Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Психологічні аспекти розвитку мовлення у дошкільників (ID:9750)
| Размер: 50 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 21.08.2007 |
СодержаниеВступ 4
Розділ І. Теоретичні аспекти розвитку мовлення у дітей дошкільного віку 7
1.1. Етапи розвитку мовлення дитини 7
1.2. Своєрідність мовлення дошкільників 12
1.3. Психологічні аспекти розвитку мовлення дошкільника 17
Розділ 2. Дослідження психологічних аспектів розвитку мовлення дітей дошкільного віку 22
2.1 Планування експерименту 22
2.2 Результати дослідження та їх інтерпретація 23
Розділ 3. Особливості корекційної програми та перевірка її ефективності 26
3.1 Психологічні ігри для розвитку мовлення дітей дошкільного віку 26
3.2 Вивчення ефективності розвиваючої роботи 34
Висновок 36
Список використаної літератури 38

Об'єктом дослідження є процес вивчення і розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Предметом виступають психологічні аспекти розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Метою стало створення системи психологічного вивчення і розвитку мовлення дітей
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення та мовлення людини
  Теоретична частина 3 1. Характеристика методів дослідження мислення та мовлення особистості 3 2. Послідовність проведення емпіричного дослідження особливостей мислення 5 3. Типові помилки в дослідженні мислення й мовлення особистості та методи запобігання їм. 8 Практична частина 10 Лабораторна робота № 1 10 Лабораторна робота № 1 Мета: ознайомити студентів із процедурою визначення лабільності-ригідності розумових процесів за допомогою методу "словесний лабіринт". Мета: виявлення рухливості або лабільності розумових процесів. Лабораторна робота № 2 14 Мета: сформувати у студентів уміння застосовувати методику дослідження особливостей наочно-образного мислення "піктограма". Необхідний матеріал: Чисті аркуші паперу, прості та кольорові олівці, секундомір. Лабораторна робота № З 17 Мета: сформувати у студентів навички дослідження за методикою вивчення індивідуально-психологічних особливостей мислення "відгадування загадки". Список використаної літератури 19

 2. Психологічні аспекти кваліфікації злочинів
  Вступ 3 1. Наукові основи кваліфікації злочинів 4 2. Принципи кваліфікації злочинів 10 3. Психологічна структура злочину 16 4. Психологічні наслідки злочину 20 5. Психологічна сторона попередження злочинів 22 Висновок 29 Список використаної літератури 31

 3. Клініко-психологічні аспекти старіння
  План ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАРІННЯ 5 1.1. Проблема старіння з біологічної точки зору 5 1.2. Проблема старіння з психологічної точки зору 7 1.3. Характерологічні зміни в похилому віці 12 1.4. Психологічні кризи й етапи життя 14 1.5. Самітність - психологічна проблема старіння 17 1.6. Стрес і фрустрація в похилому віці 18 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АГРЕСИВНОГО СПОНУКАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ І ВІДНОШЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ 23 ВИСНОВКИ 33 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35 Додаток 1: Методика «Неіснуюча тварина» Додаток 2: Проективная методика "дом - дерево - человек" Мета робота у дослідженні клініко-психологічних аспектів старіння та підтвердження на практиці зростання агресивності в похилому віці. Для досягнення поставленої мети автор ставить такі завдання: 1. показати проблему старіння з біологічної та психологічної точки зору; 2. виділити головні характерологічні зміни в похилому віці; 3. охарактеризувати основні психологічні кризи; 4. визначити місце самітності в проблемі психологічного старіння; 5. показати вплив стресу на людей похилого віку; 6. на практиці довести зростання агресивності під час старіння. Літературна база курсової роботи складається як з вітчизняних досліджень та к і зарубіжних. Предметом курсової роботи є характеристика сучасних психологічних проблем старіння. Об’єктом курсової роботи є група людей похилого та студентського віку, за допомогою якої треба дослідити зростання агресивності під час старіння. Структурно робота складається зі вступу, двох розділів з підпунктами, висновків та використаної літератури.

 4. Психологічні аспекти створення іміджу
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ІМІДЖ ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ 4 2. ІМІДЖ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПУБЛІЧНІ ВІДНОСИНИ 8 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА: 15

 5. Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу
  Вступ 3 1. Психологічні особливості добору кадрів 4 2. Характеристика ступенів процесу відбору персоналу 8 3. Оцінювання діяльності персоналу 14 4. Порядок проведення атестації персоналу в організації. 18 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 6. Психологічні аспекти управління сферою туризму
  ВСТУП 3 1 БАЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 4 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 7 3. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ 10 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 7. Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу
  Вступ 3 1. Психологічні аспекти добору персоналу 4 2. Оцінювання та перевірка діяльності персоналу 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 8. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління організацією
  Література: Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – Киев, 1993 – 384с. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления – Москва, 2001 – 528 с. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: підручник. – Київ, 1995 – 304 с.

 9. Психологічні аспекти роботи вчителя з важкими підлітками
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВАЖКИХ ПІДЛІТКІВ 5 1.1. Психологічні характеристики важких підлітків 5 1.2. Своєрідність характерів важких підлітків 9 1.3. Принципи, методи та засоби вивчення важких підлітків 12 1.4. Особливості спілкування з важкими підлітками 17 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ВАЖКИМИ ПІДЛІТКАМИ 23 2.1. Планування та методи дослідження 23 2.2. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 30 2.3. Рекомендації щодо психологічних методів корекційного впливу на важких підлітків 35 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТОК 42-54 Об’єктом роботи являються важкі підлітки Предметом роботи являються психологічні аспекти роботи вчителя з важкими підлітками. Метою роботи є дослідження психологічних особливостей роботи вчителя з важкими підлітками.

 10. Сутність та психологічні аспекти розповсюджених у менеджменті підходів до управління
  План Вступ 3 1. Предмет і методологічні основи психології управління 5 2. Психологія управління як галузь психологічної науки 10 3. Структура, функції та основні категорії психології управління 14 4. Суб'єктна психодіагностика: критеріальна модель 16 5. Основи групової динаміки 26 Висновки 31 Література 33

 11. Психологічні аспекти політичної діяльності, психологія масових явищ
  Вступ 1. Психологія політичної діяльності 2. Психологічний зміст праці в політиці 3. Прийоми та методи в політиці 4. Визначення психолого-політичних масових явищ 5. Характеристика масових явищ, як виконання політичних рішень Висновок Література

 12. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління організацією та процесів прийняття рішень
  Вступ 3 1. Сутність та зміст інформаційного забезпечення діяльності керівника. 4 2. Психологічні проблеми обробки інформації людиною. 7 Висновки 10 Література 11

 13. Науково-психологічні аспекти та практика психологічного консультування з проблем підбору кадрів на прикладі підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 6 1.1. Сутність і види конфліктів в організації 6 1.2. Основні причини та передумови виникнення конфліктів в організації 14 1.3. Психологічні засади попередження та вирішення конфліктів 30 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 36 2.1. Методики дослідження 36 2.2. Результати проведення методик 40 РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА З ПОДОЛАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 51 3.1. Програма проведення 51 3.2. Методологічні рекомендації керівництву щодо профілактики конфліктів в організації 58 ВИСНОВКИ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 77

 14. Поєднання навчання в колективі з індивідуальним підходом до дітей в ході занять з розвитку мовлення
  ВСТУП 3 1 Аналіз психолого-педагогічних досліджень з питань розвитку дитини в колективі та індивідуальних мовленнєвих особливостей 6 2. Індивідуальний підхід та його вплив на розвиток мовлення дошкільного віку в процесі колективного навчання 14 3. Стан поєднання навчання в колективі з індивідуальним підходом до дітнй з метою урахування розвитку мовлення дошкільнят 25 4. Методика проведення колективних форм роботи з розвитку мовлення з урахуванням індивідуальних особливостей дітей 29 5. Рівень сформованності у дітей знань умінь та авичок в результаті використання іедивідуального підходу у ході проведення колективних форм роботи з розвитку мовлення. 35 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46-49 Мета роботи – визначити особливості мовного розвитку дітей раннього віку. Об'єктом дослідження є діти від 0 до 3 років. Предметом дослідження є особливості індивідуального підходу та колективного навчання при формуванні у дітей мовних умінь та навичок.

 15. Поняття культури мовлення.Мовлення етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів. Документи з кадрово-контрактних питань(автобіографія,резюме):типи,види,реквізити,правила написання Скласти зразок автобіаграфії
  1. Поняття культури мовлення. Мовлення етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів 3 2. Документи з кадрово-контрактних питань (автобіографія, резюме): типи, види, реквізити, правила написання. 8 3.Скласти зразок автобіаграфії 10 Список використаних джерел: 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua