Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Документи оформлення порядку формування портфелю цінних паперів на інвестиції (ID:978)
| Размер: 11 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 26.07.2004 |
Содержание1. Документи оформлення порядку формування портфелю цінних паперів на інвестиції. 2
ЛІТЕРАТУРА 8

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Інвестиції підприємтсва в портфель цінних паперів
  Вступ 3 Розділ 1. Формування інвестиційного портфеля підприємств: теоретичний аспект 5 1.1 Основи формування інвестиційного портфеля 5 1.2 Ефективність управління портфелем фінансових інвестицій 12 Розділ 2. Вибір фінансового портфеля для ВАТ «ххх» 17 2.1 Стратегії формування портфеля цінних паперів в Україні 17 2.2 Дослідження процесу формування портфеля цінних паперів 20 Розділ 3. Особливості оперативного управління фінансовим портфелем 28 Висновки 35 Література 38

 2. Формування ринку цінних паперів в Україні
  Вступ 3 1. Етапи формування ринку цінних паперів в Україні 4 2. Проблеми функціонування та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 9 Висновок 16 Література 17

 3. Формування ринку цінних паперів в Україні
  ВСТУП 3 1. Сутність ринку цінних паперів 4 2. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні 5 3. Перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних паперів 10 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 4. Оформлення ділових паперів
  ВСТУП 3 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 4 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 7 3. ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ 10 ВИСНОВКИ 17 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18

 5. Формування портфелю інвестицій
  Зміст Вступ 4 1. Економічна сутність фінансового інвестування 6 1.1. Загальна характеристика сутності фінансового інвестування 6 1.2. Основні види фінансових інвестицій 12 1.3. Методи оцінки фінансових інвестицій 15 2. Аналіз фінансових інвестицій на ТОВ „Квалітет” 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз стану фінансового інвестування на ТОВ „Квалітет” 25 2.3. Факторний аналіз зміни середнього рівня портфеля 27 3. Шляхи розвитку фінансового інвестування підприємства 30 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового інвестування підприємства 30 3.2. Застосування економіко-математичних методів для аналізу фінансових інвестицій підприємства 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41 Додатки. Звітність 43 Основна мета роботи полягає в розробці пропозицій по удосконаленню методів формування інвестиційного портфеля підприємства. Основними завданнями для дослідження в курсовій роботі є: - розглянути поняття та сутність фінансових інвестицій та проаналізувати існуючі теоретичні підходи до організації фінансового інвестування; - провести комплексний аналіз формування інвестиційного портфеля підприємства та його ефективності; - на підставі проведеного аналізу сформувати пропозиції по удосконаленню механізму аналізу ефективності фінансових інвестицій. Предметом дослідження є інвестиційний портфель підприємства. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є діяльність ТОВ „Квалітет” по аналізу та управлінню фінансовими інвестиціями. Основними методами дослідження є логічний, аналітичний, системний та порівняльний методи дослідження. Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

 6. Підвищення ефективності формування інвестиційного портфелю підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Організаційно правові форми підприємств в Україні 6 2. Управліня якістю продукції або послуг 12 3.Пропозиції з формування і управління інвестиційним портфелем великого вітчизняного підприємства ЗАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ” з випуску безалкогольних напоїв 19 Висновки та пропозиції 35 Список використаних джерел 37 Додатки 1. Класифікація форм інвестицій 2. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства. 3. Оптимальна тривалість міжрекострукційного періоду Мета дослідження – на основі аналізу діяльності виробничого підприємства і економіко-організаційних та виробничо-технічних умов її здійснення, визначення факторів, що зумовлюють напрям організації формування інвестиційного портфелю та його ефективність, розробити практичні рекомендації щодо удосконалення і підвищення ефективності формування інвестиційного портфелю підприємства. Для реалізації мети були поставлені такі задачі: • з’ясувати сутність класифікації форм підприємств в Україні; • виявити фактори, які обумовлюють організацію і ефективність управління інвестиційним портфелем підприємства; • проаналізувати основи управління якісю на виробничому підприємстві; • розробити рекомендації щодо управління інвестиційним проектом на досліджуваному підприємстві; Об’єктом дослідження є виробниче підприємство ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ», яке спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв

 7. Ринок цінних паперів
  1. БІРЖОВИЙ І ПОЗАБІРЖОВИЙ ФОНДОВІ РИНКИ 3 2. ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ – ДЕРИВАТИВУ, ВИДИ ПОХІДНИХ 13 3. ПРОБЛЕМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. РИЗИКИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 23 ЛІТЕРАТУРА 31

 8. Облік цінних паперів
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку цінних паперів. 6 3. Характеристика первинних документів обліку цінних паперів. 11 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку цінних паперів. 13 5. Характеристика вихідних документів обліку цінних паперів. 16 Висновки 18 Література 20 Додатки 22 Об'єктом досліджень роботи є Закрите акціонерне товариство

 9. Контрольна з цінних паперів
  1. Види ризиків інвестиційних проектів. 1 2. Визначення та аналіз доходності акцій. 7 Cписок використаної літератури. 10

 10. Види цінних паперів
  Види цінних паперів 3 ВСТУП 3 1. Поняття цінних паперів 4 Акція 6 Облігація 9 Ощадні сертифікати 11 Вексель 12 Практичне завдання 13 Список літератури 24 ДОДАТКИ 25 ДОДАТОК А 25 ДОДАТОК Б 27 ДОДАТОК В 29 ДОДАТОК Г 31

 11. Ринок цінних паперів
  1. Основні ознаки класифікації фондових ринків. Види фондових ринків 3 2. Інвестиційні компанії і фонди: поняття, функції, призначення, основні відмінності, роль в інвестиційному процесі 8 3. Угоди з купівлі-продажу облігацій 15 Перелік використаної літератури 18

 12. Контрольна з цінних паперів
  Тести 1.Закон України „Про цінні папери”. Питання: Що регулює даний закон: 2. Закон України „Про фондову біржу”. Питання: Закон втратив чинність на підставі Закону: 3. Закон України „Про Іпотечні облігації” Питання: Припинення застави іпотечного покриття відбувається після: 4. Закон України „Про державне регулювання фондових ринків” Питання: Учасники фондового ринку:

 13. Ринок цінних паперів
  1. Учасники фондового ринку. Роль держави в забезпеченні ефективності фондового ринку 3 2. Опціони: поняття, характеристики, види, застосування 7 3. Чинники, що зумовлюють коливання і формування курсу акцій 12 Література 17

 14. ринок цінних паперів
  Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем 3 Практична частина 12 Завдання 1 Розрахуйте вартість капіталу від облігації з номінальною вартістю - 1000 грн.; річною ставкою - А.; витрати на випуск та розміщення становлять - Б; податкова ставка - 20%. Варіант 1 А 8% Б 2% Завдання 2 Розрахуйте вартість капіталу від звичайної акції за наступними даними: поточна ціна акції -А, очікуваний дивіденд – Б, темп приросту дивідендів – В. Варіант 1 А (грн.) 4,5 Б (грн.) 0,8 В (%) 5 Завдання 3 Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду – А.; загальна кількість випущених акцій – Б; активи емітента на даний момент складають – В ; сума заборгованості усім кредиторам – Г. Варіант 1 А (млн.грн.) 3,62 Б (тис.шт.) 250 В (млн. грн.) 4,30 Г (млн. грн.) 0,85 Завдання 4 Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 А (%) 7 Б (років) 3 В (%) 8,5 Г (%) 6 Завдання 5 Розрахуйте сподівану ставку доходу для акції, що була придбана за - А, має річний дивіденд – Б ; поточна ціна – В. Варіант 1 А (грн.) 0,8 Б (грн.) 0,2 В (грн.) 1,1 Завдання 6 Акціонерне товариство „А” має сплачений статутний капітал у розмірі А., який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д%. Ринкова ставка відсотка становить Є. Розрахуйте як зміниться курсова вартість простих акцій даного товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж. Варіант 1 Статутний капітал, тис. грн. (А) 100 Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 25 Ставка доходу за привілейованими акціями, % (В) 14 Чистий прибуток товариства, тис. грн. (Г) 80 Частина прибутку спрямована на розвиток виробництва, % (Д) 40 Ринкова ставка, % (Є) 35 Нова ринкова ставка, % (Ж) 30 Завдання 7 Розрахуйте стандартне середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для акції А, про яку відомо, що за останні три звітні періоди дивіденди складали, відповідно D1, D2, D2. Порівняйте отримані Вами значення з акцією Б, коефіцієнт варіації якої дорівнює 0,09, і зробіть висновок щодо того, якій з акцій слід віддати перевагу при включенні в портфель інвестора несхильного до ризику. Варіант 1 D1, грн. 4 D2, грн. 4,60 D3, грн. 4,20 Завдання 8 Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що: Варіант 1 Безризикова ставка на ринку, % 8 Середня ринкова доходність, % 12 Середня доходність підприємств галузі, % 15 Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14% до номіналу. Завдання 9 Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання наступних цінних паперів: Варіант 1 Акції підприємства А, один. 1000 Ціна акції, грн. 5 Доходність акції, % 15 Акції підприємства Б, один. 6000 Ціна акції, грн. 3 Доходність акції, % 12 Облігації підприємства В, один. 1000 Номінал облігації, грн. 100 Доходність облігації, % 10 Облігації внутрішньої державної позики, один. 500 Номінал облігації, грн. 1000 Доходність облігації, % 7 Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора. Література 24

 15. Ринок цінних паперів
  1 Ринок цінних паперів, його сутність та види 3 2 Сутність цінних паперів та їх види (міжнародна класифікація) 6 3 Види цінних паперів, що обертаються на ринку цінних паперів України 8 4 Вартість цінних паперів та її види. Формування визначення курсу окремих видів цінних паперів 10 5 Проблеми функціонування ринку цінних паперів в Україні 12 Задача 15 Визначте майбутню вартість 2400 дол. через 5 років, якщо: А) складний процент нараховується щорічно в розмірі 8% річних; Б) складний процент нараховується раз в півріччя в розмірі 10% річних; В) складний процент нараховується щоквартально в розмірі 12% річних; Г) складний процент нараховується щомісячно в розмірі 12% річних Список літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua