Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах (ID:9292)
| Размер: 75 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 01.08.2007 |
СодержаниеВступ 3
1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6
1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Склад виробничого процесу 9
1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15
2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23
2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23
2.2. Принцип ритмічності 24
2.3. Принцип спеціалізації 24
2.4. Принцип прямоточності 25
2.5. Принцип пропорційності 25
2.5. Принцип паралельності 26
2.7. Принцип безперервності 26
2.8. Принцип автоматичності 26
2.9. Принцип гнучкісті 27
3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29
3.1. Управління реалізацією інновацій 29
3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34
3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36
Висновки 43
Література 47

Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення.
Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Шляхи і методи забезпечення конкурентних переваг шляхом раціональної організації виробничого процесу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств 4 2. Аналіз інвестиційних процесів в підвищенні конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 9 3. Розробка інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 12 Висновки 15 Література 18

 2. Загальні принципи організації процесу управлінського обліку в умовах функціонування АІС
  Вступ 3 1. Загальні принципи організації процесу управлінського обліку в умовах функціонування АІС 4 Висновки 13 Література 15

 3. Принципи оцінки. Особливості їх застосування при визначені вартості нерухомості в умовах становлення ринку
  План Вступ 3 1. Принципи організації роботи експерта 5 2. Принципи та база оцінки нерухомості 7 3. Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади 13 4. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна 18 Висновки 20 Література 21

 4. Принципи і форми раціональної організації виробництв
  Принципи і форми раціональної організації виробництва Література

 5. Особливості договору купівлі-продажу в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання. 5 2. Істотні умови договору. 12 3. Права та обов'язки сторін. 27 4. Окремі види договору купівлі-продажу. 34 Висновок 42 Список використаної літератури 44

 6. Договір позички і його особливості в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Загальні положення про договори 5 1.1. Поняття договору, його зміст та форма 5 1.2. Класифікація договорів 7 2. Договір позички в законодавстві України 10 2.1. Поняття та загальна характеристика договору позички 10 2.2. Сторони договору позички, їх права та обов’язки 15 2.3. Підстави розірвання та припинення договору позички 19 2.4. Відмінність договору позички від інших договорів: дарування, зберігання, позики та найму (оренди) 24 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 7. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах
  План Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми. 6 Розділ II. Характеристика досліджуваного підприємства. 19 Розділ III. Аналіз роботи ЗАТ “Швидко-Україна” 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства. 28 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної літератури 38 Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації ресторанного бізнесу в сучасних ринкових умовах, аналізі основних тенденцій його розвитку та пошуку шляхів його подальшого вдосконалення. Об’єктом дослідження є ресторани, які спеціалізуються на наданні послуг з швидкого харчування. Предметом дослідження є внутрішнє середовище та процес управління мережею підприємств ресторанного господарства

 8. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 9. Основні форми організації праці, їх особливості у ринкових умовах
  Вступ 3 1. Поняття, зміст і завдання організації праці 4 2. Організація робочого місця 8 3. Нормування праці 11 Виснвок 16 Список використаної літератури 17

 10. Проектування виробничого процесу
  Вступ 3 1. Суть теорії потокового виробництва 4 2. Автоматизація виробничих процесів 9 3. Проектування потокового виробництва і його ефективність 15 Висновки 20 Список використаних джерел 21

 11. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
  1. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 3 2. Застосування в управлінні соціально-психологічних методів 7 3. Етична поведінка як сукупність вчинків і дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 9 4. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як людські ресурси? 13 Література 17

 12. Особливості організації керівниками службового обліку, контролю та аналізу в умовах автоматизованої системи обліку
  Зміст. Вступ. 3 1. Основні принципи побудови автоматизованих систем управління на підприємстві та їх особливості. 4 2. Загальна характеристика класифікації інформаційних систем обліку на підприємствах. 8 3. Технологія управлінського процесу при застосуванні автоматизованої системи управління. 10 Висновок. 12 Літературні джерела. 14

 13. Акціонерна власність в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Історична довідка щодо створення акціонерних товариств та їх ролі в ринкових умовах господарювання 5 2. Сучасний стан акціонерної власності в Україні 9 3. Підвищення економічної безпеки акціонерних товариств 23 Висновки 27 Література 30-32

 14. Міжнародна торгівля в сучасних умовах
  ВСТУП 3 1. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ – ОСНОВНА РИСА СУЧАСНГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРІГВЛІ НА СУЧАНОМУ ЕТАПІ 7 2.1. Динаміка міжнародної торгівлі 7 2.2. Товарна структура міжнародної торгівлі 8 2.3. Географічна структура міжнародної торгівлі 11 3. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23 ДОДАТОК 25

 15. Профдобір і профвідбір в сучасних умовах
  ВСТУП 3 1. Тактика профдобору та профвідбору персоналу: переваги та недоліки існуючих в Україні методик 4 2. Шляхи поліпшення профдобору та профвідбору персоналу на основі закордонного досвіду 11 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua