Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (ID:981)
| Размер: 30 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 26.07.2004 |
СодержаниеВступ 3
1.Інформаційна технологія розрахунків цін на товари 4
1.1 Значення правильного та оперативного визначення ціни на товари 4
1.2 Варіанти вирішення проблем ціноутворення в умовах використання інформаційних технологій 5
2. Ситуаційне завдання 14
Висновки 19
Література 20

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 2. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 3. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 4. Ринок програмних продуктів і послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ 5 1.1. Інформація як загальнонаукова та економічна категорія 5 1.2. Сутність електронного бізнесу 7 1.3. Основні характеристики структури і динаміки світового ринку програмних продуктів і послуг 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКІВ І ПОСЛУГ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 17 2.1. Тенденції розвитку міжнародної електронної комерції в світі 17 2.2. Передумови формування та механізм функціонування сучасного національного інформаційного ринку продуктів та послуг 19 2.3. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні 26 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 32 3.1. Шляхи активізації розвитку інформаційного ринку України 32 3.2. Стратегічні та тактичні напрями розвитку ринку програмних продуктів та послуг 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42

 5. Стратегічний маркетинг інноваційних продуктів на підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 5 1.1 Поняття та класифікація інновацій 5 1.2 Система стратегічного управління інноваціями, її роль в забезпеченні конкурентоспроможності продуктів 9 1.2.1 Характеристика системи управління інноваціями, інноваційні стратегії 9 1.2.1 Реалізація маркетингової інноваційної стратегії як спосіб забезпечення конкурентоспроможністі продуктів 18 1.3 Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової інноваційної стратегії 21 Висновки до першого розділу 30 РОЗДІЛ 2 – АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 32 2.1 Аналіз діяльності ЗАТ «СП «Назва» 32 2.2 Аналіз системи стратегічного управління інноваціями ЗАТ «СП «Назва» в ринкових умовах 39 Висновки до другого розділу 43 РОЗДІЛ 3 – ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 45 3.1 Механізм формування ефективної системи управління інноваціями 45 3.2 Напрямки розвитку системи управління інноваціями шляхом реалізації маркетингової інноваційної стратегії 48 Висновки до третього розділу 50 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56

 6. Международный маркетинг (на прикладі підприємства з виробництва продуктів харчування)
  Цель контрольной работы – рассмотреть возможность выхода предприятия (фирмы) на рынок другой страны. В ходе выполнения работы необходимо изучить факторы внешней среды и разработать стратегию выхода на выбранный рынок. Страну для выполнения работы выбирают из приложения согласно последней цифре зачетки. В рамках выполнения контрольной работы необходимо предложить и охарактеризовать методы международной экономической деятельности, которые могут быть использованы вашим предприятием. План: 1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Характеристика факторов внутрішнього середовища Білорусі 8 2.1. Характеристика географічних факторів 8 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 9 2.3. Характеристика соціальних та демографічних факторів 11 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники 13 2.5. Рівень розвитку кондитерської галузі Білорусі 19 2.6. Характеристика факторів мікросередовища для даного підприємства. 20 3. Розробка стратегії виходу на міжнародний ринок 23 3.1. Фактори, які сприятливі для даного підприємства 23 3.2. Фактори, які несприятливі для даного підприємства; 25 3.3. Визначення ризиків, які має врахувати дане підприємство 26 3.4. Визначте переваги, які може принести даному підприємству діяльність на міжнародному ринку 28 3.5. Визначення цілей, які може ставити перед собою дане підприємство (фірма ) 29 3.6. Визначення форми економічної діяльності на зовнішньому ринку 30 3.7. Обрання товарної політики для виходу на міжнародний ринок 30 3.8. Визначення основних принципів цінової політики 30 3.9. Оберіть канали дистрибуції 30 3.10. Визначення основних видів комунікацій 31 3.11. Обрання форми відшкодування транспортних витрат. 32 Література 35

 7. Впровадження інформаційних технологій - шлях підвищення якості послуг гостинності в засобах розміщення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 5 1.1. Особливості використання інформаційнoї інфраструктури у туристичній індустрії України 5 1.2. Інформаційні технології як чинник підвищення ефективності управління готельним підприємством 11 1.3. Інформаційні системи і мережі у структурі світового готельного господарства 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ „ххх” М. КИЄВА 18 2.1. Особливості готельного господарства 18 2.2. Дослідження роботи служб прийому і розміщення 23 2.2.1. Система бронювання 23 2.2.2. Система розміщення 27 2.2.3. Система розрахунку 31 2.3. Обґрунтування необхідності впровадження інформаційних технологій в готелі „ххх” 33 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 35 3.1. Комллексне дослідження практики застосування сучасних інформаційних технологій готелем „ххх” 35 3.2. Розрахунок сумарних витрат на комплексну автоматизацію діяльності готелю „ххх” 37 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 53

 8. маркетинг послуг зв’язку
  Вступ 3 1. Особливості маркетингової товарної політики на підприємствах звязку 4 2. Відмінності між основними видами товарних посередників 7 3. Особливості ситуаційного аналізу на підприємстві 10 Висновок 17 Література 18

 9. Маркетинг послуг зв’язку
  1. Особливості маркетингової товарної політики на підприємствах зв"язку 3 2. Основні ознаки класифікації ринків 5 3. Агентування як одна із форм посередництва 14 Список літератури: 17

 10. Контрольна робота маркетинг послуг
  ВСТУП 3 1. Характеристика ринку сервісних та транспортних послуг України 4 2. Теоретичні особливості теми "Дослідження на ринку послуг. Дослідження споживачів. Дослідження продукту-послуги. Дослідження конкурентів" 13 3. Особливості данної теми на ринку сервісних та транспортних послуг України 18 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 11. Маркетинг медичних і фармацептичних послуг
  ЗМІСТ 1. Вступ 3 2. Теоретична частина 4 3. Практична частина 11 4. Висновки 14 5. Література 15

 12. Принципи організацій підрозділів інформаційних технологій для обслуговування інформаційних систем
  Вступ 4 Інформаційні технології 6 Інформаційні системи 11 Обслуговування інформаційних систем 13 Захист інформації 18 Висновок. 19 Література. 20

 13. Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.
  Задача 25 Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.

 14. Технології оздоровчих харчових продуктів
  1. Вирішення проблеми подолання дефіциту мікронутрієнтів у різних країнах. Основні наукові завдання у сучасних харчових технологіях 3 2. Динаміка виведення радіонуклідів стронцію та цезію з живого організму за допомогою сублімованих порошків з вуглеводовмісної сировини. Порівняльна ефективність захисної дії сублімованих продуктів з різних видів вуглеводовмісної сировини. 8 3. Зобразити принципову технологічну схему отримання поліфепану із деревини. 12 ЛІТЕРАТУРА 15

 15. Загальні технології харчових продуктів
  1. Принципова технологічна схема виготовлення варених ковбас. Призначення основних технологічних стадій; 3 2.Технологія виготовлення вершкового масла. Сорти масла. Показники якості. 6 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua