Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Вибір варіантів фінансових інвестицій і методи управління ними (ID:9455)
| Размер: 262 кб. | Объем: 124 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 07.06.2007 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 8
1.1. Фінансові інвестиції: поняття та значення 8
1.2.Форми фінансування інвестиційних проектів 21
1.3. Визначення економічної ефективності інвестиційного проекту 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "***" 48
2.1. Загальна характеристика підприємства 48
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 58
2.3. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності 74
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 80
3.1. Розробка інвестиційних проектів 80
3.2. Оцінка ефективності запропонованого інвестиційного проекту та його вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства 93
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108-124

Метою дипломного дослідження дослідження вибору та управління фінансовими інвестиціями.
Об'єктом дослідження є відносини, які виникають між суб'єктами інвестиційної діяльності з приводу організації та управління інвестиційним проектами на підприємстві.
Предметом дослідження є діяльність підприємства ЗАТ „***” з приводу розробки та управління інвестиційними проектами.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел.
Перший розділ дослідження присвячено теоретичним аспектам управління фінансовими інвестиціями.
В другому розділі проведено аналіз управління фінансовими інвестиціями підприємства ЗАТ „***”.
У третьому розділі розроблено шляхи удосконалення інвестиційної діяльності підприємства.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, групувань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Основу теоретичної роботи склали: література по економіці, управлінню фінансами, управлінню інвестиціями.
У практичній частині роботи було використано статистичний матеріал підприємства.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

 2. Облік фінансових інвестицій
  ВСТУП 2 Класифікація інвестицій 3 Зміни балансової вартості інвестицій 6 Переведення інвестицій 7 Спеціалізовані інвестиційні підприємства 9 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 3. Облік фінансових інвестицій
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація фінансових інвестицій 5 2. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ „ ” 19 3. Шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ „ ” 27 Висновки і пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій
  Вступ 3 1. Визначення та класифікація фінансових інвестицій в обліку 4 2. Особливості обліку фінансових інвестицій 12 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 5. Облік поточних фінансових інвестицій
  Вступ 3 Облік поточних фінансових інвестицій 4 1. Фінансові інвестиції: визначення та класифікація в податковому та бухгалтерському обліку 4 2. Об’єкт обліку фінансових інвестицій 7 3. Облік поточних фінансових інвестицій 8 Висновки 14 Література 16

 6. Облік поточних фінансових інвестицій
  Поняття та класіфікація інвестиції 3 Облік цінних паперів 6 Схема бухгалтерських проводок операцій з цінними паперами 8 Облік поточних фінансових інвестицій 9 Список використаної літератури 15

 7. Визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 6 1.1. Інвестиції: їх суть, склад та структура 6 1.2 Особливості управління виробничими інвестиціями 13 1.3. Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ „КЕРАМІКА” 25 2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ “Кераміка” 25 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ „Кераміка” 30 2.3 Оцінка ефективності фінансових та виробничих інвестицій ТОВ „Кераміка” 37 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 51 3.1 Необхідність застосування інформаційних систем і програмних засобів в процесі управління реальними інвестиціями 51 3.2 Впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень на ТОВ “Кераміка” 60 3.3 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ТОВ “Кераміка” 63 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73 Додатки 80-88 Метою дипломної роботи є - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки ефективного управління інвестиціями, проявити розуміння особливостей інвестування, здійснити економічний аналіз інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства. В першому розділі розглядаються теоретичні основи інвестування, розкривається зміст та структура фінансових та виробничих інвестиції, залежність обсягу інвестицій від зовнішніх факторів. В другому розділі на основі виробничих даних підприємства ТОВ “Кераміка”, що спеціалізується на виготовленні облицювальних матеріалів, зроблені дослідження по розробці та оцінці привабливості реального інвестиційного проекту згідно стадіям передінвестиційного етапу життєвого циклу проекту: проаналізовано вибір пріоритетних напрямків реального інвестування, здійснена розробка бізнес-плану інвестиційного проекту, проаналізовано вибір приорітетних напрямків реального інвестування, здійснено аналіз фінансових показників. Третій розділ містить дослідження можливості підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Обґрунтована доцільність застосування сучасних інформаційних систем, зроблений порівняльний аналіз характеристик та можливостей програм з підтримки прийняття рішень, приведений приклад застосування інформаційних систем на підприємстві ТОВ “Кераміка”. У висновках зроблено підсумки та узагальнення по зроблених дослідженнях, ступеню виконання поставлених завдань

 8. Аналіз фінансових інвестицій Предикативні моделі фінансового аналізу
  1. Аналіз фінансових інвестицій 3 2. Предикативні моделі фінансового аналізу 11 3. Задача 3 16 На основі даних підприємства: - обчислити величину чистого прибутку підприємства в базисному і звітному періодах; - проаналізувати розподіл прибутку за напрямками його використання, оцінити ефективність використання прибутку підприємства; - зробити відповідні висновки. 4. Задача 13 18 На основі даних підприємства визначити та оцінити в динаміці показники інтенсивності використання коштів та рентабельності та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури 21

 9. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства
  Поняття інвестицій. Цілі інвестування туристичного підприємства 2 Фінансові інвестиції туристичних підприємств 6 Особливості здійснення фінансових інвестицій в Україні 10 Задача 10 12 Визначити тривалість періоду інвестування, яка буде достатньою для збільшення інвестиційного капіталу в 2 рази, за умови, що дохідність інвестиції становить 15% на рік і розрахунки виконуються: за схемою простого процента, за схемою складного процента. Пояснити отримані результати розрахунків. Список використаної літератури 14

 10. Методика аудиту довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ Світанок
  Вступ 3 1. Мета та завдання аудиту довгострокових фінансових інвестицій 5 2. Критична оцінка нормативних та законодавчих документів, які регламентують облік та аудит довгострокових фінансових інвестицій 11 4.Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку та встановлення ступеня ризику контролю на підприємстві ТОВ “Світанок” 17 5.Проведення аудиту довгострокових фінансових інвестицій ТОВ “Світанок” 21 6.Порядок складання аудиторського звіту 32 Висновки 34 Список використаної літератури 35 Додатки 37

 11. Облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві (на прикладі харчової промисловості)
  Вступ 3 Розділ І. Науково-теоретичні та методичні основи обліку короткострокових фінансових інвестицій 6 1.1. Поняття і класифікація фінансових інвестицій 6 1.2. Оцінка інвестицій на підприємстві 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану.за 2008-2009 роки, організація обліку на ДП ВАТ "Назва" БКК та виклад його облікової політики 18 2.1. Історична довідка ДП ВАТ " Назва " БКК 18 2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансового стану за 2008-2009 р.р. 22 Розділ ІІІ. Фінансовий короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва " БКК 25 3.1. Документування господарських операцій з обліку короткострокових фінансових інвестицій 25 3.2. Синтетичний і аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва» БКК 26 3.3. Взаємозв'язок обліку короткострокових фінансових інвестицій з фінансовою звітністю 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 12. Доходи підприємства та управління ними
  Зміст Вступ 3 1. Методологічні основи формування прибутку підприємства. 6 2. Дослідження порядку формування прибутку по СП “ПРОТЕКС” за 1998 – 2003 р.р. 22 2.1 Аналіз валового доходу по СП ”Протекс” за 1998 – 2003 р.р. 22 2.2. Аналіз валових витрат СП «ПРОТЕКС» 25 за 1998-2003рр. 25 2.3. Аналіз прибутку і вплив факторів на його величину по СП «ПРОТЕКС» за 1998 – 2003рр. 27 3. Обґрунтування стратегії прибутку підприємства на наступний рік 31 3.1. Стратегія управління прибутком підприємства 31 3.2. Обґрунтування обсягу формування прибутку підприємства на 2004р. 35 Висновки та пропозиції 41 Список використаної літератури 44 Звiт про фiнансовi результати Метою даної роботи є показати яким чином формуються доходи підприємства та яким чином впливає правильне управління доходами підприємства на загальну ефективність діяльності. Об’єктом дослідження є СП “ПРОТЕКС”. Предметом дослідження є формування доходів та управління ними на СП “Протекс”, детальний аналіз складових прибутку, та чиннники, які на нього впливають.

 13. СТРАХОВІ РИЗИКИ І УПРАВЛІННЯ НИМИ
  Вступ 3 1. Поняття страхового ризику 4 2. Види страхових ризиків 9 3. Ризик-менеджмент і страхування 14 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 14. Організаційно-правові аспекти управління венчурними фондами. Вибір оптимального варіанту організаційної системи управління венчурним підприємством.
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи становлення венчурного бізнесу в Україні 4 2. Напрями вдосконалення механізмів управління суб'єктами венчурного бізнесу 9 Висновки 17 Література 19 Завдання № 6 20 КЕЙСОВЕ ЗАВДАННЯ: «Apple - як творилась історія»

 15. Обігові кошти підприємства та аналіз ефективності управління ними
  Вступ 3 1. Економічна сутність та класифікація обігових коштів підприємства 5 2. Методологічні основи аналізу обігових коштів підприємства 17 3. Методологічний інструментарій аналізу ефективності управління обіговими коштами підприємства 21 3.1 Характеристика показників оцінки 21 3.2 Ефективність управління запасами 27 3.3. Управління дебіторською заборгованістю 30 4. Шляхи підвищення ефективності управління обіговими коштами на підприємстві 39 Висновки та пропозиції 44 Список літератури 48

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua