Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності (ID:9242)
| Размер: 147 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 08.08.2007 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4
1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4
1.2. Принципи розподілу національних економік 8
2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15
2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15
2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19
3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24
3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24
3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34
ВИСНОВКИ 42
ЛІТЕРАТУРА 44
ДОДАТКИ 46-50

Метою роботи є визначення особливостей функціональної структури світової економіки в ХХ-ХХІ століттях.
Предметом роботи є світова економіка.
Об’єктом роботи є механізм функціонування світової економіки.
Літературна база роботи: учбові посібники, періодична література.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сучасні теорії регіональної економічної інтеграції стан тенденції розвитку і суперечності
  Вступ 3 1. Сучасні теорії регінональної економічної інтеграції 6 1.1. Місце економічної інтеграції в процесі інтернаціоналізації господарського життя 6 1.2. Інтеграційні процеси регіонального типу 9 2. Сучасні тенденції розвитоку регіональної економічної інтеграції 12 2.1. Функціонування Європейського Союзу як інтеграційного угруповання 12 2.2. Інтеграційні процеси Східної Європи 16 3. Шляхи регіональної економічної інтеграції України 22 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Метою дослідження є аналіз сучасних теорій регіональної економічної інтеграції, стану, тенденції розвитку.

 2. Історія становлення і сучасні тенденції розвитку інституту торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв
  ВСТУП 3 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МІСІЙ У СКЛАДІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ 4 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 14

 3. Мито в умовах загальноекономічної рівноваги. Сучасні проблеми і суперечності
  Вступ 3 1. Основні тенденції розвитку світового господарства та їх вплив на митну політику окремої держави 5 1.1. Сутність і структура управління митною системою. Міжнародні митні інститути 5 1.2. Поняття і види мита 12 1.3. Митно-тарифні системи в сучасному світовому господарстві 16 Висновки до 1 розділу 20 2. Особливості митної політики України та її вплив на розвиток зовнішньоекономічних зв`язків 22 2.1. Методологія державного управління зовнішньоторговельною діяльністю 22 2.2. Розвиток митно-тарифної політики України як суверенної держави 26 2.3. Стан державного регулювання розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі вимог СОТ 33 Висновки до 2 розділу 36 3. Реалізація принципу євроінтеграції у зовнішній політиці України 37 3.1. Державний контроль зовнішньоторговельної діяльності в умовах економічної інтеграції 37 3.2. Концепція удосконалення державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах економічної інтеграції до світового господарства 41 3.3. Гармонізація митної політики з вимогами ЄС 45 Висновки до 3 розділу 48 Висновки 49 Література 52

 4. Туристські ресурси та об’єкти Бразилії сучасні проблеми і суперечності
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика Бразилії 6 1.1. Фізично-географічна характеристика країни 6 1.2. Короткий нарис історії Бразилії 7 1.3. Державно-адміністративний устрій 10 1.4. Соціально-економічний розвиток 12 Розділ 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси країни 15 2.1. Природний потенціал Бразилії 15 2.2. Історико-культурні пам'ятки країни 18 Розділ 3. Характеристика туристичної галузі Бразилії: сучасний стан і перспективи розвитку 25 3.1. Основні етапи розвитку туризму в Бразилії 25 3.2. Туристичне районування країни 26 3.3. Аналіз туристичного ринку Бразилії 28 3.4. Співробітництво Бразилії і України в сфері туризму 31 Висновки 35 Список використаної літератури та джерел 37 Додатки. Карта Бразилії, карта туристичного районування Бразилії 39 Предметом дослідження курсової роботи є вивчення природно-рекреаційних, історико-культурних ресурсів Бразилії, сучасного стану туристичної галузі країни. Об’єктом дослідження є інструмент впливу на формування та розвиток туристичної галузі в контексті національної політики в умовах високої конкуренції та інших факторів. Основною метою курсової роботи є вивчення Бразилії, її становлення як держави, аналіз сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі, розгляд природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу країни. Завдання роботи: дослідити фізично-географічне положення та природнокліматичні особливості Бразилії; дослідити історико-культурний потенціал країни та вказати особливості державотворення та державного устрою сучасної Бразилії; дати оцінку соціально-економічній політиці країни; вказати основні етапи розвитку бразильського туризму; провести туристичне районування країни на основі дослідження розміщення окремих туристичних ресурсів Бразилії; дослідити та проаналізувати туристичний ринок Бразилії; визначити можливі та дійсні зв’язки Бразилії з Україною; дослідити пропозицію подорожей до Бразилії на українському туристичному ринку; дати власну оцінку туристичній інфраструктурі даної країни та внести деякі власні пропозиції. Хронологічно робота охоплює історичні етапи і сучасний стан туристичної галузі Бразилії. Географічні рамки охоплюють країну Бразилію. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та зарубіжних джерелах приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються туристично-екскурсійних ресурсів Бразилії, його історії та становлення, як держави. Зокрема, під час написання курсової роботи було використано наступні джерела: «Бразилия: История и достопримечательности», «Бразильская кухня», «Географический энциклопедический словарь», «Деловая Бразилия», «История Бразилии», статистичні дані, щодо туристичних потоків буди взяті в «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2001», «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2002», «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2003». Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 5. Економічні моделі наслідків міжнародного руху робочої сили. Сучасні проблеми і суперечності
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи дослідження міжнародної міграції робочої сили в глобальному світовому господарстві 7 1.1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці 7 1.2. Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів 16 Висновки до розділу 1. 23 2. Економічні моделі наслідків міжнародного руху робочої сили та можливості їх застосування в сучасних умовах 25 2.1. Сучасчні концепції міжнародної трудової міграції населення 25 2.2. Мігранти на ринку робочої сили США в умовах глобальної економічної кризи 39 2.3. Міграція робочої сили у країнах ЄС 44 Висновки до розділу 2 46 2. Участь України в міждержавному обміні робочою силою 48 2.1. Аналіз трудової міграції та міграційної політики в Україні 48 2.2. Методи оцінки ефективності та системи заходів регулювання міжнародної міграції робочої сили 56 2.3. Реалізація принципу євроінтеграції у розвитку руху робочої сили України 60 Висновок до розділу 3 63 Висновок 65 Література 68

 6. Туристські ресурси та туристські об’єкти Німеччини: сучасні проблеми та суперечності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика Німеччини 5 1.1.Фізико-географічна характеристика країни 5 1.2. Короткий нарис історії Німеччини 6 1.3. Державно-адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток 8 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси країни 11 2.1. Природний потенціал Німеччини 11 2.2. Історико-культурні пам'ятки країни 15 3. Характеристика туристичної галузі Німеччини: сучасний стан і перспективи розвитку 23 3.1. Основні етапи розвитку туризму в Німеччині 23 3.2. Аналіз туристичного ринку Німеччини 25 3.3. Туристичне районування Німеччини 30 Висновки 33 Список використаної літератури та джерел 35 Додатки. Карта туристичних районів Німеччини 37 Предметом дослідження курсової роботи є вивчення природно-рекреаційних, історико-культурних ресурсів Німеччини, сучасного стану туристичної галузі країни. Об’єктом дослідження є інструмент впливу на формування та розвиток туристичної галузі в контексті національної політики в умовах високої конкуренції та інших факторів. Основною метою курсової роботи є вивчення Німеччини, її становлення як держави, аналіз сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі, розгляд природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу країни

 7. Бюджет у регулювання економічних і соціальних процесів у державі
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 4 2. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 3. РОЛЬ БЮДЖЕТУ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 24 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33-34 Метою написання роботи є визначення ролі бюджету в соціально-економічному розвитку країни. Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що складаються між суб’єктами господарювання в процесі формування державного бюджету країни. Об’єктом дослідження виступає державний бюджет. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях

 8. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку
  АНОТАЦІЯ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 6 1.1. Еволюція розвитку світового валютного ринку 6 1.2. Структурна характеристика валютного ринку 7 1.3. Теоретичні концепції світового валютного ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 16 2.1. Вплив глобалізації на обсяги та структуру валютних операцій 16 2.2. Нові риси валютного ринку у світовій фінансовій системі 20 РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 23 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 45

 9. Сучасні тенденції у розвитку залізничних перевезень і подорожей
  Зміст Вступ 3 1. Роль залізничних перевезень у розвитку туризму 6 1.1. Залізничні перевезення як складова туристичного продукту 6 1.2. Законодавче регулювання залізничних перевезень туристів 17 1.3. Роль залізниць у світовому турбізнесі 22 2. Залізничний туризм як напрям рекреації 24 2.1. Туризм в Україні 24 2.2. Розвиток залізничного туризму в Україні 29 3. Проблеми і перспективи організації перевезень туристів залізницею в Україні 34 3.1. Вивчення російського та радянського досвіду 34 3.2. Перспективи залізничного туризму в Україні 36 3.3. Планування турів з перевезеннями залізницею 41 Висновки 44 Список літератури 48 Додаток. Динаміка пасажирських перевезень залізницею 51 Метою роботи є вивчення та узагальнення досвіду провідних операторів з організації перевезень туристів залізницею, розробка пропозицій для вдосконалення цієї ділянки турбізнесу в Україні. З поставленої мети випливають наступні завдання роботи: - вивчення економічних та нормативно-правових засад організації перевезень туристів залізницею; - аналіз сучасного стану залізничного туризму та перспектив його розвитку в Україні; - визначення перспектив розвитку організації перевезень туристів залізницею в Україні та за її межами. Предметом дослідження є економічні відносини та нормативно-правові засади організації перевезень туристів залізницею. Об’єктом дослідження є сучасні можливості, проблеми та перспективи провідних туроператорів з організації перевезень туристів залізницею. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Хронологічні рамки дослідження – останні десятиріччя ХХ та перші роки ХХІ століття.

 10. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристського підприємства
  Вступ 3 1. Суть і зміст маркетингу в туризмі 4 2. Організація і проведення маркетингових досліджень 7 3. Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства 10 Висновок 12 Література 13

 11. Сучасні тенденції у розвитку залізничних перевезень і подорожей в світі та в Україні
  Вступ 3 1.Залізничні перевезення як складова туристичного продукту 5 2.Роль залізниць у світовому туристичному бізнесі 8 3.Залізничний туризм як напрям рекреації 13 4.Туризм в Україні 18 5.Розвиток залізничного туризму в Україні 20 6.Проблеми і перспективи організації перевезень туристів залізницею в Україні 26 7.Перспективи залізничного туризму в Україні 31 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 46

 12. Тенденції, проблеми розвитку малого та середнього бізнесу
  ВСТУП 2 1. СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ 3 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 6 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 12

 13. Сучасні тенденції у розвитку готельного господарства світу (екологізація готельного продукту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ СВІТУ: ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ 5 1.1. Готельне господарство світу на сучасному етапі 5 1.2. Основні тенденції розвитку готельного господарства світу 9 РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 15 2.1. Готель та довкілля 15 2.2. Забезпечення екологічної безпеки клієнтів в готелі 19 РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ 23 3.1. Стан екологізації готелів в Україні 23 3.2. Перспективи та пропозиції щодо екологізації готелів України 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 38

 14. Теорія держави та права як наука та сучасні проблеми її розвитку
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика теорії держави і права як науки та її предмету 4 Розділ 2. Методологія теорії держави та права 10 Розділ 3. Місце теорії держави та права в системі юридичних та суспільних наук 18 Розділ 4. Сучасні проблеми розвитку теорії держави і права та значення її вивчення для підготовки фахівців - юристів 25 Висновки 33 Список використаних джерел та літератури 35

 15. Сучасні проблеми правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом та функціонування українських автотранспортних підприємств
  РЕФЕРАТ 2 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. Поняття та види автотранспортних перевезень 8 1.1 Види автотранспортних перевезень 8 1.2 Суб’єкти автотранспортних перевезень 11 1.3 Завдання правового регулювання у сфері автотранспортних перевезень 15 РОЗДІЛ 2. Організація автоперевезень вантажів в Україні 23 2.1 Основні засади організації внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом 23 2.2 Ліцензування та сертифікація автоперевезень 36 2.3 Відповідальність за порушення встановлених правил перевезення вантажів 52 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку автомобільних перевезень в Україні 64 3.1 Сучасний стан розвитку автотранспортних перевезень в Україні 64 3.2 Проблеми та перспективи здійснення міжнародних перевезень вантажів 70 ВИСНОВКИ 87 РЕКОМЕНДАЦІЇ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТОК А. Вантажообіг автотранспорту в 2000-2002 рр. (млрд.т-км) 100

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua