Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: К/р з фінансів (ID:955)
| Размер: 15 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 02.10.2000 |
СодержаниеБюджет як економічна та юридична категорія, його функції та призначення.
Бюджетний дефіцит. Поняття та причини винекнення.
Література
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Фінанси Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів
  1. Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів 3 1.1 Сутність та функції фінансів 3 1.2 Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу 6 1.3 Призначення та роль фінансів 10 2. Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Об'єктивна необхідність їх створення 15 2.1 Система централізованих фондів цільового призначення 15 2.2 Необхідність створення цільових фондів 16 2.3 Місце цільових фондів в розвитку держави 18 3. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг, внутрішній і зовнішній державний борг. Причини та наслідки державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Рефінансування державного боргу 21 3.1 Основні поняття державного боргу 21 3.2 Стан та управління державним боргом України за 2006-2010 роки 22 Список використаної літератури 32

 2. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне приучення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки
  ВСТУП 3 1. Призначення і специфічні ознаки фінансів. 4 2. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. 8 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 3. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Поняття та зміст фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств - ресурсоутворююча, розподільча, контрольна
  1. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва…………….3 1.1. Економічна сутність малого підприємництва………………………...3 1.2. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва……………………7 2. Поняття та зміст фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств - ресурсоутворююча, розподільча, контрольна…………………………………12 2.1. Поняття та зміст фінансів підприємств……………………………...12 2.2. Функції фінансів підприємств………………………………………..14 Список використаної літератури………………………………………………..17

 4. К/р з фінансів
  Вступ 3 1. Використання власних коштів 3 2. Використання сторонніх джерел фінансування 4 Висновок 8

 5. К/р з фінансів
  8. Поняття облігації 3 14. Ф’ючерсні та форвардні угоди, відмінності між ними 8 25. Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг 10 35. Фінансові ресурси та активи комерційного банку 12 55. Комерційний кредит 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 6. К/р з фінансів
  1. Структура дохідної і видаткової частини державного бюджету України. Шляхи зменшення дефіциту бюджету. 3 2. Учасники фінансового ринку і їх діяльність на ньому. 10 Список використаної літератури 17

 7. Контрольна з фінансів
  1. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики та їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. 3 2. Доходи державного бюджету, їх суть і класифікація. 10 Задача №22 Визначити витрати туристичної фірми на розробку та реалізацію туристичного продукту по повній собівартості, виходячи з даних... Список використаної літератури 18

 8. Контрольна з фінансів
  1. Порядок складання, розгляду та затвердження проекту бюджету 3 2.1. Поняття бюджетної системи та бюджетного процесу. Попередній розгляд проекту бюджету 3 1.2. Затвердження, виконання та контроль за виконанням бюджету 6 2. Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній 8 державний кредит 8 2.1. Загальне поняття державного кредиту 8 2.2. Внутрішній державний кредит 9 2.3. Зовнішній державний кредит 13 Задача № 20 Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства, виходячи з таких даних... Список використаної літератури 167

 9. Контрольна з фінансів
  1. Розподільча функція фінансів, її зміст і прояви у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. 3 1.1. Сутність фінансів, їх функції 3 1.2. Зміст розподільчої функції фінансів 5 1.3. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу 6 Висновок 8 Використана література 9 2. Доходи державних підприємств і організацій - складова державних доходів. Прибуток державних підприємств. 10 2.1. Поняття і статус підприємства державної форми власності в Україні 10 2.2. Державні доходи. Доходи державних підприємств і організацій як складова державних доходів 13 2.3. Прибуток державних підприємств, його формування і розподіл 17 Висновок 19 Використана література 20 3. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг, кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні. 22 3.1. Поняття державного боргу та його види 22 3.2. Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні. 25 Висновок 29 Використана література 30

 10. МАТЕРІАЛ з фінансів
  МАТЕРІАЛ 1 1. Сучасна фінансова політика України та її вплив на зміну у фінансовому законодавстві 1 2. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні 2 3. Форми і методи державного контролю за випуском і обігом цінних паперів 2 4. Перехід до ринкових відносин і боротьба з корисливою злочинністю в кредитно-фінансовій сфері. 3 5. Банківський кредит, як фінансово-правовий інститут: поняття, принципи, види і форми. 4 6. Фінансово-правові форми державного регулювання ринкових відносин. 5 7. Поняття, методи і джерела покриття державних витрат в Україні. 6 8. Податок з прибутку банків і страхування організацій. 6 9. Правові основи бюджетного регулювання. 8 10. Фінансово-правові відносини приватизації державного майна. 9

 11. Контрольна з фінансів
  1. Суб’єкти фінансового контролю в Україні 3 Вступ. 3 1.1. Суб’єкти та об’єкти фінансового контролю. 4 Висновок. 8 2. Функції валютного курсу і курсова політика 11 Вступ. 11 2.1.Функції валютного курсу і курсова політика 12 Висновок. 17 Розрахункова задача 2 20 На основі вихідних даних за двома підприємствами розрахувати прибуток, рентабельність та фінансові коефіцієнти. Порівняти одержані показники підприємств і зробити відповідні висновки. Розподіл підприємств за варіантами зазначений у табл. 3. Вихідні дані за підприємствами у табл. 2. Література 30

 12. Білет з фінансів
  1. Лізинг як засіб кредитування підприємства, його види та визначення загальної суми платежу 2 2. Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фінансовому ринку 5 3. Аналіз джерел формування майна (коштів) підприємства 7

 13. Контрольна з фінансів
  1. Поняття фінансових ресурсів як матеріальних носіїв фінансових відносин 3 1.1. Вступ 3 1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси 4 1.3. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 6 1.4. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг 9 1.5. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності 11 1.6. Висновок 12 Список літератури 13 2. Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ 14 2.1. Вступ 14 2.2. Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту 15 2.3. Система соціальних гарантій населенню 17 2.4. Видатки на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ, інших верств населення 21 2.5. Висновок 22 Список літератури 24 3. Пенсійне забезпечення в Україні. Пенсійний фонд. Джерела формування та напрями використання коштів фонду. Необхідність та напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні 25 3.1. Вступ 25 3.2. Завдання Пенсійного фонду 25 3.3. Джерела формування та напрями використання коштів фонду 26 3.4. Видатки бюджету на виплату пенсій окремим категоріям громадян 30 3.5. Необхідність і напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні 33 3.6. Висновок 34 Список літератури 35

 14. Контрольна з фінансів
  1. Страховий ринок. Учасники страхового ринку. Економічні основи страхової справи. Організація страхування 3 1.1. Страховий ринок 3 1.2. Учасники страхового ринку 4 1.3. Економічні основи страхової справи 7 1.4. Організація страхування 9 Список використаних джерел: 14 2. Податок на прибуток підприємств. Порядок обчислення та сплата в бюджет 15 2.1. Податок на прибуток підприємств 15 2.2. Об'єкт оподаткування 16 2.3. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств 21 2.4. Порядок сплати в бюджет податку на прибуток підприємств 22 Список використаних джерел: 24

 15. Контрольна з фінансів
  1. Система оподаткування, її становлення в Україні. Оподаткування операцій з нерухомістю 3 2. Функції грошей, їх значення, особливості в сучасній економіці 7 Список використаної літератури 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua