Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Причини виникнення девіантної поведінки та засоби її запобігання (ID:9323)
| Размер: 26 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 02.08.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність поняття девіантної поведінки 5
2. Причини виникнення девіантної поведінки 7
3. Засоби запобігання девіантної поведінки 15
Висновок 22
Література 24
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Девіантна поведінка у середовищі української молоді, причини, наслідки, засоби запобігання
  ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIАНТНОЇ ПОВЕДIНКИ 7 1.1. Сутнiсть i змiст девiaнтної поведiнки як соцiaльного явища 7 1.2. Об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення девiaнтної поведiнки в сучасному суспiльствi 26 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44 РОЗДIЛ 2. ОРГАНIЗАЦIЙНI МЕТОДИ ТА ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ У МОЛОДIЖНОМУ СЕРЕДОВИЩI 46 2.1. Методи та методики вивчення девiaнтної поведiнки 46 2.2. Процедури та етапи соцiологiчного дослiдження девiaнтної поведiнки в середовищi української молодi 52 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 60 РОЗДIЛ 3. АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ СОЦIОЛОГIЧНОГО ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ В СЕРЕДОВИЩI УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДI 61 3.1. Аналiз стану та основнi соцiaльнi механізми виникнення i формування девiaнтної поведiнки 61 3.2. Закономiрностi та тенденцiї формування девiaнтної поведiнки в українському суспiльствi 68 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 99-104

 2. Один з типів девіантної поведінки
  Вид девіантної поведінки. Наркоманія. Без літератури

 3. Проблема девіантної поведінки в підлітковий період
  Вступ Розділ 1 Порушення поведінки Розділ 2 Типологія агресивної поведінки сучасних підлітків Розділ 3 Причини і специфіка прояву агресивності дітей на різних стадіях підліткового віку. Висновок Список використаної літератури

 4. Психологічна характеристика адиктивного типу девіантної поведінки
  Вступ 3 1. Поняття терміну адикція і адиктивна поведінка 5 2. Види адитивної реалізації. 7 3. Психологічні особливості підліткового віку як фактор ризику формування адитивної поведінки 11 Висновок 14 Література 15

 5. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1. Поняття девіантної поведінки 6 1.2 Чинники девіантної поведінки 8 1.3. Специфіка девіантної поведінки школярів 17 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 26 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 26 2.2. Профілактика девіантної поведінки 28 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки 32 2.3. Корекційна робота з школярами схильними до девіантної поведінки 41 Висновки 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 Додатки 55

 6. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1.Поняття девіантної поведінки 6 1.2Чинники девіантної поведінки 8 1.3.Специфіка девіантної поведінки підлітків 14 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 22 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 22 2.2. Профілактика девіантної поведінки 24 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки. 27 2.4. Корекційна робота з підлітками схильними до девіантної поведінки 35 Висновки 39 Список використаної літератури 43

 7. Психологічні умови попередження і корекцї девіантної поведінки у підлітків
  Предмет: девіантологія Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико –методологічні підходи до дослідження девіантної поведінки особистості 8 1.1. Психологічний зміст і прояви девіантної поведінки особистості 8 1.2 Чинники девіантної поведінкио собистості 22 1.3. Специфіка девіантної поведінки підлітків 30 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 39 2.1. Методика та організація дослідження проявів схильності до девіантної поведінки. 39 2.2. Аналіз результатів дослідження проявів схильності до девіантної поведінки підлітків. 56 Розділ 3. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків 64 3.1. Профілактика девіантної поведінки підлітків 64 3.2. Основні підходи корекційної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. 67 3.3. Програма попередження і корекції девіантної поведінки підлітків. 91 Висновки 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 118 Додатки: 129 Розподіл досліджуваних за статтю Рівні вираженості схильності до девіантної поведінки Особливості вираженості схильності до девіантної поведінки залежно від статі Особливості ставлення підлітків до різних аспектів діяльності (за даними методики незавершених речень Сакса-Леві) Особливості негативної комунікативної установки (за методикою В. Бойка) Особливості прояву агресивності (за методикою Басса - Даркі) Форми прояву агресії залежно від статі Дисперсійний аналіз залежності індексів агресивності і ворожості від статі і рівня емпатія Особливості сенсу життя для досліджуваних підлітків (за результатами бесіди) Особливості взаємозв’язку статусу підлітків і схильності до девіантної поведінки Основні терміни Об’єктом дослідження роботи виступає схильність девіантна поведінка особистості. Предметом дослідження виступають психологічні умови профілактики девіантної поведінки чи поведінкових девіацій підлітків. Метою роботи є визначення змісту і чинників виникнення девіантної поведінки у підлітків та розкриття особливостей діяльності психолога з її попередження і корекції Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання: 1) Провести аналіз змісту і проявів девіантної поведінки; 2) Дослідити чинники девіантної поведінки підлітків; 3) Виявити психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки; 4) Визначити основні принципи та напрямки роботи психолога по попередженню і корекції девіантної поведінки. 5) Визначити методику дослідження проявів схильності підлітків до девіантної поведінки. 6) Дослідити схильність підлітків до девіантної поведінки. 7) Визначити зміст діяльності психолога щодо попередження розвитку схильності підлітків до девіантної поведінки. Інформаційною базою роботи являються роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, 117 джерел Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, тестування, опитування, спостереження, статистичні методи обробки даних

 8. Цивільний захист. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій
  1. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 3 2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 9 3. Послуги і матеріальні ресурси в межах гуманітарної допомоги населенню, що надаються у вигляді благонадійності. 12 Література 15

 9. Комп'ютерні засоби аналізу поведінки підприємств
  Вступ 3 1 Типова функціональна модель САП 4 1.1 Підсистема аналізу і управління бізнес-процесами 5 1.2 Підсистема фінансів й бюджетування 6 1.3 Підсистема планування запасів 7 1.4 Підсистема виробництва 8 1.5 Підсистема бизнесу 9 2 OLAP-технології в САП 11 2.1 Принципи роботи OLAP-систем 11 2.2 Задачі, що вирішуються OLAP-технологіями 12 Висновки 13 Перелік використаної літератури 14

 10. Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення
  1. Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення. 3 2. Законодавство України з питань забезпечення техногенно-природної безпеки. 9 3. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель і споруд, обсяги завалів у зонах НС, зумовлені природними чинниками фізичного походження. 11 Список використаних джерел 14

 11. Класифікація пожарів і причини їх виникнення
  Список використаної літератури 1. Дерій С.І. Шлюха В.О. Екологія. – К., 1998. 2. Джигерей В. Безпека життєдіяльності. – К., 2000. 3. Желібо Є.П, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К., 2002. 4. Безпека життєдіяльності людини. – К., КОО, 1999. 5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Суми, 2000.

 12. Просвітництво: суть та причини виникнення
  Вступ 3 1. Виникнення та загальні риси епохи Просвітництва 4 2. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 13. Історичні причини виникнення паблік рилейшнз
  Вступ 3 1. Історія розвитку паблік рілейшнз 4 2. Зародження основ професії паблік рішейшнз в Америці 8 3. Стан паблік рішейшнз в Україні 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 14. Стреси в житті людини: причини виникнення
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи вчення про психологічний стрес 4 2. Сутність та загальна характеристика стресу 7 3. Причини стресів 14 Висновок 20 Список використаних джерел 21

 15. Причини конфліктів, стадії їх виникнення та їх характеристика
  Вступ 3 1. Виникнення конфліктів 4 2. Причини конфліктів 7 3. Стадії конфліктів та їх характеристика 11 Висновки 14 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua