Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Альтернативний аналіз джерел фінансування (ID:902)
| Размер: 19 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 27.07.2004 |
СодержаниеВСТУП
1. Види джерел фінансування інвестиційних проектів
2. Переваги і недоліки альтернативних джерел фінансування
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз джерел фінансування соціальних програм в Україні
  Вступ 4 1. Видатки на соціальний захист населення 5 2. Порядок джерел фінансування освіти 8 3. Порядок джерел фінансування науки 12 4. Фінансування охорони здоров'я 13 Висновки 18 Список використаних джерел 19

 2. Характеристика джерел довгострокового фінансування
  Вступ. 3 1. Характеристика довгострокового фінансування. 4 2. Характеристика джерел фінансування. 9 2.1. Фінансування за рахунок власних коштів 9 2.1.1. Статутний капiтал, як джерело фінансування підприємств 9 2.1.2. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств 11 2.1.3. Емісія акцій 13 2.2. Фінансування за рахунок облігацій 16 2.3. Портфельні інвестиції 18 2.4. Банківське кредитування. 24 2.5. Оренда основних фондів (лізинг) 27 2.6. Спеціальні фонди та програми 31 3. Вартість фінансових ресурсів залучених із різних джерел 32 Висновок. 34 Література. 37

 3. Стан та вдосконалення обліку капітального будівництва та джерел його фінансування
  План Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управлінського обліку витрат 5 1.1. Нормативне регулювання обліку собівартості 5 1.2. Планування і прогнозування як функція управління витратами 6 Розділ 2. Організація управлінського обліку витрат на будівельні роботи ТОВ «Росток» 12 2.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 12 2.2. Об'єкт і метод обліку витрат 14 2.3. Формування та облік собівартості БМР 17 Розділ 3. Удосконалення управлінського обліку на ТОВ «Росток». 27 3.1. Удосконалення обліку матеріальних витрат 27 3.2. Удосконалення обліку валової заборгованості 29 Висновки. 34 Список використаної літератури 36 Додатки 40 Предметом дослідження виступають витрати виробництва.

 4. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві
  Зміст 1. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві 3 2. Задача 12 Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху і плановий обсяг випуску продукції, якщо кількість токарних верстатів на дільниці 27, кількість робочих днів – 225, режим роботи в 2 зміни. Номінальна тривалість робочої зміни 8,2 години. Плановий час перебування верстатів у ремонті 7 %, норма часу на виготовлення одного виробу – 12 хв, планове використання виробничих потужностей – 85 %. Література 13

 5. Міжнародна торгівля та способи її фінансування. Види і способи зовнішньоекономічного фінансування. Особливості зовнішньоекономічного фінансування та розрахунків за ним залежно від строку фінансування
  1. Міжнародні торгівля та способи її фінансування 3 2. Види і способи зовнішньоекономічного фінансування 5 3. Особливості зовнішньоекономічного фінансування та розрахунків за ним залежно від строку фінансування 9 Література 14

 6. Аналіз складу і джерел коштів підприємства ЗАТ "Оболонь"
  Аналіз складу і джерел коштів підприємства ЗАТ "Оболонь" 3 Список використаної літератури 11 Додатки 12

 7. Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Класифікація окремих джерел доказів
  ВСТУП 2 1. Поняття доказів та їх процесуальних джерел у кримінальному процесі…………………………………………………………………………..4 2. Визначення поняття джерел кримінально-процесуальних доказів 7 3. Класифікація джерел доказів. 12 ВИСНОВКИ 17 Задача 19 Обвинуваченому у вчинені тяжкого злочину Кравченко С.П. обрано запобіжний захід взяття під варту. До арешту він працював водієм заводу “Маяк” і проживав в ізольованій квартирі з 8-ми річним сином. З дружиною розлучений. Вона мешкає в іншому місці. Які заходи повинен вжити слідчий у зв’яжу із взяттям під варту Кравченко С.П. Відповідь обґрунтуйте.

 8. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень
  Задача (варіант 10) 1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче опе¬раціями (табл. 10). Виконати необхідні розрахунки. Таблиця 10 2) Складіть необхідні бухгалтерські проведення та розрахуйте ефективну ставку за цінним папером. Банк придбав купонний борговий цінний папір номіналом 1000 гри. за 900 грн., купонна (номінальна) ставка за цінним папером стано¬вить 12% річних, купон сплачується першого числа кожного місяця, строк погашення цінного папера — через 6 місяців. Згідно з обліковою політикою банку нарахування процентних до¬ходів відбувається на щомісячній основі. Отже, за таких умов періоди сплати купона і періоди нарахування доходів збігаються, тобто балансо¬ва вартість буде дорівнювати амортизованій собівартості цінного папера.

 9. Індивідуальна вартість джерел капіталу
  Вступ 3 Індивідуальна вартість джерел капіталу 4 1. Сутність вартості капіталу 4 2. Поняття індивідуальної вартості джерел капіталу 7 3. Розрахунок індивідуальної вартості джерел капіталу 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 10. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення
  1. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення. 3 2. Інвентаризація. Порядок проведення. Відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 4 Практичні завдання: 14 Задача 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі на 1 вересня 200- p.: Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 700 2. Знос основних засобів 340 3. Нерозподілений прибуток 240 4.Товари 1500 5. Каса 40 6. Заборгованість по податках до бюджету 1250 7. Розрахунковий (поточний) рахунок 1660 8. Статутний капітал 2000 9. Заборгованість покупців за відвантажені товари 110 10. Заборгованість персоналу з оплати праці 600 11. Заборгованість органам соціального страхування 270 12. Заборгованість підзвітних осіб 180 13. Заборгованість постачальникам за отримані товари 310 14. Короткострокові позикові кошти 200 15. Валютний рахунок 1020 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Задача 2 16 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Задача 3 17 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. Список літератури 22

 11. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення
  1. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення. 3 2. Інвентаризація. Порядок проведення. Відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 6 Практичні завдання: 18 Задача 1 18 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі на 1 вересня 200- p.: Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 700 2. Знос основних засобів 340 3. Нерозподілений прибуток 240 4.Товари 1500 5. Каса 40 6. Заборгованість по податках до бюджету 1250 7. Розрахунковий (поточний) рахунок 1660 8. Статутний капітал 2000 9. Заборгованість покупців за відвантажені товари 110 10. Заборгованість персоналу з оплати праці 600 11. Заборгованість органам соціального страхування 270 12. Заборгованість підзвітних осіб 180 13. Заборгованість постачальникам за отримані товари 310 14. Короткострокові позикові кошти 200 15. Валютний рахунок 1020 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Задача 2 19 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Задача 3 20 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. Список літератури 25

 12. Методика аналізу джерел утворення засобів виробництва
  ВСТУП 3 1. Методичні підходи до оцінки джерел утворення засобів підприємства 4 2. Аналіз складу і джерел коштів підприємства. 6 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 13. Методика аналізу джерел утворення засобів підприємства
  Вступ 3 1.Поняття капіталу. Джерела формування власного і позикового капіталу. 4 2.Фактори зміни суми і темпів приросту власного капіталу. 9 3.Аналіз структури позичкових коштів 15 Заключення 17 Література 18

 14. Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності
  Вступ 3 1. Поняття, види та правовий режим інформації 5 2. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності 11 3. Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності для прийняття управлінських рішень 17 Висновки 24 Література 26

 15. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування Ресурсної бази комерційного банку 4 1.1. Сутність та сучасний стан ресурсної бази банків в Україні 4 1.2. Механізм формування власного капіталу банку 11 1.3. Депозитне формування ресурсів банку 16 Розділ 2. Особливості формування ресурсної бази ВАТ «Назва» 21 2.1. Аналіз формування власного капіталу банку 21 2.2. Аналіз зобов’язань банку 23 2.3. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів 28 Розділ 3. Шляхи оптимізації джерел ресурсної бази комерційних банків 31 3.1. Перспективи вдосконалення державного регулювання процесу формування фінансових ресурсів комерційних банків 31 3.2. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів 36 Висновок 38 Список використаної літератури 41 Додатки 44

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua