психічних пізнавальних процесів і розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі засвоєння знань і розвитку їх розумових здібностей. Предмет дослідження: психологічні умови ролі навчання у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку

 14. Гра, як засіб розвитку особистості
  Зміст 1 Вступ 3 1. Педагогічні основи використання гри у процесі навчання 4 2. Різновиди дидактичних ігор 7 3. Використання гри як засобу формування загальнонавчальних умінь і навичок 15 Висновки 23 Список використаної літератури 24

 15. Стадії розвитку особистості в різних психологічних концепціях
  Вступ 1. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА 3 1.1. Стадії розвитку особистості в світлі концепції Е.Еріксона. 3 1.2. Вади розвитку особистості в стадіальної теорії Е.Еріксона. Життєві психологічні кризи. 6 2. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧІЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 9 2.1. Стадії розвитку особистості В.Ф.Моргун та Н.Ю. Ткачова . 9 2.2. Особливості розвитку особистості в дослідженнях Г.С.Костюка 12 Висновки 15 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua