Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Стратегії запобігання банкрутству підприємства (санація) (ID:9108)
| Размер: 128 кб. | Объем: 63 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 02.08.2007 |
СодержаниеВступ 5
1. Стратегічне управління підприємством як засіб запобігання банкрутству 8
1.1. Теоретичні основи розробки та впровадження стратегії підприємства 8
1.2. Особливості функціонування вітчизняних підприємств в умовах адаптації до ринкових відносин. 14
1.3. Економічна діагностика як засіб антикризового менеджменту 16
2. Стратегії запобігання банкрутству енергетичних компаній 22
2.1. Проблеми розвитку електроенергетики України та формування ОРЕ 22
2.2. Аналіз проблем і перспектив ВАТ “ДЕ” 34
3. Механізми антикризового управління підприємством 46
3.1. Напрямки антикризового менеджменту ВАТ “ДЕ” 46
3.2. Створення антикризових систем ВАТ “ДЕ” 49
Висновки 53
Додаток А. Баланс ВАТ “ДЕ” на 01.01.06 р. 60
Додаток В. Звіт про фінансові результати ВАТ “ДЕ” 63

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних положень та методичних і практичних рекомендацій з розробки та впровадження стратегій запобігання банкрутства підприємства, зокрема енерногенеруючих компаній України.
Джерелами інформації стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти ВР України і постанови КМ України, нормативні акти Агентства з питань банкрутства, дані Держкомстату України та звітні матеріали ВАТ “ДЕ”.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансова санація туристичного підприємства як інструмент протидії банкрутству (бакалавр)
  Вступ 3 1. Санація підприємства як засіб запобігання банкрутству 6 1.1. Антикризовий менеджмент підприємства в сучасних умовах 6 1.2. Економічна діагностика підприємства 11 1.3. Методи і засоби санації туристичного підприємства 17 2. Аналіз ризику банкрутства туристичного підприємства на прикладі ЗАТ «назва» 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз фінансового стану ЗАТ «назва» 24 2.3. Аналіз ймовірності банкрутства 40 3. Напрямки санації українських туристичних підприємств 44 3.1. Основи управління банкрутством в Україні 44 3.2. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 53 3.3. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 58 Висновки 62 Література 66 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Гамалія» станом на 01.01.07 р. 70 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ «назва» за 2006 р. 72-74

 2. Методи запобігання банкрутству
  Методи запобігання банкрутству 4 Задача 1 15 За даними балансу ф№1 та звіту про фінансові результати (додатки) розрахувати показники фінансової стійкості: - коефіцієнт концентрації власного капіталу; - коефіцієнт фінансової залежності; - коефіцієнт залученого капіталу. Задача 2 17 Розрахувати щорічні платежі по погашенню кредиту на суму 10 тис. грн. на протязі 5-ти років. Кредитний відсоток - 10 % річних. Література 18 Додатки 19

 3. Фінансова санація і банкрутство підприємства
  Санаційний аудит: сутність, методи та порядок проведення. 3 Задача 1 10 Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності визначивши коефіцієнт поточної ліквідності, якщо оборотні активи на початок звітного періоду склали 46568 тис, грн.. а на кінець 61545 тис. грн., поточні зобов'язання на початок періоду склали 34576 тис. грн.. і 45420 тис, грн. на кінець звітного періоду. Задача 2 12 Розподілите конкурсну масу підприємства за черговістю платежів, використовуючи наступні дані: 1. Виручка від реалізації конкурсної маси, тис, грн. 2000 2 Зобов'язання підприємства, тис. грн.: - із заробітної плати 300 - з податкових платежів 400 - з внесків у позабюджетні фонди: Пенсійний Фонд України 300 Фонд соціального страхування 200 Фонд зайнятості населення 60 - перед контрагентами: Банк «А» (кредит під заставу) 800 Банк «Б» (кредит без застави) 600 Постачальник товарів «В» 50 Енергетичне підприємство «Г» 100 Постачальник товарів «Д» 40 Список літератури 15

 4. Фінансова санація та банкрутство підприємства
  1. Аналіз ліквідності 3 2. Основні механізми та варіанти проведення санації 7 3. Задача 14 Фірма «Автосервіс» збанкрутувала. Кредиторська заборгованість склала за даними балансу 255 тис. грн. Сума активів фірми – 205 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати – 30 тис. грн., 25 тис. грн. плата до бюджету. Кредитори в кількості трьох осіб мали рівні частки у боржника. Визначити величину конкурсної маси, яка буде повернута кожному кредитору. Список використаної літератури 15

 5. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА
  Задача При проведенні ліквідаційної процедури від реалізації майна банкрута було отримано 4 млн. грн. Вимоги кредиторів до боржника становили: за банківські кредити, забезпечені заставою – 900 тис. грн.; по загальнодержавних податках – 340 тис. грн.; пенсійному фонду – 90 тис. грн.; із заробітної плати 250 тис. грн.; вимоги кредиторів, не забезпечені заставою – 3,4 млн. грн. Описати черговість задоволення вимог кредиторів.

 6. Санація та реструктуризація підприємства в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження необхідності санації та реструктуризації 6 1.1 Економічна необхідність санаційних процесів в сучасних умовах 6 1.2 Реструктуризація підприємств в сучасних умовах 10 2. Обґрунтування концепції напрямів та форм санації та реструктуризації підприємства 16 2.1. Оцінка прогнозних можливостей підприємства щодо подолання кризових явищ 16 2.2. Обгрунтування доцільності реалізації окремих напрямів та форми санації підприємства 22 3. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства 30 Висновки 40 Список літератури 43 Додатки 46

 7. Фінансова санація та банкрутство базового підприємства
  Аналіз активу і пасиву балансу Аналіз доходів і витрат підприємства Аналіз фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності Аналіз майнового стану підприємства Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз рентабельності підприємства Загальні висновки БАЛАНС ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 8. Фінансова санація підприємства: фінансові джерела, економічний зміст
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ТА МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ СИСТЕМІ 7 1.1. Економічна сутність санації підприємства 7 1.2. Законодавчі засади здійснення санації 16 1.3. Методи оцінки необхідності проведення санації 27 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП ТК “Назва” 42 2.1. Коротка характеристика підприємства 42 2.2. Аналіз основних показників діяльності ПП ТК “Назва” 46 2.3. Аналіз фінансового стану ПП ТК “Назва” 64 РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 72 3.1. Антикризове управління на підприємстві 72 3.2. Економічна ефективність впроваджених заходів 86 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96 ДОДАТКИ 102

 9. Суть, особливості та шляхи забезпечення ефективної цінової стратегії підприємства підприємства готельного господарства (готель "__") в умовах його реформування
  Вступ 3 1. Стратегії ціноутворення в умовах готельного господарства 6 1.1. Маркетингова філософія бізнесу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств 6 1.2. Цінова політика та цінові стратегії виробника готельних послуг 13 1.3. Механізми ціноутворення на підприємствах Укоопспілки 24 2. Аналіз цінової політики готелю "__" 34 2.1. Загальні відомості про підприємство 34 2.2. Аналіз фінансового стану 41 2.3. Цілі цінової політики підприємства 50 3. Напрямки розробки та вдосконалення цінової стратегії підприємств Укркоопспілки 56 3.1. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств 56 3.2. Вдосконалення стратегічних засобів конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 69 3.3. Напрями вдосконалення цінової політики готелю "__" 78 4. Охорона праці 89 4.1. Юридично-правові аспекти 89 4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги 93 4.3. Електробезпека 96 4.4. Пожежна безпека 99 Висновки 107 Література 111 Додаток. Фінансова звітність готелю «Кооператор» за 2006 р. 115

 10. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 11. Стратегічний менеджмент Локальна мета економічної стратегії і стратегії
  1. Локальна мета економічної стратегії і стратегії ЗЕД 3 2. Бар’єри стратегічного планування 8 3. Модель стратегічного планування 12 4. Завдання 15 Керівництво готелю «О», що знаходиться у Одесі, передбачило у ціновій стратегії для стимулювання збуту введення наступних цінових модифікацій: сконто, оптові і сезонні знижки. Визначте базову ціну послуги розміщення у готелі, та розрахуйте яким чином вона зміниться, якщо собівартість проживання однієї людини у готелі складає 290 грн., а норма прибутку для визначення базового рівня ціни 35%.- у сезон і 18 % - у несезон. Список використаної літератури 16

 12. Стратегії зростання. Вертикальна інтеграція. Навести приклад реалізації стратегії вертикальної інтеграції на українському ринку
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Стратегії зростання. Вертикальна інтеграція. Навести приклад реалізації стратегії вертикальної інтеграції на українському ринку 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 6 Вирішення ситуаційної вправи (кейсу) «Злети і падіння компанії Starbucks» 6 1. Проаналізуйте фактори маркетингового середовища, які впливають на міжнародну діяльність компанії Starbucks. Виявіть серед проаналізованих факторів найбільш суттєві можливості й загрози 2. Чи доцільно компанії виходити на український ринок? Які можливості й загрози очікують компанію в Україні? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 13. Розробка стратегії підприємства чи фірми
  ВСТУП 3 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 3 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 5 3. АНАЛІЗ ПОГРОЗ, МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 Описане підприємство, що займається виготовленням і продажем торгівельних меблів та супутних виробів виробничо-технічного призначення

 14. Формування стратегії розвитку підприємства
  В роботі багато графічного матеріалу Вступ 4 1. Теоретичні основи поняття стратегії розвитку підприємства 7 1.1. Історичний розвиток поняття „стратегія підприємства” 7 1.2. Стратегічний набір 11 1.3. Етапи формування стратегії підприємства та її види 13 2. Аналіз типових стратегій розвитку та підходи стратегічного планування 20 2.1. Аналіз типових стратегій розвитку підприємства 20 2.2. Аналіз моделей стратегічного планування 28 3. Вдосконалення формування стратегічних програм підприємства 34 3.1. Удосконалення процесу стратегічного планування 34 3.2. Матричні структури як спосіб формалізації стратегії розвитку підприємства 39 Висновки 44 Список використаної літератури 45

 15. Розробка інноваційної стратегії підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття „інновація” 5 1.2. Сутність менеджменту інноваційної діяльності 7 1.3. Вибір стратегії інноваційної діяльності 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „Назва” 11 2.1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 11 2.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 21 2.3. Варіанти стратегій розвитку підприємства 31 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВ „ Назва” 35 3.1. Вибір інноваційної стратегії розвитку підприємства 35 3.2. Економічні результати розвитку в результаті інноваційної стратегії 39 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 50

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua