Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин (ID:9827)
| Размер: 503 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 08.08.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5
1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5
1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8
2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14
3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18
4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24
5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки 42-45

Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства
Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства (готельного комплексу) та напрямки підвищення його фінансової стійкості
  2-3 частина диплому 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ “П” 3 2.1. Загальна характеристика техніко-економічна характеристика підприємства 3 2.2. Аналіз показників фінансового стану ЗАТ “П” 6 2.3. Напрямки поліпшення фінансового стану ЗАТ “П” 27 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ “П” 34 3.1. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 34 3.2. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 46 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 Додаток 1. Баланс ЗАТ “П” 58 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 61

 2. Суть, особливості та шляхи забезпечення ефективної цінової стратегії підприємства підприємства готельного господарства (готель "__") в умовах його реформування
  Вступ 3 1. Стратегії ціноутворення в умовах готельного господарства 6 1.1. Маркетингова філософія бізнесу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств 6 1.2. Цінова політика та цінові стратегії виробника готельних послуг 13 1.3. Механізми ціноутворення на підприємствах Укоопспілки 24 2. Аналіз цінової політики готелю "__" 34 2.1. Загальні відомості про підприємство 34 2.2. Аналіз фінансового стану 41 2.3. Цілі цінової політики підприємства 50 3. Напрямки розробки та вдосконалення цінової стратегії підприємств Укркоопспілки 56 3.1. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств 56 3.2. Вдосконалення стратегічних засобів конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 69 3.3. Напрями вдосконалення цінової політики готелю "__" 78 4. Охорона праці 89 4.1. Юридично-правові аспекти 89 4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги 93 4.3. Електробезпека 96 4.4. Пожежна безпека 99 Висновки 107 Література 111 Додаток. Фінансова звітність готелю «Кооператор» за 2006 р. 115

 3. Підприємство в системі ринкових відносин, підготовка його до роботи в умовах ринку
  ВСТУП 4 Розділ 1. Сутність діяльності підприємства в системі ринкових відносин 6 Розділ 2. Підготовка до діяльності підприємства 10 Розділ 3. Удосконалення управлінням виробництва на базовому підприємству 20 Планування потреби в ресурсах 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 Додатки 31 Мета курсової роботи є встановлення максимально можливої планомірності, збалансованості та пропорційності в діяльності підприємства. Організація виробництва – це процес формування множинних цілей розвитку та методів їх досягнення за певний період; воно пов’язує всі стадії розробки продукту у цілісну систему і забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості підприємства з потребами ринку. Об’єктом дослідження буде організація виробництва у нічному клубі у м. Києві.

 4. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.
  Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин. Задача 21 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства, та факторів, що її обумовлюють. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показники Базові Звітні Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Використана література

 5. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин
  Вступ 3 1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 4 2. Інформаційна база фінансового аналізу 5 3. Завдання та методи фінансового аналізу 8 Висновок 12 Задача 23. 13 Проаналізувати динаміку критичного обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Умовно-постійні витрати виробництва та обігу, тис. Грн. 128,0 135,0 Рівень умовно-змінних витрат виробництва і обігу по відношенню до обсягу продажу, % 29,6 29,2 Література 14 Додаток 15 Форма балансу промислового підприємства

 6. Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи складання балансу 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Осокор”, його галузеві особливості 5 1.2. Сутність та значення бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 12 Розділ 2. Методика складання Балансу 23 2.1. Види та призначення Балансу 23 2.2. Методика складання Балансу 30 Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.1. Аналіз майнового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.2. Аналіз ліквідності підприємства ЗАТ „Осокор” 44 3.3. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства ЗАТ „Осокор” 49 Розділ 4. Методика і організація аудиту балансу підприємства ЗАТ „Осокор” 55 4.1.Організація аудиту 55 4.2. Викривлення фінансової звітності 61 4.3. Порядок проведення аудиту балансу 67 4.4. Формування аудиторського висновку 74 Висновки та пропозиції 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83

 7. Аналіз фінансового стану підприємства готельно-ресторанного бізнесу, та обгрунтування пропозиції що до його покращення
  Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Поняття та значення фінансових ресурсів в готельному господарстві 6 1.2. Методи аналізу фінансового стану 14 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ „ГОТЕЛЬ „САЛЮТ” ТА ФАКТОРІВ ЩО ЙОГО ОБУМОВЛЮЮТЬ 21 2.1. Загальна характеристика готелю 21 2.2.Хараткеристика джерел формування фінансових ресурсів готелю 22 2.3 Дослідження динамики та складу фінансових ресурсів підприємства, оцінка показників готельного господарства 24 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ГОТЕЛЮ 31 3.1. Основні напрями покращення фінансового стану 31 3.2. Економічна оцінка запропонованих заходів 33 3.3.Способи покращення фінансового стану підприємства готельно-ресторанного бізнесу 34 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39 Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства готельного господарства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємстві, комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: - вивчити інформаційно-правову базу проведення аналізу фінансового стану підприємства; - дослідити та проаналізувати діяльності ВАТ „Готель „Салют”, що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду; - дати характеристику фінансовому стану та фінансової стійкості підприємства та розглянути поняття платоспроможності та ліквідності підприємства; - проаналізувати найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, а й практичне застосування методів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства України, на прикладі ВАТ „Готель „Салют”. Об’єктом дослідження є внутрішні та зовнішні відносини підприємства, які пов’язані з фінансовою стійкістю. Предметом дослідження є підприємство ВАТ „Готель”Салют”. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам фінансової стійкості підприємств готельного господарства. У другому розділі проведено аналіз фінансового стану підприємства. Третій розділ присвячено способам покращення існуючого фінансового стану ВАТ „Готель „Салют”.

 8. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 9. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності
  1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3 2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10 Задача 16 Варіант 2 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн; • технологічне обладнання — 1500 тис. грн; • пакет акцій — 150 тис. грн. 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік? 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами. Література 18

 10. Аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика ПТФ “Барс” 4 Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 7 2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства 7 2.2. Основні показники оцінки фінансового стану 8 Розділ 3. Дослідження фінансово-економічного стану ПТФ “Барс” 15 3.1. Аналіз майна товариства та його джерел 15 3.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності 17 3.3. Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності 20 Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 11. Аналіз фінансового стану підприємства
  ПЛАН Вступ 1. Розділ 1 методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Роль фінансового аналізу у забезпеченні діяльності підприємства 1.2. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства 1.3. Методологія аналізу ліквідності балансу 1.4. Система фінансових коефіцієнтів та їх роль в аналізі фінансової стійкості підприємства 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 2.3. Оцінка структури формування фінансових джерел та їх використання 2.4. Аналіз ділової активності та рентабельності 3. Заходи по забезпеченню фінансової стійкості підприємства 3.1. Заходи підвищення прибутковості 3.2. Шляхи підвищення ефективного використання основного капіталу 3.3. Заходи підвищення ефективного використання оборотних коштів ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 12. Аналіз фінансового стану підприємства
  1. Економічний аналіз діяльності підприємства 3 2. Аналіз фінансового стану по документам фінансової звітності 13 2.1 Аналіз майнового стану підприємства 13 2.2 Аналіз ліквідності підприємства 19 2.3 Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства 24 3. Фактори, що впливають на зміни фінансового стану 28 Список викристаної літератури 31

 13. Аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Оцінка показника фінансової стійкості підприємства та його значення в діяльності підприємств 8 1.3. Сутність економічного аналізу, його організація та проведення на підприємстві 11 2. Діагностика фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 15 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ «Вірсавія» 15 2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 16 3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35

 14. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 15. Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення
  ВСТУП 3 1. Значення та необхідність діагностики фінансового стану підприємства 4 2. Основні показники фінансового стану підприємства 11 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua