Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Класифікація методів та прийомів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (ID:9206)
| Размер: 49 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 01.08.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Фінансово-господарська діяльність підприємства 4
2. Методи та прийоми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 8
Висновок 13
ЗАВДАННЯ №1 Варіант № 1
На підставі наведених у таблиці даних оцінити ділову активність підприємства в динаміці у розрізі кварталів та в цілому за 1-й і 2-й роки. При цьому розрахувати наступні показники:
• оборотність активів;
• оборотність власного капіталу;
• коефіцієнт оборотності та час (період) обороту запасів;
• коефіцієнт оборотності та час (період) обороту дебіторської заборгованості;
• коефіцієнт оборотності та час (період) обороту кредиторської заборгованості;
• тривалість операційного циклу;
• тривалість фінансового циклу.
Таблиця 1. Вихідні показники, тис. грн.
ЗАВДАННЯ №2 Варіант № 1
Розрахувати та оцінити показники:
1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)
2. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу)
3. Власний оборотний капітал
4. Маневреність власного капіталу
5. Коефіцієнт швидкої платоспроможності (швидкої ліквідності)
6. Коефіцієнт покриття чистим грошовим потоком та запасами
7. Маневреність запасів
8. Коефіцієнт оборотності запасів
9. Фондовіддача основних засобів
10. Рентабельність власного капіталу
Рахувати показники будемо за даними звітності підприємства
БАЛАНСИ
Список використаної літератури 26
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу
  Вступ 3 1. Метод і методика економічного аналізу 4 2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація 8 3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження 9 4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях 11 Висновки 14 Список використаної літератури 16

 2. Організація системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств ( на прикладі ПП)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні 6 1.1. Організаційно-правові засади функціонування малих підприємств в Україні 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств 16 1.3. Організаційна характеристика підприємства ПП „__” 21 РОЗДІЛ 2. Організація системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах 27 2.1. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві ПП „__” 27 2.2. Методика формування доходів та витрат на малому підприємстві ПП „__” 35 2.3. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу 38 2.4. Методика складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва 43 РОЗДІЛ 3. Методика та організація аналізу на малих підприємствах 50 3.1. Мета, задачі, методичні прийоми фінансового аналізу на малому підприємстві ПП „__” 50 3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 59 РОЗДІЛ 4. Організація контролю фінансово-господарської діяльності малого підприємства ПП „__” 80 4.1. Мета, задачі, основні методичні прийоми внутрішнього контролю на малому підприємстві ПП „__” 80 4.2. Організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 92 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 105 Додатки 109

 3. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Характеристика ТОВ “УкрМобіл” 4 Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 5 2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства 5 2.2. Основні показники оцінки фінансового стану 6 Розділ 3. Дослідження фінансово-економічного стану ТОВ “УкрМобіл” 12 3.1. Аналіз майна товариства 12 3.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності 15 3.3. Аналіз фінансової стійкості 20 Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 4. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1 Вибір аналізуємих показників 5 2Організаційно-інформаційна модель аналізу на прикладі аналізу витрат за даними ВАТ «Універсам-23» 10 Висновки 19 Задача № 24. 20 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства та факторів, що її обумовлюють. Зробити висновок, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Список літератури 22

 5. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Аналіз використання трудових ресурсів 5 2. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції. 8 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 6. Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємств
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ. 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 7 1.1. Поняття та сутність кредитування, види банківських кредитів 7 1.2. Значення банківського кредитування 16 1.3. Визначення потреби у кредитних ресурсах на підприємстві 22 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС КРЕДИТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 28 2.1. Аналіз кредитних ресурсів підприємства 28 2.2. Особливості залучення та використання кредитних ресурсів 34 2.3 Оцінка ефективності управління кредитами на підприємстві 37 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ 47 3.1. Поліпшення системи прогнозування потреби в кредитах 47 3.2. Оптимізація процесу залучення та погашення кредитів 56 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ 73

 7. Аналіз фінансово–господарської діяльності готелю ТОВ "Назва"
  Аналіз фінансово – господарської діяльності готелю ТОВ "Назва" 1 Аналіз балансу 2 Аналіз фінансового стану за допомогою коефіцієнтів 6 Література. 12 Додаток 1. Баланс підприємства за 2004 – 2006 роки 13 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2004 – 2006 роки 15

 8. Методика аналізу впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на результати господарської діяльності підприємства
  ВСТУП 1. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 4 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 6 ВИСНОВКИ 11 Задача 12. 13 На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації товарів і послуг, використавши метод кореляційно-регресійного аналізу за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Тис. грн. Показник Порядковий номер року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обсяг реалізації 38912 41794 40912 43140 43091 44020 44190 44278 45188 45376 Прибуток 1541 2013 1930 2174 2240 1580 1695 2018 2198 2265

 9. Методика аналізу впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на результати господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Методика аналізу використання матеріальних ресурсів 4 2. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 10. Аналіз фінансово - господарської діяльності ВАТ "Назва" (торгівельне під-во)
  Динаміка фінансово–економічних показників 3 роки Аналіз ліквідності балансу 3 роки Аналіз платоспроможності Коефіцієнт покриття Коефіцієнт абсолютної ліквідності Проміжний коефіцієнт ліквідності Показники платоспроможності Оцінка фінансову стійкість, прибутковість та ділову активність підприємства Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів ВОК Коефіцієнт маневреності власних коштів Коефіцієнт автономії Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Коефіцієнт забезпечення власними коштами Коефіцієнт накопичення зносу Економічне обґрунтування, висновок

 11. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності
  3. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності 7 Задача № 3 15 Визначити ступінь залежності (щільність зв’язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1. Виручка від реалізації, тис. грн. 25 36 28 24 42 35 2. Витрати на рекламу, тис.грн. 2,4 3,5 3,0 2,1 3,8 2,7 Література 17

 12. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності (практичний приклад)
  1. Методики оцінки діяльності підприємства та місце аналізу трудових факторів в аналітичній роботі. 3 2. Аналіз трудового потенціалу підприємства та його впливу та ефективність діяльності підприємства 8 Висновок. 16 Задача 8 22 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи метод різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Обсяг виробництва продукції, млн.грн. 32800 37850 Середньоспискова чисельність працівників,чол. 148 140 Продуктивність праці, грн./чол. 221,62 270,36 Література 26

 13. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства (туризм)
  Вступ 3 1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 4 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Г” 7 Висновки 19 Література 20

 14. Маркетинг - Основний напрямок господарської діяльності підприємства
  ВСТУП 3 1 МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 5 1.1 Маркетинг: сутність, цілі, принципи та функції 5 1.2 Історичні етапи і концепції розвитку маркетингу 9 1.3 Проблеми реалізації підприємствами маркетингової діяльності 13 2 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1 Побудова організації структури маркетингу на підприємстві 16 2.2 Розробка комплексу маркетингу та його вплив на господарську діяльність підприємства 24 2.3 Оцінка ефективності маркетингових програм 26 3 ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 33 3.1 Зарубіжний досвід використання маркетингу в господарській діяльності підприємства 33 3.2 Шляхи вдосконалення використання маркетингу в діяльності підприємств 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 45

 15. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Сутність та значення потенціалу підприємства в умовах господарської діяльності 5 1.2.Вплив потенціалу на конкурентоспроможність 14 1.3.Оцінювання потенціалу підприємства 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «ххх» В РИНКОВИХ УМОВАХ 40 2.1.Загальна характеристика та формування потенціалу підприємства 40 2.2.Оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства 62 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ххх» В РИНКОВИХ УМОВАХ 77 3.1.Оптимізація складових структур потенціалу підприємства 77 3.2.Ресурсне забезпечення ТОВ «ххх» 83 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 Додатки 100

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua