Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Валютно-фінансова політика в ринкових умовах (ID:925)
| Размер: 42 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 02.10.2000 |
СодержаниеВступ. 3
1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6
2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14
- Валютно-курсова політика. 14
- Фінансово кредитна політика. 18
- Митно-податкова політика. 23
3. Методи активізації та покращення стану валютно- 29
фінансової політики в Україні. 29
Висновок. 36
Література. 37

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Соціальна політика в ринкових умовах
  Вступ 3 1. Основи соціальної політики держави 4 2. Соціальна політика сучасної України 12 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 2. Валютно-курсова політика в сучасній економіці
  Вступ 3 1. Сутність валютного курсу та еволюція його розвитку 5 2. Інструментарій валютно-курсової політики та її вплив на економіку 16 3. Особливості застосування валютно-курсової політики в Україні та світі. 26 4. Проблеми та перспективи валютної політики в Україні 37 Висновки 46 Список використаної літератури 49

 3. Валютно-курсова політика в сучасній економіці
  Вступ 3 1. Сутність валютного курсу та еволюція його розвитку 5 2. Інструментарій валютно-курсової політики та її вплив на економіку 19 3. Особливості застосування валютно-курсової політики в Україні та світі. 33 4. Проблеми та перспективи валютної політики в Україні в умовах глобалізації 41 Висновки 50 Список використаної літератури 53

 4. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади формування валютно-курсової політики 5 1.1. Економічний зміст валютно-курсової політики України 5 1.2. Інструменти валютно-курсової політики 13 1.3. Основні етапи реалізації валютно-курсової політики України 27 Розділ 2. Механізм реалізації валютно-курсової політики в Україні 40 2.1. Обмінний курс як основний елемент валютно-курсової політики 40 2.2. Аналіз валютно-курсової політики Національного банку України 50 2.3 Аналіз динаміки платіжного балансу України як структурного чинника системи валютного курсоутворення 61 Розділ 3. Шляхи вдосконалення державного регулювання валютного ринку в Україні 67 3.1. Оцінка впливу валютно-курсової політики НБУ на конкурентоспроможність національної економіки та стан платіжного балансу України 72 3.2. Актуальні завдання державного регулювання валютного ринку в Україні 80 3.3. Напрямки удосконалення механізму державного регулювання валютного ринку 88 Висновки 103 Список використаної літератури 106 Додатки 111

 5. Планування розвитку діяльності підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 1. Цілі та значення планування на підприємстві 2. Основні розділи і показники плану розвитку підприємства 3. Особливості складання виробничої програми підприємства 4. Напрями вдосконалення планової роботи підприємств ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 6. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин
  Вступ 3 1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 4 2. Інформаційна база фінансового аналізу 5 3. Завдання та методи фінансового аналізу 8 Висновок 12 Задача 23. 13 Проаналізувати динаміку критичного обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Умовно-постійні витрати виробництва та обігу, тис. Грн. 128,0 135,0 Рівень умовно-змінних витрат виробництва і обігу по відношенню до обсягу продажу, % 29,6 29,2 Література 14 Додаток 15 Форма балансу промислового підприємства

 7. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.
  Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин. Задача 21 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства, та факторів, що її обумовлюють. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показники Базові Звітні Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Використана література

 8. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 9. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 22 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 26 2.1. Загальна побудова обліку розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 26 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 30 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 41 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 55 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 65 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 65 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 71 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 74 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 76 ВИСНОВКИ 79 Список використаних джерел 82 Додатки 86

 10. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 21 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 27 2.1. Загальна побудова обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 27 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 35 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 38 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 44 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 58 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 58 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 69 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 72 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 75 ВМСНОВКИ 77 Список використаних джерел 80 Додатки 83-85

 11. Основні форми організації праці, їх особливості у ринкових умовах
  Вступ 3 1. Поняття, зміст і завдання організації праці 4 2. Організація робочого місця 8 3. Нормування праці 11 Виснвок 16 Список використаної літератури 17

 12. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  1. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 3 Список використаної літератури 9

 13. Методологічні засади планування діяльності підприємств у ринкових умовах господарства
  ЗМІСТ 1. Суть, значення, мета і завдання техніко-економічного планування на підприємстві 3 2. Нормативна база планування 5 3. Сучасні методи планування діяльності підприємства 7 4. Зміст плану діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 12

 14. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Суть і зміст економічного аналізу за умов ринкових відносин 4 2. Завдання економічного аналізу. 10 ВИСНОВОК 12 Задача 13 Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично Обсяг валової продукції А Млн.. крб.. 724000 791200 Кількість верстатів Ф1 Од. 20 22 Кількість відпрацьованих верстато-годин Ф2 Тис. год 600 605 Випуск продукції за 1 верстато-годину Ф3 Тис. крб 60,33 59,44 Список літератури 14

 15. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Сучасний стан страхового ринку 4 2. Мета, принципи та основні напрями розвитку страхового ринку 8 3. Державна політика щодо розвитку страхового ринку 10 4. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 р. 12 Висновки 17 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua