Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Зона европейської вищої освіти (ID:9466)
| Размер: 23 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 01.08.2007 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 5
2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 13
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Система вищої освіти у Франції
  Вступ 3 1. Створення та модернізація системи вищої освіти у Франції 4 2. Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції 8 Висновки 18 Література 22

 2. Проблеми вищої освіти України та Болонський процес
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика існуючих проблем у вищій школі України 5 2. Проблеми вищої приватної освіти 7 3. Вирішення проблем розвитку вищої освіти та Болонський процес 11 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 3. Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкурентоспроможність і привабливість
  ВСТУП 3 1. Передумови Болонського процесу 4 2. Оцінка якості вищої освіти 8 3. Якість освіти як результат 17 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 4. Мотиви отримання другої вищої освіти на сучасному етапі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ОТРИМАННЯ ОСВІТИ 5 1.1. Поняття мотивації до навчальної діяльності 5 1.2. Цінністні орієнтації сучасної молоді 8 1.3. Потреби і мотиви отримання другої вищої освіти на сучасному етапі 14 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 19 2.1. Методика дослідження 19 2.2. Результати дослідження 21 2.3. Рекомендації щодо підвищення мотивації до другої вищої освіти 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 5. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України і Австрії
  ВСТУП 3 1. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ 4 2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

 6. Соціальні механізми інноваційного розвитку системи вищої освіти України
  Вступ 3 1. Особливості вищих навчальних закладів України 5 1.1. Вищий навчальний заклад як соціальна організація 5 1.2. Стан і структура вищої освіти України 7 2. Соціологічні аспекти освіти в інноваційному менеджменту. 18 3. Підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій. 23 Висновок 28 Список використаної літератури 30

 7. Українська система вищої освіти: переваги і недоліки Болонського проекту
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004. – 384с. 2. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. – 416 с. 3. Янковий В. В. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції Дзеркало тижня. – 2003. – N 40. – 18-24 жовт. – (Інтерв'ю М. З. Згуровського).

 8. Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Греції
  Вступ 3 1. Історія розвитку вищої освіти в Греції 3 2. Організація науки і наукових досліджень у сучасній Греції 4 3. Сучасний стан освіти в Греції 9 4. Співробітництво України та Греції в галузі освіти 12 Висновок 15 Література 16

 9. Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Польщі
  Вступ 3 1. Історія формування системи вищої освіти в Польщі 4 2. Сучасні принципи побудови вищих навчальних закладів в Польщі. Участь у Болонському процесі 6 3. Доступ громади до вищої освіти. Характеристика кваліфікацій. Навчання студентів-іноземців 11 Висновок 15 Література 17

 10. Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та країни учасниці Болонського процесу
  Вступ 3 1. Польща у Болонському процесі: національна традиція і європейська якість вищої освіти 4 2. Відповідність системи вищої освіти України сучасним вимогам Болонського процесу 10 Висновки 13 Список літератури 15

 11. Зона Франка: етапи розвитку та сучасний стан. Проблеми функціонування грошових систем країн з CFA
  Вступ 3 1. Валютна система Франції як основа зони франку 5 2. Зона франку CFA 7 Висновок 15 Література 19

 12. Контрольна з вищої математики
  Завдання 1 2 Систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати методом оберненої матриці та методом Гаусса.... Завдання 2 4 Показати, що перші три вектори , , утворюють базис тривимірного векторного простору, і розкласти вектор за цим базисом (при розв'язанні системи лінійних рівнянь використати формули Крамера). .. Завдання 3 5 Задано: координати трьох точок А, В, С. Записати рівняння сторін трикутника АВ, АС і ВС, висоти АК, знайти кут А і координати точки К. A(–2;0), B(–3;2), С(0; –1).... Завдання 4 6 Знайти границі функцій (не використовуючи правило Лопіталя):... Завдання 5 6 Знайти похідну функції: .. Завдання 6 7 Дослідити функцію методами диференціального числення і побудувати її графік. Досліджувати функцію рекомендується за такою схемою: 1) знайти область визначення й область зміни функції; 2) дослідити функцію на неперервність, знайти точки розриву функції (якщо вони існують) і точки перетину її графіка з осями координат; 3) знайти інтервали зростання і спадання функції і точки її локального екстремуму; 4) знайти інтервали опуклості й угнутості графіка функції та точки перегину, 5) знайти асимптоти графіка функції. ... Завдання 7 9 Знайти невизначені інтеграли:.. Завдання 8 10 Застосувати визначений інтеграл для обчислення площі фігури, обмеженої .. Завдання 9 11 Знайти частинні похідні за обома змінними функції двох змінних:... Список використаної літератури 15

 13. Педагогіка вищої школи
  1 Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в економічно розвинених країнах 3 2. Проаналізуйте різні наукові підходи до педагогічних досліджень, знайдіть спільне і відмінне в них 7 Література 13

 14. Фізіологія вищої нервової діяльності
  ЗМІСТ 1. Структура і властивості клітинних мембран 3 2. Будова та механізм передачі збудження в синапсах 5 3. Еволюція ВНД 8 4. Класифікація умовних рефлексів 12 5. Фізіологічні механізми емоційно-мотиваційних станів 14 Список використаної літератури 18

 15. Контрольна робота з вищої математики Варіант № 27
  Векторна алгебра й аналітична геометрія Завдання 2.1. Задано вершини трикутника . Знайти: 1) рівняння сторін трикутника; 2) рівняння медіани ; 3) рівняння прямої, що проходить через вершину паралельно стороні ; 4) рівняння висоти ; 5) довжину висоти . , , . Завдання 3. Знайти границю функцій. 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . Завдання 4.1. Знайти похідні функції. 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . Завдання 5. Дослідити функцію та побудувати її графік. а) . Схема дослідження функцій. 1. Область визначення функції. 2. Парність, непарність, періодичність. Точки перетину з осями. 3. Точки розриву і інтервали неперервності функції. 4. Асимптоти графіка функції. 5. Точки максимуму і мінімуму функції. Інтервали монотонності функції. 6. Точки перегину графіка функції. Напрям опуклості графіка функції. 7. Графік функції.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua